Cập nhật:  GMT+7
w6Dhu5PhurXhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu7bhu5nhu7fhu6Fq4bqx4bqhPOG6t+G7t8ODd3Hhu5Hhurfhu5lZ4buTcnFq4bq34bqr4buL4bq34bq0w7rhurdx4buT4bqwZDfhurfhu7fhu5Phu5nDs+G7t+G6t+G7n8Oz4bq34buR4buZ4bunceG7keG6t+G7mVnhu5NycWrhurfhuqnhu7XDoC/hu5PhurXhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu5JqZOG7ieG6seG6oUR5eeG7oWrhurfhu4tz4bq34bu34buT4buP4bq34bu34buZw7N54bq34bu3w4Dhu4vhurfhu7Nk4bq34buZWeG7k3JxauG6t+G6p+G6t+G7mXHhu4vhu5PhurfEqeG7r+G7meG6t3Dhu63hu5k34bq34buJw4Fx4buR4bq34bq0w7rhurdx4buT4bqwZOG6t3Hhu5Phu5nDsuG7ueG6t3Bl4bu54bq34buh4bqwZOG6t+G7i+G7k3Vx4bq3xKnhu4/hurfhu5Hhu5nhurlw4bq34buR4buZxJHhurfhu7fhu5NlceG7kzfhurdx4buTw4Nx4buR4bq34bq0w61x4bq34buR4buZ4bqy4bq34buf4buZ4buP4bu54bq34buJxJFx4buR4bq3cMO6ceG7keG6t8SpbHnhurfhu7fDg+G7sXHhu5Hhurfhu7fhurDhurfhu5lZ4buTcnFq4bq34bqp4bu1OMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHhu7Zl4buZ4bq34buf4buTcuG6uXHhurfhu7Rq4bu34bq34bu0cuG7oeG7ueG7t+G7mXJx4bq3N+G6t3Hhu6nhu5nhurfhu7fhu5nDs3Hhu5Hhurfhu7fhu7NvceG6tyly4bu54bu24bu5w6xq4bq34bq04but4buZ4bq3ceG7k+G6snHhu5HhurfDrOG6uXHhurfhu4tyceG7i2p54bu34bq34buZWeG7k3JxauG6t+G7t+G7k+G7mcOz4bu34bq34bufw7PhurfEqWx54bq3cMOq4bu3N+G6t8Osc3Hhu5HhurfDrGnhuqbhurdx4buTw4Nx4buR4bq34buRZ3Hhurfhu5HhuqLhu5k34bq3xKnhurvhurfhu7fhu7lx4buR4bq34bq04buZ4buJanLhurfhuqzhurfhu7fDg3dx4buR4bq34bq0w7Lhurfhu7VwZOG7s+G7t3nhu5NycWrhurdw4but4buZ4bq34buL4bqgZOG6t0R5eeG7oWo44bq34buZWeG7k3JxauG6t+G6q+G7i+G6t8Spw4N24buL4bq34buT4buXceG7k+G6t+G7ieG7uXHhu5Hhurfhu4tz4bq3w6zGsOG6t+G6tMO64bq3ceG7k+G6sGThurd5cuG7oeG6puG7i2Thu7PDrHJxZOG7t2rhurfhu5HFqXDhurfhuq3hurdwZeG7ueG6t+G7t+G7s23hurfhu7fhu7Phu7lx4buRN+G6t+G7t8OD4buxceG7keG6t+G7t8OD4buxceG7keG6t+G7t+G6sOG6t3DDreG7ueG6t+G7mVnhu5NycWrhurfhuq3hu4vhurfhu7Nk4bq3cMOq4bu34bq3ceG6vXDhurfDouG6s+G6teG6pTjDoC954bqhw6Dhu7dkw6zhu6Fq4bq34bu14bu34bqm4buhaiDhurFwZOG7s+G7keG7mXE1w6J54bqk4bq3ZOG7ueG7t3LhurHhuqHDoOG7t+G7s+G6ocOg4bu34buJ4bqhw6Dhu5lw4buR4bq3ZOG7oeG7tyDhurHhuqYt4bu34bu5cnHhu5Et4buZeeG7k3Jxai3huqvhu4st4bq0ci1x4buT4bu5ZC3hu7fhu5Phu5lq4bu3LeG7n2ot4buR4buZcnHhu5Et4buZeeG7k3Jxai3huqnhu7XhurHhurfhu4lk4bu3ZC1xZOG7t+G7ueG7s2Thu6Etw4Lhu5nhu4nhu7fhu5Mg4bqx4bqt4bqz4bqz4bqx4bq34buJZOG7t2QtecOC4buZ4buJ4bu34buTIOG6seG6p+G6q+G6szjhuqfhurHhurfhu4lk4bu3ZC3DguG7meG7ieG7t+G7kyDhurHhuq3hurPhurPhurHhurfhu7Xhu7Phu4sg4bqx4buT4bu34bu3eTUvL+G7mXDhu5E4w7Thuq044bu1cuG7k3JkOOG6tHFq4buL4buJcThxauG7ty/DouG6s+G6teG6rS/hurXhurUv4bqz4bqtL+G7tOG7i+G7s2pqcS3hu7Thu5Ny4bu3LcOi4bqz4bq14bqtLeG6teG6tS3hurPhuqUtZOG7ty3hurXhurMt4bqlLcOi4bqpYuG6tS3huqXhuqXhuqfhurUt4bq14bqn4bqn4bqp4bqpY+G6q+G6qWNiOHlx4buR4bqx4bq34bu14bu34bqm4buhaiDhurHDguG7meG7ieG7t+G7kzXhurfhurXhurPhurMxNuG6seG6ocOgL+G7t+G7ieG6ocOgL+G7t+G7s+G6ocOg4bu34buz4bqhw6Dhu7fhu4nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqE84bq34bu3w4N3ceG7keG6t+G7mVnhu5NycWrhurfhuqvhu4vhurfhu4nDgXHhu5HhurfhurTDuuG6t3Hhu5PhurBk4bq3ceG7k+G7mcOy4bu54bq3cGXhu7k34bq34bu34buT4buZw7Phu7fhurfhu5/Ds+G6t+G7keG7meG7p3Hhu5Hhurfhu5lZ4buTcnFq4bq34bqp4bu1OMOgL3nhuqHDoC/hu7fhu4nhuqHDoC/hu7fhu7PhuqHDoC/hu7dkw6zhu6Fq4bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqhxKjhu5nhu49w4bq3cOG7reG7meG6t+G7t+G7s3Jx4buR4bq34buLcnHhu4tqeeG7t+G6t+G7mVnhu5NycWrhurfhuqvhu4vhurfhu6Fl4bq3cMSR4bqm4bq34buLc+G6t+G7t+G7k+G7mcOz4bu34bq34bufw7Phurdww7px4buRN+G6t+G7n+G7meG7j+G7ueG6t+G7icSRceG7keG6t8OscuG6t+G7t+G7s3Rx4bq34bq04but4buZ4bq34buL4bq5cOG6t+G7k8SCceG7keG6t+G7oWbhuqbhurfhu7fhuq7hurfhu5lZ4buTcnFq4bq34bqp4bq34buTZOG6puG6t+G7mVnhu5NycWrhurfhuqnhu7U44bq34buIcuG6t+G7icOBceG7keG6t+G7i+G7k2bhu7fhurfhu6Hhu5nhu43hu7nhurfhurTDuuG6t3Hhu5PhurBk4bq3cW9x4bq3cOG7geG7t+G6t+G7tWThu7nhurfhu7fhu5Phu5nDs+G7t+G6t8OsxqHhurfhu6FlcOG6t+G7oeG7mcOyceG6t3DDqeG7i+G7kzfhurfhu4vhu5PEguG6t+G7n+G7k+G7pXHhu5HhurfDrMah4bq34buL4buT4buZZOG6t+G7i8Oq4bu34bq3w6x34buZ4bq34buLxJHhu4vhurfhurTDqeG7i+G7k+G6t+G6vXHhu5Et4bu3anHhurdx4buTw4Phurfhu7fhu7NvceG6t+G7k2Thu5nhurdwcuG7iWrhu6Hhurfhu5/hu5lkOOG6t1Hhu5FyZeG7meG6t+G7s2Q34bq34buZWeG7k3JxauG6t+G6q+G7i+G6t8Spw4N24buL4bq34buf4bqo4bq34bq0dXHhu5Hhurfhu4tz4bq34buLw4Bw4bq34buLZHBq4buzZOG6t+G7tWThu7nhurfhu6FlcOG6t3nhu5Phu4dx4buRN+G6t+G7t+G7leG7i+G7k+G6t+G7k3Z54bq3xKnDqHHhurfDtOG7oWThu7Xhu5Phurfhu6BK4buIOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHhurHhu7Thu6fhurd54buTaHHhurHhurfhu4vhuqBk4bq34buZWeG7k3JxauG6t3BlceG6t+G7k+G7l3Hhu5Phurfhuqfhurfhu5lx4buL4buTN+G6t+G7mVnhu5NycWrhurfhurTDuuG6t3Hhu5PhurBk4bq34buh4bu54bulceG6t+G7oWXhurfhu4vhu4Xhu7nhurfhu5PDuuG7meG6t8Spw4N24buL4bq34buR4buZ4but4buZ4bq34buL4bulceG7keG6t3Hhu5Hhu5Phu43hurfEqeG7geG7t+G6t+G7s2Q44bq34bu24buTanLhurdx4buTZeG6t3nhu5Phu4Vx4bq34bu34buV4buL4buT4bq3UOG7mXHhu5Et4buK4buT4buZ4bq34bue4bu5cuG6t+G7i+G6oGThurfhu57hu5Dhu5jhurfhu7Rq4buL4bu54buz4buZ4bu34buZauG7teG6tzfhurdEeXnhu6Fq4bq3xKlkceG7keG6t+G7t+G7leG7i+G7k+G6t+G7i+G6sOG7i+G6t3Hhu5Hhu5Phu5lvceG6t+G7i8SC4bu54bq34bq0ZeG6t+G7t+G7k+G6vXDhurfhu4l04bq34bu34buTxqHhurfhu7fhu7PDg+G7r3Hhu5HhurfEqeG7j+G6t+G7i3Phurfhu7fhu5Phu4/hurfhu7Nk4bq34buZWeG7k3JxauG6t+G6q+G7i+G6t+G6tGVy4bq3ceG6tmThurfEqWfhu7nhurdx4bq9cOG6t8Oi4bqz4bq14bqpOOG6t1By4buJauG7oeG6t3Fl4bqm4bq34bu1buG6t+G6scSpxJFx4buT4bqx4bq34bq0ZXLhurd54buT4buFceG6t+G7n+G7k0Hhu4vhurfhu7dncOG6t+G7t+G7s+G7uXHhu5E34bq34bu34buTZOG6puG6t+G7t+G7k8Oz4bq34buJdHHhu5Hhurfhu5lZ4buTcnFq4bq34bqtL+G6reG7tDjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqhUeG7kXJl4buZ4bq34bq04buZ4buN4buL4bq34buJw4Fx4buR4bq34buL4buTZuG7t+G6t+G7oeG7meG7jeG7ueG6t3Hhu5PhurBk4bq3xKnhu4/hurfhu5Hhu5nhurlw4bq34buR4buZxJHhurfhu7fhu5NlceG7kzfhurfhu5lZ4buTcnFq4bq34bqr4buL4bq34buLc+G6t+G7t+G7k+G7j+G6t+G7n+G7k+G7pXHhu5HhurfEqcODduG7i+G6t+G7t+G7s2Rx4buR4bq3w6zGoeG6t3BlceG6t+G7k+G7l3Hhu5Phurfhu4vhurlw4bq3xIJx4buR4bq34buh4bqw4buL4bq34bql4buI4bq34bu2cuG7ueG7i+G7k+G6t3Hhu5PDg+G6t+G7iXRx4buR4bq34buLZHLhurfhu4tmeeG6t+G7mVnhu5NycWrhurfhuqnhu7U44bq3w4xvceG6t+G7i8OpceG7k+G6t8SpczfhurdwxJHhuqbhurfhu4vhuqJx4buR4bq34buLc+G6t+G7i2bhu7nhurfhu5Phu5dx4buT4bq34bu34buTZnnhurfhu5Phu7Fx4bq34buL4bq54bq34bq0w7Lhurfhu4vhu5Phu5l54bq34bqk4bq24bq34buh4bqs4bq34bq0ZeG6t+G7skRQN+G6t+G7tXJx4buR4bq34buL4bq5cOG6t8Os4buZw7Nx4bq34bq04buFceG6t+G7t2Thuqbhurfhu7Vu4bq34bqk4bu5ZuG7t+G6t+G7k+G7meG7jXHhurfhu7fhu7NvceG6t3By4buJauG7oeG6t+G7keG7mcSR4bq34buzbTjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqh4buZWeG7k3JxauG6t+G6q+G7i+G6t8Spw4N24buL4bq34buL4buT4buv4bq3xKl24buZ4bq34bu1buG6t+G7t+G7s+G7l3Hhu5Phurfhu6FlceG7keG6t+G6tGVy4bq3ceG6tmThurfEqWfhu7nhurdx4bq9cOG6t+G7tWThu7k34bq34bu34buzcnHhu5HhurfEqXPhurfhu4vEkeG7i+G6t3Hhu5Nl4bq3eeG7k+G7hXHhurfhu7fhu5Xhu4vhu5Phurfhu4vhu5Ny4bq3w6zhu5nDs+G7t+G6t8Sp4buxceG6t+G6tMah4bq34buhw6p54bq34buzxJF54bq34bq0ZeG6t+G7k3JlceG6t+G7t+G7k+G7meG7jXHhurdwxJHhuqbhurfhu7Vu4bq34bq0w61x4bq34buhZeG6t8OUcuG6pOG7i3JxcTjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqh4bu24buTanLhurcucWrhuqR54buzauG7teG7tcOgL3nhuqE=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xu hướng phá hoại tàn khốc của tấn công mạng

Xu hướng phá hoại tàn khốc của tấn công mạng
2015-11-05 07:55:00

Sự kiện Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2015 sẽ có chủ đề "Xu hướng phá hoại tàn khốc của tấn công mạng hiện đại" để bàn về sự biến động của tình hình an ninh mạng những tháng qua.

Lưu trữ ảnh trên mạng

Lưu trữ ảnh trên mạng
2015-11-03 16:17:00

Lưu trữ ảnh trên mạng là một nhu cầu tất yếu của hầu hết những người chụp ảnh kỹ thuật số. Hiện có khá nhiều trang web lưu trữ ảnh có thể thỏa mãn nhu cầu đa dạng của người dùng.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long