Cập nhật:  GMT+7
LOG7h1t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhu6Dhu4Phu6Hhu4vhuqs+LsSo4buHxrDEqeG7gXvhu4dqOOG7oXvhuqnhu4/EqeG7gXvEqeG7geG7h2k1e+G7oWbEqeG7hyp74buh4bujNuG6p+G7h3vEqeG7h+G7g+G6u+G7iSwv4buHWy4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4uLOG7g+G7ieG7gXvhu5/hu6Phuqfhu7Q+Ly/huqcm4bqlNWrhu5vhu4dw4buh4buHaibhu6nEqS/huq3huqvhu5/DrOG7oWrhu5svxKnhuqvhu6vhu58vXX0iXS8gNOG6rVtbIDAiIjDhu6FbMl0gfSLhu4tbJsOt4bub4buBPnsvLiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi7EqOG7h+G7mXvhuqnDuuG7leG6p3vhu6k14bute+G7qcOyxKl74bqndDV74buG4buP4buDe8SoOMSpe8Sp4buH4bqvxKl74bqm4bqo4bqs4bqmL+G6rHvhu7Fhe+G7qGnEqeG7h3vhu4o44buDKnvhu4Hhu4M1e+G6qWbEqeG7h3vhuqU3e+G7qHV74bug4buHZ3vhuqbhu4dwxKnhu4Eqe+G7qeG7lXvhuqd0NXvhu6Hhu4fDuuG7kcSp4buBe+G6peG7g8Sp4buHe+G7hzjEqeG7gXtdLyAte8SpOMSpe8Sp4buH4bqvxKl7xKnhu4fhu4PDquG7iXvhuqbhuqjhuqzhuqYv4bqse+G7oOG7o+G6t8Spe+G6qMOhxKnhu4F7xKjhu4PEqeG7hyp7w6zhu4dwe1t9e+G6p2t74bqp4buD4bq5cHvDrOG7g+G6u8Spe+G6qeG6t3B74buhw7p74bqn4buHw6HEqXvEqXDDs+G7gyp74bub4buHNuG7oXvhu6Hhu6Phu4Phur3EqXvDrOG7g8Sp4buHe+G7ocOpKnvDtcSpe+G6qWfEqeG7h3vhuqdw4buP4bqne+G7n8OyxKnhu4EsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4bua4bug4bqo4bugey17xKjhu4fGsMSp4buBe8Spw6Hhu4l74budcDUqe+G7h2o44buhe+G6qeG7j8Sp4buBe+G6p3Q1e+G7huG7j+G7g3vEqDjEqXvEqeG7h+G6r8Spe+G6p+G7h+G6seG7oXvhuqnhu4/huqd74bqtNXvhuqc14buJL+G6qOG7g2rhu7Hhu4PEqXvhu4dw4but4bq7xKl74buK4bqv4buJe+G7oOG7hzVqe+G7i3DDs8Spe+G7h8O64buTxKnhu4F74bqpw6nEqXvEqeG7h8awxKnhu4F74buB4buDNXvhuqlmxKnhu4d7xKk4xKl7xKnhu4fhuq/EqXvhuqdre+G7h2o3xKl74bqnOcSp4buHe8Os4buHa3vDrOG7h8OhxKl74bqp4bq9e+G6qeG7j8Sp4buBe+G7qeG7g2XEqSp74buB4buDceG7m3vhuqnGoXvhuqXhuqHEqeG7gXvEqeG7h8awxKnhu4F74bup4buD4bq74bqne+G7izfhu4l74buh4buH4buDw6nhu6F74buh4buH4bun4bqnKnvEqeG7geG7h2k1e+G7oWbEqeG7h3vhu6k3e+G7oeG7ozbhuqfhu4d7xKnhu4fhu4Phurvhu4kme+G7huG7j+G7g3vhuqlhe+G7oeG7heG6p+G7h3vhuqfhu6fhuqd74bup4bqzxKl74bqp4buPxKnhu4F7xKnhu4fhuq/EqXvhuq3huq/EqSp74bqnNuG6p3vEqeG7hzd74buHOWp74buh4bqv4buJe+G6qWvEqeG7gXvhu4Fr4bubKnt0xKnhu4F74buH4buPe+G6pzl74bup4bqz4buhe+G6p+G7h+G6seG7oXvhu6k3e+G7oeG7g8Sp4buHe+G7oeG7h+G6t8Spe+G6p3LEqeG7gXvhuqfhu4fDoeG7iXvhu4tqe+G6p+G7h2p74bqnNuG6p3vhu4Hhu4M1e+G6qWbEqeG7h3vEqTjEqXvEqeG7h+G6r8SpKnvhu6E4anvhuqnhu4Phurlwe8Os4buD4bq7xKl74bqn4buHanvhu6k14bute+G7qcOyxKl74bub4buHNuG7oXvhu6Hhu6Phu4Phur3EqXvDrOG7g8Sp4buHe+G7ocOpe+G7geG7g3Hhu5t74buHbXvDtcSpe+G6qWfEqeG7h3vhuqdw4buP4bqne+G7n8OyxKnhu4EmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LsOTxKnhu4F7xKjhu4Fw4butw6rEqXvEqOG7gW3huqd74buGcsSp4buBey174bqm4buHdHvhu6Fn4bqn4buHe+G7huG7j+G7g3vEqDjEqXvEqeG7h+G6r8Spe+G6p+G7h+G6seG7oXvhuqnhu4/huqd74bqtNXvhuqc14buJL+G6qOG7g2rhu7Hhu4PEqXs64bqm4bqo4bqs4bqmL+G6rDt74buHcOG7reG6u8Spe+G7iuG6r+G7iXvhu6Dhu4c1anvhuqfhu4dqe+G6peG7g8Op4buhJHvhu6Dhu6NlxKl74bqpZzV74bqlN8Spe+G7h3Dhu63hurvEqXvhu4rhuq/hu4l74bug4buHNWp74bqna3vhu4HhurfEqXsyfX17xKk4xKl7xKnhu4fhuq/EqXvhuqbhuqjhuqzhuqYv4bqsKnvhu6Hhu6NqxKnhu4F74bqpa3vhu4fhu5HEqXsgfX17xKk4xKl7xKnhu4fhuq/EqXvhu6Hhu6Phu6fhuqd74buh4buDw6nhu5sme+G7muG7hzbhu6F74buHcOG7rXvhu6k14buDe+G7oeG7o2x74buLN3vhu6HDtXvhuqfhu4fDueG6p3vhu7Fhe+G7h+G7j+G7g3ste+G7oeG7pXvhu6Hhu4fhu4PhurvEqSp74buGcOG7reG6u8Spe+G7h+G7j+G7g3vhu6Hhu4fDuuG7mcSp4buBe+G7sXDhu61lxKl74buh4buHw7PEqeG7gXvhu6Hhu4PEqSp74buhcOG7rWXEqXvhu6Hhu6Nw4but4bq5xKl74bqm4buHaHvhu6Hhu4dne+G7n8OyeyAiLeG6puG7oC/hu6Dhu6oqe8Sp4buBN+G7rXtbIC8wL119WzB74bqndDV74bqkNcSpe+G6pOG7hXvhu6Hhu4fDunvhu6nhurl74buhw6HEqeG7gXvhuqfDuuG7mcSp4buBe+G7n+G7p3vhu4thxKnhu4d74bqpOGp74bqndDV74bqoOcSp4buBe+G6qcOy4buDe+G7qeG7k+G7g3vhuqfDs8Sp4buBe+G7oTbhuqd74buB4buDOeG7g3vhu51w4butw6nhu6F74buH4bqzcHvhu51wOXvhuqfhu4fhurHhu6F74bqp4buP4bqne+G7h2s1e+G7h23huqd74bqtanvhu4h5e+G7n8Wpe+G6rXPEqeG7gXvhu6Hhu6NqxKnhu4F74bqn4buH4buDw6nEqXvhu6Hhu6M1xKnhu4d74buXe+G7qOG7g+G6u+G7oXvEqDXhu4kle+G7nXA1e+G6qWsqe+G7qeG6s8Spe+G6qeG7j8Sp4buBe+G6pzbhuqd7xKnhu4c3e+G7hzlqe+G7oeG6r+G7iXvhuqfhu4dwxKnhu4F74buhNeG7rXvhuqfhu4fDoeG7iXvhu59r4bqnKnvhu4Hhu4Nx4bube+G6qcahe+G6pzbhuqd74buB4buDNXvhuqlmxKnhu4d7xKk4xKl7xKnhu4fhuq/EqXvhu4nhu4/hu6F74bqnNuG6p+G7h3vhu6Hhu4fhu4PDqeG7oXvhu6Hhu4fhu6fhuqcqe+G7h+G7g+G6u3B74budcDkmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LuG7qOG7k+G7g3vhu6Hhu4PEqeG7h3vhu6Hhu4fhurfEqXvhuqlqN8Spe8Osw6nhu6Eqe+G7oeG7ozbhuqfhu4d7xKnhu4fhu4Phurvhu4kqe+G7oeG6seG7oXvhuqc5e+G7qWZ7xKk4xKl7xKnhu4fhuq/EqXvhuqbhuqjhuqzhuqYv4bqsKnvhuqc2xKl74bql4buPe+G7huG7j+G7g3vhuqc24bqne+G6p+G6seG7m3vhuqlhe+G7ocO1e+G6p+G7h8O54bqne+G6qeG7g3vEqeG7h+G7g+G6uXB7xKnhu5Hhu4N74buh4bujasSp4buBe+G7qTd7xKnhu4FqN+G7g3vhu6FoxKnhu4cqe+G7oeG7ozXEqeG7h3vhu6Hhu4d0e+G7n+G7p3vhu51w4bqrxKl74bql4buDw6nhu6Eqe+G6pTjEqXvhuqXDqHvhu6Hhu4fhuq/EqXvhu6Hhu4XEqSp7xKnhu4HDuuG7meG7g3vhuqnhu43EqeG7gXvhu4fDuuG7kcSp4buBe+G7sTV74budcGXigKZ74bqp4bq9e+G7qeG6s8Spe+G6qeG7j8Sp4buBe+G6qTV74bqtOMSp4buBe+G6pzbhuqd7xKnhu4Fw4buNxKl74buL4bun4bqne+G6p+G7h2p74bqnw7PEqeG7gXvhu6E24bqne+G6p+G7h8Oh4buJe+G7n2vhuqd7xKk4xKl7xKnhu4fhuq/EqSp7xKnhu4fhurHhu6F74buLN3vEqeG7h8awxKnhu4F7xKnhu4HDuuG7meG7g3vhuqdre+G7h2o3xKl74bqnOcSp4buHe+G6qeG6o+G6p3vhuqXhu4Phurvhu6F7w6zhu4dre8Os4buHw6HEqSp74bql4bq7xKnhu4d7xKnhuqPEqeG7gSZ74bueasSp4buBe+G7n2rEqeG7gXvhu6nhu5Phu4N74bqpayp74bqnw7PEqeG7gXvhu6E24bqne8OsZXB74buBbeG7g3vhu6nhurPEqXvhuqnhu4/EqeG7gSp7dMSp4buBe+G7h+G7j3vhuqnhur174bqn4buHw6Hhu4l74bufa+G6p3vEqTjEqXvEqeG7h+G6r8Spe+G6rTV74bqnNeG7iXvhu6Hhu6NlxKl74bqpZzV74bqlN8Spe+G7h3Dhu63hurvEqXvhuqnDuuG7leG6p3vhuqfhurHhu5t7cHgqe+G6p+G7h+G7hcSp4buHe+G7nXDhu63hurnEqXvhuqc24bqne+G6p+G6seG7m3vhu6E4anvhuqnhu4Phurlwe8Os4buD4bq7xKl74buh4buHw7PEqeG7gXvhu51wNXvhu6nhu4Phurvhuqd74bqtcOG7rXvhu6Hhu6Nme+G7qeG6s8Spe+G6qeG7j8Sp4buBe+G6pzbhuqd74buH4buPe+G7geG7gzV74bqpZsSp4buHKnvhuqc2xKl74bql4buPKnvhuqfDs8Sp4buBe8Sp4buH4bqvxKl74bup4buDZcSpe+G6p+G7h8O54bqne+G7oeG7o2XEqXvhuqlnNXvhuqU3xKl7dMSp4buBe+G7h+G7j3vhu5xweXvhuqU5anvhu6Hhu6Phu5V7xKk4xKl7xKnhu4fhuq/EqXvhuq01e+G6pzXhu4kmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LsSo4buH4buZe+G6qWsqe+G6p8OzxKnhu4F74buhNuG6p3vhuqfhu4fDoeG7iXvhu59r4bqne8SpOMSpe8Sp4buH4bqvxKl74bqtNXvhuqc14buJe+G7oeG7o2XEqXvhuqlnNXvhuqU3xKl7xKnhu4E34bute+G6pzfEqeG7gXvhuqnhu4N74bupN2p74bqn4buH4buD4bq5cHvhu5/huq9wJnvhu6Dhu6NqxKnhu4F7MHvEqcOh4buJezpdfVswLXtdfVs0Oyp74buGcOG7reG6u8Spe+G6qWF74bup4bqzxKl74bqp4buPxKnhu4F7dMSp4buBe+G7h+G7j3vhuqnDuuG7leG6p3vhu4fhu5HEqXtbKlt74buheHvhuqnhu43EqeG7gSp74buh4bule+G7n8Oye+G7oeG7g+G6ucSpe8SpN+G7rXvhuqlhe+G6p+G7h+G7g3vhu6HhuqPEqeG7gXvhu51wN3vhu6DDqeG7oSp7xKnhu4E34bute+G7qGZ7xKk4xKl7xKnhu4fhuq/EqXvhuqbhuqjhuqzhuqYv4bqsKnvhu5/FqTV74bqn4buHxrA1e8Sp4buHN3vhuqfFqTUqe8Os4buHNuG7iXvhuqXhurvEqeG7h3vhu6k3e+G6p+G6seG7m3vhu6Hhu4dww7Lhuqd74buJ4buDw6rEqXvhu5vhu4fhu4Uqe+G7h8O0e+G7oeG7o+G7lXvhuqdqxKl74buB4buDw7LEqeG7gSp74bqn4buHanvhu6k14bute+G7m+G7hzbhu6F74buh4buj4buD4bq9xKl7w6zhu4PEqeG7h3vhu6HDqeKApuG6qeG6vXvhu4Fr4bube+G7m+G7h+G6t8Spe+G7sWo1e+G6rWdwe8Spw7Thu4N74bqpNXB74bqtNXvhuqc14buJe+G6p3XEqeG7gXvEqeG7h8O6e+G6qeG7j8Sp4buBe+G7qeG7g2XEqSp74buhOGp74bqp4buD4bq5cHvDrOG7g+G6u8Spe+G6p+G7h2p74bqnNuG6p3vEqTjEqXvEqeG7h+G6r8Spe+G7qcawxKnhu4F74buh4buDxKkqe8Sp4buB4buHZ3vhu4vhu6fhuqd74bupw7rhu5HEqXvhu4tlxKl74buh4bujasSp4buBe+G6p3Dhu4/huqd74bufw7LEqeG7gSZ74bqo4buNxKnhu4F74buh4buH4buZ4buDKnvhu4bhu4/hu4N7xKg4xKl7xKnhu4fhuq/EqXvhuqbhuqjhuqzhuqYv4bqse+G7h3Dhu63hurvEqXvhuqd1xKnhu4F74bup4bqzxKl74bqp4buPxKnhu4F74bqpw7rhu5Xhuqd7WyAwe+G7oeG7o+G7g+G6u3B74bqp4buNxKnhu4F74bqp4bq9e+G7oeG6o8Sp4buBe+G7nXA3e+G7qTd74buB4buDceG7m3vhuqnGoXvEqTjEqXvEqeG7h+G6r8Spe+G6rTV74bqnNeG7iXvhuqdre+G7h2o3xKl74bqnOcSp4buHe8Os4buHa3vDrOG7h8OhxKkle+G6pzbhuqd74buG4buP4buDe+G6p+G7kXvhu5/hu5d74bup4bqzxKl74bqp4buPxKnhu4F74bqnNuG6p3vEqeG7hzd74buHOWp74buh4bqv4buJKnvhuq1qNcSp4buHe8Sp4buB4buH4buD4bq74bubKnvhuqlqN8Spe+G7oeG7h+G6vXvhu6Hhu6NlxKl74bqpZzV74bqlN8Spe+G6qcOpxKl74buh4buHw6Hhu4kqe+G7h27hu4Mqe+G7oeG7ozVqKnvhu6HhuqPEqeG7gXvhu51wN3vhu6Hhu6Phu6fhuqd74buh4buDw6nhu5t74bqn4buHanvhuqc24bqne8SpOMSpe8Sp4buH4bqvxKl74bqtNXvhuqc14buJJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi7DjOG7h8OzxKnhu4F74bqn4buHaHvhuqfhu4dwxKnhu4F74buhNeG7rXvhu7FqNXvhuq1ncCp74bqn4buHw6Hhu4l74bufa+G6p3vEqTjEqXvEqeG7h+G6r8Spe+G6rTV74bqnNeG7iSp74buG4buP4buDe8SoOMSpe8Sp4buH4bqvxKl74bqm4bqs4bqs4bqmL+G6rHvhu4dw4but4bq7xKl74bqnbMSpe+G6p+G7h3F74buh4bujbcSp4buBe+G7seG6r+G7rXvhuq3hu6fEqeG7gXvhu51weXvhu6Hhu6NlxKl74buh4buDxKnhu4d74buh4buH4bq3xKl74buh4bune8Sp4buBcOG7reG6u8Spe+G6qeG6vXvhuqfhu4dqe+G7h+G7j+G7g3vhu6nhu4NlxKl74bupNeG7rXvhu5vhu4c24buhe+G7oeG7o+G7g+G6vcSpe8Os4buDxKnhu4d74buhw6kme+G7huG7j+G7g3vEqDjEqXvEqeG7h+G6r8Spe+G6puG6qOG6rOG6pi/huqx74buHcOG7reG6u8Spe+G7iuG6r+G7iXvhu6Dhu4c1anvhu4fhu4PhurvEqXvhuqdre+G7h+G7kcSpezB9fXvhu4fhu4/hu4N74bup4buDZcSpKnvhu6nhu5Phu4N74buhw7XEqeG7gXvhu5/Dsnvhu6Hhu4PhurnEqXvhu51weXvhuqk44buhe+G7geG6t8SpeyAwfXvhu6Hhu6Phu4Phurtwe+G6qeG7jcSp4buBezrhu6Hhu6NwxKnhu4F74bqlZsSp4buHezN9fSZ9fX174bqp4buNxKnhu4Eve+G7h+G7j+G7g3vhu6nhu4NlxKk7e+G6qeG6vXvhuqfhu4dqe+G7h+G7j+G7g3vhu6nhu4NlxKl74bupNeG7rXvhu6nhu5Phu4N74buLYeG7g3vhu59w4bqx4buhe+G7oeG7h+G6seG7myZ74bqo4buD4bq9xKl74buHZsSp4buHe8Sp4buHw7p74buxYXvhu6hpxKnhu4d74buKOOG7g3vhuqdrezAge8SpOMSpe8Sp4buH4bqvxKl7xKnhu4fhu4PDquG7iXvhuqfhu4fhurHhu6F74bqp4buP4bqne+G6rTV74bqnNeG7iSp74buh4bujasSp4buBe+G6qWt74bqna3siNHvEqeG7gcO64buZ4buDe+G7izd74buH4buP4buDe+G7qeG7g2XEqXvhu4bhu4/hu4N7xKg4xKl7xKnhu4fhuq/EqXvhuqbhuqjhuqzhuqYv4bqse+G7sWEqe+G7qeG7k+G7g3vhu5/Dsnvhu6Hhu4PhurnEqXvhu51weXvhu4fhu5HEqXswfXvhu6Hhu6Phu4Phurtwe+G6qeG7jcSp4buBKnvhu4bhu4/hu4N74bqpYXvhuqfhu4dqe1swe+G7i8O64buV4buhe+G7h+G7j+G7g3vhu6nhu4NlxKl74bupNeG7rXvhu51wNeG7rXvhu6lsxKnhu4F74bub4buHNuG7oXvhu6Hhu6Phu4Phur3EqXvDrOG7g8Sp4buHe+G7ocOpKnvEqeG7h+G7mXvhu6nhurPhu617w6zhu4fDs8Sp4buBe+G6p2zEqXvhu4Hhu4M1e+G6qWbEqeG7h3vhu4fhu4/hu4N74bup4buDZcSpe8SpN2p7xKnhuqHhu4l74buh4bujasSp4buBe+G6rTXEqeG7h3vhu5824bqn4buHe+G7h+G7j3vEqeG7geG7h8OoaiV7xKnhu4fhu4Phurlwe+G7h+G7j3vhuqdre8Os4buDxKnhu4d74buhw6l7w6zhu4c2e+G7geG7gzl7xKnhu4fDuiR74buKZXvhu7Bw4bqvxKl74bue4buDxKnhu4d7OsOM4buHcHsgOyp74bug4buj4bq3xKl74bqow6HEqeG7gXvEqOG7g8Sp4buHezrDjOG7h3B7W3074oCm4bqkN3vhu6h1e+G7oOG7h2d74bqm4buHcMSp4buBKnvDrOG7h3B7W30qe+G7sWF74buoacSp4buHe+G7ijjhu4N74bql4buP4bqne+G6pTjhuqfhu4cke+KAnOG7gOG7gzV74bqpZsSp4buHe+G7ocOz4buDe+G6p2t7XXvEqTjEqXvEqeG7h+G6r8Spe8Sp4buH4buDw6rhu4l74bqn4buH4bqx4buhe+G6qeG7j+G6p3vhuq01e+G6pzXhu4l7xKllxKl74bqp4buZ4buDe+G7n8OyxKnhu4F74buB4bqj4bube8Sp4buH4buD4bq5cHvDrOG7h2t7w6zhu4fDocSpJnvEqMOh4buJe119WzIqe+G7geG7gzV74bqpZsSp4buHe+G6qcO64buV4bqne+G7huG7j+G7g3vEqTjEqXvEqeG7h+G6r8Spe+G6puG6qOG6rOG6pi/huqx74buxYXvhu6E4anvhuqnhu4Phurlwe8Os4buD4bq7xKl74bqn4buHanvhu6k14bute1swe+G7oeG7o+G7g+G6u3B74bqp4buNxKnhu4F74bqp4bq9e+G7iXA1e+G7oeG7o+G6r3Aqe8Sp4buBNcSpKnvhu6ln4buhKnvEqeG7gcO0xKnhu4F74bub4buHNuG7oXvhu6Hhu6Phu4Phur3EqXvhuqfhu4fDocSpe8SpcMOz4buDJnvhu6Dhu6V74bqpa3vhuqnDqcSpe8SpNeG7rSp74buB4buDNXvhuqlmxKnhu4d74buhw7Phu4N74bqna3vhu6Hhu4dwe8Sp4buH4bqz4bube8O1xKl74bqpZ8Sp4buHKnvhuqnhu5nhu4N74bufw7LEqeG7gXvhuq3hurfEqXvDrOG7hzZ74buH4buRxKnigJ0mLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LuG7oOG7h+G7meG7g3vhu4Hhu4M1xKl74buh4buT4buDKnvhu4bhu4/hu4N7xKg4xKl7xKnhu4fhuq/EqXvhuqbhuqjhuqzhuqYv4bqse+G7h3Dhu63hurvEqXvhu4rhuq/hu4l74bug4buHNWp74buh4buDw6nhu5t74buhc+G6p3vhuqfhu4dxe+G7oeG7o23EqeG7gXvhuqnDteG7g3vhu4nhu5Phu4N7xKnhu4/hu4N74bqtcMSp4buBKnvhu5vhu4fDuuG7kcSp4buBe+G7oeG7h8O54bqne+G7h2o44buhe+G6qeG7j8Sp4buBe+G6p3Q1e+G7huG7j+G7gyp74buHw7rhu5PEqeG7gXvhu6nhurl74bqn4buRe+G7n+G7lyp74buh4buF4bqn4buHe+G6p+G7p+G6p3vhu6Fw4butZcSpe+G7oeG7o3Dhu63hurnEqSp74bup4bqzxKl74bqp4buPxKnhu4Eqe+G7h8O64buTxKnhu4F74bqtw6LEqSp74buB4buDceG7m3vhuqnGoXvEqTjEqXvEqeG7h+G6r8Spe+G6puG6qOG6rOG6pi/huqwqJiYme+G7oThqe+G7iW3hu4N74bqp4buD4bq5cHvDrOG7g+G6u8Spe+G6qeG6vXvEqTjEqXvEqeG7h+G6r8Spe+G6rTV74bqnNeG7iXvhuqnDuuG7leG6p3vhu4fDuuG7l8Sp4buBe+G6pzbhuqd74bqn4buHw6l74bqp4buPKnvhuqfhu4fhu4XEqeG7h3vhu5824bqn4buHe+G6p3Q1e8So4buHN3vEqcO64buT4bqne+G7oeG7h+G6q2p74budcOG7rXvhuqlnxKnhu4cle+G7oeG7pcSp4buBe+G6pcO64buT4bqne+G7sWF74buH4buP4buDe+G7h2s1e+G7qeG7g+G6u+G6p3vhu4Hhu4Nx4bube+G6qcahKnvhuqfhu4fDoeG7iXvhu59r4bqne+G7n8O54bqne8Os4buHbuG6q3vhuqfhu4dqe8SpOMSpe8Sp4buH4bqvxKkle+G6qeG7jcSp4buBe+G7oeG7h+G7meG7g3vhu4s34buJe+G6p+G6t3B7xKnDsuG7g3vhuqnhur174buBw6DEqXvDrMOp4buhe8Sp4buHxrDEqeG7gXvhu6HhurHhu4l74buLbMSp4buBe8Sp4buH4bqvxKl7NuG7g3vhuqnDqcSpe+G7qeG7k+G7g3vhuqc24bqne8SpOMSpe8Sp4buH4bqvxKl74bupN3vhu4Hhu4M1e+G6qWbEqeG7h3vhuqd1xKnhu4F7xKnhu4fDunvhu4fDtHvhu6Hhu6Phu5Uqe+G7geG7g3Hhu5t74bqpxqF74buH4buP4buDe+G7qeG7g2XEqXvhu6k14bute+G7qcOyxKl74bub4buHNuG7oXvhu6Hhu6Phu4Phur3EqXvDrOG7g8Sp4buHe+G7ocOpKnvEqeG6r8Sp4buBe+G6pzVqe+G7oeG7h3B7xKnhu4fhurPhu5smLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m8O9cOG7oeG7h2rhu6M+LuG7iOG7j+G6p3vhu6Dhu6M3LC/hu5su

Mộc Trà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phía sau những nỗi đau da cam...

Phía sau những nỗi đau da cam...
2020-08-10 14:38:24

PTĐT - Chiến tranh đã qua đi nhưng nỗi đau để lại cùng di chứng chất độc da cam/ Dioxin vẫn còn dai dẳng. Người ta vẫn nói “Nạn nhân chất độc da cam là những người khổ nhất...

Vững niềm tin chiến thắng

Vững niềm tin chiến thắng
2020-08-08 16:14:25

PTĐT - 38 cán bộ, nhân viên y tế của tỉnh đều cảm thấy vinh dự, tự hào, hứa hoàn thành nhiệm vụ với quyết tâm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long