Cập nhật:  GMT+7
6faaxcc1cxb3b0xab7bxfc3cx8beexe836x7b54xdfccxX7xfe17xeaf5x7aa4xed34xb9b9xa137xX5xbf29xXax10fe5xXcxbcc3xb17cx1112axX3xX7xdc0cxX3x9fd7xdb5cxa074xX1cxX3xXexe0b0xX3xX15xX16xddc8xa72dxb990xX15xX3xX4xX1x10a59xX3xX15xX16xee78xf3a9xXdxX3xX4xec05xX3xX1xX2cx10313xX15xX3xX4xa5c6xX15xX1xX3xe5bbxX1xX35xX3xX41xX1x8bcexX15xX3xXex8c27xeb2bxX15xX3x9155x8315xX6xX3xc29bxX39xX15xX3xXcxf7cfxX3xccaexXdxX27xXexX3xXcxX4bxdee6xX0x7a62xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6x108f2xXaxX12xc793xX16xX39xX26xX3xcf8dx10a3cxX63xX2xX7dxa5daxX3xX1bxX1cxX1dxX1cxX3xXexcfbdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX4xX1xbe60xX4xX3xXexX14xX15xX16xX3xX7xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1cxX3xXexX21xX3xX15xX16xX25xX26xX27xX15xX3xX4xX1xX2cxX3xX15xX16xX30xX31xXdxX3xX4xX35xX3xX1xX2cxX39xX15xX3xX4xX3dxX15xX1xX3xX41xX1xX35xX3xX41xX1xX47xX15xX3xXexX4bxX4cxX15xX3xX4fxX50xX6xX3xX53xX39xX15xX3xXexX1xX39xX15xX1xX3xXbxX1xd781xX3xX5axXdxX27xXexX3xXcxX4bxX61x10e8axX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx805cxX6xXbxXexXdxX2cxX15xXaxX12xX0xXdxd980xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfcxX10xX15xXexX10xX4bxXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXax7347xXdxX75xXexX1xfcf3xX3xX2xc260xX129xX129xXbxe1afxe7d9xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX126xX3xb00dxX7dxc818xXbxX12dxX12exXaxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX63xX63xX4xXecxX53xX6xX2cxXbxX1xX25xXexX1xX2cxXecx73e7xX15xX63xX75xX10xX7xX41xXexX2cxXbxX63xX15xX10xX121xX7xX63xX7dxX7dxX138xX7dxX63xX2xX2xX2xX75xX7dxX2xebcaxX13ax84a6xX129xX7exXexX7dxX13axX7dxef7axX5xX170xd202xXdxX107xX16xX17axX7exX16exX2xX138xXecxf19dxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX7xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1cxX3xXexX21xX3xX15xX16xX25xX26xX27xX15xX3xX4xX1xX2cxX3xX15xX16xX30xX31xXdxX3xX4xX35xX3xX1xX2cxX39xX15xX3xX4xX3dxX15xX1xX3xX41xX1xX35xX3xX41xX1xX47xX15xX3xXexX4bxX4cxX15xX3xX4fxX50xX6xX3xX53xX39xX15xX3xXcxX58xX3xX5axXdxX27xXexX3xXcxX4bxX61xXaxX3xX121xXdxX75xXexX1xX9xXaxX2xX129xX129xX129xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX138xX7dxX13axXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX6xXbxXexXdxX2cxX15xXaxX12xa850xcfa9xXdxX3xX75xXdxX27xX15xX3xX5xb5b6xX15xX1xX3xX4fxX214xX2cxX3xX1bxX1cxX1dxX1cxX3xXexX8axX15xX1xX3xX153xX39xX3xXfcx8b67xX15xX16xX3xXexX26xX3xX213xXdxX27xX15xX3xX5xX21xX4xX3xX58xX1xe1c2xX3xXcxX1x10029xX3xXexX14xX15xX16xX3xX7xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1cxX3xXexX21xX3xX15xX16xX25xX26xX27xX15xX3xX4xX1xX2cxX3xX15xX16xX30xX31xXdxX3xX4xX35xX3xX1xX2cxX39xX15xX3xX4xX3dxX15xX1xX3xX41xX1xX35xX3xX41xX1xX47xX15xX3xXexX4bxX4cxX15xX3xX4fxX50xX6xX3xX53xX39xX15xX3xXexX1xX39xX15xX1xX3xXbxX1xXe2xX3xX5axXdxX27xXexX3xXcxX4bxX61xXecxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX2cxX75xX26xXaxX12xXcxX214xXdxX3xX4xX1xX30x787bxX15xX16xX3xXexX4bxX61xX15xX1xX82xX3xX1bxX1cxX1dxX1cxX3xXexX8axX15xX1xX3xX4fxX21dxX3xXexX4bxX6xX2cxX3xXexX14xX15xX16xX3xX7dxX7exX3xX7xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1cxX82xX3xXexX4bxX50xX3xX16xXdxcaccxX3xX16xbd73xX15xX3xX7dxX13axX3xXexX4bxXdxX27xX25xX3xX4fxde04xX15xX16xX82xX3xX4xX35xX3xXexX1xX31xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX4fxX35xX15xX16xX3xX1bxX1cxX1dxX1cxX3xX53xX6xX3xXexX1xX2f2xX15xX16xX3xX4xX1xX2cxX3xX15xX16xX30xX31xXdxX3xX4xX35xX3xX1xX2cxX39xX15xX3xX4xX3dxX15xX1xX3xX41xX1xX35xX3xX41xX1xX47xX15xXecxX3xX213x7e0bxX26xX3xX5xX39xX3xX107xX35xX15xX3x7b4axX25xX39xX3xXex1011bxX3xX4xX2f2xX4xX3xX15xX1xX39xX3xXexX39xXdxX3xXexX4bx7655xX126xX3xXfcxX233xX15xX16xX3xXexX26xX3xX213xXdxX27xX15xX3xX5xX21xX4xX3xX58xX1xX245xX3xXcxX1xX249xX82xX3xXcxX19xX15xX16xX3xXfcxX233xX15xX16xX3xXexX26xX3xb299xXdx72e8xX26xX3xX5axXdxX27xXexX3xX78xX6xX107xX82xX3xXfcxX233xX15xX16xX3xXexX26xX3xXcxX78xX1cxX1cxX3x9c27xXdxX15xX1xX3xXcxX4bxX6xX15xX16xX3xX153xX39xX3xXfcxX233xX15xX16xX3xXexX26xX3xXfcxX19xX3xXbxX1xX2f5xX15xX3xXcxX6xX7xX6xX3xX392xX4bxX2cxX25xXbxXecxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX2cxX75xX26xXaxX12xXcxX4bxX2cxX15xX16xX3xX53xX6xX3xX15xX47xX107xX3xX353xX25xX6xX82xX3xXbxX1xX2f2xXexX3xX1xX25xX26xX3xXexX4bxX25xX26xd7dexX15xX3xXexX1xXe2xX15xX16xX3xdbf2xXexX1xX30xX2bexX15xX16xX3xX15xX16xX30xX31xXdxX3xX15xX1xX30xX3xXexX1xf8eexX3xXexX1xX30xX2bexX15xX16xX3xXexX1xX349xX15xX414xX82xX3xX414xX5xX2f2xX3xX5xX39xX15xX1xX3xX4fxf49exX107xX3xX5xX2f2xX3xX4bxX2f2xX4xX1x979exX82xX3xX1bxX1cxX1dxX1cxX3xXexX8axX15xX1xX3xX4fxX21dxX3xXbxX1xX2f2xXexX3xX4fxd124xX15xX16xX3xae9bxX15xX16xX3xX1xX462xX3xXexX14xX15xX16xX3xX7xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1cxX3xXexX21xX3xX15xX16xX25xX26xX27xX15xX82xX3xXexX1xd729xX3xX1bxX1cx7aa2xXcxX3xX4xX1xX2cxX3xX15xX16xX30xX31xXdxX3xX4xX35xX3xX1xX2cxX39xX15xX3xX4xX3dxX15xX1xX3xX41xX1xX35xX3xX41xX1xX47xX15xX3xX153xX39xX3xX4fxX30xX368xX4xX3xX7xX21xX3xX4fxX302xX15xX16xX3xX1xX39xX15xX1xX82xX3xX466xX15xX16xX3xX1xX462xX3xX4xX466xX6xX3xX4xX2f2xX4xX3xXexX19xX3xX4xX1xX93xX4xX82xX3xX4xX2f2xX3xX15xX1xX349xX15xX3xXexX4bxX2cxX15xX16xX3xX153xX39xX3xX15xX16xX2cxX39xXdxX3xX15xX16xX39xX15xX1xX82xX3xX4fxX14xX4xX3xX53xXdxX27xXexX3xX5xX39xX3xX4xX2f2xX4xX3xX4xX1xXdxX82xX3xX213xX3dxX15xX16xX3xX53xX462xX3xXexX1xX25xX462xX4xX3xX213xX3dxX15xX16xX3xX466xX26xX3xX41xX1xXe2xXdxX3xX4xX2f2xX4xX3xX4xX2bexX3xX353xX25xX6xX15xX3xXexX8axX15xX1xX3xX153xX39xX3x10892xX1xXe2xXdxX3xXcxX1xXdxX3xX4fxX25xX6xX3xX153xX47xX15xX3xX1xX35xX6xX3xX12dxX21dxX3xX1xX462xXdxX3xXexX8axX15xX1xX82xXfcxX233xX15xX16xX3xX4fxX2cxX39xX15xX3xX15xX16xX39xX15xX1xX3xX48bxX3xXex72cdxX3xXexX8axX15xX1xX3xX4xX442xX15xX16xX3xX107xX462xXexX3xX7xXe2xX3xX75xX2cxX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX27xXbxX3xXexX4bxX4cxX15xX3xX4fxX50xX6xX3xX53xX39xX15xX3xX15xX1xX30xX126xX3xXfcxX233xX15xX16xX3xXexX26xX3xX213xXdxX27xX15xX3xX5xX21xX4xX3xX58xX1xX245xX3xXcxX1xX249xX82xX3xXcxX19xX15xX16xX3xXfcxX233xX15xX16xX3xXexX26xX3xX392xXdxX394xX26xX3xX5axXdxX27xXexX3xX78xX6xX107xX82xX3xXfcxX233xX15xX16xX3xXexX26xX3x1106bxX25xXbxX10xX3xX58xX1xXe2xXexX3xXbxX1xX2f2xXexX3xX153xX39xX3xX1cxX35xX6xX3xX4xX1xX394xXexX3xafb0xX349xX107xX3xXcxX1xX6xX2cxX82xX3xXfcxX233xX15xX16xX3xXexX26xX3xXcxX78xX1cxX1cxX3xX1cxX3dxXdxX3xX5fdxXdxX15xX1xXecxXecxXecxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX2cxX75xX26xXaxX12xcdbdxX25xX6xX3xX53xX6xX3xX15xX47xX107xX3xX4fxX21dxX3xX353xX25xX26xX4cxX15xX3xX16xX35xXbxX3xX4fxX30xX368xX4xX3xX1xX2bexX15xX3xX13axX3xXexX8axX3xX4fxX302xX15xX16xX82xX3xXexX14xX15xX16xX3xX2xX7dxX138xX3xX7xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1cxX3xX4xX1xX2cxX3xX15xX16xX30xX31xXdxX3xX15xX16xX1xff80xX2cxX82xX3xX7dxX170xXecxX138xX138xX16exX3xXexX1xX487xX3xX1bxX1cxX48bxXcxX82xX3xX16xXdxX245xXbxX3xX4xX1xX2cxX3xX1xX39xX15xX16xX3xX4xX1x9e9fxX4xX3xX15xX16xX1xX61xX15xX3xX15xX16xX30xX31xXdxX3xXexX1xX25xX462xX4xX3xX1xX462xX3xX16xXdxX6xX3xX4fxX61xX15xX1xX3xX4x9315xX15xX3xX15xX16xX1xX67exX2cxX82xX3xX1xX249xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX82xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX153xXdxX4cxX15xX3xX153xX39xX3xX4fxX302xX15xX16xX3xX53xX39xX2cxX3xX75xX349xX15xX3xXexX462xX4xX3xXexX1xXdxX428xX25xX3xX7xXe2xX3xX4xX35xX3xX1xX2cxX39xX15xX3xX4xX3dxX15xX1xX3xX41xX1xX35xX3xX41xX1xX47xX15xX3xX4fxX30xX368xX4xX3xX4xX1xX47xX107xX3xX7xX35xX4xX3xX7xX93xX4xX3xX41xX1xc2c1xX10xX3xXexX358xX3xX353xX25x8fe6xX3xX1bxX1cxX48bxXcxXecxX3xXfcxX1xX8axX3xXexf7c2xX15xX1xX3xX4bxXdxX4cxX15xX16xX3xX15xX47xX107xX3xX7dxX129xX7dxX7dxX82xX3xX1bxX1cxX1dxX1cxX3xXexX8axX15xX1xX3xX4fxX21dxX3xX1xX25xX26xX3xX4fxX462xX15xX16xX3xX4fxX30xX368xX4xX3xX13axa2caxX3xX7xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1cxX82xX3xX16exXecxX2xX7dxX177xX3xXexX1xX487xX3xX1bxX1cxX48bxXcxX12exX3xX1bxX1cxX1dxX1cxX3xX1xX25xX26xX27xX15xX3xX4fxX21dxX3xX1xX25xX26xX3xX4fxX462xX15xX16xX3xXexX14xX15xX16xX3xX2xXecxX7dxX76fxX7dxX3xXexX1xX487xX3xX1bxX1cxX48bxXcxX3xX153x79e8xXdxX3xX7xXe2xX3xXexXdxX40bxX15xX3xX1xX2bexX15xX3xX7dxX16exX170xX3xXexX4bxXdxX27xX25xX3xX4fxX302xX15xX16xddb3xXfcxX1xX30xX2bexX15xX16xX3xXexX4bxX61xX15xX1xX3xXexX14xX15xX16xX3xX7xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1cxX3xX5xX39xX3xX1xX2cxX214xXexX3xX4fxX462xX15xX16xX3xX12dxX21dxX3xX1xX462xXdxX3xX16x10660xX15xX3xX153xX7b6xXdxX3xXexX1xX21xX4xX3xX1xXdxX27xX15xX3xX107xX6a3xX4xX3xXexXdxX4cxX25xX3xX1bxX1cxX1dxX1cxXecxX3xXcxX1xX233xX15xX16xX3xX353xX25xX6xX3xX4xX1xX30xX2bexX15xX16xX3xXexX4bxX61xX15xX1xX3xX16xX35xXbxX3xXbxX1xX2f5xX15xX3xXbxX1xX2f2xXexX3xX1xX25xX26xX3xXexX4bxX25xX26xX40bxX15xX3xXexX1xXe2xX15xX16xX3xX153xX47xX15xX3xX1xX35xX6xX3xXexXe2xXexX3xX4fxdac0xXbxX3xX4xX466xX6xX3xX75xX349xX15xX3xXexX462xX4xX3xX153xX39xX3xX5xX6xX15xX3xXexX72axX6xX3xX4xX1xX73fxX15xX1xX3xX7xX2f2xX4xX1xX3xX6xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX466xX6xX3xX78xX1xX39xX3xX15xX30xX7b6xX4xXecxX3xX213xX302xX15xX16xX3xXexX1xX31xXdxX82xX3xX1xX25xX26xX3xX4fxX462xX15xX16xX3xX7xX21xX3xX4xX1xX25xX15xX16xX3xXexX6xX26xX82xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX487xX3xX4xX466xX6xX3xX4xX2f2xX4xX3xX75xX2cxX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX27xXbxX82xX3xX15xX1xX39xX3xX1xX3dxX2cxX3xXexX349xX107xX3xX4fxX428xX3xX1xb58axX3xXexX4bxX368xX3xX4xX1xX2cxX3xX15xX1xa0bexX15xX16xX3xX15xX16xX30xX31xXdxX3xX4xX35xX3xX1xX2cxX39xX15xX3xX4xX3dxX15xX1xX3xX41xX1xX35xX3xX41xX1xX47xX15xX3xX4xX1xX30xX6xX3xX4xX35xX3xX7xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1cxX3xX4fxX428xX3xX1xX249xX3xX16xXdxX6xX3xX15xX1xX6c5xXbxX3xX107xX214xX15xX16xX3xX5xX30xX7b6xXdxX3xX6xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX82xX3xX16xXdxX6xX3xXexX47xX15xX16xX3xX4xX2bexX3xX1xX462xXdxX3xX4fxX30xX368xX4xX3xX1xX30xcbc1xX15xX16xX3xX5xX30xX2bexX15xX16xX3xX1xX30xX25xX3xX153xX39xX3xX1bxX1cxX48bxXcxX3xX41xX1xXdxX3xX153xX40bxX3xX16xXdxX39xXecxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8301xX25xXexX1xX2cxX4bxXaxX12xX1cxX214xX15xX1xX3xXcxX1xX245xX26xX0xX63xXbxX12

Hạnh Thúy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thi đua “Dân vận khéo”

Thi đua “Dân vận khéo”
2023-06-05 09:37:00

baophutho.vn Thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có hàng nghìn mô hình, điển hình với những cách làm hay, sáng tạo, khơi gợi sức dân chung sức...

Duy trì vững chắc mức sinh thay thế

Duy trì vững chắc mức sinh thay thế
2022-12-27 15:44:00

baophutho.vn Duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với...

An sinh trên quê hương Đất Tổ

An sinh trên quê hương Đất Tổ
2022-12-27 10:20:00

baophutho.vn Gieo an sinh trên quê hương Đất Tổ - đối với BHXH tỉnh Phú Thọ, đó không chỉ là việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo chức...

Bàn giao công trình Thắp sáng làng quê

Bàn giao công trình Thắp sáng làng quê
2022-12-26 12:24:00

baophutho.vn Ngày 26/12, Công ty Điện lực Phú Thọ tổ chức bàn giao công trình "EVNNPC 2022 Thắp sáng làng quê” tại khu Bằng Thung, xã Đồng Thịnh, huyện Yên...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long