Cập nhật:  GMT+7
ca42x1079ex1150axcd4fx12786x15c1cxe024xca6fx1520bxX7x15c10xe9a5xf19ex10799x127eax1477fxX5xefdbxXaxd31dxd95fxe7f5x1243cx11ef8x1158axX3x1430cx11167xe915xX3xXcxX1xX6x15e2fxX3x12404xX1axX17x132fexX3xX1xe305xfc4cxX17xX25xX3xXexX28x11b89xX17xX25xX3xX17xXdxX16xX1bxX3xX4xdd15xX4xX3xe45fxX14xX6xX3xX13x10fb0xX17xX25xX0x1318fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1307fxX20xX22xX15xXaxX12xX0xXdxX1bxX25xX3xX7x10528xX4xX9xXaxX45xX45xX4x15facxfecaxX6xX20xXbxX1xX14xXexX1xX20xX67xdeb7xX17xX45xX22xX10xX7x13837xXexX20xXbxX45xX17xX10x13d60xX7xX45xd706xX82xX2xdc98xX45xX2xX2xX2xX22x109f8xX2x111a8xd39fxX85x108b2xX90xXexX2xdde4xX85xX8bxX2x11714xX5xX2xX67x137efxXbxX25xXaxX3xX45xX12xX19x13eefxX17xX1xX3x15b6ex120cbxX20xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xXcxX1xX6xX20xX3xX68xX39xX20xX3xX4x11299xX17xX25xX3xXexX60xX28xf23cxX4xX3xX6xX17xX1xX3xX5xXdxX17xX1xX3xX4xX39xX4xX3xX3cxX14xX6xX3xX13xX41xX17xX25xX3xX17xX1x10f9cxX17xX25xX3xXexX1x13726xX17xX1xX3xXex10e01xX14xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xXa8xXa4xX3xXa8xXa9xXexX3xXa8xX28x15561xX4xX3xXexX60xX20xX17xX25xX3xX17xda3cxX1bxX3xX82xX90xX82xX2xX67xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX22xXaxX12x14141xX25xXe8xX15xX3xX2xX45xX8exX3xfa04xXexf888xX4xX3xX17xX25xXe8xX15xX3xX2xX45xX85xX3xX17xX109xX1bxX3xX126xX1xX1axX1bxX3x14c49x15af2xX17x11ef2x156f2xX3xXexXa9xXdxX3xX78xX1xX14xX3xX146xXdxX3xXexdecbxX4xX1xX3xX5x1554axX4xX1xX3xX7xcec6xX3xd447xee35xX17xX3xX13xX41xX17xX25xX14axX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3x13473xX15xX14axX3xX13xX164xX126xX146xX14axX3x13847xX54xX126xX146xX14axX3xX17exd571xX3xX68xX6xX17xX3xfcd4xXcxXcx13f4fxX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xXcxX1xX6xX20xX3xXa8xXa4xX3xXexdabcxX3xX4xX1xX131xX4xX3xX19xfed4xX3xX22xX1axX17xX25xX3xX1xX28xX29xX17xX25xX3xXexX28xX2fxX17xX25xX3xX17xXdxX16xX1bxX3xX4xX39xX4xX3xX3cxX14xX6xX3xX13xX41xX17xX25xX67xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX20xX22xX15xXaxX12xXcxXa9xXdxX3xX164xX165xX17xX3xXcxX1xX28xXffxX17xX25xX14axX3xX4xX39xX4xX3xXa8x11f9bxX17xX25xX3xX4xX1xX158xX3xX5xXa4xX17xX1xX3xXa8xXa9xX20xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xXcxX1xX6xX20xX3xXa8xXa4xX3xX22xX1axX17xX25xX3xX1xX28xX29xX17xX25xX14axX3xX1xX20xX6xX3xXexX28xX2fxX17xX25xX3xX17xX1xXc7xX14axX3xXexX60xXdxX3xX1axX17xX3xX4xX39xX4xX3xX3cxX14xX6xX3xX13xX41xX17xX25xX14axX3xXa8xX1faxX17xX25xX3xXexX1x10137xXdxX3xX78xX158xX17xX1xX3xX4xX39xX20xX3xXexX60xX28xXc7xX4xX3xX6xX17xX1xX3xX5xXdxX17xX1xX3xX4xX39xX4xX3xX3cxX14xX6xX3xX13xX41xX17xX25xX3xX72xX165xX3xX17xX1xXe2xX17xX25xX3xXexX1xXe8xX17xX1xX3xXexXedxX14xX3xXexX60xf14axX17xX3xX4xX39xX4xX3xX5x11c5bxX17xX1xX3xX72xXedxX4xX3xXbxX1xX39xXexX3xXexX60xXdx1263fxX17xX3xX78xXdxX17xX1xX3xXex11c76xX3x11038xX3xd027xXa4xX3xX1x10330xXdxX3xX1bxXe8xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xXa8xXa4xX3xXa8xXa9xXexX3xXa8xX28xXffxX4xX3xXexX60xX20xX17xX25xX3xX17xX109xX1bxX3xX82xX90xX82xX2xX3xX72xXc7xXdxX3xX2xX90xX45xX2xX90xX3xX4xX1xd1cexX3xXexXdxX291xX14xX3xX4xX1xX174xX3xX15xX2b2xX14xX3xXa8xXa9xXexX3xX72xXe8xX3xX72xX28xXffxXexX3xX78xX2b2xX3xX1xX20xXa9xX4xX1xX3xXa8xX165xX3xX60xX6xX14axX3xX17xX1a3xXdxX3xX68xe798xXexX3xX17xX1xX28x15c46xX3xXcxX1xX14xX3xX17xX25xX1axX17xX3xX7xX39xX4xX1xX3xX126xX1xXe8xX3xX17xX28xXc7xX4xX3xXexX60xX291xX17xX3xXa8xX15dxX6xX3xX68xXe8xX17xX3xXa8xXa9xXexX3xXexX60xX291xX17xX3xX82xX90xX90xX3xXexX185xX3xXa8xX1faxX17xX25xX14axX3xXexX109xX17xX25xX3xX2xX98xf965xX3xX7xX20xX3xX72xXc7xXdxX3xX4xX41xX17xX25xX3xX78x119f3xf76exX3xXexX1a3xX17xX25xX3xX72x1104fxX17xX3xXa8xX147xX14xX3xXexX28xX3xXexX20xXe8xX17xX3xX2b6xXa4xX3xX1xX2baxXdxX3xXa8xXa9xXexX3xXexX60xX291xX17xX3xX82xX67xX85xX90xX90xX3xXexX185xX3xXa8xX1faxX17xX25xX14axX3xXexX109xX17xX25xX3xX2xX8exX366xX376xX3xX25xXdxX39xX3xXexX60xX15dxX3xX7x15176xX17xX3xX2b6xX14xd034xXexX45xX1xX6xX3xXa8xX3c4xXexX3xX4xX6xX17xX1xX3xXexX39xX4xX3xXa8xXa9xXexX3xXexX60xX291xX17xX3xX2xX8bxX8bxX3xXexX60xXdxX16xX14xX3xXa8xX1faxX17xX25xX376xX3xXexX185xX3xX5xX16xX3xX1xX2baxX3xX17xX25xX1x15ac5xX20xX3xX25xXdxX3bfxX1bxX3xX4xe177xX17xX3xX2xX14axX82x104dexX366xX67xX3x15e0exX1xX28xX29xX17xX25xX3xXexX60x14b10xX17xX1xX3xX2b6xX1axX15xX3xX22xXedxX17xX25xX3xX126xXcxX18bxX3xXa8xXa4xX3xX4x12e49xX3xX8bxX3xX78xX1xX14xX3xXa8xXa9xXexX3xXexXdxX291xX14xX3xX4xX1xX14xcfedxX17xX3xX78xX1xX14xX3xX22xX1axX17xX3xX4xX28xX3xX126xXcxX18bxX3xX78xXdxX2a9xX14xX3xX1bx120f4xX14xX67xX3xX40fxX1xX2edxX3xXa8xXa9xX20xX3xXexX1a3xX3xX4xX1xX131xX4xX3xXexX1xXe8xX17xX1xX3xX4xXc0xX17xX25xX3xX4xX14xX2baxX4xX3xX68xX147xX14xX3xX4xX162xX3xXa8xXa9xXdxX3xX68xXdxX2a9xX14xX3xX18exX14xX37exX4xX3xX1xX2baxXdxX3xX78xX1xX42dxX6xX3x140a7xX3cxX3xX72xXe8xX3xXa8xXa9xXdxX3xX68xXdxX2a9xX14xX3xX13xX164xX126xX146xX3xX4xX39xX4xX3xX4xX3c4xXbxX3xX17xX1xXdxX16xX1bxX3xX78xX375xX3xX82xX90xX82xX2xX3x12e96xX3xX82xX90xX82xX8dxX67xX67xX67xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX20xX22xX15xXaxX12xX0xXdxX1bxX25xX3xX7xX60xX4xX9xXaxX45xX45xX4xX67xX68xX6xX20xXbxX1xX14xXexX1xX20xX67xX72xX17xX45xX22xX10xX7xX78xXexX20xXbxX45xX17xX10xX7fxX7xX45xX82xX82xX2xX85xX45xX2xX2xX2xX22xX8bxX2xX8dxX8exX85xX90xX90xXexX2xX94xX85xX8bxX2xX98xX5xX82xX67xX9cxXbxX25xXaxX3xX45xX12xX146xX1axX17xX25xX3xX1xX28xX29xX17xX25xX14axX3xX1xX20xX6xX14axX3xX5xX1abxX3xX72xX31dxXexX3xXexX60xXdxX3xX1axX17xX3xX72xXe8xX3xXexX28xX2fxX17xX25xX3xX17xX1xXc7xX3xX4xXc0xX17xX25xX3xXa8xX131xX4xX3xX4xX39xX4xX3xX3cxX14xX6xX3xX13xX41xX17xX25xX67xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX20xX22xX15xXaxX12xfb3axX1xX39xXexX3xX1xX14xX15xX3xXexX60xX14xX15xX165xX17xX3xXexX1xX37exX17xX25xX3xX17exX37exX17xX25xX3xX17xX28xXc7xX4xX3xX17xX1xXc7xX3xX17xX25xX14xX1faxX17xX14axX3xX164xX3bfxX17xX25xX3xX68xX2baxX14axX3xX4xX1xX158xX17xX1xX3x11d84xX14xX15xX165xX17xX3xX72xXe8xX3xX17xX1xX1axX17xX3xX22xX1axX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xXcxX1xX6xX20xX3xX17xX25xX14xX15xX16xX17xX3xXa8xX20xXe8xX17xX3xX78xX2b2xXexX14axX3xXexX1xXedxX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xXexX1x143e9xX17xX25xX3xX5xXffxXdxX3xX17xX1xXdxX16xX1bxX3xX72x132a8xX3xX4xX1xX158xX17xX1xX3xXexX60xX15dxX3xXa8xX165xX3xX60xX6xX3xXexX60xX20xX17xX25xX3xX17xX109xX1bxX3xX82xX90xX82xX82xX14axX3xXbxX1xX3c4xX17xX3xXa8xX3c4xX14xX3xX72xX165xX3xXa8xX158xX4xX1xX3xX126xXcxX18bxX3xX17xX1axX17xX25xX3xX4xX6xX20xX3xX82xX3xX2b6xXa4xX3x10859xX29xX17xX3xX3cxXdxX3xX72xXe8xX3xX40fxX6xX20xX3xX49bxX39xX376xX3xX25xXdxX3bfxX1bxX3xXexX185xX3xX5xX16xX3xX1xX2baxX3xX17xX25xX1xX3fcxX20xX3xX2b6xX14xX37exX17xX25xX3xX90xX14axX2xX8bxX366xX376xX3xX5bdxX14xX15xX2b2xXexX3xXexX1axX1bxX3xX4xX41xX17xX25xX3xX72xXc7xXdxX3xXexX2edxX17xX1xX3xX583xX1x13db4xX3xXcxX1x10e64xX3xX72xXe8xX3xX4xX3bfxX3xX17xX28xXc7xX4xX3xXexX1xXedxX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xXexX37exXexX3xX4xXc0xX17xX25xX3xXexX39xX4xX3xXbxX1xX405xX17xX25xX3xX4xX1xX37exX17xX25xX14axX3xX78xXdxX2a9xX1bxX3xX7xX20xX39xXexX3xX72xXe8xX3xXexX1xX158xX4xX1xX3xX131xX17xX25xX3xX5xXdxX17xX1xX3xX1xX20xXa9xXexX3xX72xXc7xXdxX3xX22xX15dxX4xX1xX3xX40fxe306xX3cxce6fxX146xX2b4xX2xX98xX376xX3xX4xX1xX14xX17xX25xX3xX7xX131xX4xX3xX25xXdxXe2xX3xX25xX418xX17xX14axX3xX68xX3bfxX20xX3xX72xX16xX14axX3xXexXc0xX17xX3xXexXa9xX20xX3xX72xXe8xX3xXbxX1xX39xXexX3xX1xX14xX15xX3xX25xXdxX39xX3xXexX60xX15dxX3xXexX20xX3xX5xXc7xX17xX3xX4xX174xX6xX3xX78xX1xX14xX3xX146xXdxX3xXexX158xX4xX1xX3xX5xX15dxX4xX1xX3xX7xX162xX3xX164xX165xX17xX3xX13xX41xX17xX25xX67xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX20xX22xX15xXaxX12xX64fxX6xX14xX3xX17xX25xX1xXdxX3xX5xX1abxX3xXexXa9xXdxX3xX164xX165xX17xX3xXcxX1xX28xXffxX17xX25xX14axX3xX4xX39xX4xX3xXa8xXa9xXdxX3xX68xXdxX2a9xX14xX3xXa8xXa4xX3xX22xX1axX17xX25xX3xX1xX28xX29xX17xX25xX14axX3xX1xX20xX6xX3xXexX60xX28xXc7xX4xX3xX19xX109xX17xX25xX3xX1bxX2baxX3xXcxX1a3xX376xX3xXa8x13b2cxXexX3xX1xX20xX6xX3xXexXa9xXdxX3xX68xX131xX4xX3xXbxX1xX41xX3xXa8xXdxX291xX14xX3xX54xX39xX4xX3xX13xX1faxX3xX17xX42dxXdxX3xX4xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX72xXc7xXdxX3xX164xXa9xXdxX3xXa8xX20xXe8xX17xX3xX5bdxX14xX1axX17xX3xXcxXdxX291xX17xX3xXbxX1xX20xX17xX25xX14axX3xX22xX1axX17xX25xX3xX1xX28xX29xX17xX25xX3xXexXa9xXdxX3xX164xX165xX17xX3xX18exX14xX37exX4xX3xXcxX1a3xX3xX19xXa9xX4xX3xX19xX20xX17xX25xX3xX18exX14xX1axX17xX67xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11f26xX14xXexX1xX20xX60xXaxX12xXcxX69cxX3xX848xX17xX1xX0xX45xXbxX12

Tú Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đảm bảo an ninh trật tự mùa lễ hội

Đảm bảo an ninh trật tự mùa lễ hội
2022-03-25 11:17:00

baophutho.vn Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2022 đang đến gần. Thời gian này, cùng với các sở, ban, ngành, các cơ quan chức năng, để đảm bảo an...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long