Cập nhật:  GMT+7
aec5xbd17x1401cx12073x12fc0x102c6xddeax17054xda38xX7xfae3x12c3cxebe8x16d08x14967x14624xX5xf03exXax13273xe5f8xc111x183afxX3x14d83xXdxX6x17a72xX3x13730xX1xX14xX3xX15xX1x18229xX15xX3xeb72xeb2cxX1axX3xXexX26xXdxX3x1041exXdxfac5xXexX3xXcx13c6cxca87xX0x16eecxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11b17xX10xX6x16859xXaxX12xX1cxX17xX14x167b2xX3xcc16x14d47xX36xc20ex125aexX3xX45xfc9bxXdxX3x1460dxX1xe70exX3xXexX1xc7c0xXbxX3xX25x12c1bxX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xXbxX1x12e50xX3xX2dxXdxX2fxXexX3xXcxX33xX34xX3xXbxX1xX6exXdxX3xX1x16038xXbxX3xbc42xf61bxXdxX3xX2dxXdx15e2axX15xX3xXexX1xf3a0xX15xX17xX3x15c4exX1xe998xX3xXcxX1x1335dxX3xXexca92xX3xX4xX1x1043exX4xX3x160bdxX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX1cxX1xX14xX3xX15xX1xX22xX15xX3xX25xX26xX1axX3xX4xX1xX1axX3xX8dxX15xX17xX3xX1cxX17x12fc6xX4exX88xX15xX3xX2dx12826xX15xX3x12929xX26xXdxX3x14d95xX3xXexX1x15d5cx13b67xX15xX17xX3xXa1xXdxX15xX1xX3xX1xX26xX15xX17xX3x111dbxX36xXe1xX3x1352fxX3x1539bxX1xXc1xX3xX50xX54xX3xXbxX1xXd2xc045xX15xX17xX3x16273xX5cxXc1xX3x17971xX22xXc1xX3xX54xXcxX91xX3xX2dxXdxX2fxXexX3xXcxX33xX34x13d37xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX0xXdxc77fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5axX10xX15xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX4exX5xX10xX9xXax15d1fxXdxX48xXexX1x1734fxX3xX2x10678xX146xX146xXbx11b74xc54bxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX143xX3xX51xX53xX53xXbxX14axX14bxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX36xX36xX4xX109xXa1xX6xX1axXbxX1xXc1xXexX1xX1axX109xX82xX15xX36xX48xX10xX7xXe7xXexX1axXbxX36xX15xX10xX13exX7xX36xX50x121ccxX50xX2xX36xX2xX2xX2xX48xX53xX2xX51xX146x12c5fxX181xX50xXexX51xX53xX51xX5xX50xXcex17003xXe1xX181x1696exbe0cxX51xX19bxX2xX50xX181xX18dxX18dxX18dxX146xXcexX4xX4xX19ax10303xX4xX109x15353xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX1cxX1xX14xX3xX15xX1xX22xX15xX3xX25xX26xX1axX3xXexX26xXdxX3xX2dxXdxX2fxXexX3xXcxX33xX34xXaxX3xX13exXdxX48xXexX1xX9xXaxX2xX146xX146xX146xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX51xX53xX53xXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX5ax14dd7xX4xX3xX25xX26xXdxX3xXa1xXdx11ecbxXc1xX3xXa1xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX1cxX1xX14xX3xX15xX1xX22xX15xX3xX25xX26xX1axX3xX4xX1xX1axX3xX17xXdxX6xX3xX25xX34xX15xX1xX3xXexX1xXd2xXd3xX15xX17xX3xXa1xXdxX15xX1xX3xX1cxX17xXc1xX4exX88xX15xX3xX2dxXc7xX15xX3xXcaxX26xXdxX3xXe5xX3xXe7xX1xXc1xX3xX50xX54xX3xXbxX1xXd2xXf1xX15xX17xX3xXf5xX5cxXc1xX3xXf9xX22xXc1xX54xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xXbxX1xX6exX3xX2dxXdxX2fxXexX3xXcxX33xX34xX109xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX48xX4exXaxX12xb583xXdxX6xX3xX25xX34xX15xX1xX3xX8dxX15xX17xX3xXcaxX26xXdxX3xXe5xX3xX25x12940xX6xX3xXbxX1xXd2xXd3xX15xX17xX3xXexX1xXc1xX57xX4xX3xX48xXdxX2fxX15xX3xX1xX57xX3xX4xX1xfbedxX15xX1xX3xX7xX20fxX4xX1xX54xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX7xX6exX15xX17xX3xXexX33xX1axX15xX17xX3xX15xX17xX8dxXdxX3xX15xX1xX14xX3xX25x11582xX3xX14axXc1xX6exX15xX17xX3xX4xf8a9xXbxX3xX15xX1xXdx1249axXc1xX3xX15xXc7xX124xX3xX15xX1xXd2xX15xX17xX3xXe7xX1xX8dxX15xX17xX3xX4x15f74xX3xX25xXdxX2fbxXc1xX3xXe7xXdxX2fxX15xX3xX14axX22xX4exX3xX48x156b1xX15xX17xX3xX15xX1xX14xX3xX124xX83xXdxX109xX3xXcxX1xX8dxX15xX17xX3xed1fxXc1xX6xX3xX4xX20fxX4xX3xX4xX2f5xXbxX3xX45xX57xXdxX3xX5axXcxXcaxX3xX25xX2ecxX3xX82xX60xX15xX3xX25xX57xX15xX17xX3xX25xXd2xX7fxX4xX3xX50xX53xX146xX3xXexX33xXdxX2fxXc1xX3xX25x10b16xX15xX17xX3xX14axX22xX4exX3xX48xX320xX15xX17xX3xX15xX17xX8dxXdxX3xX15xX1xX14xX3xX124xX83xXdxX3xXe7xX1xX6xX15xX17xX3xXexX33xX6xX15xX17xX3xX82xX83xXdxX3xX48xXdxX2fxX15xX3xXexX2c8xX4xX1xX3xX53xX146xX124xX50xX109xX3xXcxX33xX1axX15xX17xX3xX25xX30fxX54xX3xX13xX57xX3xX5axX1x16568xX3xX1xXc1xX4exX3xdb85xXc1xX22xX15xX3xX7xX320xX3xXexX3acxX15xX1xX3x14ef8xX15xX17xX3xX1xX57xX3xX19bxX146xX3xXexX33xXdxX2fxXc1xX3xX25xX363xX15xX17xX54xX3xX2dxXdxX88xX15xX3xXexX1xX8dxX15xX17xX3xX91xX1xX93xX3xXcxX1xX97xX3xX3bfxX15xX17xX3xX1xX57xX3xX181xX146xX3xXexX33xXdxX2fxXc1xX3xX25xX363xX15xX17x14034xX3x16a4cxX6exX3xXexXdxX2fbxX15xX3xX4x15318xX15xX3xX5xX26xXdxX3xX5xX14xX3xX7xX320xX3xX4xX1xXc1xX15xX17xX3xXexX6xX4exX3xX17xXdxX93xXbxX3xX25xafadxX3xX4xX3bfxX6xX3xX4xX20fxX4xX3xXa1xX6xX15xX54xX3xX15xX17xX14xX15xX1xX54xX3xX25xX1axX14xX15xX3xXexX1xX218xX54xX3xX4xX1xX2c8xX15xX1xX3xX333xXc1xX4exX2fbxX15xX3xX25xX2aexX6xX3xXbxX1xXd2xXd3xX15xX17xX3xX82xX14xX3xX6xX15xX1xX3xX10xX124xX54xX3xX1xX97xX3xX1xX14xX15xX17xX3xXexX33xX1axX15xX17xX3xX17xXdxX6xX3xX25xX34xX15xX1xX109xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX0xXdxX124xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5axX10xX15xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX4exX5xX10xX9xXaxX13exXdxX48xXexX1xX143xX3xX2xX146xX146xX146xXbxX14axX14bxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX143xX3xX51xX19bxX19bxXbxX14axX14bxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX36xX36xX4xX109xXa1xX6xX1axXbxX1xXc1xXexX1xX1axX109xX82xX15xX36xX48xX10xX7xXe7xXexX1axXbxX36xX15xX10xX13exX7xX36xX50xX181xX50xX2xX36xX2xX2xX2xX48xX53xX2xX51xX146xX18dxX181xX18dxXexX19bxX53xX18dxX19axX5xX19bxXcexX197xXe1xX181xX19axX19bxX51xX19bxX2xX18dxX181xX181xXe1xXe1xX181xXcexX181xX50xX51xX10xX19bxX109xX1acxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX1cxX1xX14xX3xX15xX1xX22xX15xX3xX25xX26xX1axX3xXexX26xXdxX3xX2dxXdxX2fxXexX3xXcxX33xX34xXaxX3xX13exXdxX48xXexX1xX9xXaxX2xX146xX146xX146xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX51xX19bxX19bxXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX1cxX1xX14xX3xXexX14xXdxX3xXexX33xX7fxX3xXexX33xX6xX1axX3xXexf5dfxX15xX17xX3xXe7xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX2c8xX3xX14axX22xX4exX3xX48xX320xX15xX17xX3xX1cxX1xX14xX3xX15xX1xX22xX15xX3xX25xX26xX1axX3xX4xX1xX1axX3xX17xXdxX6xX3xX25xX34xX15xX1xX3xX8dxX15xX17xX3xX1cxX17xXc1xX4exX88xX15xX3xX2dxXc7xX15xX3xXcaxX26xXdxX109xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX48xX4exXaxX12xXcxX33xX1axX15xX17xX3xX4xX1xXd2xXd3xX15xX17xX3xXexX33xX34xX15xX1xX54xX3xX45xX57xXdxX3xX5axX1xX5cxX3xXexX1xX60xXbxX3xX25xX64xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xXbxX1xX6exX3xX2dxXdxX2fxXexX3xXcxX33xX34xX3xX25xX2ecxX3xX4x10065xX15xX17xX3xX82xX83xXdxX3xX2dxXdxX88xX15xX3xXexX1xX8dxX15xX17xX3xX91xX1xX93xX3xXcxX1xX97xX54xX3xXbxX1xX407xX15xX17xX3xXf9xX6xX1axX3xX25xX57xX15xX17xX3xXcexX3xXcxX1xXd2xXd3xX15xX17xX3xXa1xXdxX15xX1xX3xX82xX14xX3x11042xX2ecxX3xX1xX57xXdxX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xXbxX1xX6exX3xXexX33xX6xX1axX3xXa1xXdxX218xXc1xX3xXexX33xXd2xX15xX17xX3xX1xe71fxX3xXexX33xX7fxX3xX53xX146xX3xXexX33xXdxX2fxXc1xX3xX25xX363xX15xX17xX3xX4xX1xX1axX3xX17xXdxX6xX3xX25xX34xX15xX1xX3xXa1xX14xX3xX1cxX17xXc1xX4exX88xX15xX3xXcxX1xX2aexX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXcexX3xX82xX7fxX3xX5xXdxX2fxXexX3xX7x13efexX3xXe5xX3xXe7xX1xXc1xX3xXe1xX54xX3xX14axX2ecxX3xX45xX627xX15xX17xX3xXf9xX8dxX3xX25xX218xX3xX7xf122xX6xX3xX4xX1xX5cxX6xX3xX4xXc7xX15xX3xX15xX1xX14xX3xXexX26xX124xX3xX25xX2ecxX3xX14axXc1xX6exX15xX17xX3xX4xX2f5xXbxX109xX3xXcaxX22xX4exX3xX5xX14xX3xX1xX1axX26xXexX3xX25xX57xX15xX17xX3xXexX1xX218xX3xX1xXdxX2fxX15xX3xX7xX320xX3xX333xXc1xX6xX15xX3xXexX22xX124xX3xX4xX3bfxX6xX3xX4xX20fxX4xX3xX4xX2f5xXbxX3xX45xX57xXdxX3xX5axXcxXcaxX54xX3xX4xX20fxX4xX3xX4xXd3xX3xX333xXc1xX6xX15xX54xX3xX25xXd3xX15xX3xX82xX2aexX3xX82xX14xX3xX4xX20fxX4xX3xX15xX1xX14xX3xX1x180e3xX1axX3xXexX22xX124xX3xX25xX6exXdxX3xX82xX83xXdxX3xX15xX1xX5cxX15xX17xX3xX1xX1axX14xX15xX3xX4xX75cxX15xX1xX3xX25xX594xX4xX3xXa1xXdxX2fxXexX3xXe7xX1xX30fxX3xXe7xX1xXc7xX15xX3xXexX33xX1axX15xX17xX3xX4xX57xX15xX17xX3xX25xX363xX15xX17xX109xX3xX3b2xXc1xX6xX3xX25xX30fxX54xX3xX17xXdxX93xXbxX3xX4xX20fxX4xX3xX17xXdxX6xX3xX25xX34xX15xX1xX3xX4xX30fxX3xXexX1x1525exX124xX3xX15xX17xX1xX2aexX3xX5xX320xX4xX3xX25xX218xX3xX4xX6exX3xX17x1436dxX15xX17xX3xX82xXd2xXd3xX15xX3xX5xX7bdxX15xX54xX3xXex123ddxX15xX17xX3xXa1xXd2xX83xX4xX3xX9axX15xX3xX25xX2aexX15xX1xX3xX4xXc1xX57xX4xX3xX7xX6exX15xX17xX109xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX0xXdxX124xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5axX10xX15xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX4exX5xX10xX9xXaxX13exXdxX48xXexX1xX143xX3xX2xX146xX146xX146xXbxX14axX14bxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX143xX3xX51xXe1xX19axXbxX14axX14bxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX36xX36xX4xX109xXa1xX6xX1axXbxX1xXc1xXexX1xX1axX109xX82xX15xX36xX48xX10xX7xXe7xXexX1axXbxX36xX15xX10xX13exX7xX36xX50xX181xX50xX2xX36xX2xX2xX2xX48xX53xX2xX51xX146xX18dxXe1xX51xXexX19bxX2xX19bxX19axX5xX2xXcexX197xXe1xX181xX19axX19bxX51xX19bxX50xX53xX181xX19axX2xX53xXe1xXcexX10xX2xX19bxX53xX19axX109xX1acxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX1cxX1xX14xX3xX15xX1xX22xX15xX3xX25xX26xX1axX3xXexX26xXdxX3xX2dxXdxX2fxXexX3xXcxX33xX34xXaxX3xX13exXdxX48xXexX1xX9xXaxX2xX146xX146xX146xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX51xXe1xX19axXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX45xX57xXdxX3xX5axXcxXcaxX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xXbxX1xX6exX3xX2dxXdxX2fxXexX3xXcxX33xX34xX3xX4xX627xX15xX17xX3xX2dxXdxX88xX15xX3xXexX1xX8dxX15xX17xX3xX91xX1xX93xX3xXcxX1xX97xX3xXexX33xX6xX1axX3xX181xX146xX3xXexX33xXdxX2fxXc1xX3xX25xX363xX15xX17xX3xX82xX14xX3xX333xXc1xX14xX3xX4xX1xX1axX3xX17xXdxX6xX3xX25xX34xX15xX1xX3xXa1xX14xX3xX1cxX17xXc1xX4exX88xX15xX3xXcxX1xX2aexX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXe5xX3xXe7xX1xXc1xX3xXe1xX54xX3xX14axX2ecxX3xX45xX627xX15xX17xX3xXf9xX8dxX109xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14340xXc1xXexX1xX1axX33xXaxX12xXcaxX26xXdxX3xX1cxX17xXc1xX4exX88xX15xX0xX36xXbxX12

Đại Nguyễn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ấm tình “Mái ấm công đoàn”

Ấm tình “Mái ấm công đoàn”
2023-05-25 09:27:00

baophutho.vn Bằng nghĩa cử và tấm lòng nhân ái, ấm áp tình thân, những năm qua, Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” trên địa bàn tỉnh đã giúp nhiều công...

Đại hội Công đoàn huyện Thanh Ba lần thứ IX

Đại hội Công đoàn huyện Thanh Ba lần thứ IX
2023-05-24 19:43:00

baophutho.vn Ngày 24/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Ba tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đây là đơn vị được LĐLĐ tỉnh lựa chọn tổ...

Phú Thọ cảnh báo mưa dông diện rộng

Phú Thọ cảnh báo mưa dông diện rộng
2023-05-22 10:21:00

baophutho.vn Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc, do ảnh hưởng của không khí lạnh tiếp tục nén và đẩy rãnh áp thấp có trục khoảng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long