Cập nhật:  GMT+7
cdfdx116d4x12a49xcfecx16c4cxf2a8xf283x139d0x10bb5xX7x170f4x13969xd9e6x11fa6x17479x12d49xX5xd599xXaxed62xe6dax11f27xd142xX3x14d04x1579cxX15x1706cxX3x12801xX15xX1axX3xX1xX18xX3xX1x15982xX15xX3x1239ex104aaxX3xXex1316exXdx135c3x105f5xX3xX17x11254xX15xX1axX3xX4xX1x149ddxX3xX1axXdxX6xX3xX17xf467xX15xX1xX3xX10x12e7dxX3x12b80xX1axX2exe3e4x13ad6xX15xX3x12baex17154xXdxX3x11c16xXdxX15xX1xX0x1669dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10xX6xe3a2xXaxX12x13987xX6xX2exX3x16966xX1xXdxX3x13acax11ad2xX3xXexX6xXdxX3xX15x14731xX15xX3xXexX1x15caaxX24xX15xX1axX3xXex15022xX43xX3x1468bxX4dxX48xX3xX2bxX6xX3xX17xf569xXdxX3xX72x15377xXdxX3xX1axXdxX6xX3xX17xX3exX15xX1xX3xX10xX43xX3xX45xX1axX2exX48xX49xX15xX3xX4cxX4dxXdxX3xX50xXdxX15xX1xX3x101a7xX3xX1xXdxX2dxX15xX3xX5x14cdcxX3xX1x11788xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX5xX94xXbxX3xX27x16408xX3xXcxX2bxX7fx143fbxX15xX1axX3xXcxX4cxX3x13837xXdxX43xX3x13ea7xX31xX15xX1axd66exX3xX5xXbbxX43xX3xX43x13824xX3xX10xX43xX3xX6exX1xf221xX15xX1axX3x1342cxX2exX6xX3xX6exX1x14fc2xXdx12b19xX3x10e42xX90xX3xX5xXbbxX3xX45xX1axX2exX48xX49xX15xX3xXdbxX7axXdxX3xXdbxX3exX15xX1xX3xX45xX6xX43xX3xXb3xX3xX1axXdxdd80xX37xX3xX72xXdx100acxX15xX3xXexX2bxX7fxXd0xX15xX1axX3xXcxX4cxX3xXdbxX7fxXd0xX15xX1axX3xXcxX1xX7fxdfdcxX15xX1axXdfxX3xX1xX2exX48xX2dxX15xX3x15e76xX11exX15xX3xX50xXdxX15xX1xX3xXexfc95xX15xX1xX3xX4cxXbbxX3xf5d9xXdxX6xX15xX1axXdfxX3xXfbx11f06xX3xX17xX6xX3xX4xX1xf693xX15xX3xXexX1xX7fxX24xX15xX1axX3xXbxX1xX4dxXdxX3xXbxX1x109b7xX2exX3xXexX1xX2exX14xXexX3xX4x102acxXexX3xXfbxXf7xX3xX43xX18xXexX3xXfbxX11exX15xX3xXexX1xX14xX15xefc3xX3xX4cxXdxX2dxX15xX3xX10xX43xX3xX50xXdxX15xX1xX3xX17xX6xX15xX1axX3xff22xX3xX72xX94xXdxX3xXfbxXbbxX3xX15xX18xXdxX3xXexX7axXdxX3xXbxX1xX90xX3xXcxX85xX15xX3xXcxX1xX158xX15xX1xXdfxX3xXexX1xX158xX3xXexX2bxX15fxX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX6axX24xX15xX18cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx109a1xX6xXbxXexXdxX37xX15xXaxX12xX0xXdxX43xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1e2xX10xX15xXexX10xX2bxXaxX3xX7xXexX48xX5xX10xX9xXaxdeacxXdxX67xXexX1xffc8xX3xX2x102d3xX20fxX20fxXbxX88xXf9xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX20cxX3xX28x13a32xfc65xXbxX88xXf9xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX55xX55xX4xX18cxXfbxX6xX37xXbxX1xX2exXexX1xX37xX18cxX72xX15xX55xX67xX10xX7xX6exXexX37xXbxX55xX15xX10xX207xX7xX55xX220xX21fxX2x15640xX55xX2xX2xX2xX67xX21fxX2xX27xX27x101c8xX20fx14188xXexX256xX28xe190xX24cxX5xX20fxXb3xXdxX43xX1axXb3xX24cxX256xX258xX220xX18cx152bdxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1axX3xX1cxX15xX1axX3xX1xX18xX3xX1xX24xX15xX3xX27xX28xX3xXexX2bxXdxX2dxX2exX3xX17xX31xX15xX1axX3xX4xX1xX37xX3xX1axXdxX6xX3xX17xX3exX15xX1xX3xX10xX43xX3xX45xX1axX2exX48xX49xX15xX3xX4cxX4dxXdxX3xX50xXdxX15xX1xXaxX3xX207xXdxX67xXexX1xX9xXaxX2xX20fxX20fxX20fxXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX28xX21fxX220xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e2xX6xXbxXexXdxX37xX15xXaxX12xdf55xe19fxX15xX1xX3xX17xX7axX37xX3xXcxX2bxX7fxXd0xX15xX1axX3xXcxXdx1015dxX2exX3xX1xXbexX4xX3xXd7xXdxX43xX3xXdbxX31xX15xX1axX3xXexX2bxX6xX37xX3xX7xX90xX3xXexXdx12296xX15xX3xX72xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1axX3xX1cxX15xX1axX3xX1xX18xX3xX4xX1xX37xX3xX10xX43xX3xX45xX1axX2exX48xX49xX15xX3xX4cxX4dxXdxX3xX50xXdxX15xX1xX3xX4xeb50xX15xX1axX3xX1axXdxX6xX3xX17xX3exX15xX1xX18cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx165cbxX37xX67xX48xXaxX12xX13xX94xXdxX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xf84cxX15xX3xXexX7fxX24xX15xX1axX3xXexX1xX85xX15xXdfxX3xXexX7fxX24xX15xX1axX3xX119xXdxXdfxX3xX5xX119xX3xX5xXbbxX15xX1xX3xX17xX342xX43xX3xX5xX119xX3xX2bxX119xX4xX1xXf9xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x12d15xX3xX72xX94xXdxX3xX1xXbexX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX6exX1xXdxX3xX6exX1xf474xX3xX6exX1x11157xX15xXdfxX3xXcxX2bxX7fxXd0xX15xX1axX3xXcxXdxX2fdxX2exX3xX1xXbexX4xX3xXd7xXdxX43xX3xXdbxX31xX15xX1axX3xX17xX2ecxX3xXbxX1xX119xXexX3xX17xX18xX15xX1axX3xXexX94xXdxX3xXexX37xXbbxX15xX3xXexX1xX2fdxX3xX4xX119xX15xX3xXfbxX18xXdfxX3xX1axXdxX119xX37xX3xX72xXdxX11exX15xXdfxX3xX15xX1xX85xX15xX3xX72xXdxX11exX15xX3xX72xXbbxX3xXbxX1xX73xX3xX1xX2exX48xX15xX1xX3xX1xXbexX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX2bxX37xX15xX1axX3xXexX2bxX7fxXd0xX15xX1axX3xX1cxX15xX1axX3xX1xX18xX3xXfbxe1ecxX15xX1axX3xXexXdxX317xX15xX3xX43x10d15xXexX3xX1xX37xX445xX4xX3xX1xXdxX2dxX15xX3xX72xX14xXexX3xX1axXdx11f68xXbxX3xX17xd273xX3xX1axXdxX6xX3xX17xX3exX15xX1xX3xX10xX43xX3xX50xXdxX15xX1xX3xXexX2bxX11exX15xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX36fxX15xX3xXex16cc2xX3xX15xX1axX2exX48xX2dxX15xX18cxX3xX6axX6xX2exX3xX1axX36fxX15xX3xX43xX18xXexX3xXexX2exX36fxX15xX3xXbxX1xX119xXexX3xX17xX18xX15xX1axXdfxX3xX15xX1xXbbxX3xXexX2bxX7fxXd0xX15xX1axX3xX17xX2ecxX3xX72xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1axX3xX17xX7fxX134xX4xX3xX1xX24xX15xX3xX27xX28xX3xXexX2bxXdxX2dxX2exX3xX17xX31xX15xX1axX18cxX3xX6axX90xX3xXexXdxX317xX15xX3xX15xXbbxX48xX3xX72x106bdxX6xX3xX17xX7fxX134xX4xX3xX35exX6xX15xX3xX1axXdxX119xX43xX3xX1xXdxX2dxX2exX3xX15xX1xXbbxX3xXexX2bxX7fxXd0xX15xX1axX3xXexX2bxX6xX37xX3xX4xX1xX37xX3xX1axXdxX6xX3xX17xX3exX15xX1xX3xX10xX43xX3xX45xX1axX2exX48xX49xX15xX3xX4cxX4dxXdxX3xX50xXdxX15xX1xX18cxX3xXdbxX85xX48xX3xX5xXbbxX3xX72xXdxX2dxX4xX3xX5xXbbxX43xX3xX2bxX15fxXexX3xX6exX158xXbxX3xXexX1xXd0xXdxX3xX15xX1xX43bxX43xX3xX17xX18xX15xX1axX3xX72xXdxX11exX15xX3xX10xX43xX3xX50xXdxX15xX1xX3xX4xX342xX15xX1axX3xX1axXdxX6xX3xX17xX3exX15xX1xX3xX72xX7fxX134xXexX3xXf1xX2exX6xX3xX6exX1xX3b8xX3xX6exX1xX3bcxX15xX3xXexX7axXdxX3xXexX1xXd0xXdxX3xX17xXdxX2fdxX43xX3xX15xXbbxX48xXdfxX3x152a5xX15xX3xX17xX158xX15xX1xX3xX4xX2exX18xX4xX3xX7xX90xX15xX1axX3xX72xXbbxX3xX1xXbexX4xX3xXexX14xXbxX18cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX2exXexX1xX37xX2bxXaxX12xXcbxX15xX1xX3xXcxX1xX24xX0xX55xXbxX12

Anh Thơ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Những tấm gương vượt khó

Những tấm gương vượt khó
2023-09-25 08:08:00

baophutho.vn Dù đang mang trên mình những khiếm khuyết, thiệt thòi... nhưng với sự đùm bọc, yêu thương, sẻ chia của gia đình và xã hội, không ít người...

Nắng nóng giảm dần sau ngày 7/5

Nắng nóng giảm dần sau ngày 7/5
2023-05-06 19:30:00

baophutho.vn Theo dự báo của Đài khí tượng thuỷ văn Khu vực Việt Bắc, ngày 6/5, ở các nơi trong tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với...

Sức trẻ trên đô thị cổ

Sức trẻ trên đô thị cổ
2023-05-05 09:32:00

baophutho.vn Phát huy nhiệt huyết tuổi trẻ, tinh thần sáng tạo, xung kích, tình nguyện, những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Phú Thọ đã không ngừng...

Ở đâu có công nhân, ở đó có Công đoàn

Ở đâu có công nhân, ở đó có Công đoàn
2023-05-01 08:15:00

baophutho.vn Công đoàn giữ vai trò quan trọng đối với người lao động, là tổ chức không thể thiếu để đứng giữa mối quan hệ giữa người lao động và người sử...

Áo xanh giữ gìn lễ hội “xanh”

Áo xanh giữ gìn lễ hội “xanh”
2023-04-28 17:19:00

baophutho.vn Hơn 2.000 ĐVTN đến từ các cơ sở Đoàn trong tỉnh tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, hướng dẫn người dân về hành hương tại Khu Di tích lịch sử...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long