Cập nhật: 03/07/2020 07:01 GMT+7

Phát triển CN-TTCN: Bước đột phá ở Phù Ninh

Hoạt động sản xuất tại Cụm công nghiệp Tử Đà - An Đạo, huyện Phù Ninh.

PTĐT - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy Phù Ninh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN - TTCN) để ổn định đời sống nhân dân, tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy kinh tế tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo.

Nằm trong vùng kinh tế động lực của tỉnh, Phù Ninh có lợi thế về vị trí, địa lý, nguồn nhân lực dồi dào, đất đai rộng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đang từng bước được hoàn thiện, đặc biệt, có tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai chạy qua. Với chủ trương tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, thành phần kinh tế, cá nhân đầu tư phát triển, thời gian qua, huyện Phù Ninh quan tâm, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư, nhờ đó sản xuất CN-TTCN trên địa bàn có bước phát triển mạnh. Huyện chỉ đạo tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển CN-TTCN của Trung ương, tỉnh, huyện đến các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng, thuê đất, giải quyết thủ tục hành chính, thuế, đào tạo nghề...; khuyến khích các thành phần kinh tế vào đầu tư sản xuất kinh doanh; bố trí quỹ đất, lựa chọn địa điểm phù hợp để quy hoạch xây dựng, phát triển các khu, cụm CN. Các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CN-TTCN trong việc hỗ trợ, tư vấn chuyển giao ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất; thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình và kịp thời chấn chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CN-TTCN trên địa bàn, từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Thực tế cho thấy, sau 4 năm thực hiện nghị quyết chuyên đề về phát triển CN-TTCN giai đoạn 2016-2020, sản xuất CN-TTCN của huyện đã đạt kết quả tích cực, phát triển ổn định và ngày càng khởi sắc. Nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng lên, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, năng lực quản lý sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, các hộ sản xuất tăng…; các sản phẩm ngày càng đa dạng, tập trung vào các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; một số sản phẩm mới đem lại giá trị kinh tế cao, dây chuyền, công nghệ sản xuất được đầu tư đổi mới, áp dụng khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng ngành CN-TTCN.

Ước giá trị sản xuất toàn ngành CN-TTCN trên địa bàn huyện đạt hơn 7.925 tỷ đồng, tăng 182,6% so năm 2015; giai đoạn 2016-2019, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 12,8%/năm, vượt mục tiêu nghị quyết đề ra. Hiện các doanh nghiệp có thế mạnh tiếp tục phát triển ổn định như sản xuất giấy, chế biến gỗ, may mặc, điện tử, sản phẩm từ nhựa PP, PE… Ngành nghề TTCN khu vực nông thôn phát triển mạnh, góp phần quan trọng vào chuyển đổi cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình sản xuất CN-TTCN của huyện thời gian qua vẫn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại: Tốc độ tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của huyện; chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển công nghiệp trong giai đoạn mới; quy mô, năng lực sản xuất của các doanh nghiệp, các hộ sản xuất, kinh doanh vẫn còn nhỏ lẻ, phân tán, sức cạnh tranh còn hạn chế, thiếu sự liên doanh liên kết, chuyên môn hóa sản xuất để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Sản xuất CN-TTCN ở một số làng nghề mới phát triển theo chiều rộng, chưa có chiều sâu để nâng cao sức cạnh tranh, xây dựng thương hiệu; việc phát triển ngành nghề mới còn hạn chế. Một số công trình dự án trọng điểm có tính chất kết nối tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư còn chưa được đầu tư, tiến độ triển khai chậm như: Đường tỉnh 323D, đường tránh quốc lộ 2 thị trấn Phong Châu, đường Âu Cơ. Trên địa bàn huyện có tuyến đường QL2 chạy dọc địa bàn tuy nhiên mặt đường hẹp, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, khó khăn cho việc đi lại…

Khu công nghiệp Tử Đà, huyện Phù Ninh thu hút nhiều các doanh nghiệp vào đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động, góp phần đẩy nhanh tiến trình CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân, huyện Phù Ninh chủ trương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở; tập trung phát triển sản xuất CN-TTCN trở thành khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong những năm tiếp theo. Tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển CN-TTCN nhanh, hiệu quả và bền vững, với những định hướng chủ yếu: Phát triển CN-TTCN phải phù hợp với các quy hoạch của huyện và của tỉnh. Sản xuất CN-TTCN phải góp phần thúc đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và xây dựng NTM. Giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân và người lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo phát triển bền vững. Duy trì, phát triển các làng nghề truyền thống, phát triển đa dạng các ngành nghề phù hợp với thị trường và đặc điểm của từng địa phương. Gắn phát triển làng nghề với du lịch, dịch vụ nhằm quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và đẩy mạnh tiêu thụ tại chỗ các sản phẩm truyền thống của huyện.

Huyện sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Với định hướng thu hút đầu tư trong lĩnh vực CN-TTCN, địa phương sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục đầu tư; đồng thời ưu tiên, bố trí mặt bằng phù hợp để các nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Tổ chức bố trí không gian sản xuất công nghiệp hợp lý, duy trì các ngành, sản phẩm lợi thế, ưu tiên các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp Phù Ninh, Cụm công nghiệp Phú Gia, Rừng Xanh và khu vực Tổng Công ty Giấy Việt Nam. Phát triển các ngành công nghiệp mới, sản phẩm mới, sử dụng nhiều lao động như cơ khí, điện tử, dệt may, vật liệu xây dựng chất lượng cao, gỗ gia dụng…; chú trọng thu hút các dự án có quy mô lớn công nghệ cao, đưa các dự án sử dụng nhiều lao động về nông thôn. Phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp như chế biến nông - lâm sản, cơ khí vật liệu xây dựng nhằm tăng nhanh tỷ trọng CN-TTCN trong nông thôn, phấn đấu đến năm 2020 tỷ trọng giá trị gia tăng ngành công nghiệp chiếm 50-55%.

Với chủ trương thu hút đầu tư vào phát triển CN-TTCN, huyện Phù Ninh đã tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Việc thu hút đầu tư vào phát triển sản xuất CN-TTCN góp phần nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo, phấn đấu đưa huyện Phù Ninh phát triển nhanh, bền vững.

Hoàng Quý


Hoàng Quý

Các tin đã đưa

Xu hướng bán lẻ hiện đại phát triển

Xu hướng bán lẻ hiện đại phát triển
2022-11-09 07:41:00

baophutho.vn Cùng với sự phát triển của chợ truyền thống, hiện nay các kênh bán lẻ hiện đại đã và đang khẳng định vai trò là cầu nối giữa nhà sản xuất và...

Phù Ninh thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp

Phù Ninh thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp
2020-05-28 07:08:31

PTĐT - Những năm qua, huyện Phù Ninh đã tăng cường xúc tiến đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tạo mặt bằng sạch, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh...

Tân Sơn tạo nền cho công nghiệp phát triển

Tân Sơn tạo nền cho công nghiệp phát triển
2019-10-28 07:45:26

PTĐT - Hơn 10 năm trước, khi thành lập huyện mới, huyện Tân Sơn đã “tính toán” đến việc phát huy lợi thế địa bàn để phát triển công nghiệp và các ngành nghề tiểu thủ công...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long