Cập nhật:  GMT+7
12efx1787x606bx99c3x4192x85b3x34fbxa5c1x9142xX7x400cx6c70x5098x4d92x63c0x92e0xX5x26f6xXaxX3xX7xXex3ceexX5xX10xX9xXaxXexX10x89afxXexa28exX6xX5xXdx9ecfx1695x1709xX3xX5xX10x443cxXex550exXax8a9ex2d52xXdx3299xX3x3fb8x8949xX23xX22xX3xXex5952x76e1xX23xX22xX3xX23x8640x60c1xX4xX3xX1cx5473x926dxX23xX22xX3xXexX1x9b4exXbxX3xX23xX1xX49xXexX3x2d7axX3xXexX1xX2fxX23xX22xX0x1cfaxX1xX2xX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx39b3xX10xX6x33edxXaxX2cxX2dxXdxX2fxX3xX31xX32xX23xX22xX3xX23xX1x679axX23xX3xX22xXdx4249x687fxX3xX7fx2537xX23xX1xX3x9a2exX51x1b4fx53e0xX88xX88xX88xX3x9744x38faxX23xX22xX3xX1cxX42xX43xX23xX22xX3xX51xX86x998axX2xX3xXexX37xXdx5b7bxX42xX3xX8exX8fxX23xX22xX9bxX3xX31xX32xX23xX22xX3xX7fxXdx8c55xX23xX22xX3x7fa7x2cbbxa6bbxX3xX4x3f12xX23xX22xX3xX1xX82xX3x7c48xX51xX88xX89xX88xX88xX88xX3xX8exX8fxX23xX22xX3xX31x8a01xX3xX7fxa12bxX4xX3xXexX1xX49xXbxX3xX23xX1xX49xXexX3xX51xX3xXexX1xX2fxX23xX22xX3x8ebdxX42xX6xX89xX0xX59xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3b00xX38xX6bxX15xXaxX2cxXb5xX2fxX23xX22xX3x8c9cxX59xX86xX9bxX3xX7fx7ca0xXdxX3xX5xX3dx3348xX23xX22xX3xX31xX32xX23xX22xX3xX7fxXdxXb1xX23xX22xX3xXb5xXb6xXb7xX3xX22xXdxX7exX7fxX3xXc1xX51xX88xX89xX88xX88xX88xX3xX8exX8fxX23xX22xX3xX7xX38xX3xX31xX3exXdxX3xX1x9972xX7fxX3xXe7xX42xX6xX9bxX3xX1cxX42xX43xX23xX22xX3x6c94xX51xX9bx31d6xX51xX3x3663xX3xX14bxX14bxX9bx5c7fxX51xX3xXexX37xXdxXa1xX42xX3xX8exX8fxX23xX22xX9bxX3xXexX1xX49xXbxX3xX23xX1xX49xXexX3x3f57x3628xX3xXex3fafxX3xXexX1xX2fxX23xX22xX3xX2xX88xX3xX23x3528xX7fxX3xX23xX22xX38xX2fxXdxX89xX3x300dxXb1xX42xX3xX7xX38xX3xX31xX3exXdxX3xX4xX2fxX4xX1xX3xX8ex5ac1xX15xX3xX7fx895cxXexX3xXexX1xX2fxX23xX22xX9bxX3xX0xX6xX3xX1xX37xX10xX28xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX59xX59xX31xX23xX10xX1cxXbxX37xX10xX7xX7xX89xX23xX10xXexX59xX4xX1xX42xX1exX6bxX10xX59xX22xXdxX6xX1exX31xX6xX23xX22xX1exX2xX156xX88xX86xXaxX2cxX22xXdxX2fxX3xX31xX32xX23xX22xX0xX59xX6xX2cxX3xX7fxXdxXb1xX23xX22xX3xXb5xXb6xXb7xX3xX8ex672cxX3xX22xXdxX7exX7fxX3xX22x1d24xX23xX3xX2xX3xXexX37xXdxXa1xX42xX3xX8exX8fxX23xX22xX3xX7fxX19exXexX3xX5xX3dxX110xX23xX22xX89xX3xX2dxXdxX2fxX3xX16fxXdxX7fxX3xX5xX38xX82xXdxX3xXe7xX42xabf9xX3xXexX82xXdxX3xX4xX2fxX4xX3xX23xX1xX32xX3xX16fxXdxX23xX1xX3xX6bxX38xX6xX23xX1xX3xX31xX32xX23xX22xX3xX23xX1xX3dxX3x4e0axX189xXb6xX9bxX3xa52ex5392xXb6x9c3dxX3xX4xXbaxX23xX22xX3xX4xX1xX42xX23xX22xX3xX1cxX42xX3xX1xX3dxX3exX23xX22xX9bxX3xX1xX82xX3xX31xXcfxX3xX14bxX51xX9bxX105xX3xX151xX3xX14bxX14bxX9bxX51xX3xXexX37xXdxXa1xX42xX3xX8exX8fxX23xX22xX3xXexX37xX38xX23xX22xX3xX7xX2fxX23xX22xX3xX23xX6xX15xX89xX0xX59xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb7xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX2cxX0xXdxX7fxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb7xX10xX23xXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax2617xXdxX6bxXexX1xX24xX3xX2xX88xX88xX88xXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX14exX51xX51xXbxX1cxX2axXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX59xX59xX4xX89x632cxX6xX38xXbxX1xX42xXexX1xX38xX89xX31xX23xX59xX6bxX10xX7xX16fxXexX38xXbxX59xX23xX10xX2c8xX7xX59xXc1xX86xX2xX88xX59xX2xX2xX14bxX6bxX86xX2xX51xX51xX14bxX156xX105xXexX51xX51xX51xX86xX5xX51xX1exX22xXdxX6xX1exX31xX6xX23xX22xX1exX1xX38xX7fxX1exX23xX6xX15xX1exX51xX89x7de8xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2dxXdxX2fxX3xX31xX32xX23xX22xX3xXexX37xX38xX23xX22xX3xX23xX3dxX3exX4xX3xX1cxX42xX43xX23xX22xX3xXexX1xX49xXbxX3xX23xX1xX49xXexX3xX51xX3xXexX1xX2fxX23xX22xXaxX3xX2c8xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX2xX88xX88xX88xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX14exX51xX51xXaxX3xX59xX2cx6683xX23xX1xX3xX7fxXdxX23xX1xX3xX1x1e4dxX6xX0xX59xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX38xX6bxX15xXaxX2cx372fxX3exXdxX3xX23xX1xX79xX23xX3xXexX37x339axX23xX3xXexX37x2f59xX23xX3xX1exX3xX31xX43xX23xX3xX5xX32xX3xX7fx5e01xXexX3xX1xX32xX23xX22xX3xX8exX3dxX110xX4xX3xX23xX1xXdxXcfxX42xX3xX23xX22xX3dxa9daxXdxX3xXe7xX42xX6xX23xX3xXexX19axX7fxX3xX1exX3xX22xXdxX2fxX3xX4xX3b4xX23xX3xX8exXdxXcfxX42xX3xX4xX1x19cexX23xX1xX3xX7fxX82xX23xX1xX3xX1xX3b9xX23xX89xX3xXcxX82xXdxX3xX249xX189xXb6xX9bxX3xX22xXdxX2fxX3xX7fxX42xX6xX3xX2f0xX2fxX23xX3xX31xX32xX23xX22xX3xX23xX1xX79xX23xX3xX22xXdxX7exX7fxX3xX86xX51xX88xX89xX88xX88xX88xX3xX8exX8fxX23xX22xX3xX4xX7exX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxXcfxX42xX9bxX3xX1cxX42xX43xX23xX22xX3xX51xX86xX9bxX2xX3xX1exX3xX51xX156xX9bxX2xX3xXexX37xXdxXa1xX42xX3xX8exX8fxX23xX22xX89xX3xXb5xX38xX3xX31xX3exXdxX3xX8exX1fdxX42xX3xXexX1xX2fxX23xX22xX3xXc1xX9bxX3xX7fxX10bxXdxX3xX5xX3dxX110xX23xX22xX3xX31xX32xX23xX22xX3xX23xX1xX79xX23xX3xX8exX1f5xX3xX22xXdxX7exX7fxX3xX2xX9bxX51xX1exX2xX9bxX14exX3xXexX37xXdxXa1xX42xX3xX8exX8fxX23xX22xX3xX7fxX19exXexX3xX5xX3dxX110xX23xX22xX89xX0xX59xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX38xX6bxX15xXaxX2cxX2dxXdxX2fxX3xX31xX32xX23xX22xX3xXexX37xX38xX23xX22xX3xX23xX3dxX3exX4xX3xX8exXdxXcfxX42xX3xX4xX1xX3f9xX23xX1xX3xXexX1xX10xX38xX3xX6bxXdx8f23xX23xX3xX2f0xXdxXb1xX23xX3xXexX1xXb1xX3xX22xXdxX3exXdxX9bxX3xX7xX6xX42xX3xX16fxX1xXdxX3xXb7xX1x1e84xX3xXex8f19xX4xX1xX3xXb7x521cxX4xX3xX24ex5b69xX3xXexX37x714axX3x74bfxXdx27b8xX23xX3xX2f0xX6xX23xX22xX3x2872x86f7xX3x7f83x676bxX10xX6bx62e4xX3xXb6xX10xX37xX38xX7fxX10xX3xX249xX38xX2c8xX10xX5xX5xX3xXbxX1xX2fxXexX3xXexX1xX13dxX23xX22xX3xX8exXdxXa1xXbxX3x75c1xX6bxXdxXcfxX42xX3xX1xX19axX42x2cb2xX89xX3xXb6xX10xX37xX38xX7fxX10xX3xX249xX38xX2c8xX10xX5xX5xX3xX4xX1xX38xX3xX2f0xXdxXb1xXexX3xX528xX10xX6bxX3xX4x89e2xX3xX16fxX1xX7exX3xX23xX17fxX23xX22xX3xXexX17fxX23xX22xX3xX5xX1f5xXdxX3xX7xX42xX49xXexX3xX4xX6xX38xX3xX1xX3b9xX23xX3xX6bxX514xX3xX16fxXdxXb1xX23xX3xX31xX32xX3xX7x5c6bxX23xX3xX7xX32xX23xX22xX3xX8ex261exX15xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xXexX43xX4xX3xX8exX19exX89xX0xX59xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX38xX6bxX15xXaxX2cxX524xX10bxXdxX3xX38xX42xX23xX4xX10xX3xX31xX32xX23xX22xX3xX8exX1f5xX3xX22xXdxX7exX7fxX3xXexX3exXdxX3xX156xX88xX3xa61fxXb5xX24exX3xXexX37xX38xX23xX22xX3xXc1xX156xX3xX22xXdxX3dcxX3xXe7xX42xX6xX3xX31xXcfxX3xX2xX89xX105xX2xX88xX3xX5ecxXb5xX24exX89xX3x4bd7xX42xX15xX3xX8ex82b2xXdxX3xXexX1xX10xX38xX3xXex8583xX3xX22xXdxX2fxX3xX3a9xXdxX10xXexX4xX38xX7fxX2f0xX6xX23xX16fxX9bxX3xX22xXdxX2fxX3xX31xX32xX23xX22xX3xXexX1xXb1xX3xX22xXdxX3exXdxX3xXexX3dxX3b9xX23xX22xX3xX8exX3dxX3b9xX23xX22xX3xX51xXc1xX9bxX2xX3xXexX37xXdxXa1xX42xX3xX8exX8fxX23xX22xX3xX7fxX19exXexX3xX5xX3dxX110xX23xX22xX9bxX3xX22xXdxX7exX7fxX3xX2xX9bxX2xX3xXexX37xXdxXa1xX42xX3xX8exX8fxX23xX22xX3xX7xX38xX3xX31xX3exXdxX3xX1xX13dxX7fxX3xXe7xX42xX6xX3xX527xX4xX1xX3dxX6xX3xX16fxX170xX3xXexX1xX42xXb1xX9bxX3xXbxX1x4bf6xX52bxX89xX3xXcxX37xX38xX23xX22xX3xX16fxX1xXdxX3xX22xXdxX2fxX3xX31xX32xX23xX22xX3xX23xX1xX79xX23xX3xX4xX1xX3f9xX3xX4xX6xX38xX3xX1xX3b9xX23xX3xX16fxX1xX38xX7exX23xX22xX3xX2xX1exXc1xX3xXexX37xXdxXa1xX42xX3xX8exX8fxX23xX22xX3xX7xX38xX3xX31xX3exXdxX3xX22xXdxX2fxX3xXexX1xXb1xX3xX22xXdxX3exXdxX3xXexX1x65c9xX3xX22xXdxX2fxX3xX31xX32xX23xX22xX3xX23xX1xX79xX23xX3xX54bxX4xX1xX51cxX23xX1xX554xX3xXexX3exXdxX3xX1xX3b9xX23xX3xX2xX156xX3xXexX37xXdxXa1xX42xX3xX8exX8fxX23xX22xX89xX0xX59xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX38xX6bxX15xXaxX2cxXcxX1xX10xX38xX3xX31xX23xX10xX1cxXbxX37xX10xX7xX7xX89xX23xX10xXexX0xX59xXbxX2c


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Nhộn nhịp thị trường Tết

Nhộn nhịp thị trường Tết
2023-01-16 11:32:00

baophutho.vn Không khí Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang tràn về trên khắp các nẻo đường cũng là thời điểm các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tạp...

Bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán

Bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán
2023-01-09 08:49:00

baophutho.vn Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 12/12/2022 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết...

Bình ổn thị trường dịp cuối năm

Bình ổn thị trường dịp cuối năm
2023-01-05 10:12:00

baophutho.vn Vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, lượng hàng hoá tiêu thụ thường có xu hướng tăng. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, các lực lượng chức năng...

Khởi sắc thương mại, dịch vụ

Khởi sắc thương mại, dịch vụ
2023-01-03 08:07:00

baophutho.vn Năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn song với sự nỗ lực của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và sự quyết liệt trong công tác lãnh,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long