Cập nhật:  GMT+7

Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại tỉnh

Ngày 3/5, Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Nguyễn Khắc Định - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 – 2023.

Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại tỉnh

Toàn cảnh buổi giám sát

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo một số huyện, thành, thị.

Giai đoạn 2018 - 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã bám sát Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; ban hành các Chương trình, Kế hoạch về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tuyên truyền sâu rộng quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, và giải pháp của Nghị quyết. Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã chủ động rà soát, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo theo quy định.

Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu phát biểu tại buổi giám sát

Tính đến hết tháng 12/2023, tỉnh Phú Thọ có 1.004 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 134 đơn vị so với năm 2015 (đạt 11,77%); giảm 107 đơn vị so với năm 2017 (đạt 9,63%); giảm 14 đơn vị so với năm 2021 (đạt 1,38%). Từ năm 2015 đến nay: Tỉnh đã thực hiện giải thể 17 đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả. Các đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp lại; giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả hoặc không phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; sắp xếp tinh gọn đầu mối bên trong, nâng cao hiệu quả hoạt động. Các phương án xử lý về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Công tác rà soát, sắp xếp lại nhân sự, bố trí sử dụng viên chức cơ bản phù hợp theo cơ cấu, vị trí việc làm, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng đội ngũ viên chức.

Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại tỉnh

Đồng chí Ngô Trung Thành - Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội, thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát.

Đối với công tác quản lý biên chế, tỉnh ban hành Nghị quyết phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh theo đúng thẩm quyền; quyết định giao số lượng người làm việc, hợp đồng lao động, tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả biên chế được giao theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo theo yêu cầu, biên chế được điều chỉnh, cân đối phù hợp sau khi sắp xếp, sáp nhập các đơn vị, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu biên chế; thực hiện rà soát hàng năm, đánh giá trình độ đào tạo, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, sắp xếp vị trí việc làm. Việc thực hiện tinh giản biên chế đảm bảo đúng nguyên tắc và trình tự các bước thực hiện; dựa trên sự lựa chọn những người có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt giữ lại làm việc lâu dài, ổn định. Giai đoạn 2018-2023, tỉnh đã tinh giản được 761 biên chế viên chức, số lượng cấp phó trong các đơn vị sự nghiệp công lập cơ bản đảm bảo theo quy định. Tỉnh cũng đã triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công lập; nâng cao năng lực quản trị, hoàn thiện cơ chế tài chính, thực hiện cơ chế tự chủ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập...

Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Tình trạng thiếu giáo viên vẫn đang diễn ra ở hầu hết các địa phương; công tác tuyển dụng viên chức còn gặp nhiều khó khăn; việc bố trí số lượng cấp phó đối với đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực y tế và giáo dục còn nhiều bất cập; lãi suất ngân hàng cao gây áp lực đáng kể đến việc triển khai thực hiện chủ trương xã hội hóa tại các đơn vị y tế; khả năng tự chủ tài chính của các đơn vị còn thấp do điều kiện KT-XH trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn...

Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại tỉnh

Đồng chí Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Tại buổi làm việc, tỉnh Phú Thọ đã đề xuất nhiều nhóm giải pháp liên quan đến thể chế chính sách, tổ chức thực hiện, nguồn lực.... Theo đó, kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo đồng bộ việc rà soát bổ sung, sửa đổi các Luật liên quan đến con người và tổ chức bộ máy...; các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở theo ngành, lĩnh vực; xem xét, giữ ổn định số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022-2026; sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước; điều chỉnh quy định về số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Y tế tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ cho phù hợp với với quy mô trường, lớp, số lượng các điểm trường lẻ, các đơn vị sự nghiệp y tế đa chức năng, có quy mô lớn về tổ chức và nhân lực...

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát cũng đặt ra nhiều vấn đề yêu cầu tỉnh phân tích, làm rõ như: Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tinh giản biên chế; xây dựng và ban hành đề án vị trí việc làm; xác định mục tiêu cụ thể phù hợp với từng địa phương, đơn vị trong sắp xếp, giải thể và tinh giản biên chế; tình trạng dư thừa cấp phó; giải pháp và mô hình cho việc sáp nhập các cơ sở giáo dục, y tế; làm rõ tinh giảm biên chế trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật và mối quan hệ giữa các vấn đề về tự chủ chuyên môn, tự chủ nhân sự, tự chủ tài chính...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Phú Thọ thời gian qua. Tỉnh đã quan tâm, kịp thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, Kết luận của Đảng, các quy định pháp luật của Nhà nước về đổi mới tổ chức, quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Ghi nhận, trao đổi đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh chủ động tháo gỡ những tồn tại, bất cập thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của các cơ quan ở Trung ương, Đoàn giám sát sẽ tiếp thu, trao đổi, làm việc với các Bộ, ngành có liên quan và Chính phủ để xem xét, làm rõ, kịp thời có hướng xử lý, điều chỉnh cho phù hợp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo sự chủ động cho các địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Trân trọng tiếp thu ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội và các thành viên đoàn giám sát, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu cho biết, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát các nhiệm vụ, chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp của đoàn giám sát, bổ sung, hoàn thiện báo cáo gửi đoàn giám sát, nhất là tổng hợp các kiến nghị, đề xuất để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại tỉnh

Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Bí thư Thành ủy Việt Trì phát biểu tại buổi giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với thành phố Việt Trì.

Trước đó, đoàn giám sát đã đi thực tế tại Trung tâm Y tế Thành phố Việt Trì, làm việc với Thành phố Việt Trì, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Tại các đơn vị, đoàn đã nghe báo cáo tình hình thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; trao đổi và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cùng những đề xuất kiến nghị của các địa phương, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại tỉnh

Đồng chí Nguyễn Khắc Định - Phó Chủ tịch Quốc hội tặng hoa và quà cho cán bộ, nhân viên Trung tâm y tế thành phố Việt Trì.

Ngọc Tuấn


Ngọc Tuấn

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long