Cập nhật: 13/05/2022 07:50 GMT+7

Vững tin Đảng mạnh, dân giàu

Một góc thị trấn Hạ Hòa hôm nay.

75 năm trước, giữa thời điểm cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược của dân tộc ta đang bước vào giai đoạn gian nan, ác liệt nhất, vào đúng ngày sinh nhật Bác 19/5/1947, Đảng bộ huyện Hạ Hòa chính thức được thành lập. Khẳng định sự lớn mạnh của phong trào cách mạng địa phương, mốc son lịch sử này là bước khởi đầu cho những thắng lợi vẻ vang của quân và dân Hạ Hòa trong suốt 3/4 thế kỷ vừa qua, cùng cả nước làm nên những chiến công vang dội bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống toàn diện cho người dân.

Xuyên suốt lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc, vùng đất cổ Hạ Hòa đã lưu danh với những truyền thuyết phát tích cội nguồn, nghĩa đồng bào sâu nặng, huyền tích khai sơn lập ấp, chống giặc ngoại xâm thể hiện truyền thống đoàn kết, đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất nhưng luôn hiên ngang, quật cường trước các thế lực ngoại xâm bạo ngược. Thế nên ngay sau khi ra đời, trong thời kỳ hoạt động bí mật, giữa năm 1940, Trung ương Đảng đã cử cán bộ về Hạ Hòa xây dựng, phát triển các cơ sở cách mạng và Căn cứ cách mạng Vần - Hiền Lương. Tổ chức Đảng phát triển ngày càng lớn mạnh, phong trào cách mạnh lan tỏa sâu rộng, Đội du kích Âu Cơ được thành lập… đã tạo điều kiện thuận lợi để Hạ Hòa là địa phương nổi dậy giành chính quyền thắng lợi sớm nhất của tỉnh trong Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Đất nước độc lập, tự do chưa được bao lâu thì Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược. Cùng với cả nước, đông đảo Nhân dân Hạ Hòa đồng lòng đứng lên kháng chiến theo lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ…”. Đáp ứng các yêu cầu mới của cách mạng, tháng 1/1947, đã diễn ra Hội nghị tách liên chi bộ ghép Thanh Ba - Hạ Hòa và thành lập Ban cán sự Đảng huyện Hạ Hòa. Ngày 19/5/1947, Đảng bộ huyện Hạ Hòa chính thức được thành lập, Ban cán sự được đổi tên thành Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Ngay sau khi được thành lập, Đảng bộ Hạ Hòa đã tập trung lãnh đạo Nhân dân thi đua lao động sản xuất, phục vụ kháng chiến. Được Trung ương chọn đặt địa điểm của Khu bộ khu 10, Liên khu 10…, Đảng bộ Hạ Hòa đã trực tiếp tuyên truyền, lãnh đạo Nhân dân phối hợp với các lực lượng tập trung giúp đỡ cơ quan Khu bộ, Liên khu nhanh chóng xây dựng và ổn định trụ sở, nơi ở và làm việc của các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, phát triển lực lượng vũ trang... Chín năm kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược, quân và dân huyện Hạ Hòa đã tham gia năm chiến dịch lớn, chống trả nhiều trận càn quét quy mô của địch, cùng nhân dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Ngay sau khi miền Bắc sạch bóng quân thù, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, Hạ Hòa lại gồng sức thực hiện nhiệm vụ vừa sản xuất vừa chiến đấu và chi viện sức người sức của cho chiến trường miền Nam với quyết tâm “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Trong các cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp, Đế quốc Mỹ xâm lược và chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam, phía Bắc Tổ quốc, hàng vạn cán bộ, đảng viên và nam nữ thanh niên Hạ Hòa đã xung phong nhập ngũ, chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở khắp các chiến trường, hàng nghìn người con ưu tú đã ngã xuống, để lại một phần xương máu trên khắp các chiến trường, cùng cả dân tộc làm nên những chiến công vang dội, tô thắm trang sử vàng hào hùng, bất khuất của thời đại Hồ Chí Minh lịch sử…

Đầm Ao Châu - Địa điểm thu hút khách du lịch trải nghiệm.

Đất nước thống nhất, bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, đặc biệt là từ khi thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã phát huy cao độ truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, đổi mới, tập trung nguồn lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Trong 18 năm (1977-1995), các xã của huyện Hạ Hòa có sự chia tách, 10 xã thuộc huyện Sông Thao, 24 xã thuộc huyện Sông Lô, khi huyện Sông Lô giải thể 23 xã cũ của Hạ Hòa thuộc huyện Thanh Hòa. Song dưới sự lãnh đạo của các Đảng bộ Sông Thao, Sông Lô, Thanh Hòa các Đảng bộ cơ sở và Nhân dân Hạ Hòa thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về xây dựng, phát triển hợp tác xã, triển khai khoán 100, khoán 10, đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp, đổi mới cơ cấu cây trồng, khắc phục tình trạng sản xuất độc canh, thuần nông đi vào sản xuất hàng hóa đem lại hiệu quả kinh tế, từng bước cải thiện đời sống của Nhân dân.

Tập trung huy động mọi nguồn lực trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh sẵn có với tư duy nhanh nhạy, sáng tạo, sau 26 năm tái lập, kinh tế-xã hội của huyện phát triển nhanh và tương đối toàn diện; tốc độ tăng giá trị tăng thêm bình quân 7,2%/năm. Năm vừa qua, tổng thu ngân sách trên địa bàn thực hiện 199,131 tỷ đồng, đạt 197% dự toán, tăng 46,6% so với kết quả thực hiện năm 2020. Chất lượng đời sống người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới hiện giảm xuống còn 8,85%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 39 triệu đồng… Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản 41%; công nghiệp - xây dựng 20%; dịch vụ - thương mại 39%. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả quan trọng. Tính đến hết năm 2021, huyện đã huy động được gần 2.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới. Toàn huyện có 8 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, 33 khu dân cư đạt chuẩn Nông thôn mới. Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, các hoạt động văn nghệ, thể thao, thông tin tuyên truyền và các lĩnh vực xã hội từng bước được chú trọng, phát triển. Toàn huyện hiện có 61/73 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt 83,56%. Hệ thống y tế được chú trọng đầu tư, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, thực hiện nếp sống văn minh được triển khai sâu rộng, 100% khu dân cư có nhà văn hóa. Hàng năm, có trên 87% khu dân cư đạt danh hiệu văn hoá, trên 90% hộ đạt tiêu chuẩn văn hoá, trên 92% cơ quan, đơn vị văn hóa. Tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ và Lễ hội Đền Chu Hưng được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, Tượng Mẫu Âu Cơ được công nhận Bảo vật Quốc gia…

Những thành tựu rất đáng tự hào của Đảng bộ và nhân dân Hạ Hòa đã được Đảng và Chính phủ ghi nhận, tặng nhiều phần thưởng cao quý: Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ chống Pháp, Huân chương Lao động hạng Ba; 5 xã được phong tặng “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ chống Pháp: Hiền Lương, Xuân Áng, Gia Điền, Đại Phạm, Yên Kỳ; thị trấn Hạ Hòa được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ chống Mỹ; 128 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, hai cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang”; 1.660 liệt sĩ, 724 thương binh; hàng nghìn đồng bào chiến sỹ trong huyện được tặng thưởng huân, huy chương và các phần thưởng cao quý khác…

Quốc phòng an ninh được giữ vững, chính trị xã hội ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh được tăng cường; vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy mạnh mẽ. Toàn Đảng bộ có trên 7.700 đảng viên sinh hoạt tại 38 chi, đảng bộ cơ sở. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở được đổi mới; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp được nâng lên. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, khóa XIII về xây dựng Đảng được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, sâu rộng đã tạo sự chuyển biến quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ huyện…

Kiên định mục tiêu Đảng mạnh, dân giàu, Đại hội Đảng bộ huyện Hạ Hòa lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; xây dựng huyện Hạ Hòa phát triển nhanh và bền vững” đã đề ra những mục tiêu cụ thể phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới. Truyền thống hào hùng, thành tựu vẻ vang trong suốt 75 năm qua cộng hưởng cùng quyết tâm, nguồn lực trong thời đại mới sẽ là động lực, sức mạnh để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hạ Hòa tiếp tục nỗ lực lập nên những thành tích mới, xây dựng quê hương Hạ Hòa giàu đẹp, văn minh.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hạ Hòa

Lưu Quang Huy


Lưu Quang Huy
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hạ Hòa

Các tin đã đưa

Việt Tân… nhai lại!

Việt Tân… nhai lại!
2022-08-16 17:10:00

baophutho.vn Tổ chức khủng bố Việt Tân vừa đăng tải trên trang thông tin của mình nội dung “Bệnh thành tích giáo dục tại Việt Nam. Trường THCS Phượng Lâu,...

Hão huyền “chọc gậy bánh xe”

Hão huyền “chọc gậy bánh xe”
2022-05-12 10:30:00

baophutho.vn Vào khoảng 1 giờ 45 phút sáng 11/5 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã tới thủ đô...

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng
2022-05-10 09:51:00

baophutho.vn Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 4/5, dự kiến bế mạc ngày 10/5. Phóng viên Báo...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long