Cập nhật:  GMT+7
8bc8xd03dxc44ex91b9x10503x10a23xcc15xa342xd196xX7xcc6cxcec1xeb0ex109d3xe001xca3exX5xc8f0xXax1053dxXcxX1xX6xe723xX1xX3xf47fxf84fxX16xb2c9xX3xc89fx9d30xX3xc9bax8c6dxX16xdf1dxX3x10c45xXdxc9e5xX16xX3xX21xf71cxe806xX4xX3xXexf517xX16xX24xX3xa61bxd3c9xe38dxX3xX1xXdxd7bcxX36xX3xa20bxX22xX16xX24xX3xX21xX2dxXexX3xX2xbcbbxd788xcb5cxX0xXdxf40cxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXax9b60xXexX1xX36xX4dx8dc1xX3xX57xX1xXdxX57xX10xX3xXdxff6exX10xX16xXexX10xba44xXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxcc13xXdxX57xXexX1xX1cxX3xcfd1xfc8axX4axXbx943axd539xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX1cxX3xX4axaceaxX1fxXbxX7fxX80xXaxX3xX7xX6axX4xX9xXaxX49xX49xX4xa0a2xX5cxX6xd65axXbxX1xX36xXexX1xX9dxX9axX26xX16xX49xX57xX10xX7xebeaxXexX9dxXbxX49xX16xX10xX74xX7xX49xX1fx10b05xX1fxX8bxX49xX2xX2xX2xX57xX2xX2xX4axXb6xX1exXb6xX4axXexX1exX48xX48xX2xX5xX48xb062xX2xX1fxX9axf778xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX1xX3xX19xX1axX16xX1cxX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX16xX24xX3xX26xXdxX28xX16xX3xX21xX2cxX2dxX4xX3xXexX31xX16xX24xX3xX35xX36xX37xX3xX1xXdxX3bxX36xX3xX3exX22xX16xX24xX3xX21xX2dxXexX3xX2xX48xX49xX4axXaxX3xX74xXdxX57xXexX1xX9xXaxX7bxX7cxX4axXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX4axX8bxX1fxXaxX3xX49xX12xX0xX49xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX10xX6xX57xXaxX12xe279xX24xd20fxX37xX3xX2xX4axX49xX4axead3xX3xX35xX36xX37xX3bxX16xX3xd7a6xX37xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX19xX1axX16xX3xXexc48exX3xX4xX1xf939xX4xX3xXexX6axX6xX9dxX3xX35xX36xX37xX3xX1xXdxX3bxX36xX3xX3exX22xX16xX24xX3xX4xX1xX9dxX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX16xX24xX3xX26xXdxX28xX16xX3xXexX1xX36x96d7xX4xX3xX2xX7cxX3xX4xX1xXdxX3xX5cxX192xX14exX3xX3exX22xX16xX24xX3xX5cxX192xX3xX4xe32exX4xX3xX7fxecf3xX14exX3xXexX1x9ec9xX3xXexX6axa87fxX16xX3xXexX6axX28xX16xX3xX21xX1b2xX6xX3xX5cxX147xX16xX9axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX6xXbxXexXdxX9dxX16xXaxX12xX0xXdxX4dxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX65xX10xX16xXexX10xX6axXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxX74xXdxX57xXexX1xX1cxX3xX2xX8bxX8bxX8bxXbxX7fxX80xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX1cxX3xX4axX8bxX7bxXbxX7fxX80xXaxX3xX7xX6axX4xX9xXaxX49xX49xX4xX9axX5cxX6xX9dxXbxX1xX36xXexX1xX9dxX9axX26xX16xX49xX57xX10xX7xXabxXexX9dxXbxX49xX16xX10xX74xX7xX49xX1fxXb6xX1fxX8bxX49xX2xX2xX2xX57xX2xX2xX4axXb6xX1exf6aexX4axXexX4axX7cxX2xX5xX4axXccxXb6xX24axXb6xX4axX1exX4axXb6xX1fxX2xXccxX1fxXb6xX48xX7bxX1fxX7bxX24axX4axX1fxX8bxX9axXd0xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX1xX3xX19xX1axX16xX1cxX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX16xX24xX3xX26xXdxX28xX16xX3xX21xX2cxX2dxX4xX3xXexX31xX16xX24xX3xX35xX36xX37xX3xX1xXdxX3bxX36xX3xX3exX22xX16xX24xX3xX21xX2dxXexX3xX2xX48xX49xX4axXaxX3xX74xXdxX57xXexX1xX9xXaxX2xX8bxX8bxX8bxXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX4axX8bxX7bxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX6xXbxXexXdxX9dxX16xXaxX12x10dabxX1adxX16xX1xX3xX21xda83xX9dxX3xX35xX36xX37xX3bxX16xX3xX156xX37xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX19xX1axX16xX3xXexX6axX6xX9dxX3xX35xX36xX37xX3xX1xXdxX3bxX36xX3xX7bxX8bxX3xXexX36xX164xXdxX3xX3exX22xX16xX24xX3xX4xX1xX9dxX3xX21xX22xX16xX24xX3xX26xXdxX28xX16xX3xXcxX6axe578xX16xX3xX35xX36xX37xX3xX3exXdxf53exX16xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1057axX9dxX57xX37xXaxX12xXcxX6axX9dxX16xX24xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX16xX24xX3xX26xXdxX28xX16xX3xX21xX2cxX2dxX4xX3xXexX31xX16xX24xX3xX35xX36xX37xX3xX1xXdxX3bxX36xX3xX3exX22xX16xX24xX3xX21xX2dxXexX3xX16xX147xX37xX14exX3xX4x10f98xX3xX4dxX192xXexX3xX21xX22xX16xX24xX3xX26xXdxX28xX16xX3xX21xX2cxX2dxX4xX3xXexX31xX16xX24xX3xX35xX36xX37xX3xX1xXdxX3bxX36xX3xX1exX4axX3xX16x8eabxX4dxX3xXexX36xX164xXdxX3xX3exX22xX16xX24xX14exX3xX4dxX192xXexX3xX21xX22xX16xX24xX3xX26xXdxX28xX16xX3xX21xX2cxX2dxX4xX3xXexX31xX16xX24xX3xX35xX36xX37xX3xX1xXdxX3bxX36xX3xX7bxX4axX3xX16xX3a3xX4dxX3xXexX36xX164xXdxX3xX3exX22xX16xX24xX80xX3xX7xX1a9xX36xX3xX21xX22xX16xX24xX3xX26xXdxX28xX16xX3xX21xX2cxX2dxX4xX3xX16xX1xcf20xX16xX3xX35xX36xX37xX3xX1xXdxX3bxX36xX3xX7bxX8bxX3xXexX36xX164xXdxX3xX16xX3a3xX4dxX3xXexX36xX164xXdxX3xX3exX22xX16xX24xX9axX9axX9axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX9dxX57xX37xXaxX12xdd60xX1xX1a9xXexX3xX5cxXdxd6fexX36xX3xX4xX1xe7c9xX4xX3xX4dx108a1xX16xX24xX3xX4xX1a9xX4xX3xX21xX22xX16xX24xX3xX26xXdxX28xX16xX3xX21xX2cxX2dxX4xX3xX16xX1xX3f9xX16xX3xX35xX36xX37xX3xX1xXdxX3bxX36xX3xX3exX22xX16xX24xX3xX21xX2dxXexX3xX16xX147xX37xX14exX3xX5xX1adxX16xX1xX3xX21xX2e6xX9dxX3xX1xX36xX37xX3bxX16xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX19xX1axX16xX3xXabxX1x1016cxX16xX24xX3xX21xX1b2xX16xX1xX1cxX3xXcxX6axX6xX9dxX3xXexX31xX16xX24xX3xX35xX36xX37xX3xX1xXdxX3bxX36xX3xX3exX22xX16xX24xX3xXexX1xX439xX3xX1xXdxX3bxX16xX3xX7x10963xX3xXexX6ax9db1xX16xX3xXexX6axc1aexX16xX24xX14exX3xX24xX1xXdxX3xX16xX1xX3f9xX16xX3xX4xX156xX6xX3xX3exX22xX16xX24xX14exX3xX145xX1xX147xX3xX16xX2cx10e8axX4xX3xX26xX147xX3xX16xX1xX4c0xX16xX3xX57xX4c0xX16xX3xX21xa4f8xXdxX3xX26xX4e3xXdxX3xX16xX1xc4b1xX16xX24xX3xX21xX37cxX16xX24xX3xX24xX37cxXbxX3xX4xX156xX6xX3xX21xX22xX16xX24xX3xX26xXdxX28xX16xX3xXexX6axX9dxX16xX24xX3xX7xX4bcxX3xX16xX24xX1xXdxX3bxXbxX3xX21xX1b6xX36xX3xXexX6axX6xX16xX1xX3xX24xXdxX147xX16xX1xX3xX21xX192xX4xX3xX5xX3f9xXbxX3xX57xX4c0xX16xX3xXexX192xX4xX14exX3xX7fxX4c0xX37xX3xX57xX4bcxX16xX24xX3xX26xX147xX3xX5cxX22xX9dxX3xX26xX3bxX3xXcxX164xX3xadeexX36xX4f3xX4xX9axX3xccd6xX9dxX16xX24xX3xX4xX1a9xX4xX3xX21xX22xX16xX24xX3xX26xXdxX28xX16xX3xXexXdx103d3xXbxX3xXexec0cxX4xX3xX16xX28xX36xX3xX4xX6xX9dxX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX327xX16xX3xX4xX1a9xX4xX1xX3xX4dxX2e6xX16xX24xX14exX3xX21xX192xX16xX24xX3xX26xXdxX28xX16xX14exX3xX24xXdxX1a9xX9dxX3xX57xX57dxX4xX3xX4xX9dxX16xX3xX4xX1xX1a9xX36xX3xXbxX1xX1b6xX16xX3xX21xX1b6xX36xX3xX1xX4c5xX4xX3xXexX3f9xXbxX14exX3xX5xX6xX9dxX3xX21xX192xX16xX24xX14exX3xX24xX37cxXbxX3xX7xX168xX4xX3xX7fxX4c0xX37xX3xX57xX4bcxX16xX24xX3xX55exX36xX28xX3xX1xX2cxX1axX16xX24xX14exX3xX21xX1b6xXexX3xX16xX2cxX4e3xX4xX3xX16xX24xX147xX37xX3xX4xX147xX16xX24xX3xX24xXdxX147xX36xX3xX21xff70xXbxX9axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10485xX36xXexX1xX9dxX6axXaxX12xX3exX168xX4xX3xXcxX6axX36xX16xX24xX0xX49xXbxX12

Đức Trung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Cự Đồng lãnh đạo giảm nghèo bền vững

Cự Đồng lãnh đạo giảm nghèo bền vững
2023-09-21 08:04:00

baophutho.vn Từng là xã có tỉ lệ hộ nghèo cao của huyện Thanh Sơn, đến nay, tỉ lệ hộ nghèo của xã Cự Đồng chỉ còn 4,94%, hộ cận nghèo còn 4,43%, xã đứng thứ...

Treo cờ Tổ quốc đâu phải là nghĩa vụ

Treo cờ Tổ quốc đâu phải là nghĩa vụ
2023-05-15 09:41:00

baophutho.vn Việc treo cờ Tổ quốc là trách nhiệm của mọi công dân Việt Nam, không phân biệt dân tộc, tôn giáo. Treo cờ Tổ quốc tại cơ sở tôn giáo, cơ sở tín...

Bàn giao Căn nhà cấp ủy tại xã Sóc Đăng

Bàn giao Căn nhà cấp ủy tại xã Sóc Đăng
2023-05-12 08:22:00

baophutho.vn Ngày 11/5, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đoan Hùng đã tổ chức khánh thành và bàn giao Căn nhà cấp ủy cho đảng viên Nguyễn Thị Lợi, Chi bộ 9, Đảng...

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023
2023-05-11 14:30:00

baophutho.vn Ngày 11/5, Đảng uỷ xã Minh Phú, huyện Đoan Hùng tổ chức hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023. Tới dự có đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh...

Tự do của người viết

Tự do của người viết
2023-05-11 14:09:00

baophutho.vn Sau nhiều lần “kêu gọi”, “hối thúc” Việt Nam “thả tự do”, “phóng thích ngay lập tức” những đối tượng vi phạm pháp luật đang thụ án với lời lẽ...

Tạo niềm tin cho nhân dân

Tạo niềm tin cho nhân dân
2023-05-08 09:09:00

baophutho.vn Do thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, Đảng bộ, chính quyền xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ đã tạo được niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của...

“Lộng giả” bất ‘thành chân”!

“Lộng giả” bất ‘thành chân”!
2023-05-05 12:31:00

baophutho.vn Cổ nhân từng răn dạy, đề phòng mưu mô tiểu nhân hạ đẳng“lộng giả thành chân”, làm quá lên khiến những điều giả trá thành sự thật. Cách đây...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long