Cập nhật:  GMT+7
ce4dxe1d9x12626x1241bxfba8x1224exf59bxd038x13e91xX7xd59axdb65xeeb1x13653x1437axe065xX5xe19bxXax101d7xXcx142b1xde20xX3xX10x10e3axX3x12951x1360bxXdxX3xXcxfa2dxXexX3xXexX14xX1bx11d11x14cd0xX3xXexX1xX1bxX0x118dbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13727x1465ax11e7ax14a40xXaxX12xX0xXdxX18xX26xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX2cxX2cxX4x13131xdba2xX6xX3cxXbxX1xX1bxXexX1xX3cxX4exX1axX25xX2cxX3dxX10xX7xf158xXexX3cxXbxX2cxX25xX10x110a3xX7xX2cxe585x10249x11329xce77xX2cxebb3xX6cxX3dxX6exX2x13351xX2xX6bxX69xX2xXexX2x1048exX6bxX69xX7axX69xX5xX2xX4ex1482cxXbxX26xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14b2cxX10xX6xX3dxXaxX12x12836xXcx132eaxXcxX3x154b9xX3xXcxX1fxXexX3xXcxX14xX1bxX25xX26xX3xXexX1xX1bxX3xXa3xX3xX18x1049exXexX3xXexX14xX3cxX25xX26xX3xX25xX1xdcc6xX25xX26xX3xX25xX26x11f51xX3exX3xX5x1136cxX3x11aa8x10211xd188xX4xX3xXexX14xX15xX3xX10xX18xX3xXexX14xe22bxX25xX3xX5fxX1xffa7xXbxX3xX4x138c2xX3xX25xXcex10437xX4xX3xX1x1023axX3cxX3xX1x100eexX4xX3xX18xX3cxX25xX26xX3xX4xX1x1194bxX4exX3xXcxX1fxXexX3xXcxX14xX1bxX25xX26xX3xXexX1xX1bxX3xX1axXe8xXdxX3xX4xXecxX4xX3xX10xX18xX3xX5fxX1x121f7xX25xX26xX3xX4xX1xd5d9xX3xX5xXc7xX3xXbxX1xXecxX3xX4xd79dxX3xXexX14xX118xX25xX26xX3xXexX14x11528xX25xX26x141baxX3xf0f1xX10xX18xX3xX18x1279dxX6xX3xX5x10406xX25xX3xX1xX6xX3exX3xX14xXcexXe8xX4xX3xXcdx11c9cxX25xX135xX3xX25xX1xXdx13553xX1bxX3xX1xX3cx13721xXexX3xXcdxXb6xX25xX26xX3xXcdxXcexXcfxX4xX3xX4xXecxX4xX3xXcdxdb06xX6xX3xXbxX1xXcexf346xX25xX26xX135xX3xX4xX171xX3x13c90xX1bxX6xX25xX135xX3xXexX14xXcexXfaxX25xX26xX3xX1x14337xX4xX3xXexf64cxX3xX4xX1xXf0xX4xX3xXexX159xX3cxX3xX14xX6xX3xX7xX140xX25xX3xX4xX1xX171xXdxX135xX3xX25xX26xXc7xX3exX3xX1xXb6xXdxX3xX4xX1xX3cxX3xXexX14xX15xX3xX10xX18xX4exX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX3cxX3dxX3exXaxX12xX0xXdxX18xX26xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX2cxX2cxX4xX4exX4fxX6xX3cxXbxX1xX1bxXexX1xX3cxX4exX1axX25xX2cxX3dxX10xX7xX5fxXexX3cxXbxX2cxX25xX10xX66xX7xX2cxX69xX6axX6bxX6cxX2cxX6exX6cxX3dxX6exX2xX73xX2xX6bxX69xX2xXexX2xX7axX6bxX69xX7axX69xX5xX69xX4exX82xXbxX26xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX3cxX3dxX3exXaxX12xXcxX14xXcexXfaxX25xX26xX3xX18x15568xX18xX3xX25xX3cxX25xX3xX98xXc7xX3xfdbcxX25xX135xX3x13927xX140xX18xX3xXcxX1xX6xX3cxX3xXexX18bxX3xX4xX1xXf0xX4xX3xX4xX1xXcexX171xX25xX26xX3xXexX14x12e01xX25xX1xX3xXax13dc8xX1bxXdxX3xXcxX1fxXexX3xXexX14xX1bxX25xX26xX3xXexX1xX1bxXaxX3xX1axXe8xXdxX3xX25xX1xXdxX154xX1bxX3xX1xX3cxX159xXexX3xXcdxXb6xX25xX26xX3xX25xX1xXcexX3xX4fxXdx1367cxX1bxX3xX3dxXdxXcbxX25xX3xX1axX132xX25xX3xX25xX26xX1x14878xX135xX3xX18xX13cxX6xX3xX5xX140xX25xX4exX4exX4exX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX3cxX3dxX3exXaxX12xX0xXdxX18xX26xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX2cxX2cxX4xX4exX4fxX6xX3cxXbxX1xX1bxXexX1xX3cxX4exX1axX25xX2cxX3dxX10xX7xX5fxXexX3cxXbxX2cxX25xX10xX66xX7xX2cxX69xX6axX6bxX6cxX2cxX6exX6cxX3dxX6exX2xX73xX2xX6bxX69xX2xXexX2xX7axX6bxX69xX7axX69xX5xX6bxX4exX82xXbxX26xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX3cxX3dxX3exXaxX12xX0xXdxX18xX26xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX2cxX2cxX4xX4exX4fxX6xX3cxXbxX1xX1bxXexX1xX3cxX4exX1axX25xX2cxX3dxX10xX7xX5fxXexX3cxXbxX2cxX25xX10xX66xX7xX2cxX69xX6axX6bxX6cxX2cxX6exX6cxX3dxX6exX2xX73xX2xX6bxX69xX2xXexX2xX7axX6bxX69xX7axX69xX5xX6exX4exX82xXbxX26xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX3cxX3dxX3exXaxX12xe3bcxX1xXc1xX25xX26xX3xX18xX140xX18xX3xX4xX128xX3xXexX14xX1bxX25xX26xX3xXexX1xX1bxX3xXcdxXcexXcfxX4xX3xX4xXecxX4xX3xXexX1xX231xX3exX135xX3xX4xX118xX3xX26xXdxXecxX3cxX135xX3xX4fx1550axX4xX3xXbxX1x151b4xX3xX1xX1bxX3exX25xX1xX3xXexX14xX259xX25xX1xX3xX4fxXc7xX3exX3xXcdx102f3xXbxX3xX18xXe0xXexX135xX3xX4xXe0xXexX3xXexX11exX6xX3xX5fxX1x11321xX3cxX3xX5xX3d0xX3cxX3xXexX159xX3cxX3xX7x13afdxX3xX1x122a5xXbxX3xX3dxd15fxX25xX3xX4xX1xX3cxX3xXexX14xX15xX3xX10xX18xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX3cxX3dxX3exXaxX12xX0xXdxX18xX26xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX2cxX2cxX4xX4exX4fxX6xX3cxXbxX1xX1bxXexX1xX3cxX4exX1axX25xX2cxX3dxX10xX7xX5fxXexX3cxXbxX2cxX25xX10xX66xX7xX2cxX69xX6axX6bxX6cxX2cxX6exX6cxX3dxX6exX2xX73xX2xX6bxX69xX2xXexX2xX7axX6bxX69xX7axX69xX5x12ac2xX4exX82xXbxX26xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX3cxX3dxX3exXaxX12xX376xX1xXdxX154xX1bxX3xXexX14xXcexXfaxX25xX26xX3xX1xX187xX4xX3xX4xX1xX3cxX3xX1xX187xX4xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX5xXc7xX18xX3xX4fxXecxX25xX1xX3xXexX14xX1bxX25xX26xX3xXexX1xX1bxe944xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX3cxX3dxX3exXaxX12xX0xXdxX18xX26xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX2cxX2cxX4xX4exX4fxX6xX3cxXbxX1xX1bxXexX1xX3cxX4exX1axX25xX2cxX3dxX10xX7xX5fxXexX3cxXbxX2cxX25xX10xX66xX7xX2cxX69xX6axX6bxX6cxX2cxX6exX6cxX3dxX6exX2xX73xX2xX6bxX69xX2xXexX2xX7axX6bxX69xX7axX69xX5xX73xX4exX82xXbxX26xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX3cxX3dxX3exXaxX12xXexX14xX6xX25xX26xX3xXexX14x112bfxX3xXcdxX14dxX25xX3xX5x10f9dxX25xX26xX135xX3xXcdxX14dxX25xX3xX118xX25xX26xX3xX7xX6xX3cxX492xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX3cxX3dxX3exXaxX12xX0xXdxX18xX26xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX2cxX2cxX4xX4exX4fxX6xX3cxXbxX1xX1bxXexX1xX3cxX4exX1axX25xX2cxX3dxX10xX7xX5fxXexX3cxXbxX2cxX25xX10xX66xX7xX2cxX69xX6axX6bxX6cxX2cxX6exX6cxX3dxX6exX2xX73xX2xX6bxX69xX2xXexX2xX7axX6bxX69xX7axX69xX5xX7axX4exX82xXbxX26xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX3cxX3dxX3exXaxX12xXexX14xX6xX25xX26xX3xXexX14xX50dxX3xX1axXc7xX3xX5xXc7xX18xX3xX18x125f4xXexX3xX25xX159xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX3cxX3dxX3exXaxX12xX0xXdxX18xX26xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX2cxX2cxX4xX4exX4fxX6xX3cxXbxX1xX1bxXexX1xX3cxX4exX1axX25xX2cxX3dxX10xX7xX5fxXexX3cxXbxX2cxX25xX10xX66xX7xX2cxX69xX6axX6bxX6cxX2cxX6exX6cxX3dxX6exX2xX73xX2xX6bxX69xX2xXexX2xX7axX6bxX69xX7axX69xX5xf7b6xX4exX82xXbxX26xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX3cxX3dxX3exXaxX12xX25exXe8xXdxX3xX25xX1xXdxX154xX1bxX3xX1xX3cxX159xXexX3xXcdxXb6xX25xX26xX3xX1axX132xX25xX3xX1xf9b5xX6xX3xXexX159xX3cxX3xX5fxX1xX118xX25xX26xX3xX5fxX1xX50dxX3xX1axX1bxXdxX3xXexXcexX171xXdxX135xX3xXcxX1fxXexX3xXexX14xX1bxX25xX26xX3xXexX1xX1bxX3xX5fxX1xX118xX25xX26xX3xX4xX1xX11exX3xX5xXc7xX3xX3dxX16bxXbxX3xXcdxX28bxX3xX25xX26xXcexXfaxXdxX3xX5xXe8xX25xX3xXexX1xX28bxX3xX1xXdxX29axX25xX3xXexX259xX25xX1xX3xX4xXe4xX18xX3xX1axXe8xXdxX3xXexX14xX15xX3xX10xX18xX135xX3xX18xXc7xX3xXexX1xX118xX25xX26xX3xX179xX1bxX6xX3xX4xXecxX4xX3xX1xX3cxX159xXexX3xXcdxXb6xX25xX26xX3xX4x15265xX25xX3xX18xX1bxceaaxX25xX3xX26xXdxXecxX3cxX3xX3dxX3abxX4xX3xXexX1xXdxX1fxX1bxX3xX25xXdxXdbxX25xX135xX3xX25xX1xXdxX3xXcdxX514xX25xX26xX3xX26xXdxXc1xX3xX26xX259xX25xX3xX25xX3d0xXexX3xX1axX132xX25xX3xX1xX639xX6xX3xXexX14xX1bxX3exX154xX25xX3xXexX1xX6bfxX25xX26xX3xX4x12554xX6xX3xX3dxX140xX25xX3xXexXb6xX4xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX3cxX3dxX3exXaxX12xX0xXdxX18xX26xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX2cxX2cxX4xX4exX4fxX6xX3cxXbxX1xX1bxXexX1xX3cxX4exX1axX25xX2cxX3dxX10xX7xX5fxXexX3cxXbxX2cxX25xX10xX66xX7xX2cxX69xX6axX6bxX6cxX2cxX6exX6cxX3dxX6exX2xX73xX2xX6bxX69xX2xXexX2xX7axX6bxX69xX7axX69xX5xX6cxX4exX82xXbxX26xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23bxX1bxXexX1xX3cxX14xXaxX12xXcxX1xX1bxX3xX98xXc7xX0xX2cxXbxX12

Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giải pháp đồng bộ “2 trong 1”

Giải pháp đồng bộ “2 trong 1”
2020-09-30 08:10:17

PTĐT - Năm học 2020 - 2021, ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ có khoảng 380.000 học sinh, đây là lực lượng tham gia giao thông đông đảo, vì vậy, việc giáo dục nâng cao nhận...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long