Cập nhật: 22/01/2023 06:54 GMT+7

Giữ trọn niềm tin yêu với Đảng

Giữ trọn niềm tin yêu với Đảng

Giữ trọn niềm tin yêu với Đảng - Đó là ngọn nguồn sức mạnh, là động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ một lòng đoàn kết, vượt qua khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID - 19 để phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, Báo Phú Thọ trích đăng những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của nhân dân Đất Tổ gửi tới Đảng nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Giữ trọn niềm tin yêu với Đảng

Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trải qua 93 mùa Xuân, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Năm 2022 là năm tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp. Kết quả đạt được của đất nước năm qua vừa khẳng định “ý Đảng lòng dân” hòa hợp vừa mang theo bao sức sống mới, kỳ vọng mới cho chặng đường trước mắt cũng như lâu dài. Đối với tỉnh Phú Thọ, năm 2022 dù còn nhiều gian nan, thử thách nhưng với sự quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Phú Thọ vẫn thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và công tác kiểm soát, phòng chống dịch. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. 100% chỉ tiêu KT-XH chủ yếu năm 2022 đạt và vượt kế hoạch đề ra, thu hút đầu tư có nhiều tín hiệu tích cực. Đặc biệt, hoạt động an sinh xã hội được quan tâm, Chương trình xây dựng NTM tiếp tục được triển khai sâu rộng, nhiều công trình dân sinh được khánh thành, đưa vào sử dụng, nhiều tuyến đường giao thông kết nối liên vùng được khởi công, tạo động lực phát triển cho giai đoạn mới... Những kết quả này góp phần tạo niềm tin, tăng cường tình đoàn kết, thống nhất trong xã hội, tạo điều kiện tốt cho phục hồi, phát triển KT-XH, ổn định đời sống nhân dân năm 2023 và những năm tiếp theo.

Giữ trọn niềm tin yêu với Đảng

Là đảng viên tham gia lâu năm trong các cấp uỷ Đảng, tôi nhận thấy rõ và sâu sắc sự phát triển, trưởng thành của Đảng ta qua các thời kỳ, nhất là những giai đoạn cam go, khó khăn, Đảng ta luôn kiên định lập trường, đoàn kết cả dân tộc, lãnh đạo nhân dân đứng vững trước nhiều thách thức, đồng tâm hợp lực vượt khó, vươn lên, hoàn thành sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đem lại sự ổn định xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.

Đối với Đảng bộ tỉnh, điều tôi thực sự cảm thấy tâm huyết đó là sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Theo dõi những chủ trương, đường lối mới, những phiên họp BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, tôi nhận thấy sự đổi mới ngày càng rõ rệt trong lề lối làm việc của các cơ quan Đảng - Đó là sự đoàn kết, thống nhất cao trong cả hệ thống chính trị. Tôi tin rằng với sự đoàn kết, đồng sức đồng lòng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ dù khó khăn đến đâu.

Giữ trọn niềm tin yêu với Đảng

Là xã công giao toàn tòng, người dân Yên Tập có truyền thống đoàn kết, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, “sống tốt đời, đẹp đạo”. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới như một làn gió mới thổi bùng lên nhiệt huyết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn, từ đó tạo nên diện mạo mới cho vùng quê vốn có nhiều khó khăn.

Với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Yên Tập là xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, Đảng ủy xã đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề, tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển nghề phụ, tăng thu nhập, đồng thời triển khai các chương trình dự án hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo nhằm khai thác thế mạnh của địa phương, giúp bà con nâng cao thu nhập. Nhờ có định hướng đúng đắn nên phong trào xây dựng nông thôn mới của Yên Tập đã thực sự đi vào lòng dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Đến nay, Yên Tập đã hoàn thành 19 tiêu chí của xã nông thôn mới, tạo thêm khí thế, động lực, quyết tâm cho cán bộ và nhân dân trong xã nỗ lực hoàn thành thắng lợi những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.

Giữ trọn niềm tin yêu với Đảng

Những năm qua, Đảng ta đã đề ra nhiều chủ trương phù hợp, làm thay đổi bộ mặt đời sống xã hội từ thành thị đến nông thôn. Đời sống nhân dân ngày một phát triển; hệ thống giao thông liên thôn, liên xã được bê tông, nhựa hóa; điện lưới quốc gia về tận các thôn, bản; người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm; dân trí được nâng lên, giúp người dân học hỏi, phát triển nhiều mô hình kinh tế.Người dân tộc Dao chúng tôi nói riêng, đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn ở Yên Lập nói chung rất biết ơn Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm, ưu đãi đối với bà con.Hiện nay, tỉnh, huyện đang tích cực triển khai các Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG), trong đó có Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Cùng với quyết tâm chung của cả tỉnh, người dân chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nỗ lực phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Giữ trọn niềm tin yêu với Đảng

Năm 2022 vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng 9/9 chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Một trong những vấn đề chúng tôi tâm đắc là Đảng, Nhà nước nói chung, tỉnh ta nói riêng đã có rất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển, như: Tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay lãi suất ưu đãi; kích cầu tiêu dùng, xúc tiến đầu tư; quảng bá, tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, giảm tiền thuế đất, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thi công đảm bảo tiến độ công trình, tham gia thực hiện các chương trình dự án trên địa bàn. Đặc biệt, những lúc khó khăn, chúng tôi luôn nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID -19, Công ty CP Giấy Việt Trì chúng tôi nói riêng, các doanh nghiệp nói chung đã được giãn thuế, vay vốn ngân hàng để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công nhân chúng tôi luôn xác định phải giữ vững, phát huy được bản chất, truyền thống đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo của mình, biến thành sức mạnh, xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh.

Giữ trọn niềm tin yêu với Đảng

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX xác định mục tiêu phấn đấu, dẫn lối mở đường để xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển, đây cũng chính là cơ hội, điều kiện để tuổi trẻ chúng tôi được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tôi mong muốn Đảng và Nhà nước nói chung, tỉnh Phú Thọ nói riêng tiếp tục có những chính sách, tạo điều kiện, hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp, góp phần xây dựng đất nước, đồng thời có các chính sách thu hút nguồn nhân lực trẻ, có trình độ từ nước ngoài về nước để đóng góp cho Tổ quốc. Đảng và Nhà nước tiếp tục động viên, hỗ trợ các bạn trẻ có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, với những thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần có những chính sách bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, trình độ để họ đảm nhận vai trò tiên phong phát triển kinh tế miền núi, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng của tỉnh. Một mùa Xuân mới lại đến, chúng tôi tin tưởng, kỳ vọng Đảng ta tiếp tục lãnh đạo, đưa đất nước ngày càng phát triển.

Đinh Vũ (thực hiện)


Đinh Vũ (thực hiện)

Các tin đã đưa

Đảng bộ mạnh, Công ty phát triển

Đảng bộ mạnh, Công ty phát triển
2023-02-03 08:37:00

baophutho.vn Rà soát, bổ sung, ban hành đầy đủ các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; không ngừng đổi mới nội dung,...

Ấm tình đồng đội

Ấm tình đồng đội
2023-01-21 14:53:00

baophutho.vn Những ngày cuối năm, cùng đoàn cán bộ Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh và Hội CCB huyện Thanh Ba dự lễ bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho gia...

Vai trò quan trọng của cấp ủy cơ sở

Vai trò quan trọng của cấp ủy cơ sở
2023-01-19 07:13:00

baophutho.vn Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã...

Biết thì thưa thốt…

Biết thì thưa thốt…
2023-01-18 21:21:00

baophutho.vn Thời gian gần đây, lực lượng công an nhiều tỉnh, thành trên cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong hoạt động đăng kiểm, đã có hàng chục giám...

Tết ấm trong “căn nhà cấp ủy”

Tết ấm trong “căn nhà cấp ủy”
2023-01-17 14:38:00

baophutho.vn Một mùa Xuân mới đã về mang theo những niềm vui và hy vọng. Đặc biệt, với những gia đình đảng viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây dựng...

Cảm tính và lý tính!

Cảm tính và lý tính!
2023-01-17 14:36:00

baophutho.vn Sau quá trình điều tra vụ việc ông Nguyễn Viết Dũng hành hung nữ nhân viên N.T.A.L tại sân golf BRG hôm 5/12/2022, Công an quận Ngũ Hành Sơn,...

Góp ý… xách mé

Góp ý… xách mé
2023-01-13 08:55:00

baophutho.vn Anh thầy võ Đoàn Bảo Châu vừa đăng trên trang Facebook cá nhân cái gọi là ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với nội dung quy...

Cụ thể hóa các nghị quyết chuyên đề

Cụ thể hóa các nghị quyết chuyên đề
2023-01-12 07:07:00

baophutho.vn Xác định đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã...

Thường xuyên giám sát cán bộ, đảng viên

Thường xuyên giám sát cán bộ, đảng viên
2023-01-12 07:06:00

baophutho.vn Thời gian qua, có những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng và những...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long