Cập nhật:  GMT+7
a792xb002xb587x100bdxbbb8xe9edxb270xc36exf360xX7x1006fx1145ex108fcx12cf7xbfcdxca44xX5xfab1xXaxd207xe572x1059exXbxX3xXexX1xae49xXdxX3xd6c0xX1x1035cxX4xX3xXbxX1xe870xX4xX3xX7xbb71xX3xX4xb466xX3xfe98xbf07xX3xd976xa7a3xX19xf433xd29exX3xX2axX32xX33xX3xX32xX30x11620xX4xX3xX7x11fc8xX4xX1xX0xe843xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx113b7xb313x106f2xfd78xXaxX12xX0xXdxc242xX33xX3xX7x11fa7xX4xX9xXaxX43xX43xX4x1020dxc387xX6xX53xXbxX1x124a7xXexX1xX53xX65xX2cxX32xX43xX54xX10xX7xX1cxXexX53xXbxX43xX32xX10xbeeexX7xX43xdd66xc180xf361xX80xX43xf516xed49xX54xX80xX2xX82xX85xX80xX85xb4e3xXexX2xaecexX80xX85xX2xX82xX5xX2xX65xd57dxXbxX33xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxce47xX10xX6xX54xXaxX12x12415xXcx10a6exXcxX3xe93dxX3x119bcxX32xX1xX3xd9b5xX33xX6bxX55xc2eaxX32xX3xXb7xf242xX4xX3x11cf1xX53xX32xX33xc156xX3xXbxX1xX30xX19xX32xX33xX3x11a2axXdxX6xX3xe892xea7fxX5axXcfxX3xXexX1x10949xX32xX1xX3xXbxX1xX2axX3x10c9bxXdxcd55xXexX3xXcxX5ex12756xX3xX4xX1xX53xX3xX66xXdx1014axXexdfe7xX3xX1cxX1xX53x1255exX32xX33xX3xX80xX80xX1xX3xX32xX33xXe3xX55xX3xX2xX81xX43xX8exXcfxX3xX1cxX1xXdxX3xX2fxX6xX32xX33xX3xX7xae20xX3xX54xX23xX32xX33xX3xX32xX30xX3bxX4xX3xX7xXdxX32xX1xX3xX1xX53xX3fxXexX3xXexX1xXf2xX3xXexX1xcb39xX55xX3xfac3xX6bxX13axXexX3xX1xXdxXedxX32xX3xX32xX30xX3bxX4xX3xX4xX1xX6bxX55xc732xX32xX3xX7xX6xX32xX33xX3xX5axXe3xX6bxX3xX2cxXe3xX32xX33xX3xX2fxX23xX4xXcfxX3xX4xbf4dxX3xX4xX101xX3xX66xd6e1xX32xX3xX2fxX13axXexX65xX3xXc0xX1xXdxe198xX6bxX3xX32xX1xXe3xX3xX1xXe3xX32xX33xX3xX13dxX167xX5axX3xX4x12f07xX32xX33xX3xX13dxX6bxX13axXexX3xX1xXdxXedxX32xX3xXexXf2xX32xX1xX3xXexX5exX3fxX32xX33xX3xX32xX1xX30xX3xX2cxcd4cxX55xX65xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX53xX54xX55xXaxX12xX0xXdxX5axX33xX3xX7xX5exX4xX9xXaxX43xX43xX4xX65xX66xX6xX53xXbxX1xX6bxXexX1xX53xX65xX2cxX32xX43xX54xX10xX7xX1cxXexX53xXbxX43xX32xX10xX7dxX7xX43xX80xX81xX82xX80xX43xX85xX86xX54xX80xX2xX82xX85xX80xX85xX8exXexX2xX91xX80xX85xX2xX82xX5xX80xX65xX99xXbxX33xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX53xX54xX55xXaxX12xXcxX5exX6xX53xX3xX2fxdcddxXdxX3xX2cxX3bxXdxX3xXbxX1xX167xX32xX33xX3xX2cxXdxa869xX32xX3xX52xd1f7xX53xX3xXb5xX1x12edfxX3xXcxX1x1188exXcfxX3x110b4xX32xX33xX3xXc0xX33xX6bxX55xXc4xX32xX3xXebx12cb7xX32xX3xX52xX23axXexX3xXbaxX3xXdcxX1x1012dxX3xXexX14xX4xX1xX3xXafxXb7xda34xXcxX3xXdcxX241xX32xX33xX3xXexX55xX3xX4xX222xX3xXbxX1xfc2fxX32xX3xX4xX13axXbxX3xX32xX30xX3bxX4xX3xXb5xX1xX23axX3xXcxX1xX23exX3xX4xX1xX53xX3xX66xXdxXfaxXexXfcxX3xd7dexX53xX3xX2fxX30xX19xX32xX33xX3xX2axX32xX33xX3xfba0xX3xae1bxX81xX81xX3xX2fxXdxX150xX5axX3xXexX5exX30xX3bxX4xX3xXdcxX241xX32xX33xX3xX6xX32xX3xXexcc1exX32xX1xX3xe078xX1xX23exX32xX33xX3xX4xXc8xX6bxX3xX1x12cc0xX6xae5dxX3xX66xX14xX3xX2cxX2dxX3xX32xX231xX32xX3xX32xX30xX3bxX4xX3xX5axc949xXexX3xX7xX2axX3xX2cxX16dxX32xX33xX3xX4xX258xX6xX3xXexX1xXe3xX32xX1xX3xXbxX1xX2axX3xXebxXdxXedxXexX3xXcxX5exXf2xX3xX2cxXe3xX3xX1xX6bxX55xXedxX32xX3xXcbxe3f8xX5axX3xXcxX1xX6xX53xX3xX66xX14xX3xX2fxX23xX4xX65xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX53xX54xX55xXaxX12xX0xXdxX5axX33xX3xX7xX5exX4xX9xXaxX43xX43xX4xX65xX66xX6xX53xXbxX1xX6bxXexX1xX53xX65xX2cxX32xX43xX54xX10xX7xX1cxXexX53xXbxX43xX32xX10xX7dxX7xX43xX80xX81xX82xX80xX43xX85xX86xX54xX80xX2xX82xX85xX80xX85xX8exXexX2xX91xX80xX85xX2xX82xX5xX82xX65xX99xXbxX33xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX53xX54xX55xXaxX12xX0xXdxX5axX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axX4xX10xXbaxX53xX66xX99xX10xX4xXexX3xX54xX33xX5axX10xX54xXdxX6xX3xX2cxXdxX54xX10xX53xX3xX5axXbxX85xX3xXdxXdcxX10xX32xXexX10xX5exXaxX3xX7xX5exX4xX9xXaxX43xX6xXbxXbxX7xX43xX53xXbxX10xX32xX43xX5axX10xX54xXdxX6xX43xXexX1xX6bxX5axX66x12231xXbxX9xX32xX10xX7dxX7xX43xX80xX81xX82xX80xX43xX85xX86xX54xX80xX2xX82xX85xX80xX85xX8exXexX2xX91xX80xX85xX2xX82xX5xX81xX65xX99xXbxX33xXaxX3xX54xX6xXexX6xXbaxX6xX5exX33xX7xX9xXaxX81xXfcxX81xXfcxX2xX29exX86xXfcxX81xXfcxX2xXfcxX2xXfcxX2xX81xX81xc96dxXfcxX81xXfcxX2xX86xX80xX81xXfcxX2xX81xX8exX81xXaxX3xX54xX6xXexX6xXbaxXexX55xXbxX10xX9xXaxX2cxXdxX54xX10xX53xX43xX5axXbxX85xXaxX3xX54xX6xXexX6xXbaxXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXbxX3xXexX1xX19xXdxX3xX1cxX1xX1exX4xX3xXbxX1xX23xX4xX3xX65xX65xX65xXaxX3xX54xX6xXexX6xXbaxX10xX32xX4xX53xX54xX10xX9xXaxX5axdaa5xX2xff7dxXexcd79xX470xX46exfd7dxX473xXbcxX82x1120bxX43xXebxX53xX29exXdxa8ebxXc0xX82xX6xX415xX80xX52xb2daxX415xX80xX52xX5exX261xX43xXafxX473xX1xXebxX55xea2axX33xXcbxX1cxXdxX8exX55xXcxX28fxX28fxXebxX7xX91xX2xX490xX46exX415xX80xX52xXbxX7xX85xX28fxX99xX477xae5exX81xX7dxXdxXb5xX43xX415xX80xX52xX46cxf0bbxX6bxX484xX47dxXb5xX52xX484xX1xX82xX6xXbcxX7dxXcbxX46cx10ef1xXebxX46cxX29exX85xX81xX53xX32xX477xa7d4xX91xX29exX4b3xXc0xX47dxX43xX91xX5axX5exX8exX99xXbcxXdcxX2xX490xX7xX82xX13xX4caxXebxX4b3xX13dxX52xX86xX4c1xX6bxX4c1x1269bxX54xX99xXdxXdxX2cxXc0xX490xX52xX2xX80xX4caxX4c1xX7xX5xX33xX13xX85xX5axX1xb3d8xX66xX29exX54xX29exX4xX82xX5axX2xX81xX81xX1xXafxd96exX33xX415xX82xX28fxX415xX82xX28fxXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX53xX54xX55xXaxX12xX7xX10xX477xX6bxX10xX32xX4xX10xXbaxX2xX2xX82xXbaxX2xX46exX86xX91xX2xX80xX86xX82xX8exX91xX65xX5axXbxX85xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX53xX54xX55xXaxX12xXc0xX1xXdxX178xX6bxX3xX1xX2d9xX3xX54xX305xX32xX3x1176fxX3xX13xX1xX6bxX3xXcxX305xX32xX3xXcxXdxXfaxX32xXcfxX3xXbxX1xX2axX3xXebxX24dxX32xX3xXdcxX6xX53xXcfxX3xXbxX1xX30xX19xX32xX33xX3xXcxX305xX32xX3xX28fxX305xX32xX3xX4xX189xX32xX33xX3xX4xX167xX3xXexXf2xX32xX1xX3xXexX5exX3fxX32xX33xX3xX32xX30xX3bxX4xX3xX7xXdxX32xX1xX3xX1xX53xX3fxXexX3xX66xX14xX3xX2fxX222xXdxX3xX5axX271xX6bxX3xX32xX1xX30xX3xXexX1xXfaxX3xX32xXe3xX55xX65xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX53xX54xX55xXaxX12xXcxX5exX30xX3bxX4xX3xX7xX27xX3xX2cxXdxXedxX4xX3xXexX5exX231xX32xXcfxX3xXdcxX241xX32xX33xX3xXexX55xX3xX4xX222xX3xXbxX1xX271xX32xX3xX4xX13axXbxX3xX32xX30xX3bxX4xX3xXb5xX1xX23axX3xXcxX1xX23exX3xX2fx1086dxX3xX1cxX14xXbxX3xXexX1xX19xXdxX3xX7xX11exX6xX3xX4xX1xdbefxX6xX3xX1cxX1xX1exX4xX3xXbxX1xX23xX4xX65xX3xXb7xXfaxX32xX3xX81xX82xX1xX3xX32xX33xXe3xX55xX3xX2xX2xX43xX81xX8exX3xX2fxX615xX3xX7xX11exX6xX3xX4xX1xX626xX6xX3xX13dxX53xX32xX33xX65xX3xXafxXdxXedxX32xX3xX32xX6xX55xX3xXdcxX241xX32xX33xX3xXexX55xX3xX4xX222xX3xXbxX1xX271xX32xX3xX4xX13axXbxX3xX32xX30xX3bxX4xX3xXb5xX1xX23axX3xXcxX1xX23exX3xX2fxX6xX32xX33xX3xXexX1xX27xX4xX3xX1xXdxXedxX32xX3xX13dxX101xX3xX2fxX30xX19xX32xX33xX3xX2axX32xX33xX3xX32xX1x10569xX5axX3xX1cxX1xX1exX4xX3xXbxX1xX23xX4xX3xX7xX27xX3xX4xX2axX65xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX6bxXexX1xX53xX5exXaxX12xXafxX53xXe3xX32xX33xX3xX261xX6bxa949xX0xX43xXbxX12

Hoàng Quý

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thương binh xã Khải Xuân làm theo lời Bác

Thương binh xã Khải Xuân làm theo lời Bác
2020-08-11 10:55:12

PTĐT - Mang trong mình tàn tích khốc liệt của chiến tranh với mảnh đạn găm trong phổi, thương binh Hoàng Ngọc Quân, ở khu 11, xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba

Những hoạt động nghĩa tình, trách nhiệm

Những hoạt động nghĩa tình, trách nhiệm
2020-08-10 14:53:35

PTĐT - Những năm qua, hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin huyện Lâm Thao luôn hướng đến những gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn để động viên, giúp đỡ bằng...

Phía sau những nỗi đau da cam...

Phía sau những nỗi đau da cam...
2020-08-10 14:38:24

PTĐT - Chiến tranh đã qua đi nhưng nỗi đau để lại cùng di chứng chất độc da cam/ Dioxin vẫn còn dai dẳng. Người ta vẫn nói “Nạn nhân chất độc da cam là những người khổ nhất...

Vững niềm tin chiến thắng

Vững niềm tin chiến thắng
2020-08-08 16:14:25

PTĐT - 38 cán bộ, nhân viên y tế của tỉnh đều cảm thấy vinh dự, tự hào, hứa hoàn thành nhiệm vụ với quyết tâm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long