Cập nhật:  GMT+7
30c7x437bxc6e0x9638x8a68x60daxb8a2x3e12x3d7exX7xa19fx979cx6961x4393x4b5fx87aexX5x5c56xXaxc894xbde5xX1x83c8xX3xXcxX1x845axX3xX4x330axX3x5cd5xX3xb9b9x67d5xX20x86a3xX3x7034x42dbxX20xX3x6315xa5d6x6664xX3xXex8d88xXbxX3xX2xb2e9xX32xX3xX20xX21xX20xX23xX3xX25xX26xX20xX3xb51axXdx7df0xXexX3x9330xX6x51ccxX3x7f28x5d28xac83xXexX3xX7x946axX4xX0x8366xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa4adxX10xX6xX25xXaxX12xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX5xX2axX3xXexc4d0xX20xX1xX3xX25xX48x4be8xX3xX20xX1xX49xXexX3xXex54f0x6b05xX20xX3xX4x6fd4xX3xX20x58a1x47ecxX4xX3xX4xX1cxX3xX1exX3xX20xX21xX20xX23xX3xX25xX26xX20xX3xX5xX19xXexX3xXexX2exXbxX3xX2xX32xX32xX3xX43xX21xX20xX23xX3xX25xX26xX20xX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX3xX47xX48xX49xXexX3xX7xX4dxX4xX3xX20x904bxX45xX3x75baxX32xXc4xXc4x766axX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx44b7xX6xXbxXexXdxX2bxX20xXaxX12xX0xXdxX45xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd8xX10xX20xXexX10xX7fxXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXax6db4xXdxX25xXexX1x3e72xX3xX2xX32xX32xX32xXbxX47x4161xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX102xX3xb908xX1exX32xXbxX47xX10axXaxX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX50xX50xX4xXc8xad78xX6xX2bxXbxX1xX48xXexX1xX2bxXc8xX29xX20xX50xX25xX10xX7x9e4fxXexX2bxXbxX50xX20xX10xXfdxX7xX50xXc4xXc4x904dxX32xX50xX2xX2xX2xX25xXc4xXc4xX32xX141xX1exX141xX114xXexX114xX2xX2x9abcxX5x3815x80e9xX6xX20xX1xXc8xb1f6xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1cxX3xX1exX3xX20xX21xX20xX23xX3xX25xX26xX20xX3xX29xX2axX2bxX3xXexX2exXbxX3xX2xX32xX32xX3xX20xX21xX20xX23xX3xX25xX26xX20xX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX3xX47xX48xX49xXexX3xX7xX4dxX4xXaxX3xXfdxXdxX25xXexX1xX9xXaxX2xX32xX32xX32xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX114xX1exX32xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX6xXbxXexXdxX2bxX20xXaxX12xce0axX20xX1xX3xX43xX23xX48xX77x3e75xX20xX3xX43xX23xX19xX4xX3x7e25xX20xX1xX3xaeeex798cxXdxX20xX1xX3xce2cxX87x356dxX20xX23x80e8xX3x5c63xX2bxX6xX20xX3xX5fxa864xX20xX23x920bxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx97cbxX2bxX25xX77xXaxX12xXcxX7fxX2bxX20xX23xX3xX125xX48xb5edxXdxX3xX1xX19xXbxX3xX125xbda9xX2bxX3xX25xX2bxX3xXcxX7fxX48xX20xX23xX3xX87xX1f3xX20xX23xX3xX5fx502bxXdxX3xX43xX21xX20xX23xX3xX25xX26xX20xX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX3xXexX21fxX3xX4xX1x4876xX4xX3xX20xX1x8bfbxX45xX3xXexX1xX21xX20xX23xX3xXexXdxX20xX3xX29x710exX3xXd8xX1xX87xX1f3xX20xX23xX3xXexX7fx40bfxX20xX1xX3xXcx5e01xX3xX1xX2axX2bxX3xX43xX21xX20xX23xX3xX25xX26xX20xX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX3xX20xXc1xX45xX3xXc4xX32xXc4xXc4xX10axX3xX211xX6xX20xX3xXcxX21fxX3xX4xX1xX253xX4xX3xX4xX1xX2bxX3xX125xXdxbadexXexX3x5c9bx844cxX3xX20xX1x61cfxX20xX3xX2adxX87xbe81xX4xX3xXc4xX141x4658xX3xX1x6212xX3xX7xX1f3xX1f6xX3x8a62xX48xX6xX3xXc4xX3xX29xc549xX20xX23xX3xX4xX1xX49xX45xX3xX2adxXdx46b6xX45xX3xX2adxX2aexX3xX4xX1xX19xX20xX3xX2adxX87xX2b7xX4xX3xX2xX32xX32xX3xX20xX21xX20xX23xX3xX25xX26xX20xX3xXexXdxX80xX48xX3xX125xXdxX2d7xX48xX3xX20xX1xX49xXexX3xX2adxX2d7xX3xXexX7fxX6xX2bxX3xX25xX6xX20xX1xX3xX1xXdxX40xX48xX3xX43xX21xX20xX23xX3xX25xX26xX20xX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX3xX47xX48xX49xXexX3xX7xX4dxX4xXc8xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX6xXbxXexXdxX2bxX20xXaxX12xX0xXdxX45xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd8xX10xX20xXexX10xX7fxXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxXfdxXdxX25xXexX1xX102xX3xX2xX32xX32xX32xXbxX47xX10axX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX102xX3xX153xX153xX153xXbxX47xX10axXaxX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX50xX50xX4xXc8xX125xX6xX2bxXbxX1xX48xXexX1xX2bxXc8xX29xX20xX50xX25xX10xX7xX135xXexX2bxXbxX50xX20xX10xXfdxX7xX50xXc4xXc4xX141xX32xX50xX2xX2xX2xX25xX1exX32x5db4xX2xX2bcxX141xX141xXexX153xX2xX32xX32xX5xX153xX156x723bxX1exX3b1xX3b1xX1exX2xXc4xX32xX32xX153xX141xXc4xX155xXc4xX156xX153xX141xXc4xX2xX141xXc8xX15bxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1cxX3xX1exX3xX20xX21xX20xX23xX3xX25xX26xX20xX3xX29xX2axX2bxX3xXexX2exXbxX3xX2xX32xX32xX3xX20xX21xX20xX23xX3xX25xX26xX20xX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX3xX47xX48xX49xXexX3xX7xX4dxX4xXaxX3xXfdxXdxX25xXexX1xX9xXaxX2xX32xX32xX32xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX153xX153xX153xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX6xXbxXexXdxX2bxX20xXaxX12x63e2xX20xX23xX3xX43xX23xX48xX77xX1dfxX20xX3x3d1bxX1xX4dxX4xX3xX5fxXdxX2aaxX48xX3xX1ebxX47xX2aexX3xX1f1xX87xX1f3xX20xX23xX3xX1f1xc70cxX1f6xX3xX1xX48xX77xX40xX20xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX211xX6xX201xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX211xX2bxX25xX77xXaxX12xX1f8xX26xX77xX3xX2adxX266xX48xX3xX5xX2axX3xX20xX1x61f6xX20xX23xX3xXexX49xX45xX3xX23xX87xX1f3xX20xX23xX3xX20xX21xX20xX23xX3xX25xX26xX20xX3xX20xXc1xX20xX23xX3xX2adxX239xX20xX23xX1f6xX3xX7xX227xX20xX23xX3xXexb61bxX2bxX3xXexX7fxX2bxX20xX23xX3xXbxX1xX227xXexX3xXexX7fxXdxX2d7xX20xX3xX135xXdxX20xX1xX3xXexX2aaxX10axX3xX25xX227xX45xX3xX20xX23xX1xb374xX3xX25xX227xX45xX3xX5xX2axX45xX1f6xX3xX135xX1xX6xXdxX3xXexX1xX227xX4xX1f6xX3xX7x51dfxX3xX25x5fb5xX20xX23xX3xX1xXdxX40xX48xX3xX2c5xX48xX84xX3xX4xX227xX4xX3xX20xX23xX48xX2bfxX20xX3xX5xX276xX4xX3xX29xX2exX20xX1f6xX3xX5xX6xX2bxX3xX2adxX239xX20xX23xX1f6xX3xX2adxX49xXexX3xX2adxX6xXdxX1f6xX3xX45xX4cbxX20xX1xX3xX25xX4cbxX20xX3xX253xX20xX23xX3xX25xX509xX20xX23xX3xX135xX1xX2bxX6xX3xX1xX19xX4xX3xX135x94d9xX3xXexX1xX48xX2b2xXexX1f6xX3xX4xX21xX20xX23xX3xX20xX23xX1xX40xX3xX45xX88xXdxX3xX29xX2axX2bxX3xX7xX84xX20xX3xX47xX48xX49xXexXc8xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX6xXbxXexXdxX2bxX20xXaxX12xX0xXdxX45xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd8xX10xX20xXexX10xX7fxXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxXfdxXdxX25xXexX1xX102xX3xX2xX32xX32xX32xXbxX47xX10axX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX102xX3xX153xX153xX153xXbxX47xX10axXaxX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX50xX50xX4xXc8xX125xX6xX2bxXbxX1xX48xXexX1xX2bxXc8xX29xX20xX50xX25xX10xX7xX135xXexX2bxXbxX50xX20xX10xXfdxX7xX50xXc4xXc4xX141xX32xX50xX2xX2xX2xX25xX1exX32xX3b1xXc4xX32xX32xX153xXexX114xX32xX2xXc4xX5xX114xX156xX3bexX1exX3b1xX3b1xX1exX2xX2xX114xX2xX114xX114xXc4xX153xX153xX156xX3b1xX1exX141xX4xX155xXc8xX15bxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1cxX3xX1exX3xX20xX21xX20xX23xX3xX25xX26xX20xX3xX29xX2axX2bxX3xXexX2exXbxX3xX2xX32xX32xX3xX20xX21xX20xX23xX3xX25xX26xX20xX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX3xX47xX48xX49xXexX3xX7xX4dxX4xXaxX3xXfdxXdxX25xXexX1xX9xXaxX2xX32xX32xX32xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX153xX153xX153xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX6xXbxXexXdxX2bxX20xXaxX12xX44fxX20xX23xX3xX1f8xX46fxX3x619cxX48xX2exX4xX3xXcxX1xX48xX2b2xX20xX3xX1ebxXcxX1xX4cbxX4xX1xX3xX45axX1xX2bxX227xX20xX1f6xX3xX1xX48xX77xX40xX20xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3x6372xX1f3xX20xX201xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX211xX2bxX25xX77xXaxX12xX1f8xX227xX20xX23xX3xX4xX1xX15xX3xbb26xX1f6xX3xX20xXc1xX45xX3xXc4xX32xXc4xXc4xX1f6xX3xX25xX2bxX3xX2adxX21fxXdxX3xX45xX88xXdxX3xX4xX227xX4xX1xX3xXexX1xX253xX4xX3xX125xX271xX20xX1xX3xX4xX1xX19xX20xX3xX20xX80xX20xX3xX4xX1cxX3xX20xX1xX4a3xX20xX23xX3xX2adx608dxX6xX3xXbxX1xX87xX1f3xX20xX23xX3xX4xX1cxX3xXc4xX3xX20xX21xX20xX23xX3xX25xX26xX20xX3xX2adxX87xX2b7xX4xX3xXexX7fxX6xX2bxX3xX25xX6xX20xX1xX3xX1xXdxX40xX48xX3xX43xX21xX20xX23xX3xX25xX26xX20xX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX3xX47xX48xX49xXexX3xX7xX4dxX4xXc8xX3x3a49xXdxX80xX20xX23xX3xXexX71xX20xX1xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1cxX3xX1exX3xX20xX21xX20xX23xX3xX25xX26xX20xX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX3xX47xX48xX49xXexX3xX7xX4dxX4xX3xX23xX2bfxX45xX102xX3xX21xX20xX23xX3xX1f8xX46fxX3xX6a2xX48xX2exX4xX3xXcxX1xX48xX2b2xX20xX3xX1ebxX135xX1xX48xX3xX1f8xX2bfxX20xX23xX3xX13xX1xX15xX1f6xX3xX47xX2aexX3xXcxX1xX4cbxX4xX1xX3xX45axX1xX2bxX227xX20xX1f6xX3xX1xX48xX77xX40xX20xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX6c7xX1f3xX20xX201xX1f6xX3xX21xX20xX23xX3xX43xX23xX48xX77xX1dfxX20xX3xX45axX1xX4dxX4xX3xX5fxXdxX2aaxX48xX3xX1ebxX47xX2aexX3xX1f1xX87xX1f3xX20xX23xX3xX1f1xX46fxX1f6xX3xX1xX48xX77xX40xX20xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX211xX6xX201xX3xX29xX2axX3xX43xX23xX48xX77xX1dfxX20xX3xX43xX23xX19xX4xX3xX1e7xX20xX1xX3xX1ebxX135xX1xX48xX3xX1exX1f6xX3xX47xX2aexX3xX1ecxXdxX20xX1xX3xX1f1xX87xX1f3xX20xX23xX1f6xX3xX1xX48xX77xX40xX20xX3xX1f8xX2bxX6xX20xX3xX5fxX1fexX20xX23xX201xXc8xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX211xX2bxX25xX77xXaxX12xX1f8x85eexX4xX3xX125xXdxX40xXexX1f6xX3xX6xX20xX1xX3xX43xX23xX48xX77xX1dfxX20xX3xX43xX23xX19xX4xX3xX1e7xX20xX1xX3xX1ebxX7xXdxX20xX1xX3xX20xXc1xX45xX3xX2xX2bcxX2bcxX2xX201xX3xX29xX88xXdxX3xX45xX21xX3xX1xX271xX20xX1xX3xX4xX1xX2aaxX3xX125xXdxX2aaxX20xX3xX5xX26xX45xX3xX7xX84xX20xX1f6xX3xX7xX84xX20xX3xX47xX48xX49xXexX3xX2adx9a5axX6xX3xXexX7fxX10xX3xX47xX48xX49xXexX3xX135xX1x91f0xX48xX3xX5xX2axX3xX2adxX4cbxXdxX3xX25xXdxX40xX20xX3xX20xX1x633bxX3xXexX48xX21fxXdxX3xX20xX1xX49xXexX3xXexX7fxX2bxX20xX23xX3xX2xX32xX32xX3xX20xX21xX20xX23xX3xX25xX26xX20xX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX3xX47xX48xX49xXexX3xX7xX4dxX4xX3xX20xX1xX49xXexX3xXc4xX32xXc4xXc4xXc8xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d7xX48xXexX1xX2bxX7fxXaxX12xX5fxX48xX77xX3xX1f1xX80xX0xX50xXbxX12

Huy Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nỗ lực “cứu cái còn trong cái mất”

Nỗ lực “cứu cái còn trong cái mất”
2022-10-04 16:03:00

baophutho.vn Trong cuộc chiến đấu với “giặc lửa”, giải cứu nạn nhân cũng như trong cuộc sống đời thường, người lính Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn...

Những tấm lòng nhân ái

Những tấm lòng nhân ái
2022-10-04 09:04:00

baophutho.vn Phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái”, Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn quan tâm, chú trọng đến hoạt động nhân đạo với...

Quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông

Quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông
2022-10-03 07:14:00

baophutho.vn Chín tháng năm 2022, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đã được các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long