Cập nhật:  GMT+7
a100xa67fx115e8xcf07x129d3x135b7xb0c5xa845xdb28xX7x12dd4x137f5xb9dcxe3b9xbe22x1356exX5x11b57xXaxX3xX7xXex11450xX5xX10xX9xXaxXexX10x10dafxXex11993xX6xX5xXdx11e68x10915x11910xX3x11a6axd391xX7xXexXdxb67exX15x11992xXax11fc7xX0xX7xXexd56ex10e8dxX23xX22xX2fxXcxX33xX6xX34xX3xX23xX1x136aexX3xX23xX22xX1x10353xX6xX3xXexe6ebxX23xX1xX3xX23xa911xX23xX22xX3xc491x12bd6xX23xX0x12c35xX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX0xX55xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx126d0xX10xX6xX51xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxb6b4xX22xX3fxX15xX3xd699xX55xX95x11dcbxX3xX6dxdd30xXdxX3xX90xX4dxX23xX22xX3xX51xX52xX23xX3xX1xX27xX15xe623xX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xa537xX6xX3x100f9xf22bxX3xXexf89cxX3xX4xX1x143eexX4xX3xb131xX3fxX23xX3xX22xXdxX6xX34xX3xX23xX1xX3fxX3x11a84xX90xX22xX1xX44xX6xX3xXexX48xX23xX1xX3xX23xX4dxX23xX22xX3xX51xX52xX23xad73xX3xX4xX1xX34xX3xX22xXdxX6xX3xXb6xX48xX23xX1xX3xX1xX9bxXdxX3x105c0xXdxe097xX23xX3xX90xX22xX27xX15xf72cxX23xX3x12a50xfbfcxX23xX3xc7efxX27xX15x10777xX23xX3xa8efxX3x1228axX1xX27xX3x10130xX98xX3xX1cxXb7xX3xX6dxX34xX3fxX23xX22xX3xad0exe8a4xb6ffxX23xX22x10644xX0xX55xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxc96axX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11dxX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax14491xXdxX51xXexX1xX24xX3x10b43xc9dbxbfd5xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX17cxX17dxX17dxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX55xX55xX4xX122xXc1xX6xX34xXbxX1xX27xXexX1xX34xX122xXf5xX23xX55xX51xX10xX7xX10dxXexX34xXbxX55xX23xX10xX174xX7xX55xcd06x14121xX1b5xX1b6xX55xX2xf65cxe052xX51xX1b5xX2xX1b6xX17cxX17cxX1bbxX1b5xXexX17cxX1b6xX17bxX111xX5xX17bxX1exXdxX15axX22xX1exX2xX1bcxX95xX1b5xX122xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX33xX6xX34xX3xX23xX1xX3fxX3xX23xX22xX1xX44xX6xX3xXexX48xX23xX1xX3xX23xX4dxX23xX22xX3xX51xX52xX23xXaxX3xX174xXdxX51xXexX1xX9xXaxX17bxX17cxX17dxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX17cxX17dxX17dxXaxX3xX55xX2fxX0xX55xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx1291ex11c27xXdxX3xX51xXdxXaaxX23xX3xX5xXb7xX23xX1xX3xXb6xX24fxX34xX3xX6dxX27xX15xXaaxX23xX3xf4b9xX15xX98xX3xX6dxX9bxXdxX3xX90xX4dxX23xX22xX3xX51xX52xX23xX3xX1xX27xX15xXaaxX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xXb3xX6xX3xXexX33xX6xX34xX3xXc1xXdxbbb9xX27xX3xXexX33xX11exX23xX22xX3xX1xa854xX3xXexX33xb884xX3xX1b6xX17dxX3xXexX33xXdxXaaxX27xX3xXb6x142eexX23xX22xX3xX4xX1xX34xX3xX22xXdxX6xX3xXb6xX48xX23xX1xX3xX4dxX23xX22xX3xX90xX22xX27xX15xXfexX23xX3xX101xX102xX23xX3xX105xX27xX15xX108xX23xX3xX10bxX3xX10dxX1xX27xX3xX111xX98xX3xX1cxXb7xX3xX6dxX34xX3fxX23xX22xX3xX11dxX11exX11fxX23xX22xX122xX0xX55xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3xX34xX51xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxf438xXdxX6xX3xXb6xX48xX23xX1xX3xX4dxX23xX22xX3xX105xX27xX15xX108xX23xX3xXexX1xX27xX9bxX4xX3xX51xXdxXaaxX23xX3xX1xX9bxX3xX23xX22xX1xb92cxX34xX98xX3xX4x11cbdxX3xX1xX34xX3fxX23xX3xX4x13f27xX23xX1xX3xX10dxX1xX340xX3xX10dxX1xX102xX23xX98xX3xXc1xX348xX23xX3xXexX1xX52xX23xX3xX4dxX23xX22xX3xX105xX27xX15xX108xX23xX3xX7xXbexX4xX3xX10dxX1x10ea6xX10xX3xX15xX108xX27xX98xX3xXexX1xX11exba58xX23xX22xX3xX1cxX27xX15xXf7xX23xX3xa9e8xX15axX3xXb6xX6xX27xX98xX3xXexX1xX27xX3xX23xX1x128c6xXbxX3xX10dxX1xX4dxX23xX22xX3xXbaxX23xX3xXb6xa9bfxX23xX1xX98xX3xXb6xXdxc66fxX27xX3xX10dxXdxXaaxX23xX3xX10dxXdxX23xX1xX3xXexX108xX3xX10dxX1xX340xX3xX10dxX1xX102xX23xX122xX3xX90xX22xX4dxXdxX3xX23xX1xX3fxX3xX4x118c5xX3xX4xX266xX6xX3xX22xXdxX6xX3xXb6xX48xX23xX1xX3xXb6xXb7xX3xX1cxX27xX384xX23xX22xX3xX4x10b3fxXbxX3xX23xX22xX1xXdxXf7xX15axX3xXexX33xb3dcxX23xX22xX122xX3xXcxX33xX11ex1137axX4xX3xX1xX34xX3fxX23xX3xX4xX348xX23xX1xX3xXb6xX340xX98xX3xX6dxX9bxXdxX3xX90xX4dxX23xX22xX3xX51xX52xX23xX3xX1xX27xX15xXaaxX23xX3xXb6xXb7xX3xX4xedb9xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xXexX6xX15xX98xX3xX22xXdxea88xXbxX3xXb6xdbc1xX3xX22xXdxX6xX3xXb6xX48xX23xX1xX3xX4dxX23xX22xX3xX105xX27xX15xX108xX23xX3xX1cxX52xX15xX3xX51xeaccxX23xX22xX3xX4xX102xX23xX3xX23xX1xX3fxX3xX15axX3f7xXdxX122xX3x10b26xX6xX27xX3xX1xX11fxX23xX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xdf01xX23xX22xX3xX1cxX52xX15xX3xX51xX44exX23xX22xX98xX3xX4xX102xX23xX3xX23xX1xX3fxX3xX23xX22xX1xX44xX6xX3xXexX48xX23xX1xX3xX4xX1xX34xX3xX22xXdxX6xX3xXb6xX48xX23xX1xX3xX4dxX23xX22xX3xX105xX27xX15xX108xX23xX3xXb6xXb7xX3xX1xX34xX3fxX23xX3xXexX1xX3fxX23xX1xX3xXf5xX3f7xXdxX3xX51xXdxXaaxX23xX3xXex108a1xX4xX1xX3xX2xX17dxX17dxX15axX1b5xX3xXf5xX3f7xXdxX3xXexXbaxX23xX22xX3xX10dxXdxX23xX1xX3xXbxX1xX4bdxX3xX1xX11fxX23xX3xX1b5xX17dxX17dxX3xXexX33xXdxXaaxX27xX3xXb6xX2a7xX23xX22xX122xX3xXcxX33xX34xX23xX22xX3xXb6xX340xX98xX3xX6dxX9bxXdxX3xX90xX4dxX23xX22xX3xX51xX52xX23xX3xX1xX27xX15xXaaxX23xX3xX1xX297xX3xXexX33xX29bxX3xX1b6xX17dxX3xXexX33xXdxXaaxX27xX3xXb6xX2a7xX23xX22xX98xX3xX4xcbbfxX23xX3xX5xX24fxXdxX3xX51xX34xX3xX22xXdxX6xX3xXb6xX48xX23xX1xX3xXf5xX3fxX3xX6xX23xX1xX3xX10xX15axX3xX51xX521xX23xX22xX3xX1xX3efxX3xX22xXdxX430xXbxX3xXb6xX434xX122xX3xX90xX22xX4dxXdxX3xX23xX1xX3fxX3xX15axX3f7xXdxX3xX5xX3fxX3xX23xX22xX27xX2a7xX23xX3xXb6xX9bxX23xX22xX3xXf5xXdxXf7xX23xX3xX5xX3f7xX23xX3xX22xXdxX430xXbxX3xX22xXdxX6xX3xXb6xX48xX23xX1xX3xX4dxX23xX22xX3xX105xX27xX15xX108xX23xX3xXf5xX11exX11fxX23xX3xX5xXf7xX23xX3xXbaxX23xX3xXb6xX39fxX23xX1xX3xX4xX27xX9bxX4xX3xX7xX384xX23xX22xX122xX0xX55xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX15axX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11dxX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX174xXdxX51xXexX1xX24xX3xX17bxX17cxX17dxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX17cxX17dxX17dxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX55xX55xX4xX122xXc1xX6xX34xXbxX1xX27xXexX1xX34xX122xXf5xX23xX55xX51xX10xX7xX10dxXexX34xXbxX55xX23xX10xX174xX7xX55xX1b5xX1b6xX1b5xX1b6xX55xX2xX1bbxX1bcxX51xX1b5xX2xX1b6xX17cxX17cxX17cxX111xXexX1b6xX111xX1bbxX1bbxX5xX17bxX1exXdxX15axX22xX1exX2xX1bcxX1bcxX17bxX122xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX33xX6xX34xX3xX23xX1xX3fxX3xX23xX22xX1xX44xX6xX3xXexX48xX23xX1xX3xX23xX4dxX23xX22xX3xX51xX52xX23xXaxX3xX174xXdxX51xXexX1xX9xXaxX17bxX17cxX17dxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX17cxX17dxX17dxXaxX3xX55xX2fxX0xX55xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fxX11dxX46dxX4xX3xXb6xX24fxXdxX3xXc1xXdxX28dxX27xX3xXexX1xX102xX15axX3x133acxX27xX6xX23xX3xX23xX22xX4dxXdxX3xX23xX1xX3fxX3xXcexX23xX22xX1xX44xX6xX3xXexX48xX23xX1xX3xX23xX4dxX23xX22xX3xX51xX52xX23xXe2xX3xX4xX1xX34xX3xX22xXdxX6xX3xXb6xX48xX23xX1xX3xX4dxX23xX22xX3xX105xX27xX15xX108xX23xX0xX55xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3xX34xX51xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX24exX52xX15xX3xX5xX3fxX3xX4xX4dxX23xX22xX3xXexX33xX48xX23xX1xX3xX6dxX9bxXdxX3xX90xX4dxX23xX22xX3xX51xX52xX23xX3xX1xX27xX15xXaaxX23xX3xXexX1xX44exX4xX3xX1xXdxXaaxX23xX3xX4xX1xX3fxX34xX3xX15ax10a54xX23xX22xX3xX24exX24fxXdxX3xX1xX9bxXdxX3xX90xX4dxX23xX22xX3xX51xX52xX23xX3xX4xX46dxX4xX3xX4xX3e3xXbxX3xX23xX1xXdxXaaxX15axX3xX10dxcfd9xX3xX1b5xX17dxX1b5xX1b6xX3x1077bxX3xX1b5xX17dxX1b5xX1bcxX122xX0xX55xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx122daxX27xXexX1xX34xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX33xXdxX22xX1xXexX2dxXaxX2fxX105xXdxX23xX1xX3xX90xX22xX27xX15xXfexX23xX0xX55xXbxX2f

Linh Nguyễn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thi đua “Dân vận khéo”

Thi đua “Dân vận khéo”
2023-06-05 09:37:00

baophutho.vn Thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có hàng nghìn mô hình, điển hình với những cách làm hay, sáng tạo, khơi gợi sức dân chung sức...

Đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp

Đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp
2023-06-05 09:16:00

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của lớp lớp thế hệ thanh niên đi trước, những năm qua, tuổi trẻ Tân Sơn luôn nỗ lực phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, vượt khó vươn lên làm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long