Cập nhật:  GMT+7
SiXhu47DkuG7sCjhu5rhuqPhuqPhu4DDk8Ohw4Mqw6MoVsOTS24lw6I1PCTDksOj4bqhPzwlw5LigJzhu6Mq4bu0PMOSKeG7nMSDw5LDoz88JcOSPCTEg8SR4bu4PMOSLcOSw7Phuqc8JMOSPCThu54qw5Ju4bunQuG7n2/igJ1KLyXhu45LSsOhw5Lhu7Ao4bua4bqj4bqj4buAw5PDoW0+4busxJHDk0tKKikkw5LhuqPhuqHhu7Dhu4DDky8v4buww4zhu6rhu5o+w6ElxIPDoyU+w4xiPC/hu6xW4bqjIcOjPsOhLzxWY+G6oy/DleG7jsOU4buYL+G7juG7juG7juG7rOG7kuG7juG7luG7juG7jOG7jOG7jMOj4buO4buUxqDhu5DDlOG7kCjhu47DjC7DoSTDk8OSL0tKL8OhS0rDocOS4buwKOG7muG6o+G6o+G7gMOTw6FtPuG7rMSRw5NLbuG7nOG7sMOS4buu4bueKsOS4buqKkDEg8OSw6MlUSnDkiVdKsONw5Lhu64yPCTDkmIq4buyPMOSw6MqPCXDksOjJeG7pjzDkuG7sOG7nDzDkuG7qjLDjcOS4buuPuG7ojzDkmIq4buyPMOS4buwIDwkw5Lhu64+4buiPMOSYuG7osOS4buw4buc4buww5LDoz88JcOSPCTEg8SR4bu4PMOSYirhu7I8w4xKL8OhS0rDocOS4buwKOG7muG6o+G6o+G7gMOTw6FtPuG7rMSRw5NL4bulJOG7osSRw5Lhu47hu4wvxqDDjcOSbeG7mjzDkm4lO8OS4buu4buePsOSJSrhu7Q8w5Ip4bucxIPDksOjPzwlw5I8JMSDxJHhu7g8w5IlxIPEkeG7uDzDksODJeG7mjwlw5Jt4buaw5LDoSUwKsOSJTjDocOSYjYqw5JCKuG7uDzDkuG7o8SDxJHhu7TDo8OSJVvhu7DDki3DksOD4bqhxIPEkeG7tjzDkinhu5zEg8OSw4PhuqHEgzwkw5LDojU8JMOSw6Mzw5Lhu7Al4bql4buww5JuJcOiNTwkw5LDo+G6oT88JcOS4oCc4bujKuG7tDzDkinhu5zEg8OSw6M/PCXDkjwkxIPEkeG7uDzDki3DksOz4bqnPCTDkjwk4bueKsOSbuG7p0Lhu59v4oCdw4xKL8OhS0rDocOS4buwKOG7muG6o+G6o+G7gMOTw6FtPuG7rMSRw5NLSiopJMOS4bqj4bqh4buw4buAw5MvL+G7sMOM4buq4buaPsOhJcSDw6MlPsOMYjwv4busVuG6oyHDoz7DoS88VmPhuqMvw5Xhu47DlOG7mC/hu47hu47hu47hu6zhu5Lhu47hu5bhu47hu4zhu4zhu4zDo+G7juG7lMag4buQw5Thu5Aow5XDjC7DoSTDk8OSL0tKL8OhS0rDocOS4buwKOG7muG6o+G6o+G7gMOTw6FtPuG7rMSRw5NLw7MyKsOSPCThurXDkuG7sOG7nDzDkuG7qjLDjcOS4buuPuG7ojzDkmIq4buyPMOS4buwIDwkw5Lhu64+4buiPOKApkovw6FLSsOhw5Lhu7Ao4bua4bqj4bqj4buAw5PDoW0+4busxJHDk0vhu6Uk4buixJHDkiUyKsOSJSrhu7Q8w5Ip4bucxIPDkuG7rlDDksOjJcSDw5Il4bqvw6PDkuG7mOG7kuG7jMOS4buw4bucPMOS4buqMsONw5Lhu64+4buiPMOSYirhu7I8w5Lhu7AgPCTDkuG7rj7hu6I8w5Ji4buiw5LDoz88JcOSPCTEg8SR4bu4PMOSYirhu7I8w5Lhu67hu7Q8w5LDo+G6p8OS4buw4buc4buww5Lhu7A1w5LDoMSD4buaPMONw5Lhu641PMOSYjrDjcOS4buw4buc4buww5JkUMONw5LDoyU6w5LDo+G6oeG7pDzDksOj4bqh4buyPMOS4buuOuG7msOS4buq4buiPMOSJcSDxJHhu7g8w4zDksOzQMOS4buu4bugKcOS4buq4bugPsOS4buwIDwkw5LDo+G7nOG7sMOSw6ElfTwkw43DkuG7sCUwPCTDkuG7rDrhu7Alw5Ju4bunQuG7n28t4buOxqDDjcOSbeG7mjzDksOjM8OS4buwJeG6peG7sMOS4buuUMOS4buwJeG6s8OS4buuMjwkw5Lhu64+w5LDoyXDmTzDkjwlKuG7uMOjw43DksOj4bqh4buaPCTDkuG7qjrDkuG7rMSDPCTDkuG7rDrhu7Alw5LhuqPhu5zDo8OSISXEg8avPMONw5IhJcavxIPDksOj4bqh4buaPCTDkjnDkuG7sOG7nOG7sMOS4buuKkApw5LhuqHhu5rDkmLhu6I+w43DkiElxIPDkmLhuq3hu7DDksOjKuG7tMOhw5I8JcWoPMOSKeG7nMSDw43DkiEl4bucKcOS4bqj4buiPCTDkihb4buww5LhuqPhuqXhu7DDkiElXVbDjcOSJSrhu7Q8w5Ip4bucxIPigKZKL8OhS0rDocOS4buwKOG7muG6o+G6o+G7gMOTw6FtPuG7rMSRw5NLSiopJMOS4bqj4bqh4buw4buAw5MvL+G7sMOM4buq4buaPsOhJcSDw6MlPsOMYjwv4busVuG6oyHDoz7DoS88VmPhuqMvw5Xhu47DlOG7mC/hu47hu47hu47hu6zhu5Lhu47hu5bhu47hu4zhu4zhu4zDo+G7juG7lMag4buQw5Thu5Aow5TDjC7DoSTDk8OSL0tKL8OhS0rDocOS4buwKOG7muG6o+G6o+G7gMOTw6FtPuG7rMSRw5NL4oCmYuG7osOSKOG6reG7sMOSKMOiODwkw5LDoz88JcOSPCTEg8SR4bu4PMOSYirhu7I8w43DkuG7sOG7nOG7sMOSZFDDjcOSw6PhuqE6w5LDo+G6oeG7pDzDksOj4bqh4buyPMOS4buuOuG7msOS4buq4buiPMOSJcSDxJHhu7g8w5LDoyXhu5opw5IkKuG7msOSJSrhu7Q8w5Ip4bucxIPDksOjPzwlw5I8JMSDxJHhu7g8w4xKL8OhS0rDocOS4buwKOG7muG6o+G6o+G7gMOTw6FtPuG7rMSRw5NLdeG7tMOjw5LDoyXhuq/hu7DDkjwk4buixJHDkiUyKsOS4buuUMOSw6Mq4bu0w6HDkjwlxag8w5Lhu5Dhu5jDlMOS4buuNTzDkmI6w5Ip4bucxIPDkuG7ruG7oCnDkuG7quG7oD7DkuG7mjzDksOjPuG7ojzDjcOS4buwJeG7pMOjw5Iow6I4PCTDjcOSJHvDocOSw6El4bumPMOSJCrhuq/DocOS4buw4buc4buww5Lhu7A1w5LhuqM5w5LEkcOSw6Phu7TDkuG7sCXhurPDkuG7rjI8JMOS4buw4bukw6HDkuG7sOG6pcSDw5Ji4buiw5Lhu64q4bu2xIPDksOj4bqhOsOS4buwJT7Dkjwkw6I3KsOS4buq4bu4PCXDksOjJSrhu7TEg8OSKeG7nMSDw5LDo+G6oT48JMOSw6MlNyrDkuG7ripAKcOS4busOuG7sCXDkuG7quG7uDwlw5Ju4bunQuG7n28t4buOxqDDkmLhu6g8w5Lhu67hu5o8JMOS4busKiM8w5Lhu6oq4bu0PMOSw6El4bql4buww5LDo+G7nsOhw5Ji4buiw5IhJXvDkijDojc8JMOSw6Phu54qw5IpMsOjw5LhuqMww5LDozs8JcONw5LDoyXhu6I8JcOSw6ElMMOSw6PhuqHhu7I8w5Lhu7Dhu6DDkjzDojbhu7DDjEovw6FLSsOhw5Lhu7Ao4bua4bqj4bqj4buAw5PDocOqxIPDoyU+4bqhw5NLw7Phu54qw5Lhu6UkxIPEkSM8Si/DoUs=

Đại Nguyễn

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thủng dạ dày do lạm dụng thuốc giảm đau

Thủng dạ dày do lạm dụng thuốc giảm đau
2024-05-23 17:28:00

baophutho.vn Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ đã phẫu thuật cấp cứu thành công người bệnh bị thủng dạ dày do tự sử dụng thuốc giảm đau xương khớp...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long