Cập nhật:  GMT+7
b80fx1035bxdac5x11851x1437exd0d4xbd64x112d4x13fd8xX7xc8f1xc606x10d96xd1afx13ceax102c6xX5x14551xXaxec78x109ecxd088xXdxX3xXcx12465xXexX3xXcx1178bxX14x144acx12a60xX3xXexX1xX14xX3xf11axe7f9xX3xXexX1cxX6x1064cxX3xX1x1368exX4xX3xdb2bxdad4xX1exX1fxX3xbd75xbe66xXdxd661xX14xX3xX1exX1x12ac2xX1exX3x123c6xX18xX1exX3xXexX1cx12630xd403xX1exX1fxe715xX0x131a7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1465axX10xX6xf275xXaxX12xf056xX1fxX26xcb7axX3x131b6x1137exX4dx10e76x136cfxX3xX5cxee60xXdxX3x13cc9xfc30xX2bxX3xXexX1cxe51axX3xX1exX1fxX47xX48xXdxX3x12ddbxX1xX14xX65xX18xXexX3xXex11bf4xXexX3xX25xX26xX3xXexX1cx119c4xX3xe5b1x12869xX3xX4x13d60xXdxX3xXbxX1xe23cxXdxX3xX1xX77xXbxX3xX25x138e3xXdxX3x12745xX1xXdxX3xX1xX6exXdxX3xX1fxXdxX6xX3xX41xc344xX1exX1xX3xXexX1cxX8fxX3xX31x14816xXdxX3xX1ex1020dxX2bxX3xXex10b64xX1exX1xX3xXexX32xX3xX4xX1x12c05xX4xX3xX4xX1xX47xef53xX1exX1fxX3xXexX1cxXb2xX1exX1xX3xX25xX14xXdxX3xXcxX18xXexX3xXcxX1cxX14xX1exX1fxX3xXexX1xX14xX3xX25xX26xX3xXexX1cxX6xX2bxX3xX1xX2exX4xX3xX31xX32xX1exX1fxX3xX36xX37xXdxX39xX14xX3xX1exX1xX3exX1exX3xX41xX18xX1exX3xXexX1cxX47xX48xX1exX1fxX4bxX3xX1exc032xX91xX3xX67xc3f9xX67xd5b8x10fa0xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX6xXbxXexXdxX2bxX1exXaxX12xX0xXdxX91xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa5xX10xX1exXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXax10f4dxXdxX5fxXexX1x116aexX3x10793xe817xX11bxXbx124bexbfc6xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX158xX3xX11dxbea0xX68xXbxX15exX15fxXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xX11exX31xX6xX2bxXbxX1xX14xXexX1xX2bxX11exX25xX1exX4dxX5fxX10xX7xX7fxXexX2bxXbxX4dxX1exX10xX153xX7xX4dxX67xX11dxX11dxX6axX4dxX2xX2xX2xX5fxX67xX2xX15bxX2xX67xX67xX15bxXexX2xX2xX11dxX68xX5x108daxdb2dxXdxX91xX1fxX1abxX11dxX1aaxX11bxX11bxX11ex1231fxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xXcxX18xXexX3xXcxX1cxX14xX1exX1fxX3xXexX1xX14xX3xX25xX26xX3xXexX1cxX6xX2bxX3xX1xX2exX4xX3xX31xX32xX1exX1fxX3xX37xXdxX39xX14xX3xX1exX1xX3exX1exX3xX41xX18xX1exX3xXexX1cxX47xX48xX1exX1fxXaxX3xX153xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX15axX15bxX11bxXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX11dxX16axX68xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX6xXbxXexXdxX2bxX1exXaxX12xXa5x11e82xX4xX3xX41xXbbxXdxX3xX31xXdxff24xX14xX3xXexX1cxX6xX2bxX3xd54fxX14xX26xX3xX4xX1xX2bxX3xX1fxXdxX6xX3xX41xXb2xX1exX1xX3xXexX1cxX8fxX3xX31xXbbxXdxX3xX1exXbfxX2bxX11exX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX2bxX5fxX65xXaxX12xXcxXbbxXdxX3xX4xX1xX47xXd2xX1exX1fxX3xXexX1cxXb2xX1exX1xX6bxX3xX5cxX6exXdxX3xX71xX72xX2bxX3xXexX1cxX77xX3xX1exX1fxX47xX48xXdxX3xX7fxX1xX14xX65xX18xXexX3xXexX87xXexX3xX25xX26xX3xXexX1cxX8fxX3xX91xX92xX3xX4xX95xXdxX6bxX3xXa5xX1xXdxX3xX1xX6exXdxX3xX1fxXdxX6xX3xX41xXb2xX1exX1xX3xXexX1cxX8fxX3xX31xXbbxXdxX3xX1exXbfxX2bxX3xXexXc3xX1exX1xX3xX41xXbfxX3xXexX1cxX6xX2bxX3xX11dxX68xX3xX7xX14xe455xXexX3xX23dxX14xX26xX3xXexX1cxe28bxX4xX3xXexXdxX18xXbxX6bxX3xX91x1408dxXdxX3xX7xX14xX2dcxXexX3xXexX1cx12c71xX3xX1fxXdxX22cxX3xX1xXd2xX1exX3xX2xX6bxX67xX3xXexX1cxXdx143a6xX14xX3xX41xX92xX1exX1fxX3xX1fxX92xX91xX3xX7xc846xX6xX6bxX3xX31xX22cxX1exX1xX3xX7fx14055xX2bxX6bxX3xX31xXc3xX91xX6bxX3xXexXdxc2bfxX1exX3xX91xba58xXexX3xX25xX26xX3xX11dxX16axX3xX7xX14xX2dcxXexX3xX1fxeb9dxXdxX3xX25xX32cxX3xXexXbbxXdxX3xX1fxXdxX6xX3xX41xXb2xX1exX1xX6bxX3xXexX1cxX2f9xX3xX1fxXdxX22cxX3xX67xX11bxX11bxX11exX11bxX11bxX11bxX3xX41xX92xX1exX1fxX4dxX3xX7xX14xX2dcxXexX11exX3xX62xX1fxX14xX92xX1exX3xX7fxXdxX1exX1xX3xXbxX1xdfc2xX3xXex11d79xX3xX4xX22cxX4xX3xX41xXd2xX1exX3xX25xX2f9xX6bxX3xXexX32xX3xX4xX1xXccxX4xX6bxX3xX1exX1xX26xX3xX1xX72xX2bxX3xXexX3exX91xX3xXexX26xXdxX3xXexX1cxX77xX11exX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX6xXbxXexXdxX2bxX1exXaxX12xX0xXdxX91xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa5xX10xX1exXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX153xXdxX5fxXexX1xX158xX3xX15axX15bxX11bxXbxX15exX15fxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX158xX3xX15bxX15axX16axXbxX15exX15fxXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xX11exX31xX6xX2bxXbxX1xX14xXexX1xX2bxX11exX25xX1exX4dxX5fxX10xX7xX7fxXexX2bxXbxX4dxX1exX10xX153xX7xX4dxX67xX11dxX11dxX6axX4dxX2xX2xX2xX5fxX67xX2xX15bxX2xX67xX11dxX15axXexX11dxX16axX16axX6axX5xX6axX1abxXdxX91xX1fxX1abxX11dxX11dxX6axX11bxX11exX1b5xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xXcxX18xXexX3xXcxX1cxX14xX1exX1fxX3xXexX1xX14xX3xX25xX26xX3xXexX1cxX6xX2bxX3xX1xX2exX4xX3xX31xX32xX1exX1fxX3xX37xXdxX39xX14xX3xX1exX1xX3exX1exX3xX41xX18xX1exX3xXexX1cxX47xX48xX1exX1fxXaxX3xX153xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX15axX15bxX11bxXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX15bxX15axX16axXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX6xXbxXexXdxX2bxX1exXaxX12x144bexXbbxXdxX3xX5fxXdxX30axX1exX3xX5xXbfxX1exX1xX3xX41xXbbxX2bxX3xX37xdea7xX3x124b8xXdxX22cxX2bxX3xX5fx138d9xX4xX3xX25xX26xX3xX4b6xX26xX2bxX3xXexXbbxX2bxX3xXexX1cxX6xX2bxX3xX1xX2exX4xX3xX31xX32xX1exX1fxX3xX4xX1xX2bxX3xX1xX6xXdxX3xX1xX2exX4xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX41xXbfxX3xX4x1222fxX3xXexX1xX26xX1exX1xX3xXexX37cxX4xX1xX3xX4xX6xX2bxX3xXexX1cxX2bxX1exX1fxX3xX1xX2exX4xX3xXexX87xXbxX11exX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX2bxX5fxX65xXaxX12xX62xX1xX3exX1exX3xX5fxX2f9xXbxX3xX1exX26xX65xX6bxX3xXa5xX1xXdxX3xX1xX6exXdxX3xX1fxXdxX6xX3xX41xXb2xX1exX1xX3xXexX1cxX8fxX3xX31xXbbxXdxX3xX1exXbfxX2bxX3xX13xXdxX30axXexX3xX62xX6xX91xX3xX41xXbfxX3xXexX1cxX6xX2bxX3xX1xX6xXdxX3xX7xX14xX2dcxXexX3xX1xX2exX4xX3xX31xX32xX1exX1fxX3xX36xX37xXdxX39xX14xX3xX1exX1xX3exX1exX3xX41xX18xX1exX3xXexX1cxX47xX48xX1exX1fxX4bxX3xX4xX1xX2bxX3xX1xX6xXdxX3xX10xX91xX3xX1xX2exX4xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX41xXbfxX3xX4xX502xX3xXexX1xX26xX1exX1xX3xXexX37cxX4xX1xX3xX4xX6xX2bxX3xXexX1cxX2bxX1exX1fxX3xX1xX2exX4xX3xXexX87xXbxX6bxX3xX91xX2efxXdxX3xX7xX14xX2dcxXexX3xXexX1cxX2f9xX3xX1fxXdxX22cxX3xX15bxX11bxX11bxX11exX11bxX11bxX11bxX3xX41xX92xX1exX1fxX15fxX3xXexX1cxX6xX2bxX3xX1xX6xXdxX3xX7xX14xX2dcxXexX3xX31xX72xX2bxX3xXexX1cxX77xX3xX23dxX14xf270xX3x138cdxX60cxX60cxX3xX4xX1xX2bxX3xX1xX6xXdxX3xX10xX91xX3xX1exX1x1207dxX3xX31xXbbxXdxX3xX1exXbfxX2bxX3xX4xX502xX3xX1xX2bxX26xX1exX3xX4xX72xX1exX1xX3xX7fxX1xX502xX3xX7fxX1xX117xX1exX6bxX3xX91xX2efxXdxX3xX7xX14xX2dcxXexX3xXexX1cxX2f9xX3xX1fxXdxX22cxX3xXexX1cxX39xX1exX3xX2xX6bxX1aaxX3xXexX1cxXdxX30axX14xX3xX41xX92xX1exX1fxX11exX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX2bxX5fxX65xXaxX12xXa5xX1xXdxX3xX1xX6exXdxX3xX1fxXdxX6xX3xX41xXb2xX1exX1xX3xXexX1cxX8fxX3xX31xXbbxXdxX3xX1exXbfxX2bxX3xXexXc3xX1exX1xX3xX41xX47xX77xX4xX3xXexX1xX26xX1exX1xX3xX5xX87xXbxX3xX1exX117xX91xX3xX67xX11bxX2xX6axX3xX25xXa2xXdxX3xX15axX16axX3xXexX1xX26xX1exX1xX3xX25xXdxX39xX1exX6bxX3xXexX37fxX3xX5xXccxX6xX3xX11bxX3xX41xX18xX1exX3xX2xX68xX3xXexX14xX32xXdxX6bxX3xX91xc236xX4xX3xX4xX1xXccxX1exX1fxX3xX31xX30axX1exX1xX3xX5xXdxX39xX1exX3xX23dxX14xX6xX1exX3xX41xX18xX1exX3xX31xXbbxXdxX3xX1exXbfxX2bxX11exX3xX4b6xX3exX65xX3xX5xX26xX3xX1xX2bxXbbxXexX3xX41xX6exX1exX1fxX3xXexX1xX47xX48xX1exX1fxX3xX1exXdxX39xX1exX3xX1xX47xXa2xX1exX1fxX3xXexXa2xXdxX3xX4xX6exX1exX1fxX3xX41xX92xX1exX1fxX3xXexX1cxX8fxX3xX31xXbbxXdxX3xX1exXbfxX2bxX3xX1fxX6dcxX1exX3xX7fxX18xXexX3xX25xX26xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX8fxX6bxX3xX31xX72xX2bxX3xX41xX72xX91xX3xX23dxX14xX65xX32cxX1exX3xX5xX77xXdxX3xX4xf257xX6xX3xXexX1cxX8fxX3xX7fxX1xX14xX65xX18xXexX3xXexX87xXexX3xX4x14945xX1exX1fxX3xX1exX1xX47xX3xX41xX6exX1exX1fxX3xX25xXdxX39xX1exX3xXexXdxX1exX1xX3xXexX1xbc80xX1exX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX22cxX4xX3xX4xX1xX6xX3xX91xX321xX3xX4xX502xX3xXexX1cxX8fxX3xX31xXbbxXdxX3xX1exXbfxX2bxX3xX4xX9axX3xX1fxX6dcxX1exX1fxX3xXexXdxX18xXbxX3xXexX4d1xX4xX3xX25xX47xXd2xX1exX3xX5xX39xX1exX3xXexX1cxX2bxX1exX1fxX3xX4xX14xX6exX4xX3xX7xX9axX1exX1fxX11exX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeafaxX14xXexX1xX2bxX1cxXaxX12xf142xXdxX1exX1xX3xX62xX1fxX14xX65x13949xX1exX0xX4dxXbxX12

Linh Nguyễn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Những tấm gương vượt khó

Những tấm gương vượt khó
2023-09-25 08:08:00

baophutho.vn Dù đang mang trên mình những khiếm khuyết, thiệt thòi... nhưng với sự đùm bọc, yêu thương, sẻ chia của gia đình và xã hội, không ít người...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long