Cập nhật:  GMT+7
SeG7tk1L4bukP+G7kDg4w4lKNeG7ueG7uDk/xq9Kw43hu7k34bu4WTtLJuG7tuG7kOG7uEvhuqfhu6g5Szvhu7Thu7bhu7hYOkvFqD074bu2Sz/EgzI74bu0Sybhu7bhu5I74bu0Sznhu7ZZSzjhu5BhSybhu7bhu7hLOeG7uOG7rjpLw6Lhu5Dhu6Thu6Thu7g7xq9L4buJc8OC4buVxKktTcOUSS/hu7ZNw41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjUnhu7g64bu0S+G7kD85w4lKSks4N+G7pMOJSuG7tjk5NeG7gC8vw5nhu5AsNeG7tmE54bu2LOG7hMOiOy9BOMavN+G7keG7uD/Grzgv4bu4OuG7kOG7tMavLzhh4bukLSbhu7Ysxq8t4bumLOG7uC04LDvhu7Qv4bqt4bq6Tkw5xq/hurpOTEdOSEdNSOG7hCo14bu0Sks4OeG6rT/Gr8OJSuG6peG7uOG7pjnhu7bhu4BL4buOw5JMNeG6p+G7hkvhu7bGr+G7uOG7tOG7tjnhu4BLw5NOTTXhuqfhu4ZKSy/DjUkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43hu6Hhu7Ys4buQS+G6p+G7qDlLO+G7tOG7tuG7uFg6S+G7pOG6o+G7kEvhu4tYO+G7tkvDouG7uFg7S2rhu5BLJuG7tizhu5BL4buZw6A74bu0S8OCxIMgO+G7tEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7mcav4buQ4bumSsONcuG7tuG7ojpLxajhu5I74bu2S+G7tOG7uOG7kksm4bu24buWSzvhu5o74bu0S8Wo4buSNUvhuq874bu0S+G7pOG6o+G7kEvhu6QgSznhu7ZZSzjhu5BhSybhu7bhu7hLOeG7uOG7rjpLw6Lhu5Dhu6Thu6Thu7g7xq9LNeG7tiE74bu0S+G7iXPDguG7lcSpLU3DlOG7gkvhu4tYO+G7tkvDouG7uFg7S8Wo4buQSybhu7Ys4buQS+G7mcOgO+G7tEvDgsSDIDvhu7Thu4JL4bu2YeG6rVg7S2os4buQO0vhu5nDoDvhu7RLxajGoEs5N+G7uFk7Sybhu7bhu5Dhu7hLNmHhuq1LOTcjO+G7tkvhuqfhu6g5Szvhu7Thu7bhu7hYOkvFqD074bu2Sz/EgzI74bu0Sybhu7bhu5I74bu0Sznhu7ZZSzjhu5BhSybhu7bhu7hLOeG7uOG7rjpLw6Lhu5Dhu6Thu6Thu7g7xq9L4buJc8OC4buVxKktTcOU4buCS+G6p+G7qDlLO+G7tOG7tuG7uFg6Szvhu7bhu6I6SzXhu7bhuqHhu6RLw6LhuqFL4bukPjvhu7RLOeG7kuG7pEvFqOG7uFdhSzk3PUvhu4lzw4Lhu5XEqS1Nw5RL4bukw6M74bu0Szvhu7bEg0vhu7YiSzk3Mks74bu0xIMx4bu4S+G7plE7Sybhu7bhu7hL4bukLks74bu2YUvhu6RTYeG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43hu7nhu7bGryxLw5nhu5Lhu6RLOCVLauG7njvhu7RL4bu54bu24buQO+G7tkvhu5nhu5bhu7hLLUvhu5Phu7jhu5I6S8Woe+G7pEvhu4tYO+G7tkvDouG7uFg7S2rhu5BLJuG7tizhu5BL4buZw6A74bu0S8OCxIMgO+G7tEvhu6Thu7YsS8OZ4bu4Vjnhu4BLw73hu7bEgyA74bu0SzXhu7bhu5I1Szvhu5jhuq1L4buSNUvhu6bhuqE74bu0S+G7pOG7tixLO+G7ti46S8Woe+G7uEs5xIMyO+G7tEvhu6QuSzvhu7ZhS+G7pFNhS+G6p+G7qDlLO+G7tOG7tuG7uFg6S8WoWUvDmeG7uFY5S8WoxIMy4bukS+G7pCBLOeG7tllL4bukLksm4bu24buSO+G7tEs54bu2WUsm4bu24buSO+G7tEvDouG7uDdhOEvhu7fEkeG7teG7ty3hu4ksw4ItTkvhu7bhu5Dhuq1LJuG7tj474bu0S8Oi4buYSztWYUvhu6QuSzjhu6xLxajhu5Q5S8WoxIMy4bukSzt9O+G7tEvFqFtLw5nhu5AsSzvhu7bhu7jhu65hSzjhu5BhSybhu7bhu7hLOeG7uOG7rjpLw6Lhu5Dhu6Thu6Thu7g7xq/hu4RL4bu54bqxSyZWOUs2YeG7lkvFqC5LOOG7rEvFqOG7kjvhu7ZL4bu04bu44buSSz/hu5Thu7hLJuG7tuG7lks74buaO+G7tEvFqOG7kjVL4bqvO+G7tEvhu6ThuqPhu5BL4bukIEs54bu2WUvFqHvhu7hLw6Iw4bu4S8OiUjtLxahXSznhu7jhu646S8Oi4buQ4buk4buk4bu4O8avS+G7iXPDguG7lcSpLU3DlOG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw41J4bu4OuG7tEvhu5A/OcOJSkpLODfhu6TDiUrhu7Y5OTXhu4AvL8OZ4buQLDXhu7ZhOeG7tizhu4TDojsvQTjGrzfhu5Hhu7g/xq84L+G7uDrhu5Dhu7TGry84YeG7pC0m4bu2LMavLeG7pizhu7gtOCw74bu0L+G6reG6uk5MOcav4bq6TkxHTUhHTUjhu4QqNeG7tEpLODnhuq0/xq/DiUrhuqXhu7jhu6Y54bu24buAS+G7jsOSTDXhuqfhu4ZL4bu2xq/hu7jhu7Thu7Y54buAS8OTTk014bqn4buGSksvw41JLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsON4buLWDvhu7ZLw6Lhu7hYO0vFqMagS8WoU2FLOcSDSzrhu5Lhuq1LOi7hu6Thu4JLOTfhu5A74bu0Sznhu7bhu7hWOUvDmT1L4bu24bu4WDtLxajhu5Thu7hLxahZSznhu7bhurfhu6RL4bu24bu4WDtL4bqn4buoOUs74bu04bu24bu4WDpLxag9O+G7tks/xIMyO+G7tEsm4bu24buSO+G7tEs54bu2WUkvNcON4buL4buuO0vhu6Thu5Q74bu2S8WoLuG7gks14bu2xIMgO+G7tEs14bu24buSNUs74buY4bqtS+G7pMOjO+G7tEvhu5I1S+G7puG6oTvhu7RLOeG7tuG7rjpL4buk4bu2LEs74bu2LjpLxah74bu4SznEgzI74bu0S8WoxIMy4bukS8OZ4buS4bukSzglS+G7pOG7tiRLxag9O+G7tkvhu7bhu5Dhuq1L4bukLkvhuq3hu65hS+G7pFNhS+G6p+G7qDlLO+G7tOG7tuG7uFg6Sybhu7bhu7hL4buk4bu2VTtLxags4buSO0s74bu04bu24bu4Szvhu7QxS8OZPUs74bu24bu4w506S+G7tuG7kOG6rUvFqMagSzvhu7bhu7jDnTpL4buJc8OC4buVxKktTcOU4buES+G7oVY5SzZh4buWSzjhu6xL4bu2Iks5NzJL4buk4bu2VTtLxags4buSO0vhuqfGrzpL4bukIEs54bu2WUvhu6QuSybhu7bhu5I74bu0Sznhu7ZZSzvhu7bhu7hXYUvhu7bhu5Dhuq1LQDnhu4JLNmHhu5BLxaguS8OZ4bu4VjlLxajEgzLhu6RLxajhu5I1S+G6rzvhu7RLOOG7uDvhu7ZLJuG7tuG7kjvhu7RLOeG7tllL4buk4bqj4buQSzvhu7TEgzHhu7hLw5lYO+G7tuG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43hu5nhu7hYO0s74buQ4bqt4buCSzXhu7bEgyA74bu0SzXhu7bhu5I1S+G6p+G7qDlLO+G7tOG7tuG7uFg6S8WoPTvhu7ZLP8SDMjvhu7RLxahZSzkjOks34buQSybhu7bhu5I74bu0Sznhu7ZZSyZWOUvhu7YyNUsm4bu24buSO+G7tEvhu7fEkeG7teG7ty3hu4ksw4ItTkvhu6Thu7bEg+G7kEvFqMSDMuG7pEs14bu2XUvDmeG7uFY7SzdbO+G7tEs3xqDhu7jhu4RLcOG7mEvFqCA7S8OiPUvFqOG7uEvFqFNhSzk3LDvhu7RLw6Lhu7hY4bukS+G7kjVL4bum4bqhO+G7tEsmZEs54bu2YVQ5Szvhu5jhuq3hu4JL4buLWDvhu7ZLw6Lhu7hYO0vhu7bhu7hLw6IoO+G7tEs44busSzrhu5A74bu0Sz/hu5Thu7hL4bu24bu4WGFLNmHhu5ZLOUDhu6Thu7ZL4buk4bq34buk4buCS8Wo4buWOkvDmeG7lixL4bukPjvhu7RLOeG7kuG7pEs14bu2ITvhu7RL4buk4bu2ezvhu7RL4bumPeG7pOG7tks5ezlLO+G7tlI5S+G7pOG7tixLO+G7tMSDMeG7uEvhu6ZRO0s5Nyw74bu0S8Oi4buYSzvhu7Qs4buY4bu4SzkkO+G7tuG7hEk1w43hu7k3xIMw4bukS+G7puG7uMOdO0vDmeG7uFY7SzXhu7bhuq/hu6RLOeG7lDVL4buk4bqj4buQS+G7pj3hu6Thu7ZLw5lYO+G7tkvhu6TDozvhu7RLO+G7tsSDSzjhurdLw5nhu7hWO0s54bu2WUsm4bu2Lks/xIMxO+G7tEvhu6ThuqPhu5BL4bu3xJHhu7Xhu7ct4buJLMOCLU7hu4JLO+G7tMSDMeG7uEvhu6ZRO0vhu6bDoEvFqMSDMuG7pEs54bu44buuOkvDouG7kOG7pOG7pOG7uDvGr0vhu7bhu5Dhuq1LJuG7tuG7uEvDmeG7uFY5SyZWOUs2YeG7lkvFqD074bu2Sz/EgzI74bu0Sybhu7bhu5I74bu0Sznhu7ZZSzjhu5BhSybhu7bhu7hLOeG7uOG7rjpLw6Lhu5Dhu6Thu6Thu7g7xq9L4bukw6M74bu0Sybhu7Y+O+G7tEs74buuO0vhu6Thu7bhuqNLNmHhu5A74buES8O94bu24buW4bu4Sz9hPjtLOWFRO0s54bu24bqjSzZh4bqtSznhu5zhu6RLw5Lhu6FLNeG7tiE74bu0S+G7pOG7tns74bu0S+G7pj3hu6Thu7ZL4buk4bqj4buQS+G7i1tL4bqsSzlWSzNLOijhu7hLP8Oh4bukSzoo4bu4Szsg4bu44buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo1xJFhOeG7tiw3SsON4buZLOG7mDvhu7RL4buzYeG6qUkvNcON

Hoàng Quý

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thủng dạ dày do lạm dụng thuốc giảm đau

Thủng dạ dày do lạm dụng thuốc giảm đau
2024-05-23 17:28:00

baophutho.vn Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ đã phẫu thuật cấp cứu thành công người bệnh bị thủng dạ dày do tự sử dụng thuốc giảm đau xương khớp...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long