Cập nhật:  GMT+7
4d8fx53e6x7a28x7d6dx53f1x6f9fx822bx711bx4ebcxX7xab72xd62fxbbbcx6620x8ee4xdbafxX5x9fdbxXax52a6xXcxa4d2xXdxb025x8761xX3xc0dcxX1xX6xXdxX3x9205x8224xX3xX1x6d30xX17xX1xX3xXexX1xe00dxX3x7b38xb970xX1exX3x7db8xX2ax8fa3x9d87xb8a3xX3xX19xX1xX1fxX17xX30xX3xX1x9dfdxX17x6796xX0xd694xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx94f3xX10xX6x960dxXaxX12xX2axX1xa2fexX1exX3xXexXdx9902xXbxX3xXex7a04xX4xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX4x82ecxX3xX1xXdx4fb7x7fb5xX3x7df4xX73x7b4dxX3xX4xcb9bxX4xX3xX1exX5fxX4xX3xXexXdxc4cbxX73xd908xX3xX17xX1xXdxX72xX1exX3x7107xX5fxX3xXexX14xda8axX17xX30xX3xX4xX1fxX17xX30xX3xXexX7axX4xX3xX4xX77xXdxX3xX4xX7axX4xX1xX3xX1xX31xX17xX1xX3xX4xX1x8998xX17xX1xX85xX3xX4xX77xXdxX3xX4xX7axX4xX1xX3xXcxXcxX4exc1eexX85xX3x9df2x9b06xX2ax7a92xX3x7460x5b05xX3xd03cxX2bxX17xX3x6714xX73xX17xX30xX3xdd28xX3xXc8xXc9xX3x63f5xd17bxX73xX3xXexXdxX83xX17xX3xX4xc5fcxX6xX3xXexX1xa199xX3xXc8xXc9xX3xd834xX1xdcbbxX3xXcxX1x5621xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXexX1x9e3axX4xX3xX1xXdxX72xX17xX3xX1exX1fxX3xX1xX22xX17xX1xX3xXexX1xX28xX3xX2axX2bxX1exX3xX2exX2axX30xX31xX32xX3xX19xX1xX1fxX17xX30xX3xX1xX3bxX17xX3dxX3xXexX14xX92xX17xX30xX3xX30xXdxX77xXdxX3xX75xX73xX32xX5bxXexX3xXcxXcxX4exXc0x887bxX3x87a5xX6xX73xX3xX1xX6xXdxX3xXexX73xXdaxX17xX3xXd9xXc9xX3xX4xX6exX3xXexX14xX83xX17xX3xdc91xc281xX3xX5x6ed1x5d2exXexX3xX17xX30xX15ex5448xXdxX3xX51x5b84xX17xX3xXd9xX5bxX17xX3xX30xXdxX77xXdxX3xX75xX73xX32xX5bxXexX3xXcxXcxX4exXc0xX3xXexX14xX92xX17xX30xX3xX17xX30xX31xX32xX3xXexX1xX28xX3xX2axX2bxX1exX140xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX6xXbxXexXdxX92xX17xXaxX12xX0xXdxX1exX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc0xX10xX17xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxc0e2xXdxX51xXexX1xcb52xX3xX2xX15bxX15bxX15bxXbxXc8xd4d9xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX1ccxX3xX15axX2xX15bxXbxXc8xX1d4xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX3fxX3fxX4xX140xa948xX6xX92xXbxX1xX73xXexX1xX92xX140xX8dxX17xX3fxX51xX10xX7xX19xXexX92xXbxX3fxX17xX10xX1c7xX7xX3fxb02exc152xX2xX15axX3fxX2xX2xX2xX51x9fe5xX2x7010xX214x56e2xX15bxX15axXexX15axX214xX15bxX5xX214xXd4xX212xX15axX214x6937xX20axX140x8f47xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX1exX1fxX3xX1xX22xX17xX1xX3xXexX1xX28xX3xX2axX2bxX1exX3xX2exX2axX30xX31xX32xX3xX19xX1xX1fxX17xX30xX3xX1xX3bxX17xX3dxXaxX3xX1c7xXdxX51xXexX1xX9xXaxX2xX15bxX15bxX15bxXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX15axX2xX15bxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX6xXbxXexXdxX92xX17xXaxX12xXc0xX1fxX17xX30xX3xX51xX169xX17xX3xXd9xX5bxX17xX3xX30xXdxX77xXdxX3xX75xX73xX32xX5bxXexX3xXexX1xXe3xX3xXexXe8xX4xX3xX1xX31xX17xX1xX3xX4xX1xXafxX17xX1xX3xX8dxX31xX92xX3xXexX1xX28xX3xX2axX2bxX1exX3xX2exX2axX30xX31xX32xX3xX19xX1xX1fxX17xX30xX3xX1xX3bxX17xX3dxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX92xX51xX32xXaxX12xcd8dxX1fxX3xX1xX22xX17xX1xX3xX2exX2axX30xX31xX32xX3xX19xX1xX1fxX17xX30xX3xX1xX3bxX17xX3dxX3xX5xX31xX3xX19xX1xXdxX3xXexb855xX3xX4xX1xX28xX4xX85xX3xX4xX7axX3xX17xX1xX169xX17xX3xXd9xX5bxX17xX3xX32xX83xX73xX3xX4xXdaxX73xX3xXexX1xX102xX4xX3xX1xXdxX72xX17xX3xX1exdb65xXexX3xX7x57e4xX3xXcxXcxX4exXc0xX3xXex8988xXdxX3xX1efxX335xX3xXbxX1xad92xX17xX3xXexXdxX5bxXbxX3xX17xX1xX349xX17xX3xX8dxX31xX3xXexX14xX77xX3xX19xX5bxXexX3xX75xX73xX77xX3xX8dxX31xX92xX3xX17xX30xX31xX32xX3xXexX1xX28xX3xX2axX2bxX1exX3xX1xX31xX17xX30xX3xXexX73xXdaxX17xX85xX3xX17xX5bxX73xX3xXd9xXdaxX32xX3xXd9xXe3xX3xXexX1xX31xX17xX1xX3xXbxX1xXdaxX17xX3xX1x79e8xX3xX7x969exX3xXexX1xX10xX92xX3xX75xX73xX32xX3xXd9xXe8xX17xX1xX3xX7xd194xX3xXd9xX15exX15fxX4xX3xXexXdxX5bxXbxX3xX17xX1xX349xX17xX3xX8dxX31xX3xX30xXdxX77xXdxX3xX75xX73xX32xX5bxXexX3xX17xX30xX6xX32xX3xXexX14xX92xX17xX30xX3xX17xX30xX31xX32xX140xX3xXc0xX7axX17xX3xX1efxX335xX85xX3xX4xX1fxX17xX30xX3xX4xX1xX28xX4xX3xXexXdxX5bxXbxX3xX17xX1xX349xX17xX3xX4xX1xX73xX32xX16xX17xX3xXc8x8415xX3xX5xb623xX3xX1xX398xX3xX7xX39bxX3xX8dxX31xX3xXexX14xX77xX3xX19xX5bxXexX3xX75xX73xX77xX3xX17xX30xX6xX32xX3xX7xX6xX73xX3xXd9xX6exX3xX4xX1xX92xX3xXexX30exX3xX4xX1xX28xX4xX85xX3xX4xX7axX3xX17xX1xX169xX17xce24xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX92xX51xX32xXaxX12xXc0xX7axX4xX3xXexX1xXe3xX3xXexX5fxX4xX3xX1xX31xX17xX1xX3xX4xX1xXafxX17xX1xX3xX7axXbxX3xX51xX5fxX17xX30xX3xXexX14xX92xX17xX30xX3xX2exX2axX30xX31xX32xX3xX19xX1xX1fxX17xX30xX3xX1xX3bxX17xX3dxX3xX30xX398xX1exX3xX2xX212xX3xXexX1xXe3xX3xXexX5fxX4xX1ccxX3x5c52xX2bxX17xX30xX3xX19xX403xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX7xXdxX17xX1xX3xc5f1xX4xX6exX3xX7xX339xX3xXd9xXe8xX17xX1xX3xX51xX6xX17xX1xX3xXexX14xX92xX17xX30xX3xX30xXdxX165xX3xX5xX31xX1exX3xX8dxXdxX72xX4x56a2xX1d4xX3xXd9xX2bxX17xX30xX3xX19xX403xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXexX400xX1d4xX3xX4x875bxXbxX3xX1efxX77xX17xX3xX7xX6xX92xX3xXcxX14xXafxX4xX1xX3xX5xX5fxX4xX3xX1xX335xX3xXexXe8xX4xX1xX1d4xX3xXd9xX2bxX17xX30xX3xX19xX403xX3xX30xXdxX7axX1exX3xX1xX335xX1d4xX3xXd9xX2bxX17xX30xX3xX19xX403xX3xX4xX1xX4e0xX1exX3xX51xX28xXexX3xX30xXdxX7axX1exX3xX1xX335xX1d4xX3xXc8xX7axX4xX3xX17xX1xX349xX17xX3xXexX22xX17xX1xX3xXexX14xX341xX17xX30xX3xX1xX1fxX17xX3xX17xX1xX169xX17xX43axX3xX2edxX1fxX3xX1xX22xX17xX1xX3xXd9xX15exX15fxX4xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXexbffcxX3xX17xX30xX31xX32xX3xX2xX20axX3fxX212xX3xXd9xX5bxX17xX3xX17xX30xX31xX32xX3xX20axX2xX3fxX2xX209xX140xX3xX142xX6xX73xX3xXd9xX6exX3xX7xX3acxX3xX4xX6exX3xXexX30exX17xX30xX3xX19xX5bxXexX3xXd9xX7axX17xX1xX3xX30xXdxX7axX3xX7xX102xX3xX1xXdxX16xX73xX3xX75xX73xX77xX3xX4xXe3xX6xX3xX1exX1fxX3xX1xX22xX17xX1xX3xX17xX1xX56xX1exX3xX51xX73xX32xX3xXexX14xX22xX3xX4xX1xX92xX3xX4xX7axX4xX3xX17xX2bxX1exX3xXexXdxX5bxXbxX3xXexX1xX10xX92xX140xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6b11xX73xXexX1xX92xX14xXaxX12xX5e5xX17xX1xX3xXcxX1xX39bxX0xX3fxXbxX12

Anh Thơ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Trao nhà nghĩa tình nông dân

Trao nhà nghĩa tình nông dân
2023-06-06 15:07:00

baophutho.vn Ngày 6/6, Hội Nông dân huyện Thanh Ba đã tổ chức bàn giao nhà “Nghĩa tình nông dân” cho gia đình hội viên Nguyễn Văn Luyến ở khu 9, xã Hoàng Cương.

Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng

Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng
2023-04-21 10:41:00

baophutho.vn Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở thị xã Phú Thọ đã phát huy hiệu quả trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Song song với xây dựng các mô...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long