Cập nhật:  GMT+7
54d6x58b4xe2b1x1061bx7dd6x9073xda38xaf9bxe713xX7xc827x7eadx6ba5x6a1bx9d96xca3cxX5xca93xXax54fbxX0xX7xXexc400x8654x6f56x9125xX12x101e4xX17xa7e3xXdxX3x7592xace6x77ddxX3xf669xa57axX3xX18xX1x81a2xX3xec40xX18xX19x57a3xX4xX3xX24xcfaaxX18xX19xX3xXexX16xa271xXdxX3xcf0exX6xX18xX2bx5fbbxX3x8b24xX18xX3xX2xX3xX20xX21xX22xX3xX3bxfbdexX18xX19xX3xX21x93ebxX18xX19xX3x10867xX3xX24x9791xX3xXexX1xX21xX50xX4xX3xX3bxf7a8xX0xca13xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX62xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd373xX10xX6x62cfxXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX1bxX17xX1dxXdxX3xX20xX21xX22xX3xX18xX32x9ba6xX3xX4x90cbxX3xX19xXdx59b9xX3xXexX16xX57xX3xX7dxXdxX18xX1xX3xX7dxX29x8686xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX24x6709xXdxX3xX7x9b80xX4xX3x6e4cxX1xc51bxX10xX3xX4xX17xX18xX3xX18xX19xX29xX38xXdxX3xX18xX1xX29xX18xX19xX3xX16x68b8xXexX3xX25xXexX3xX18xX19xX29xX38xXdxX3xX3bxXdx94bfxXexX3xb8b6xXdbxX18x72e9xX0xX62xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxba34xX17xX7dxX93xXaxX12xX7axX32xbb17xX3xX5xX29x1010fxX18xX19xX3xX24xXdxXexX6xX102xXdxX18xX3xb8b9xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX20xX21xX22xX3xX20xX21xfb3bxXexX3xXb7xX1xX9axX3xX4xX6xX17xX3fxX3xX4xX6xX17xX3xX1x57d6xX18xX3xXexX9axX17xX3fxX3xX5x8fe7xXe1xX3xdb83xX19xX17xX32xXdxX3xX16xX6xX3fxX3xX20xX21xX120xXexX3xX4xX96xX3xX18xX1xXdxda59xX21xX3xXb7xX6xX5xXdxX3xX24xX32xX3xX4xX6xX16xX17xXexX10xX18xX3fxX3xX19xXdxX32xX21xX3xX4xX1xXcdxXexX3x59dcxX131xX3fxX3xX102xX6xX19xXdxX10xX3fxX3xXb7xcfcaxX102xX3xX24xX32xX3xX4xX9axX4xX3xX4xX1xXcdxXexX3xX0xX6xX3xX1xX16xX10xd2e4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x917cxX62xX62xX24xXexX4xXe1xX24xX18xX62xX7dxXdxX18xX1xa006xX7dxX21xX17xX18xX19xX1a7x6d32x63cfxXe1xX1xXexX102xX5xXaxX12xX7dxXdxX18xX1xX3xX7dxX29xXa7xX18xX19xX0xX62xX6xX12xX3xXb7xX1xX9axX4xX3xXexX9axX4xX3xX7dxe014xX18xX19xX3xX3bxX22xX17xX3xX24x8872xX3xX102xX1dxX4xX1xX3xX102xX9axX21xX3fxX3xX1xd8f9xX3xXexX16xX106xX3xX1xX1dxX3xX1xX21xX93xXdbxXexX3xX9axXbxX3fxX3xX3bxX22xX17xX3xX24xX1d9xX3xXexX1xX57xX3xX5x5661xX4xX3fxX3xX4xX96xX3xX5xX106xXdxX3xX4xX1xX17xX3xX5xX32xX18xX3xX7dxX6xX3fxX3xXexX41xX18xX19xX3xX4xX29xX38xX18xX19xX3xXb7xX1xX22xX3xX18xX41xX18xX19xX3xX102xXdx58a0xX18xX3xX7dxX57xX4xX1xXe1xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX17xX7dxX93xXaxX12x623axX21xX120xXexX3xX4xX96xX3xX1xX32xX102xX3xX5xX29xX106xX18xX19xX3xX18xX29xXb0xX4xX3xX4xX6xX17xX3fxX3xX24xX57xX3xX4xX1xX21xX6xX3xX18xX19xX2exXexXe1xX3xXcxX1xX10xX17xX3x9859xf983xX18xX19xX3xX93xX3fxX3xXexX1xX29xX38xX18xX19xX3xX170xX21xX93xX13axX18xX3xX41xX18xX3xX20xX21xX120xXexX3xXb7xX1xX27fxX18xX19xX3xX4xX1xce7fxX3xX19xXdx10008xXbxX3xX4xX131xX3xXexX1xfd7bxX3xX19xXdxX22xXdxX3xXb7xX1xX9axXexX3fxX3xX102xX32xX3xX4x7bb9xX18xX3xX19xXdxX22xX102xX3xX1xX17xX3fxX3xX7dxX29xXa7xX18xX19xX3xa729xX102xX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX60xXdxXe1xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX17xX7dxX93xXaxX12xX13dxXdbxX21xX3xX3bxX1dxX18xX3xX4xX1xX2a3xX3xX7x824bxX3xX7dxX1d0xX18xX19xX3xXexX1xX57xXexX3xX20xX21xX120xXexX3xX7xX17cxX3xXexX1x109bexXexX3xX5xX32xX3xX5xc607xX18xX19xX3xXbxX1xX25xXe1xX3xX13dxX1x650dxX18xX19xX3xX3bxbbefxX3xXbxX1xX316xX18xX3xX4x9537xX6xX3xX20xX21xX22xX3xX20xX21xX120xXexX3xXexe4efxX3xX170xX131xX3xX20xX21xX120xXexX3fxX3xX24xXb9xX3xX20xX21xX120xXexX3fxX3xX1xX1dxXexX3xX20xX21xX120xXexX3fxX3xX5xX9axX3xX20xX21xX120xXexX3xXdexX152xX21xX3xX5xX32xX3xX18xX1xX328xX18xX19xX3xX3bxX22xX17xX3xX3bxX50xXdxX3xX24xX32xX18xX19xX3xX7dxX32xX18xX1xX3xX4xX1xX17xX3xX7xXb4xX4xX3xXb7xX1xXb9xX10xXe1xX3x5d87xa937xX3xX24xX316xX93xX3fxX3xX41xX18xX3xX102xX32dxXexX3xX20xX21xX22xX3xX20xX21xX120xXexX3xXdex10a01xX18xX19xX3xX18xX19xX1x5968xX6xX3xX24xXb0xXdxX3xX24xXdxX1d9xX4xX3xX3bxX1dxX18xX3xX21xX50xX18xX19xX3xX54xX3xX24xX57xX3xXexX1xX21xX50xX4xX3xX3bxX60xXe1xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX17xX7dxX93xXaxX12xX0xXdxX102xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX112xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxdb1exXdxX7dxXexX1xX199xX3xX1aexcf5cx75b8xXbxX170xf261xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX199xX3xX412xX2xX1aexXbxX170xX415xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX62xX62xX4xXe1xX3bxX6xX17xXbxX1xX21xXexX1xX17xXe1xX24xX18xX62xX7dxX10xX7xXb7xXexX17xXbxX62xX18xX10xX409xX7xX62xX411x5afaxX44bxad49xX62xX2xX1aexX44dxX7dxX2xX2xX412xX2x580axX411x958bxXexX44dxX459xX2xX1afxX5xX44dxX1a7xXbxXdxX4xXexX21xX16xX10xX411xXe1x9eccxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX1dxXdxX3xX20xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX18xX1xX29xX3xc3a3xX18xX19xX2exX4xX3xX24xX32xX18xX19xX3xXexX16xX38xXdxX3xX3bxX6xX18xb9dexX3fxX3xX41xX18xX3xX2xX3xX20xX21xX22xX3xX3bxX4bxX18xX19xX3xX21xX50xX18xX19xX3xX54xX3xX24xX57xX3xXexX1xX21xX50xX4xX3xX3bxX60xXaxX3xX409xXdxX7dxXexX1xX9xXaxX1aexX411xX412xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX412xX2xX1aexXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x5e1axX18xX3xX102xX32dxXexX3xX20xX21xX22xX3xX20xX21xX120xXexX3xX3bxX4bxX18xX19xX3xX21xX50xX18xX19xX3xX54xX3xX24xX57xX3xXexX1xX21xX50xX4xX3xX3bxX60xXe1xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX17xX7dxX93xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX7axX1dxXexX3xX20xX21xX120xXexX0xX62xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX17xX7dxX93xXaxX12xX7axX1dxXexX3xX20xX21xX120xXexX3xX24xX57xX3xXdex67b3xX18xX19xX3fxX3xXexX9axX4xX3xX7dxX1d0xX18xX19xX3xXexXdxX13axX21xX3xXb4xX3fxX3xX19xXdxX22xX102xX3xX7xX29xX18xX19xX3xXexXcdxX93xX3fxX3xX19xXdxX22xX102xX3xXdexX6xX21xX3fxX3xXexX6xX18xX3xX21xX3xX4xX1d0xX4xXe1xX3xdea8xX1xX1d0xX3xX18xX328xX3xXdexX6xX21xX3xX3bxX1d0xX18xX19xX3xXb7xXdxX18xX1xX3xX4xX96xX3xXexX1xX2afxX3xX5xXcdxX93xX3xX102xX32dxXexX3xX25xXexX3xX1xX1dxXexX3xX20xX21xX120xXexX3xX4xX1xX17xX3xX24xX32xX17xX3xX4xX50xX4xX3xX18xX29xXb0xX4xX3fxX3xX7xX6xX21xX3xXdexX96xX3xX21xX50xX18xX19xX3xX18xX29xXb0xX4xX3xX18xX19xc40dxX102xX3xX1xX1dxXexX3xX20xX21xX120xXexX3xX19xXdxX2a7xXbxX3xX19xXdxX22xX102xX3xXdexX6xX21xX3xX3bxX1d0xX18xX19xX3xXb7xXdxX18xX1xX3x6844xX3xX102xXb4xX4xX3xXdexX32dxX3xX18xX1xXcdxXexX3xXdexX57xX18xX1xXe1xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX17xX7dxX93xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xf42cxX131xX3xX20xX21xX120xXexX0xX62xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX17xX7dxX93xXaxX12xX64bxX131xX3xX20xX21xX120xXexX3xX5xX32xX3xX18xX1xX328xX18xX19xX3xX7xX106xXdxX3xX102xX32xX21xX3xXexX16xX568xX18xX19xX3xX7dxX1dxX18xX19xX3xX5xX29xXb0xXdxX3fxX3xXexX9axX4xX3xX7dxX1d0xX18xX19xX3xX5xX32xX102xX3xX7dxX57xX21xX3xX19xX6xX18xX3xX24xX32xX3xX7dxX1dxX3xX7dxX32xX93xX3fxX3xX19xXdxX22xXdxX3xXdexX38xX102xX3fxX3xX1xX1e6xX3xXexX16xX106xX3xXdexXdxX152xX21xX3xXexX16xX57xX3xX4xX9axX4xX3xX4xX131xX18xX3xX1xX17xX3xX18xX1xXdxX152xX21xX3xXdexX38xX102xX3fxX3xX1xX17xX3xX7dxX6xXdxX3xX7dx726cxX18xX19xX3fxX3xXexXb4xX4xX3xX18xX19xX205xX4xX3fxX3xXb7xX1xX96xX3xXexX1xX61bxX3xX24xX32xX3xX3bxX21xX3aexX18xX3xX18xX27fxX18xXe1xX3xX395xX396xX3xX24xX316xX93xX3fxX3xXb7xX1xXdxX3xX41xX18xX3xX20xX21xX120xXexX3xX3bxX1dxX18xX3xXb7xX1xX27fxX18xX19xX3xX18xX13axX18xX3xX24xXb4xXexX3xX3bxXb9xX3xXbxX1xed5dxX18xX3xX170xX131xX3xX18xX32xX93xX3fxX3xX3bxX1dxX18xX3xX1xX31dxX93xX3xX41xX18xX3xX4x9886xX18xX19xX3xX24xXb0xXdxX3xX102xX2a7xXdxX3xX20xX21xX120xXexXe1xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX17xX7dxX93xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX1bxX9axX3xX20xX21xX120xXexX0xX62xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX17xX7dxX93xXaxX12xX1bxX9axX3xX20xX21xX120xXexX3xXexX9axX4xX3xX7dxX1d0xX18xX19xX3xXexX16xX106xX3xX19xX6xX18xX3xX24xX32xX3xXdexXdxX152xX21xX3xX1xX2c0xX6xX3xXb7xX1xX25xX3xX1xX21xX93xXdbxXexX3fxX3xX1xX17xbb4cxX4xX3xX7dxX758xX18xX19xX3xX4xX1xX328xX6xX3xX4xX9axX4xX3xX4xX1xXb4xX18xX19xX3xXdexX6xX21xX3xX18xX1xXb4xX4xX3xX61bxX3xX102xX1dxX18xX19xX3xX7xX29xX38xX18xX3fxX3xX41xX18xX3xXb7xX1xX96xX3xXexXdxX13axX21xXe1xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX17xX7dxX93xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX395xXb9xX3xX20xX21xX120xXexX0xX62xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX17xX7dxX93xXaxX12xX395xXb9xX3xX20xX21xX120xXexX3xX4xX1xXb4xX6xX3xX5xX29xX106xX18xX19xX3xX5xXb0xX18xX3xX24xXdxXexX6xX102xXdxX18xX3xX112xX3xX24xX32xX3xXexXdxX18xX1xX3xX7dxX741xX21xX3fxX3xXexX9axX4xX3xX7dxX1d0xX18xX19xX3xX5xX29xX21xX3xXexX1xX27fxX18xX19xX3xXb7xX1xX25xX3xX1xX21xX93xXdbxXexX3fxX3xXexXdxX13axX21xX3xXdexX38xX102xX3fxX3xX4xX1xX50xX18xX19xX3xX7xX6xX93xX3xX170xX10xX3fxX3xX4xX1xX328xX6xX3xX1xX27fxXdxX3xX102xXdxX1d9xX18xX19xXe1xX3xX13dxX19xX17xX32xXdxX3xX16xX6xX3fxX3xX24xXb9xX3xX20xX21xX120xXexX3xX4xX1xXb4xX6xX3xX102xX32dxXexX3xX5xX29xX106xX18xX19xX3xX5xXb0xX18xX3xXexXdxX18xX1xX3xX7dxX741xX21xX3xX7dxX232xX3xX3bxX6xX93xX3xX1xX131xXdxX3xXexX205xX3xX18xX1xXdxX13axX18xX3fxX3xX4xX96xX3xXexX1xX2afxX3xX170xX5f7xX102xX3xX18xX1xX316xXbxX3xX24xX32xX17xX3xX4xX131xX3xXexX1xX2afxX3xX4xX17xX18xX3xX18xX19xX29xX38xXdxX3xX20xX21xX6xX3xXdexX29xX38xX18xX19xX3xXexX1xX61bxX3fxX3xX19xXdxX2a7xXbxX3xXdexXdxX152xX21xX3xX1xX2c0xX6xX3xXexX1xX741xX18xX3xXb7xXdxX18xX1xX3fxX3xX170xX17xX6xX3xX7dxX57xX21xX3xXexX5f7xX102xX3xXexX16xX25xXe1xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX17xX7dxX93xXaxX12xa506xX7ddxX4xX3xX7dxX758xX3xXdexX5f7xX93xX3xX5xX32xX3xX5xX17xX1dxXdxX3xX20xX21xX22xX3xX24xX27fxX3xX4xX758xX18xX19xX3xX7dxXdxX18xX1xX3xX7dxX29xXa7xX18xX19xX3fxX3xX18xX1xX29xX18xX19xX3xX18xX1xX328xX18xX19xX3xX18xX19xX29xX38xXdxX3xX3bxX57xX3xXdexX6xX21xX3xX7dxX1dxX3xX7dxX32xX93xX3fxX3xXdexX6xX18xX19xX3xXdexX96xXdxX3fxX3xX1xX17xX7ddxX4xX3xX3bxX57xX3xX3bxX1d9xX18xX1xX3xX24xX2d2xX93xX3xX18xXdbxX18xX3xXb7xX1xX27fxX18xX19xX3xX18xX13axX18xX3xX41xX18xX3xX20xX21xX120xXexXe1xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx976fxX21xXexX1xX17xX16xXaxX12xXfaxX27exX1a7xXcxf101xX3x8656xXcxX1xX10xX17xX3xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX395xXcxX112xX3xX13dxX10xX409xX7x9e33xX0xX62xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX62xXbxX12

BĐ-TS (Theo VTC News)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

8 cách giảm đau đầu không cần dùng thuốc

8 cách giảm đau đầu không cần dùng thuốc
2024-03-04 09:03:00

Đau đầu là một triệu chứng phổ biến ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn thế giới với mức độ đau từ khó chịu nhẹ đến đau nhức gây suy nhược cơ thể...

6 nguyên nhân tiềm ẩn gây tăng cân mất kiểm soát

6 nguyên nhân tiềm ẩn gây tăng cân mất kiểm soát
2023-09-18 09:54:00

Tăng cân ngoài ý muốn có thể là dấu hiệu của nhiều vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Hiểu rõ nguyên nhân là điều quan trọng để bạn kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ xảy ra biến chứng nguy hiểm.

Nỗ lực vì sức khỏe nhân dân

Nỗ lực vì sức khỏe nhân dân
2023-09-17 08:44:00

baophutho.vn Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng (PHCN) tỉnh là tuyến khám bệnh, chữa bệnh bằng y dược cổ truyền và PHCN cao nhất của tỉnh. Tại...

Muốn bổ gan, nên bổ sung những loại vitamin nào?

Muốn bổ gan, nên bổ sung những loại vitamin nào?
2023-09-15 15:29:00

Gan đóng nhiều vai trò quan trọng trong việc bảo tồn sức khỏe của chúng ta. Ăn các loại thực phẩm giàu vitamin có lợi giúp bổ gan giúp ngăn ngừa và đẩy lùi một số bệnh về gan...

13 loại thực phẩm giúp làn da sáng mịn

13 loại thực phẩm giúp làn da sáng mịn
2023-09-15 07:38:00

Nhiều người chỉ tập trung chủ yếu vào việc chăm sóc làn da của mình từ bên ngoài bằng các sản phẩm chăm sóc da. Thế nhưng, việc tuân thủ chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng cũng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long