Cập nhật:  GMT+7
dacbxea33x12ba8x105b7x10152x127b7xf361x100d0x15102xX7x12905xe89cx10635xfc6dx15b97x11deaxX5x137cexXax121d2xec9cx13cf2xXdxX3xfbbbxXdx156f9x1488axX3xX1xXdx1379dxXbxX3xXbxX1x167afxX3xX1ax161b2xX3xX1x13cbfxf5ecxX1exX1axX3xXcx13da5xX1axX3x10957x15be6xX1axX3xXex14c6exX6x10ec2xX3xX1x11ea4xX3xXexX37x15dcexX3xXexX1xX10xX39xX3xX4xX1x148b4xX33xX1ax146e8xX3xXexX37x15efaxX1axX1xX3x15d60x13aa4x14eaaxX3x1590bx114b9xX3xX58x11702xX29xe456xX0xfb23xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xde0dxXaxX12x112c4x114fexX3xXexXdx10473xXbxX3xX1axfd07xXdxX3x118c4xX1xX49xX33xX1axX4cxX3xXexX37xX50xX1axX1xX3xX54xX55xX56xX3xX58xX59xX3xX58xX5cxX29xX5exX3xX72xX39xX3xXcxX37xX29xX1axX4cxX3xX49xX33xX1axX4cxX3xX13xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1xXdxX1exXbxX3x10501xX1xX23xX3xX1axX26xX3x13727xX17xX13xXb6x1376fx12ac0xX3xe2a9xXdxX1exXexX3xXc1xX6xe09dxX3xXbxX1x13493xXexX3xX58xX14xX1axX4cx13c3bxX3xX1axX4cx100baxX2axX3xX2xfe1fxX60x103ebxX60x14c40x14d44xXe2x160b0xXd6xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX13xXb6xXc1xX3xX1xX29xX2axX1exX1axX3xXcxX2fxX1axX3xX32xX33xX1axX3xX58xf644xX3xXex11277xX3xX4xX1x13f21xX4xX3xX4xX1xX49xX33xX1axX4cxX3xXexX37xX50xX1axX1xX3xX1axX1x1168axX1axX3xX54xX55xX56xX3xX58xX59xX3xX58xX5cxX29xX5exX3xX4xX1xX39xX3xX4xX1xXcfxX29xX3xXcxX37xX5cxX1axX3xXcxX1x16887xX3x1141axX2axX19xX1axX3xXb6xX1xX49xX33xX1axX4cxXd6xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1ax16877xXcbxX3xXe2xXe3xX2xXe2xX3xXex166b7xXdxX3x1306cxX1xX29xX3xXcxX1xX6xX1axX4cxXd6xX3x158faxX100xX3xf49bxX29xX2fxX1axX3xX75xXdaxXdxXd6xX3xX1xX29xX2axX1exX1axX3xXcxX2fxX1axX3xX32xX33xX1ax13363xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX6xXbxXexXdxX39xX1axXaxX12xX0xXdxXcbxX4cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX81xX10xX1axXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxfe2bxXdxX72xXexX1x13e2exX3xe2abxXe3xX2xXbxX164x120f8xX3xX1xX10xXdxX4cxX1xXexX1b8xX3xX2xXe3xXe0xX1baxXbxX164xX1bfxXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX60xX60xX4xX17ex1584fxX6xX39xXbxX1xX29xXexX1xX39xX17ex11f3bxX1axX60xX72xX10xX7xX159xXexX39xXbxX60xX1axX10xX1b3xX7xX60xXe2xXe5xX2xXdexX60xX2xX2xX2xX72xXe3xX2xXe2xXe2xX1baxXe3xX1baxXexX2xXe0x122ebxXe5xX5xXe0x117f8xXe5xXe0xXe3xXe0xXe0xX208x118bfxX2x1211cxX20cxX2xXe2xXe2xXe3xX215xX215xXe3xX208xXe2xX215xX17ex10dadxXbxX4cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1xXdxX1exXbxX3xXbxX1xX23xX3xX1axX26xX3xX1xX29xX2axX1exX1axX3xXcxX2fxX1axX3xX32xX33xX1axX3xXexX37xX6xX39xX3xX1xX3cxX3xXexX37xX40xX3xXexX1xX10xX39xX3xX4xX1xX49xX33xX1axX4cxX3xXexX37xX50xX1axX1xX3xX54xX55xX56xX3xX58xX59xX3xX58xX5cxX29xX5exXaxX3xX1b3xXdxX72xXexX1xX9xXaxX1baxXe3xX2xXaxX3xX1xX10xXdxX4cxX1xXexX9xXaxX2xXe3xXe0xX1baxXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12abbxX39xX72xX2axXaxX12xX81xX1xXcfxX29xX3xXcxX37xX5cxX1axX3xXcxX1xX138xX3xX13axX2axX19xX1axX3xXb6xX1xX49xX33xX1axX4cxX3xX5xXdaxX3xX1x14572xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX5x10f9cxXbxX3xXdex10db5xXd6xX3xXexX37xX49x11b36xX1axX4cxX3xXcxXdxX76xX29xX3xX1xX2c9xX4xX3xX167xX29xX2fxX1axX3xX75xXdaxXdxXd6xX3xXcbx14d33xX3xX4xe6fdxXdxX3xXcbxX56xX3xXexX37xX39xX1axX4cxX3xX4cxXdxX6xX3xX58xX50xX1axX1xX3xX4x1231dxX3xX1baxX3xXexX1xXdaxX1axX1xX3xX1e5xXdxX19xX1axXd6xX3xX2f7xX1axX4cxX3xX1dbxXdaxX3xX58xX100xX3xX4cxXdxXdaxX3xX2axX7axX29xXd6xX3xX1dbxX7exX3xX1dbxX138xX3xX1dbxX1exX1axX1xX3xXexX119xXexXd6xX3xX5x14f97xX4xX3xX159xX1x1199cxX10xX3xX4xX1x127f2xX3xX5xXdaxXcbxX3xX58xX49xX40xX4xX3xX1e5xXdxX1exX4xX3xX1axX1xX56xX1bfxX3xX4xX30dxX3xXcbxX14xXexX3xX6xX1axX1xX3xX2xX208xX3xXexX29xX103xXdxX3xX1e5xXdaxX3xX4xX1xX138xX3xX2xXdexX3xXexX29xX103xXdxX3xXbdxX58xX100xX3xX1axX4cxX1xX34bxX3xX1xX2c9xX4xX3xX1e5xX50xX3xX4cxXdxX6xX3xX58xX50xX1axX1xX3x123eaxX29xXcfxX3xX159xX1xX30dxX3xX159xX1xX14dxX1axX3xX1e5xXdaxX3xX5xXdaxX3xX5xX6xX39xX3xX58xX14xX1axX4cxX3xX4xX1x1602fxX1axX1xX3xX4xfcadxX6xX3xX4cxXdxX6xX3xX58xX50xX1axX1xXc2xX17exX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a5xX39xX72xX2axXaxX12xXcxX37xX49xX2d2xX4xX3xX1xX39xXdaxX1axX3xX4x16406xX1axX1xX3xX58xX30dxXd6xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX13xXb6xXc1xX3xXexX34bxX1axX1xX3xX58xX100xX3xX159xX7axXexX3xX1axX7exXdxX3xX1e5xX2d2xXdxX3xXcbxX56xX3xX58xX59xX3xX58xX5cxX29xX3xXc1xX4cxX29xX2ax131d4xX1axX3xXcxX1xX138xX3xX13xX2f4xX1axX4cxX3xX13xX156xX1axX1xXd6xX3xXexX1xX49xX2dcxX1axX4cxX3xXexX37xX341xX3xXexX156xXdxX3xXcxXb6xX3xX13xXdaxX3xXc1xX14xXdxX3xX1xX3cxX3xXexX37xX40xX3xX4xX1xX39xX3xX4xX1xXcfxX29xX3xXcxX37xX5cxX1axX3xXcxX1xX138xX3xX13axX2axX19xX1axX3xXb6xX1xX49xX33xX1axX4cxX3xX1e5xX2d2xXdxX3xX7xX7exX3xXexXdx14867xX1axX3xXdexXe3xXe3xX17exXe3xXe3xXe3xX3xX58xX2f4xX1axX4cxX60xXexX1xXcfxX1axX4cxX3xXbdxX1baxX3xXexX37xXdxX1exX29xX3xX58xX2f4xX1axX4cxX60xX1axX14dxXcbxX3xXexX37xX39xX1axX4cxX3xXdexX3xX1axX14dxXcbxXc2xX3xX1axX1xfb7axXcbxX3xX1xX3cxX3xXexX37xX40xX3xX159xXdxX1axX1xX3xXbxX1xX3b9xX3xX1xX2c9xX4xX3xXexX119xXbxX3xX1e5xXdaxX3xXcbxX39xX1axX4cxX3xXcbxX29xX7exX1axX3xX4xX1xXcfxX29xX3xXcbxX156xX1axX1xX3xXcbx14616xX3xX1e5xX49xX40xXexX3xX39bxX29xX6xX3xX1xX39xXdaxX1axX3xX4xX3ecxX1axX1xX3xX159xX1xX30dxX3xX159xX1xX14dxX1axX17exX3xX13xX14xXdxX3xX17xX13xXb6xXc1xX3xX1xX29xX2axX1exX1axX3xX58xX100xX3xX5x12ec2xX6xX3xX4xX1xX2c9xX1axX3xX4xX1xX138xX3xXcxX37xX5cxX1axX3xXcxX1xX138xX3xX13xX49xX2dcxX1axX4cxX3xX20cxX3xX81xX1xXdxX3xX1xX14xXdxX3xXexX37xX49x11d34xX1axX4cxX3xXbxX1xX23xX3xX1axX26xX3xX159xX1xX29xX3xXcxX1xX6xX1axX4cxXd6xX3xX164xX100xX3xX167xX29xX2fxX1axX3xX75xXdaxXdxX3xX1axX1xX119xX1axX3xX5xXdaxXcbxX3xXcbxX56xX3xX58xX59xX3xX58xX5cxX29xX3xXexX37xX514xX4xX3xXexXdxX7axXbxXd6xX3xXexX1xX49xX2dcxX1axX4cxX3xX164xX29xX2axX19xX1axX3xX4cxX5cxX1axX3xX4cx104e7xXdxXd6xX3xX72xX156xX2axX3xX1dbxX3ecxX39xX3xX159xe360xX3xX1axX14dxX1axX4cxX3xX7xX7exX1axX4cxXd6xX3xX159xX59bxX3xX1axX14dxX1axX4cxX3xXexX514xX3xX1dbxX3ecxX39xX3xX1e5xX1exX3xX1dbxX3ecxX1axX3xXexX1xX2fxX1axX3xX4xX1xX39xX3xX4xX1xXcfxX29xX3xXb6xX1xX49xX33xX1axX4cxX17exX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX6xXbxXexXdxX39xX1axXaxX12xX0xXdxXcbxX4cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX81xX10xX1axXexX10xX37xX3xX72xXexX1xX29xXcbxX1dbxXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX1b3xXdxX72xXexX1xX1b8xX3xX213xX1baxXe0xXbxX164xX1bfxX3xX1xX10xXdxX4cxX1xXexX1b8xX3xX208xX1baxXe5xXbxX164xX1bfxXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX60xX60xX4xX17exX1dbxX6xX39xXbxX1xX29xXexX1xX39xX17exX1e5xX1axX60xX72xX10xX7xX159xXexX39xXbxX60xX1axX10xX1b3xX7xX60xXe2xXe5xX2xXdexX60xX2xX2xX2xX72xXe3xX2xXe2xXe2xX1baxXe2xX2xXexXe5xXe5xXe3xXe2xX5xX1baxX20cxXe5xXe0xXe3xX215xX2xXe2xXdexXe3xXdexX20cxX1baxXe2xXe5xXdexX208xXe2xXe2xX215xX213xX1baxX17exX222xXbxX4cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1xXdxX1exXbxX3xXbxX1xX23xX3xX1axX26xX3xX1xX29xX2axX1exX1axX3xXcxX2fxX1axX3xX32xX33xX1axX3xXexX37xX6xX39xX3xX1xX3cxX3xXexX37xX40xX3xXexX1xX10xX39xX3xX4xX1xX49xX33xX1axX4cxX3xXexX37xX50xX1axX1xX3xX54xX55xX56xX3xX58xX59xX3xX58xX5cxX29xX5exXaxX3xX1b3xXdxX72xXexX1xX9xXaxX213xX1baxXe0xXaxX3xX1xX10xXdxX4cxX1xXexX9xXaxX208xX1baxXe5xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX6xXbxXexXdxX39xX1axXaxX12xX75xX156xXdxX3xX72xXdxX1exX1axX3xX5xX100xX1axX1xX3xX58xX156xX39xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX13xXb6xXc1xX3xX1xX29xX2axX1exX1axX3xXcxX2fxX1axX3xX32xX33xX1axX3xX1e5xXdaxX3xX164xX100xX3xX167xX29xX2fxX1axX3xX75xXdaxXdxX3xXexX37xX6xX39xX3xX1xX3cxX3xXexX37xX40xX3xX4xX1xX39xX3xX4xX1xXcfxX29xX3xXcxX37xX5cxX1axX3xXcxX1xX138xX3xX13axX2axX19xX1axX3xXb6xX1xX49xX33xX1axX4cxX3xX53cxX3xX159xX1xX29xX3xXcxX1xX6xX1axX4cxXd6xX3xX164xX100xX3xX167xX29xX2fxX1axX3xX75xXdaxXdxX3xXexX1xX10xX39xX3xX4xX1xX49xX33xX1axX4cxX3xXexX37xX50xX1axX1xX3xX54xX55xX56xX3xX58xX59xX3xX58xX5cxX29xX5exX17exX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a5xX39xX72xX2axXaxX12xXc4xX2d2xXdxX3xXexX1xX2f7xX1axX4cxX3xX58xXdxX1exXbxX3xX54xX81xX39xX1axX3xX5xX29xX2f7xX1axX3xX4xX30dxX3xXcbxX56xX5exX3xXcbxX6xX1axX4cxX3x158cdxX3xX1axX4cxX1x13861xX6xX3xX1axX1xX2fxX1axX3xX1e5xX14dxX1axX3xX7xX2fxX29xX3xX7x11392xX4xXd6xX3xX81xX1xX49xX33xX1axX4cxX3xXexX37xX50xX1axX1xX3xX54xX55xX56xX3xX58xX59xX3xX58xX5cxX29xX5exX3xX58xX100xX3xXexX156xX39xX3xX7xX107xX4xX3xX5xX6xX1axX3xXexX346xX6xX3xX1e5xXdaxX3xX4xX1xX156xXcbxX3xXexX2d2xXdxX3xX4xX3ecxXcbxX3xX164xX341xX4xX3xX4xX3bexX6xX3xX1axX1xXdxX478xX29xX3xX4xXcfxX1axX3xX1dbxX14xXd6xX3xX1xX14xXdxX3xX1e5xXdxX19xX1axXd6xX3xXbxX1xX23xX3xX1axX26xX3xX1e5xXdaxX3xX4xX14xX1axX4cxX3xX58xX2f4xX1axX4cxX17exX3xX75xX7axX1axX3xX1axX6xX2axXd6xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX13xXb6xXc1xX3xX1xX29xX2axX1exX1axX3xXcxX2fxX1axX3xX32xX33xX1axX3xX58xX100xX3xX1axX1xX119xX1axX3xX58xX49xX40xX4xX3xX7xX514xX3xX39bxX29xX6xX1axX3xXexX2fxXcbxXd6xX3xX3bexX1axX4cxX3xX1xX14xX3xXex1274exX3xX4xXcfxX4xX3xXexX103xX3xX4xX1xX107xX4xXd6xX3xX4xXcfxX3xX1axX1xX2fxX1axX3xX4xX1xX39xX3xX2xX215xX3xXexX37x12b50xX3xX10xXcbxX3xXcbxX2f4xX3xX4xX2f7xXdxX3xX1e5xX2d2xXdxX3xXexX103xX1axX4cxX3xXexX37xX138xX3xX4cxXdxXcfxX3xXexX37xX19xX1axX3xXe5xXe3xXe3xX3xXexX37xXdxX1exX29xX3xX58xX2f4xX1axX4cxX17exX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10723xX29xXexX1xX39xX37xXaxX12xf8abxX29xeba3xX1axX1xX3xX907xX1axX1xX0xX60xXbxX12

Quỳnh Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Gặp mặt Hội cựu chiến binh Sư đoàn 355

Gặp mặt Hội cựu chiến binh Sư đoàn 355
2023-04-15 13:10:00

baophutho.vn Ngày 15/4, Hội Cựu chiến binh (CCB) Sư đoàn 355 tỉnh tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 44 năm ngày thành lập Sư đoàn 355 - Quân khu 2 (4/5/1979 * 4/5/2023).

Giọt hồng - Gieo mầm nhân ái

Giọt hồng - Gieo mầm nhân ái
2023-04-08 08:35:00

baophutho.vn Mỗi giọt máu - một hành động nghĩa tình, được ví như một hạt mầm nhân ái mang lại sự sống cho người bệnh. Với ý nghĩa đó, những năm qua, phong...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long