Cập nhật: 24/04/2022 18:00 GMT+7

Rà soát, xác minh số liệu tiêm chủng để hoàn thiện “Hộ chiếu vắc xin”

Sở Y tế Phú Thọ vừa ban hành văn bản số 1109/SYT-NVY&QLHN về việc rà soát, xác minh số liệu tiêm chủng để hoàn thiện “Hộ chiếu vắc xin” và tiếp nhận, xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Cụ thể, Sở Y tế đề nghị Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã phối hợp với Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn trong công tác thực hiện xác minh thông tin, bổ sung các thông tin còn thiếu và chỉnh sửa thông tin chưa chính xác cho các đối tượng tiêm chủng để hoàn thiện, kết nối dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đẩy mạnh truyền thông hướng dẫn người dân trên địa bàn thực hiện việc cài đặt các ứng dụng PC-COVID, hồ sơ sức khỏe, VNEID để cập thông tin và rà soát các thông tin tiêm chủng của cá nhân và người thân trong gia đình. Trong trường hợp phát hiện còn thiếu/sai lệch thông tin cá nhân, người dân chủ động thực hiện phản ánh trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 (tại địa chỉ

https://tiemchungcovid19.gov.vn

/) hoặc liên hệ trực tiếp với cơ sở đã tiêm chủng để được bổ sung, chỉnh sửa.

UBND các huyện, thị, thành chỉ đạo UBND cấp xã là đầu mối, chịu trách nhiệm trong việc xác minh thông tin đối tượng tiêm chủng trên địa bàn phụ trách; trong đó, tập trung chỉ đạo Trạm Y tế cấp xã chủ động phối hợp với Công an cấp xã để bổ sung các thông tin còn thiếu theo danh sách đối tượng còn thiếu/sai lệch thông tin cá nhân trên Nền tảng tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Đối với các đối tượng tiêm chủng trong thời gian tiếp theo (đặc biệt là trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi), chỉ đạo Công an xã, phối hợp với Trạm Y tế thực hiện xác minh thông tin cá nhân trước khi thực hiện tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 8939/BYT-DP, ngày 21/10/2021 về việc hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin COVID-19.

Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành chỉ đạo các Trạm Y tế tuyến xã thực hiện xuất danh sách các trường hợp còn thiếu/sai lệch các thông tin trên Cơ sở dữ liệu dân cư Quốc gia; chủ động báo cáo UBND các xã, phường, thị trấn chủ trì, chỉ đạo các đơn vị, tổ chức liên quan phối hợp với Công an cấp xã thực hiện bổ sung, rà soát, điều chỉnh thông tin cá nhân của người dân. Cập nhật thông tin lên Nền tảng tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Cập nhật, điều chỉnh, xử lý kịp thời các phản ánh của người dân trong vòng 48 giờ kể từ khi hệ thống ghi nhận phản ánh. Chỉ đạo việc thực hiện ký số chứng nhận tiêm chủng điện tử trên nền tảng tiêm chủng vắc xin COVID-19 sau khi xác minh thông tin tiêm chủng của người dân, hoàn thành trước ngày 30/4/2022.

Thực hiện xác minh thông tin cá nhân trước khi tổ chức tiêm chủng cho người dân trong thời gian tiếp theo, đặc biệt là nhóm đối tượng trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; ký số chứng nhận tiêm chủng điện tử cho toàn bộ các đối tượng tiêm chủng cùng ngày tiêm.

Tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn người dân tự kiểm tra, rà soát thông tin tiêm chủng COVID-19 của cá nhân (trên ứng dụng PC-COVID, Hồ sơ sức khỏe điện tử, VNEID) và sử dụng chức năng Phản ánh thông tin tiêm chủng trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 tại địa chỉ: https://tiemchungcovid19.gov.vn/ nếu còn thiếu/sai lệch.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực tiếp xử lý hoặc hướng dẫn Trung tâm Y tế xử lý/chỉ đạo Trạm Y tế xử lý các phản ánh của người dân trên Nền tảng tiêm chủng vắc xin COVID-19. Không để việc xử lý chậm trễ ảnh hưởng đến dữ liệu tiêm chủng của người dân trên Nền tảng tiêm chủng vắc xin COVID-19. Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt giám sát việc cập nhật, rà soát thông tin người tiêm và xử lý phản ánh của người dân trong hoạt động tiêm chủng của các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh.

Các Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa thuộc Sở; các bệnh viện ngành, bệnh viện đa khoa tư nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện ký số chứng nhận tiêm chủng điện tử cho các đối tượng đơn vị tổ chức tiêm chủng bằng chứng thư số của đơn vị. Đối với các trường hợp kiểm tra còn thiếu/sai lệch thông tin cá nhân, đơn vị chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế nơi người dân cư trú để thực hiện xác minh và cập nhật lại thông tin theo quy định.

Văn Lang


Văn Lang

Các tin đã đưa

“5s” ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

“5s” ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
2022-11-28 19:48:00

baophutho.vn Để xây dựng môi trường bệnh viện xanh – sạch – đẹp, thân thiện, an toàn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã áp dụng hệ thống phương pháp quản lý chất...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long