Cập nhật:  GMT+7
xIPGoeG6reG6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7tz3hu5vDgHNuw6Lhuq9L4bupdeG7l+G6pcOAQuG6pUvhu7bhuqVrw63hu7fhuqV14bq2eGvhuqXhu7bGoeG6ouG6pT3GoeG7p+G6pXLGoeG7g2vhuqXhu7fGocSCa+G6pcOA4bujdcah4bqlw4BBw6p14buX4bqlw4DGoeG7m8O14bqg4bqlxqHEgsOA4bqlc+G6tsO9deG7l+G6pXXhurZ4a+G6pcOAQeG7j3XhuqVr4bq7a+G6pcOB4bupdeG7l8SDL8ah4bqt4bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7fGoG7hurlsw6Lhuq884bq9w7rhuqV0w4PhurnhuqV14buDdeG7l+G6pXXDuXXhu5fDoeG6pXXGoeG6oOG6pWvDrOG6oOG6pcOB4bqk4bqlbMSCdeG7l+G6pXXhurZ4a+G6pXLGoeG6u2vGoeG6pcah4bq9deG7l+G6pcOA4buHdeG7l+G6pWvhurnDusOh4bqlw4BBw7p14buX4bqlcsah4bub4bqlbcO54bqlw4DGoXnhu5vhuqXDgOG7m8O1w4DhuqVs4bub4buZdeG6pWrhu5vDtXXhuqVyxqHhu4Nr4bqldeG7l8ah4bub4buRw4DDoeG6pXThurbhurnhuqXhu53DgOG6pXXhu4914bqlw4Dhu6N1xqHhuqXDgEHDqnXhu5fhuqXDgMah4bubw7XhuqDhuqXGocSCw4DhuqV14bq2eGvhuqXDgEHhu4914bqla+G6u2vhuqXDgeG7qXXhu5fhuqXhuqzEqXXhuqXDgOG7m8O14bu34bqlw4DEgmvhuqVs4bub4buZdeG6pUHhurnDoOG6pT3GoW7DuuG6pcOB4bur4bqlc+G7m+G7keG6oOG6pcOAxqFuw7rhuqVsxrDhu5vhuqV0w4Jr4bqldeG6tnhr4bqlw4Hhu6l14buX4bqlxqHhur114buX4bqldeG7h3ThuqVr4bqu4bq54bqlS+G7qXXhu5fhuqXDgELhuqVL4bu24bqla8Ot4bu34bqldeG6tnhr4bql4bu2xqHhuqLhuqU9xqHhu6fhuqXDgMah4buj4bqldMOCa+G6pXXhurZ4a+G6pXXhu4d04bqldeG6uULhuqXhuqrhuqDhu6t14buX4bqlw4DGocOt4bu34bqldcahw63DgOG6pcOAQcO6deG7l+G6peG6rOG7pXXhu5fhuqXhuqvhuqfhuqV14buHdOG6peG7ueG6oOG6ucOg4bqlTMO64bql4bqs4buLQsOh4bqlbeG7geG6peG7l2lC4bql4bq/dcah4bqlxqHhurbhu7N14buX4bqldeG7l8ah4bub4buPdOG6pcOAQeG7p3Xhu5fhuqXDgHjhu5vhuqVr4bupdeG7l+G6pcOA4bq7a+G6pcOB4bq/deG6peG6quG6oMOtw4DhuqV14bq2eGvhuqXhuqzhur3huqXDgeG6v3XhuqVz4bq2w7114buX4bqldeG6tnhr4bqla8Ot4bu34bqla+G6ruG6ueG6pUvhu6l14buX4bqlw4BC4bqlw4B44bub4bqlcsah4bq7a8ah4bqlxqHhur114buX4bqlw4HhuqThuqVsxIJ14buX4bqldeG6tnhrw6DhuqVL4bq7a+G6pXXGoeG6veG6pXThurtC4bqlbMO64bqlcsah4bupdeG7l+G6pW3huq7huqV14bq2eGvhuqVqd3ThuqVB4bq54bql4bu3xqHhur/hu5vhuqXhu5fhu5vhur904bql4bq74bu34bqlc8OCa+G6pWzEqXXhuqVtw7V14bqlw4Dhu6N1xqHhuqXDgEHDqnXhu5fhuqXDgMah4bubw7XhuqDhuqV14bq2eGvhuqXDgEHhu4914bqldMOqdeG7l+G6pXXhurZ4a8Og4bqlSuG7j3XhuqVrw6p1xqHhuqVtw7nhuqV0w4Jr4bqldeG6tnhr4bqlw4Hhu6l14buX4bql4bqq4bqg4burdeG7l+G6pcOAxqHDreG7t+G6pXPhur104bqlw4Dhu511xqHhuqVrxqHDrcOA4bqldeG6tnhr4bqlw4DGoeG6uULhuqVt4buv4bubw6HhuqVt4buT4bqla8ahw63DgOG6pXPhurbDvXXhu5fhuqV14bq2eGvhuqVrw63hu7fhuqVt4bq/dOG6pWrhur/DuuG6pcOAxqFuw7rhuqXhu7hLPFXhuqXhuq0t4bqtOeG6peG6qeG6p+G6rWXhuqVr4bqu4bq54bqlSuG7reG6pX3huqXDgMO1w6HhuqVL4bupdeG7l+G6pcOAQuG6pXPhu5vhu4914bqlw4DEgmvhuqXhu7fGoeG6v+G7m+G6pcOAxqHhurlC4bqlbeG7r+G7m+G6pWvhu6l14buX4bqldeG7l8ah4buRw6HhuqV1aXXhu5fhuqVr4bupdeG7l+G6pcOB4bqgw63DgOG6pW3hur904bqlauG6v8O64bqla8ahw63DgOG6pXPhurbDvXXhu5fhuqV14bq2eGvhuqXDgMahbsO64bqlw4Dhu5vhu4/huqDhuqVrxqHhuqDhu4l14bql4bqs4bq94bqldcah4bqg4bqla8Os4bqg4bqla+G6ruG6ueG6pXLGoeG6u2vGoeG6pcah4bq9deG7l8OgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dL4bq54bu3w4Dhu5vDunXDouG6r8SD4bubdOG7l+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7m0tudcOAbkHDouG6pcOBw4BCc24zw6Lhuqjhu5tsw4DGoTnhuqXhuq3huqfhuqfhuqfhu7fhuqph4bqlxqFu4bub4buXxqHDgDnhuqVk4bqp4bqr4bu34bqqYcOi4bqlw4FBazPDoi8va8OgauG6ucO64bu3xqHhuqDDgMahw7rDoOG6rHUvbG7DgXLDgMO64bu3L3Vu4bqow4Ev4bqp4bqr4bqp4bqpL+G6reG6reG6rWxi4bqnZOG6qeG6q2PhuqnDgMOp4bqtw6lzxJEt4buX4bqpw6Bx4bu34buXw6LhuqXhurlzw4Azw6JL4bupdeG7l+G6pcOAQuG6pUvhu7bhuqVrw63hu7fhuqV14bq2eGvhuqXhu7bGoeG6ouG6pT3GoeG7p+G6pXLGoeG7g2vhuqXhu7fGocSCa+G6pcOA4bujdcah4bqlw4BBw6p14buX4bqlw4DGoeG7m8O14bqg4bqlxqHEgsOA4bqlc+G6tsO9deG7l+G6pXXhurZ4a+G6pcOAQeG7j3XhuqVr4bq7a+G6pcOB4bupdeG7l8Oi4bql4bqo4bubbMOAxqEzw6Lhuq3huqfhuqfhuqfDouG6pcahbuG7m+G7l8ahw4Azw6Jk4bqp4bqrw6LhuqUv4bqvxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dL4bq54bu3w4Dhu5vDunXDouG6r0vhu6l14buX4bqlw4BC4bqlS+G7tuG6pWvDreG7t+G6pXXhurZ4a+G6peG7tsah4bqi4bqlPcah4bun4bqlc+G7g+G7t+G6pW1mw4DhuqV04buz4bqlQeG7rXXhu5fhuqVsaULhuqVrxqHhuqBCw7R14bqlw4DDquG7m+G6pXvhu53huqV14buXxqHhu5vhu5Hhu7fhuqVrw63hu7fhuqV14bq2eGvhuqXhu7bGocOD4bqlVeG7m3XGocSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r0vhurtrxqHhuqVtaULhuqXGoeG6ueG7m+G6pXXhu4d0w6HhuqV74bud4bqldeG7l8ah4bub4buR4bu34bqla8Ot4bu34bqldeG6tnhr4bql4bu2xqHDg+G6pVXhu5t1xqHDoeG6pUvhu6l14buX4bqlw4BC4bqlS+G7tuG6pWvDreG7t+G6pXXhurZ4a+G6peG7tsah4bqi4bqlPcah4bun4bqlbeG7geG6peG7t8ah4bq/4bub4bqlbOG7m+G6pWvGoeG6oELhu5N14bqla+G7qXXhu5fhuqXDgEHhu6N1xqHhuqXDgMah4bqg4bql4bqsw7ThuqXGoeG6tnh14buX4bqlxqHDquG6pXPhurbhuqDhuqXDgcO64bql4bqseOG7m+G6pWzhu6V14buX4bqla8ah4bq/QuG6peG6rOG6veG6pW3hur3DuuG6pcOBaeG6oOG6peG6quG6oOG7q3Xhu5fhuqVz4buldeG7l+G6pcOB4bupdeG7l+G6pXLGocO64bq/deG7l+G6pWJ0w6HhuqV14buX4bqgQuG7j3XhuqV1xqFpdeG6pWzDuuG6pXXhurZ4a+G6pcOB4bupdeG7l+G6pXXhu5fhur1C4bqla+G6vXXhu5fhuqVrw6p1w6HhuqVyxqHhu6l14buX4bqla+G7i+G7t+G6peG6rHjhu5vhuqVs4buldeG7l+G6pWvGoeG6v0LhuqXhuqzhur3DusOg4bqlVcah4bq2deG7l+G6pcah4bub4buRdeG6pXXhurlCw6HhuqV0w4Jr4bqldeG6tnhr4bqla+G6ruG6ueG6pWvhu6l14buX4bqlw4BB4bujdcah4bqlw4DGoeG6oOG6pcah4bub4buRdeG6pcOAw6rhu5vhuqVr4bqwdeG7l+G6pWvDqnXhuqXGoXd14bqlw4HDuuG6peG6rHjhu5vhuqVrw4N14buX4bqlw4DGoXnhu5vhuqVt4bub4buTdOG6pXLGocO64bq/deG7l+G6peG6q3TDoeG6pcah4bub4buRdeG6pcOAw6rhu5vhuqVr4buldeG6pXLGocO64bq/deG7l+G6peG6qcOh4bqpdOG6pXXhurZ4a8Og4bqlSuG6veG6pVXhu5fhuqBC4buZdeG6pT3GoeG7n+G6pT3GoeG6oOG6pcag4buFdeG7ly3huqXhu7bGocO54bql4buW4bub4bq7dOG6pW3hu6tr4bqle+G7neG6pXXhu5fGoeG7m+G7keG7t+G6pWvDreG7t+G6pXXhurZ4a+G6peG7tsahw4PhuqVV4bubdcah4bqla8ahw7rhuqVq4bubw7XDgDnhuqVVw7XhuqDhuqV04bun4bub4bqldeG7h3ThuqXhu7PhuqXDgMaheeG7m+G6pW3hu5vhu5N04bqldeG6vULDoeG6pXvhu53huqV14buXxqHhu5vhu5Hhu7fhuqVrxqHhu6HhuqVrw6x14bqla8ahw6pC4bqldOG7rcOA4bqldOG6u0LhuqVr4bupdeG7l+G6pcOB4bqgw63DgOG6pWThuqfhuqd04bqrL8ah4bqldcah4bq2deG7l+G6pcah4bub4buRdeG6pXXhurlCw6HhuqV74bud4bqldeG7l8ah4bub4buR4bu34bql4bu3xqHhur/hu5vhuqVrxqHDqkLhuqXGoeG6ueG7m+G6pXThurtC4bqldHjhu5vhuqVtw6rDgOG6pWvhu6l14buX4bqlw4HhuqDDrcOA4bqlw4BB4buPdcOg4bqlTeG7k+G6pXLGoeG7g2vhuqXhu7fGocSCa+G6pcOA4bujdcah4bqlw4BBw6p14buX4bqldeG6vULDoeG6pXvhu53huqV14buXxqHhu5vhu5Hhu7fhuqVrw63hu7fhuqVz4bqg4bupdeG6pWvGoeG6oELhu5N14bqlw4DGoW7DuuG6peG7l+G7m3nhuqVrxqHDuuG6pWvhurtr4bqlxqHhu63huqVsaXVh4bqlbeG7sXXhu5fhuqXDgMaheeG7m8Oh4bqlS+G7qXXhu5fhuqXDgELhuqVL4bu24bqla8Ot4bu34bqldeG6tnhr4bql4bu2xqHhuqLhuqU9xqHhu6fhuqVt4bq5deG7l+G6pW3DrOG6oOG6pcOA4bq24bqlc+G7g+G7t+G6pWrhu6/huqXDgeG6oHXhu5fhuqXDgMah4buPdOG6pXThu63DgOG6pXTDumzhuqB14bqlc+G7g3Xhu5fhuqVz4buna+G6peG6q+G6p+G6p+G6p3ThuqvhuqV14buX4bq9Qi/huqVt4buPdGHhuqXDgMah4bq5QuG6pcOAxqHDteG6pXThurtC4bqland04bqlw4DDquG7m+G6pcOAQcOqdOG6pWp3dOG6peG6rWHhuqVz4buD4bu34bqlbWbDgOG6pcOAxqHhu4904bqldOG6u0LhuqVqd3ThuqXDgMOq4bub4bqlw4BBw6p04bqland04bql4bqp4bql4bqs4bq94bqla+G6v+G7m+G6pcOAw6rDuuG6pXVpdeG7l+G6pWvhu6l14buX4bqlw4HhuqDDrcOA4bqldcah4bq94bqlxqHDueG6ueG6pWvGocOtw4DhuqVt4buT4bqlbeG6ruG6pWvDreG7t+G6pWvGocO64bqlw4DDuuG6vXXhuqXGoeG7keG6pcOAxqHhu6t14buX4bqlw4BB4buPdeG6pW3hu5/hurnhuqVq4bq9dcOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dL4bq54bu3w4Dhu5vDunXDouG6r8SD4bubdOG7l+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7m0tudcOAbkHDouG6pcOBw4BCc24zw6Lhuqjhu5tsw4DGoTnhuqXhuq3huqfhuqfhuqfhu7fhuqph4bqlxqFu4bub4buXxqHDgDnhuqVkxJHhuq3hu7fhuqphw6LhuqXDgUFrM8OiLy9rw6Bq4bq5w7rhu7fGoeG6oMOAxqHDusOg4bqsdS9sbsOBcsOAw7rhu7cvdW7huqjDgS/huqnhuqvhuqnhuqkv4bqt4bqt4bqtbGLhuqdk4bqp4bqrY8Opw4Dhuqtk4bqpxJFzZC3hu5fhuqvDoHHhu7fhu5fDouG6peG6uXPDgDPDokvhu6l14buX4bqlw4BC4bqlS+G7tuG6pWvDreG7t+G6pXXhurZ4a+G6peG7tsah4bqi4bqlPcah4bun4bqlcsah4buDa+G6peG7t8ahxIJr4bqlw4Dhu6N1xqHhuqXDgEHDqnXhu5fhuqXDgMah4bubw7XhuqDhuqXGocSCw4DhuqVz4bq2w7114buX4bqldeG6tnhr4bqlw4BB4buPdeG6pWvhurtr4bqlw4Hhu6l14buXw6LhuqXhuqjhu5tsw4DGoTPDouG6reG6p+G6p+G6p8Oi4bqlxqFu4bub4buXxqHDgDPDomTEkeG6rcOi4bqlL+G6r8SDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3S+G6ueG7t8OA4bubw7p1w6Lhuq9L4bq7deG6pWrhu63DoeG6pWvhu6l14buX4bqldcahaXXhuqVzw7rhuqVz4buDdeG7l+G6pcOAQeG6tnhr4bqldMOCa+G6pXXhurZ4a+G6peG6quG6oOG7q3Xhu5fhuqXDgMahw63hu7fhuqXDgMOq4bub4bqla+G7qXXhu5fhuqXDgEHhu6N1xqHhuqXDgMah4bqg4bqla+G6ruG6ueG6pXvhu53huqV14buXxqHhu5vhu5Hhu7fhuqVrw63hu7fhuqV14bq2eGvhuqXhu7bGocOD4bqlVeG7m3XGocSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6rz3DquG7m+G6pSPhu6l14buX4bqlTeG6veG6pWzDuuG6pWrhu5vDtXXhuqVt4buv4bub4bqlcsah4bud4bqlxqHhu4vhuqDhuqV0w4Jr4bqldeG6tnhr4bqlw4Hhu6l14buX4bql4bqq4bqg4burdeG7l+G6pXJF4bqlc8SCa+G6pcOA4bq04bql4bqpw6Dhuqct4bqpw6BjdOG6pcOBw7rhuqXhuqx44bub4bqla+G6u2vhuqV14buHdOG6pcOAQeG6tnhr4bqlc+G7m+G7j3XhuqXDgMSCa+G6pcOA4bq04bqla+G6oOG7q+G7m+G6pXXhu4d04bqldeG7l8O64bq74bub4bqlbMO64bqla+G6u8OA4bqlauG7seG7m+G6pXPDreG7t+G6pXLhu5114bqla+G6pOG6ueG6pWvhu6l14buX4bqlw4BB4bujdcah4bqlw4DGoeG6oOG6peG6rOG7o+G6peG6rOG7i0LhuqXGoeG6vXXhu5fhuqXDgOG6oMOsdeG6pXvhu53huqV14buXxqHhu5vhu5Hhu7fhuqVrw63hu7fhuqV14bq2eGvhuqU9xqHhurl1xqHhuqU9xqHhuq5C4bql4bu3xqHhur/hu5vhuqV1w6rDuuG6peG6rG/DgOG6pXLGoXfhu5vhuqXDgMah4bupdeG7l+G6pWzhu6V14buX4bqla8ah4bq/QsOh4bqldeG7q+G7m+G6pcOAxqHhu4904bql4burdeG7l+G6pcah4bqiw4DhuqXhuqzhur3huqXDgMah4bq5QuG6pcOAxqHDteG6pcOAw7rhur114bqlauG7reG6pXThurtC4bqland04bqla+G6sOG6pW3hu4HhuqVz4buD4bu34bqlbWbDgOG6pXXhu4d04bql4bqp4bqn4bqtxJHhuqVsw7rhuqV04bq7QuG6pWp3dOG6pWvhurDhuqVyxqHhu6l14buX4bqlbeG6v3ThuqVq4bq/w7rhuqVr4butw4DhuqXhurvhu7fhuqXhuqzhur3huqVz4bq24bqg4bqlc+G6tsO9deG7l+G6pW3hu5PhuqVr4bqgdeG7l+G6pWvDreG7t+G6pW3huq7huqV14bq2eGvhuqVqd3ThuqVrxqHDuuG6pXLGoeG6u2vGoeG6pcah4bq9deG7l+G6pcOAw6rhu5vhuqXGoeG6oELhu5F14bqlPcah4bq5dcah4bqlPcah4bqgReG6peG6rOG6veG6pT3hurl04bqlVeG7qXXhu5fDoOG6pUzDuuG6pXPhurbDvXXhu5fhuqV14bq2eGvhuqXDgeG6v3XhuqXhuqrhuqDDrcOA4bqlcsah4bupdeG7l+G6pW3huq7huqVqd3ThuqVB4bq54bqlbeG7geG6peG6v3XGoeG6pcah4bq24buzdeG7l+G6pXN4deG6pW3DtXXhuqVr4bq7a+G6pW3hu5/hurnhuqVq4bq9deG6pWrDrcOA4bqlc8O94bubw6HhuqVtZmvhuqVq4bub4buRw4DhuqV1xqHhurbhuqVr4bq7a+G6pXLGoeG6oOG6peG6rMOCa+G6peG6quG7geG6pTxwdcah4bqlU8Oq4bubw6HhuqVK4bq/deG6pVXhu5fhuqBC4buPdcOh4bqle+G6oGl14bqlU+G6sHXhu5fDoeG6pXvhuqBpdeG6pcag4bqgQsOh4bqlPcahw6prxqHhuqUjd3XDoeG6pUvGoeG6oOG6pcagw7nhurnDoeG6pSN3deG6pTzhu5vhuqXGoeG6oELhu5F14bqlU2l04bqlPcah4bq5w7ph4bql4bqq4buB4bqle+G6oGl14bql4bu44bqg4bq5deG7l8Oh4bqlSuG7g2vhuqUjd3XhuqXGoeG6oELhu5F14bqlPeG6uXThuqVV4bupdeG7l8OgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dL4bq54bu3w4Dhu5vDunXDouG6r8SD4bubdOG7l+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7m0tudcOAbkHDouG6pcOBw4BCc24zw6Lhuqjhu5tsw4DGoTnhuqXhuq3huqfhuqfhuqfhu7fhuqph4bqlxqFu4bub4buXxqHDgDnhuqVk4bqrw6nhu7fhuqphw6LhuqXDgUFrM8OiLy9rw6Bq4bq5w7rhu7fGoeG6oMOAxqHDusOg4bqsdS9sbsOBcsOAw7rhu7cvdW7huqjDgS/huqnhuqvhuqnhuqkv4bqt4bqt4bqtbGLhuqdk4bqpYuG6p8SRw4DEkeG6p8OpZHPhuqct4buX4bub4bq5deG7ly3huq0t4bqtw6Bx4bu34buXw6LhuqXhurlzw4Azw6JL4bupdeG7l+G6pcOAQuG6pUvhu7bhuqVrw63hu7fhuqV14bq2eGvhuqXhu7bGoeG6ouG6pT3GoeG7p+G6pXLGoeG7g2vhuqXhu7fGocSCa+G6pcOA4bujdcah4bqlw4BBw6p14buX4bqlw4DGoeG7m8O14bqg4bqlxqHEgsOA4bqlc+G6tsO9deG7l+G6pXXhurZ4a+G6pcOAQeG7j3XhuqVr4bq7a+G6pcOB4bupdeG7l8Oi4bql4bqo4bubbMOAxqEzw6Lhuq3huqfhuqfhuqfDouG6pcahbuG7m+G7l8ahw4Azw6Jk4bqrw6nDouG6pS/huq/Egy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0vhurnhu7fDgOG7m8O6dcOi4bqvVMOCa+G6pXXhurZ4a+G6pcOAQeG7j3XhuqVr4bq7a+G6pcOB4bupdeG7l+G6peG6quG6oOG7q3Xhu5fhuqXDgMahw63hu7fhuqXhu5dpQuG6peG6v3XGoeG6pcah4bq24buzdeG7l+G6pXXhu5fGoeG7m+G7j3ThuqXDgEHhu6d14buX4bqlw4B44bub4bqla+G7qXXhu5fhuqXDgOG6u2vhuqXDgeG6v3XhuqXhuqrhuqDDrcOA4bqldeG6tnhr4bql4bqs4bq94bqlw4Hhur914bqlc+G6tsO9deG7l+G6pXXhurZ4a+G6pWvDreG7t+G6pWvhuq7hurnhuqVL4bupdeG7l+G6pcOAQsSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r0rhu6N1xqHhuqXDgMah4bq2eXXhu5fDoeG6pUvhu6l14buX4bqlw4BC4bqlS+G7tuG6pWvDreG7t+G6pXXhurZ4a+G6peG7tsah4bqi4bqlPcah4bun4bqlw4Hhu43huqVrw63hu7fhuqV14bq2eGvhuqVrxqHDuuG6pXLGoeG6u2vGoeG6pcah4bq9deG7l+G6peG7t8ahxIJr4bql4bqsxILhuqXhuqliL+G6peG6qWLGoeG6pcah4bq9deG7l+G6pXXhu5fhur1Cw6HhuqXDgOG6oELhuqV1xqHhu5vhu4914bqlxqHhu5vhu5F14bqldeG6uULhuqVsw7rhuqXDgMaheeG7m+G6pcOA4bubw7XDgOG6pXXhu4N14buX4bqldcO5deG7l+G6peG7l+G6uULhuqXhu5fhu4PDgOG6pXJvw7rhuqVs4bq94bubw6HhuqV1xqHhuqDhuqVrw6zhuqDhuqXDgeG6pOG6pWzEgnXhu5fhuqV14bq2eGvhuqVr4bqu4bq54bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqVsaXXhuqXDgOG7h3Xhu5fhuqVt4butw4DhuqVq4bubw7V1w6HhuqV1xqHhu5vDtOG6oOG6pcOA4bqgQsO1deG6peG7q3Xhu5fDoeG6pcOAQcOqdOG6pWp3dOG6pcOA4buHdeG7l+G6peG6u+G7t+G6peG7t8ah4bq/4bub4bql4bqs4buLdeG6pcah4bq9dcah4bqlc+G7m+G7j3XhuqXDgMSCa8Oh4bql4buXaULhuqVB4bq54bql4bu54bqg4bq74bqlw4Dhur/hu5vDoeG6pWzEqXXhuqVtw7V14bqldOG7rcOA4bqlw4Hhu6vhuqVyxqHhuqDhuqXhuqzDgmvhuqXhurvhu7fhuqVzw4Jr4bqldeG6tnhr4bql4buX4bub4bq/dOG6pWzhurZ44bub4bqldOG6smvhuqVrxqHDuuG6peG7t8ahb+G7t+G6peG6rOG6vcO64bql4buX4bubeeG6pWvhurnDuuG6pW3hu5vhu5N0w6DhuqVN4buT4bqlxqHDqnXhuqVrxqHDteG6pcOA4bujdcah4bqlw4BBw6p14buX4bql4buX4bub4bq/dOG6peG6u+G7t+G6pXPDgmvhuqV14bq2eGvhuqXDgEHhu4914bqlbOG7m+G7kXXhuqVB4butdeG7l+G6peG7l2lC4bql4buX4bub4bq7deG6pW3DusOqdeG6pWvhuqB14buX4bqla8Ot4bu34bqldeG6tnhr4bqla8ahw7rhuqVyxqHhurtrxqHhuqXGoeG6vXXhu5fhuqXDgMOq4bub4bqldOG7rcOA4bqlw4Hhu6vhuqVyxqHhuqDhuqXhuqzDgmvDoeG6pUvhu6l14buX4bqlw4BC4bqlS+G7tuG6pWvDreG7t+G6pXXhurZ4a+G6peG7tsah4bqi4bqlPcah4bun4bql4bu3xqHhur/hu5vhuqXhuqzhu4t14bqlxqHhur11xqHhuqVt4bubw7ThuqDhuqXhu7fGoeG7q+G7m+G6pXTDqnXhu5fhuqVt4bq2eXXhu5fhuqXhu6t14buX4bqlbeG7k+G6pcah4buR4bqlw4DGoeG7q3Xhu5fhuqVt4bq2w71r4bql4bqs4buLdeG6pcah4bq9dcah4bql4bq5deG6pcOAw7rhur11w6HhuqVL4bupdeG7l+G6pcOAQuG6pW3hu4HhuqXhuqzhur3huqVt4bq5deG7l+G6pXV24bqlc8OCa+G6pW3hu5PhuqVr4bq/4bub4bqlw4DGoeG7m+G7kXXhuqXhurvhu7fhuqVzw4Jr4bqla8ahw7rhuqVyxqHhurtrxqHhuqXGoeG6vXXhu5fDoeG6peG6tuG6oOG6pcOA4bub4buPdeG6peG6reG6p+G6pzXhuqV1xqFpdeG6pXPDgmvhuqXhuqzhur3huqXhurJ14buX4bqlw4BBw4Jr4bql4bqpYi/huqlixqFh4bqlbeG7m8O04bqg4bql4bu3xqHhu6vhu5vhuqVr4bq7a+G6peG6rOG6uXXhuqVrw63hu7fhuqV14bq2eGvhuqXDgMahbsO64bql4bqsw4N14buXw6HhuqVyxqHhuqDhuqXhuqzDgmvDoOG6pTzhu5vhu5Fr4bqla8Ot4bu34bqldeG6tnhr4bqla8ahw7rhuqXDgOG6tHXhu5fhuqXhuqzDg3Xhu5fDoeG6pXLGoeG6oOG6peG6rMOCa+G6pcOAxqFuw7rhuqXhu5fhu5t5w6HhuqVL4bupdeG7l+G6pcOAQuG6pW3hu4HhuqVrw7nhuqXDgMah4bupdeG7l+G6pWrhurvDuuG6pW3DtXXhuqVyxqHhurtrxqHhuqXGoeG6vXXhu5fhuqXDgeG6pOG6pWzEgnXhu5fhuqVt4buT4bqlcsah4bq7a8ah4bqlxqHhur114buX4bqla8ah4bqu4bqlbeG7rXXhu5fhuqVzw61C4bqldeG6tnhr4bqlw4Dhu51rxqHhuqXDgEHhuqbhuqXDgeG6pOG6pWzEgnXhu5fDoOG6pUvhu6l14buX4bqlw4BC4bqlcsah4bqgQsO1deG6pWvhurvDuuG6pcOAQcO6deG7l+G6peG7l+G7m+G6ueG7m+G6pW3DusOqdeG6pXTDgmvhuqV14bq2eGvhuqXDgeG7qXXhu5fhuqXhuqrhuqDhu6t14buX4bqlw4DGocOt4bu3w6HhuqVyxqHhurtrxqHhuqXGoeG6vXXhu5fhuqVrxqHhuq7huqVt4butdeG7l+G6pWzDguG6pcOAQeG6psOh4bqlbMODdeG7l+G6pXXhurZ4a+G6pcOA4bubw7XDgOG6pXLhu5vhu5F04bqla8ah4bub4bq54bqlw4HDsuG6pXXGoeG6pnXhu5fhuqVyxqHDueG6pXLGoeG7h3XhuqV04bq94bqlS+G7qXXhu5fhuqXDgELhuqVt4bq5deG7l+G6peG7l2bhu7fhuqXhu7fGoeG6v+G7m+G6pWzDuuG6pXTDgmvhuqV14bq2eGvhuqXDgeG7qXXhu5fhuqXhuqrhuqDhu6t14buX4bqlw4DGocOt4bu3w6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t+G6uOG6oMOAxqHDukHDouG6r1LGoeG6u3XGoeG6pT3GoULEgy/hu7fhuq8=

Khánh Thy

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sức sống mới ở Văn Lang

Sức sống mới ở Văn Lang
2024-07-19 16:41:00

baophutho.vn Mấy năm gần đây, diện mạo xã Văn Lang (huyện Hạ Hòa) ngày càng khởi sắc với những con đường nhựa, đường bê tông rộng rãi, phẳng phiu, những dãy...

Vải lòng mo - Đặc sản vùng đất Phủ Đoan

Vải lòng mo - Đặc sản vùng đất Phủ Đoan
2023-05-31 20:35:00

baophutho.vn Đã từ lâu, xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng đã được mệnh danh là “thủ phủ” của giống vải nhỡ chín sớm hay còn gọi là vải lòng mo. Thời điểm này,...

Sông Lô khan cạn tại nhiều khu vực

Sông Lô khan cạn tại nhiều khu vực
2023-05-30 10:46:00

baophutho.vn Do tác động của nắng nóng nên trong nhiều ngày qua, trên tuyến sông Lô chảy qua địa bàn tỉnh xuất hiện hiện tượng cạn nước tại nhiều khu vực....

Thêm mùa vàng bội thu

Thêm mùa vàng bội thu
2023-05-30 08:20:00

baophutho.vn Vụ Chiêm Xuân năm nay diễn ra trong bối cảnh có những khó khăn song được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long