Cập nhật:  GMT+7
a118xda89xa202xbab5x1311fx10864xcfefxdae5x1464axX7x132e8x160f1x107daxc87fx12fe7xe783xX5xc04axXaxc235x101dbx15c55x10a9dx1492axX3xX1xc714xXdxX3xX1xXdxdce2xb1b4xX3x12e16x166d9x12de8xX3xXex15badxX1fxX1xX3xX1fxX14xX23xX16xa9d8xX1fxX3x155f4x119a5xXdxa8d7xXexX3xX1x160faxX1fxX14xX3xXexX23xab6fxXdxX3xXex11af9x12cf5xX3x14b11xX3xfcf9xX43xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX16x12cefxX23xX3xXexX1xa7faxc01exX1fxX14x13d59xX3xX1fxf020xX21xX3x15a42xf78bxX5fxX2xX0xd957xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa953xe731x167b1xX16xXaxX12xX0xXdxX21xX14xX3xX7xX42xX4xX9xXaxX64xX64xX4xb893x1535cxX6xX74xXbxX1xX23xXexX1xX74xX86xfe42xX1fxX64xX75xX10xX7xa2a7xXexX74xXbxX64xX1fxX10x15096xX7xX64xX5fxX2xX2xX2xX64x1652cx130a5xX75xbd7dxX5fxX60xX2xf672xX2xfba5xXexX2xa8eexXafxa579xXb2xXa6xX5xX2xX86xac6axXbxX14xXaxX3xX64xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX74xX75xX16xXaxX12xe403xX22xX1fxX3xX87xX19x15ab9xX3x12d5bxX74xX15xX1fxX3xX91xXdxX50xX1fxX3xXexX1xX6xX1fxX1xX3xX1fxXdxX50xX1fxX3x137c3xX14xX42xXdxX87xX6xX1fxX97xX3xXd6xX1xXdxX3xX1fxX1xX22xX1fxX1xX3x155c6xX1xaeddxX3xXcxX1xX34xX3xX1xX55xff87xX1fxX14xX3xe476xX1fxX14xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xXexX26xX1fxX1xX3xX1fxX14xX23xX16xX2exX1fxX86xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13d61xX10xX6xX75xXaxX12xX106xXcxb254xXcxX3xX45xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX2xXb2xX64xXa9xXdcxX3xXf3xX14xX42xXdxX87xX6xX1fxX97xX3xXd6xX1xXdxX3xX1fxX1xX22xX1fxX1xX3xX106xX1xX108xX3xXcxX1xX34xX3xXbxX1xba43xXdxX3xX1x13f4exXbxX3xX91xb9e3xXdxX3xX145xX19xXdxX3xXd6xX1x1642axX3xXexX1x156d3xXbxX3xXdex1115dxX3xXex122ffxX1fxX1xXdcxX3xXcxX42xX23xX1fxX14xX3xXex166daxX21xX3xX1xX23xX16xX1exXexX3xX1xX34xX4xX3xX91xX15xX3xXexX42xX23xX16x12b8dxX1fxX3xX21xX22xX23xX3xcf24xX3xX73xX2exX1fxX1xX3xX91xXdxX2exX1fxX3xX14dxX6xX3xX97xX1xX74xX6xX3xXexX196xX1fxX1xX3xXexX3exX3xX4xX1xX114xX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xXexX26xX1fxX1xX3xX1fxX14xX23xX16xX2exX1fxX3xX91xX182xXdxX3xX4xX1x15deexX3xXdexX1b6xX3xX31xX32xXdxX34xXexX3xX1xX38xX1fxX14xX3xXexX23xX3exXdxX3xXexX42xX43xX3xX45xX3xX47xX43xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX16xX50xX23xX3xXexX1xX55xX56xX1fxX14xX59xX3xX1fxX5cxX21xX3xX5fxX60xX5fxX2xX86xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX74xX75xX16xXaxX12xX145xX55xX110xX1fxX14xX3xX114xX1fxX14xX3xX4xX22xX4xX3xX1xX74xf69exXexX3xXdexX19xX1fxX14xX3xXexX42xX74xX1fxX14xX3xXcxX1xX22xX1fxX14xX3xXexX1xX6xX1fxX1xX3xX1fxXdxX50xX1fxX3xX1fxX5cxX21xX3xX5fxX60xX5fxX2xXdcxX3xX1xX55xX182xX1fxX14xX3xXexX182xXdxX3xX97xf1f2xX3xX1fxXdxX2exX21xX3xXa7xX60xX3xX1fxX5cxX21xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX1fxX1xX3xX5xX18fxXbxX3xX14dxX74xX15xX1fxX3xXexX1xX6xX1fxX1xX3xX1fxXdxX50xX1fxX3xX4xX19xX1fxX14xX3xX7xeadcxX1fxX3xX145xX38xX3xXd6xX1xbc29xX3xe0ccxXdxX1fxX1xXdcxX3xXb2xX60xX3xX1fxX5cxX21xX3xXexX1xX15xX1fxX1xX3xX5xX18fxXbxX3xX1fxX14xX15xX1fxX1xX3xX13xX14xX1a2xX1fxX3xX1xX15xX1fxX14xX3xX91xX15xX3xXa9xXa9xX3xX1fxX5cxX21xX3xXexX1xX15xX1fxX1xX3xX5xX18fxXbxX3xXf3xX14xX42xXdxX87xX6xX1fxX97xXdcxX3xX4xX22xX4xX3xX4xX22xX1fxX3xX87xX19xXdcxX3xXdexX74xX15xX1fxX3xX91xXdxX50xX1fxX3xXexX1xX6xX1fxX1xX3xX1fxXdxX50xX1fxX3xX4xX202xX6xX3xXf3xX14xX42xXdxX87xX6xX1fxX97xX3xXd6xX1xXdxX3xX1fxX1xX22xX1fxX1xX3xX106xX1xX108xX3xXcxX1xX34xX3xXdex10938xX3xXexX1xX6xX21xX3xX14xXdxX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xXexX26xX1fxX1xX3xX1fxX14xX23xX16xX2exX1fxX86xX3xXd6xX1xX196xX3xXexX42xX74xX1fxX14xX3xX21xX19xXexX3xX87xX23xX3exXdxX3xX7xX22xX1fxX14xXdcxX3xX1fxX14xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX3xXdexX356xX3xXexX1xX23xX3xXdexX55xX17exX4xX3xXa9xX60xX3xXdexX56xX1fxX3xX91x100acxX3xX21xX22xX23xX86xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX74xX75xX16xXaxX12xX0xXdxX21xX14xX3xX7xX42xX4xX9xXaxX64xX64xX4xX86xX87xX6xX74xXbxX1xX23xXexX1xX74xX86xX91xX1fxX64xX75xX10xX7xX97xXexX74xXbxX64xX1fxX10xX9exX7xX64xX5fxX2xX2xX2xX64xXa6xXa7xX75xXa9xX5fxX60xX2xXadxX2xXafxXexX2xXb2xXafxXb4xXb2xXa6xX5xX5fxX86xXbaxXbxX14xXaxX3xX64xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX74xX75xX16xXaxX12xXd6xX22xX1fxX3xX87xX19xXdcxX3xXdexX74xX15xX1fxX3xX91xXdxX50xX1fxX3xXexX1xX6xX1fxX1xX3xX1fxXdxX50xX1fxX3xXf3xX14xX42xXdxX87xX6xX1fxX97xX3xXexX1xX6xX21xX3xX14xXdxX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xXexX26xX1fxX1xX3xX1fxX14xX23xX16xX2exX1fxX86xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX74xX75xX16xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xXexX26xX1fxX1xX3xX1fxX14xX23xX16xX2exX1fxX3xXdexX356xX3xXexX42xX110xX3xXexX1xX15xX1fxX1xX3xX4xX1xX55xX56xX1fxX14xX3xXexX42xX26xX1fxX1xX3xXexX1xX55x121cdxX1fxX14xX3xX1fxXdxX50xX1fxX3xX4xX202xX6xX3xXdexX74xX15xX1fxX3xX91xXdxX50xX1fxX3xXexX1xX6xX1fxX1xX3xX1fxXdxX50xX1fxX3xXf3xX14xX42xXdxX87xX6xX1fxX97xX3xX106xX1xX108xX3xXcxX1xX34xX86xX3xX145xX74xX25fxXexX3xXdexX19xX1fxX14xX3xd765xX3xX1fxX14xX1xefd8xX6xX3xX1fxX15xX16xX3xXexX1xf9caxX3xX1xXdxX2exX1fxX3xXexXdxX1fxX1xX3xXexX1xf117xX1fxX3xb27bxX23xX1fxX14xX3xX97xX2cexX4xX1xXdcxX3xXexX26xX1fxX1xX3xX1fxX14xX23xX16xX2exX1fxXdcxX3xXexX42xX22xX4xX1xX3xX1fxX1xXdxX2exX21xX3xX4xX202xX6xX3xXexX23xX3exXdxX3xXexX42xX43xX3xXf3xX14xX42xXdxX87xX6xX1fxX97xX3xX5xX23x12254xX1fxX3xX7xd22exX1fxX3xX7xX15xX1fxX14xX3xX4xX1xX23xX1fxX14xX3xXexX6xX16xX3xX91xX26xX3xX4xX19xX1fxX14xX3xXdexX38xX1fxX14xXdcxX3xX14x131f2xXbxX3xXbxX1xX525xX1fxX3xXdexX22xXbxX3xX114xX1fxX14xX3xX1fxX1xX23xX3xX4xX525xX23xX3xX91xX1b6xX3xX1fxX14xX23xX38xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX75x16035xX3xXexX42xX18bxX3xXbxX1x161e9xX4xX3xX91xX5b7xX3xX4xX1xX74xX3xX4xX22xX4xX3xX4xX6xX3xX4xb427xXbxX3xX4xX114xX23xX3xX91xX15xX3xXdexXdxX1b6xX23xX3xXexX42xX3b6xX3xX87xX2exX1fxX1xX3xX1fxX1xX1a2xX1fxX3xXexX25fxXdxX3xX4xX22xX4xX3xX87xX2exX1fxX1xX3xX91xXdxX2exX1fxX86xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX23xXexX1xX74xX42xXaxX12xX106xX1xX55xX56xX1fxX14xX3xXcxX1xX2c6xX74xX0xX64xXbxX12

Phương Thảo

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Trao nhà nghĩa tình nông dân

Trao nhà nghĩa tình nông dân
2023-06-06 15:07:00

baophutho.vn Ngày 6/6, Hội Nông dân huyện Thanh Ba đã tổ chức bàn giao nhà “Nghĩa tình nông dân” cho gia đình hội viên Nguyễn Văn Luyến ở khu 9, xã Hoàng Cương.

Hoa ban ở công viên Văn Lang

Hoa ban ở công viên Văn Lang
2021-03-17 15:56:32

PTĐT - Những ngày tháng 3, hoa ban trồng ở Công viên Văn Lang (thành phố Việt Trì) đã bung sắc trắng, thu hút nhiều người tới để chụp ảnh...

Nghề của lòng nhân ái

Nghề của lòng nhân ái
2021-03-16 08:13:57

PTĐT - Công tác xã hội (CTXH) là nghề đặc biệt. Những người làm CTXH có vai trò, nhiệm vụ xóa bỏ rào cản bất công, mang lại hạnh phúc, góp phần xây dựng xã hội văn minh và phát...

Xe container bốc cháy trên cao tốc

Xe container bốc cháy trên cao tốc
2021-03-13 10:07:19

PTĐT - Sáng 13/3, tại Km 56+300 cao tốc Nội Bài - Lào cai, thuộc địa phận xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh đã xảy ra vụ cháy xe container.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long