Cập nhật:  GMT+7
e142xe5c6x11283xf5cbx180a2x17fc7x16a9bx12165x14f61xX7xf28cx12eaexeb69x14c2ex16361x175b0xX5x17ee5xXaxf916x180e8x154f0xXexX3xXbxX1xXdxeb47xX3x100c0x14f5axX3x106abxXdxfa46xX1axX3x128efx15e17xX3xX1fxeaddxX1axX3x11d33x10767x10a1bx10b09xX3xXexX1xX2dxX1fxX1xX3xX5x110caxXbxX3xX13xe18exX1fxX2cxX3x18062x13013xX1fxX2cxX3xX7xX3bxX1fxX3xf8d6xXdxX21xXexX3xX2bxX6xX1axX0x1104dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12466xX10xX6x10ab5xXaxX12xX2bxX1x10620xX1fxX3x12dacx12213xX1dxX3xX1fxXdxX21xX1axX3xX24xX25xX3xX1fxX28xX1axX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xXexX1xX2dxX1fxX1xX3xX5xX37xXbxX3xX13xX3bxX1fxX2cxX3xX3fxX40xX1fxX2cxX3xX7xX3bxX1fxX3xX48xXdxX21xXexX3xX2bxX6xX1axX3x100aaxX25xX51xf0d9xX51xX2xX24xX25x171d3xX3x13421xX3xX25xX51xXa4xX51xXa4xXa9xXa4xX25x120ebxX3x124acxX2dxX3xX1ax103fexX1fxX2cxX3xe2a9xe8afxX68xX1fxX3x10e02xXc0x17706xX3xf96fx14027xe7dcxX3xXa4xXa9xXa4xX25xf429xX3xXcxee78xXc0xX1fxX2cxX3xXexX68xX1axX3xX3fxX1xXdx15f41xXc0xX3xXbxX1xXdxX1axX3x177daxXc0x17950xX4xX3xX2cxXdxX6xX3xXex141b1xX3xX4xX1x135c0xX4xX3x11cf4xX14xXexX3xXbxX1xXdxX1axX3xX1axXdxf7b3xX1fxX3xXbxX1x118d8xX3xXexXbbxX3xX1fxX2cxX2dxX2exX3xX2xX3xXf8xXdfxX1fxX3x10c13xe528xXa4xXd0xX3xXb7x122b6xXdxX3xX4x107bbxX4xX3xX7xXc0x16cd7xXexX3xX4xX1xXdxXdfxXc0xX3xXb7xX2dxXcaxX3xX2xX24xX1xe24cxXa9xX3xX1x12b7dxX1fxX2cxX3xX1fxX2cxX2dxX2ex172a5xX3xX48x11e64xX3xX1ax16d51xXdxX3xX1axXdxX103xX1fxX3xXbxX1xX108xX3xXf8x157f6xX14xX4xX3xXbxX1xX122xXexX3xXex117c7xXdxX3xXe7xXc0xee4cxX2exX3xXb7xX146xX3xX4x17a98xX6xX3xXcxXd3xXc0xX1fxX2cxX3xXexX68xX1axX3xX3fxX1xXdxXdfxXc0xX3xXbxX1xXdxX1axX3xXe7xXc0xXe9xX4xX3xX2cxXdxX6xX3xXexXbbxX3xX1fxX2cxX2dxX2exX3xX25xX2xX51xX2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx132eexXcaxX63xX2exXaxX12xX0xXdxX1axX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3fxX10xX1fxXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXax16a5axXdxX63xXexX1xec7dxX3xe7cbxX137xXa9xXbx15f97x1482exX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX1cfxX3xX137xX118xX25xXbxX1d5xX1d6xXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX51xX51xX4xX143xeb91xX6xXcaxXbxX1xXc0xXexX1xXcaxX143xXb7xX1fxX51xX63xX10xX7xX1cxXexXcaxXbxX51xX1fxX10xX1caxX7xX51xXa4xX25xXa9xX118xX51xX2xX2x15553xX63xX137xX2xX118xXa9xX1d1xX2xX25xXexX25xXa9x1604fxX137xX5xX118xX119xXexXcaxXdxX119xXexX1xX6xX2exX119xX1xXcaxX6xX119xXb7xX6xX1fxX2cxX119xXexXd3xX143x1480bxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xXbxX1xXdxX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xX1axX3xX24xX25xX3xX1fxX28xX1axX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xXexX1xX2dxX1fxX1xX3xX5xX37xXbxX3xX13xX3bxX1fxX2cxX3xX3fxX40xX1fxX2cxX3xX7xX3bxX1fxX3xX48xXdxX21xXexX3xX2bxX6xX1axXaxX3xX1caxXdxX63xXexX1xX9xXaxX1d1xX137xXa9xXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX137xX118xX25xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xXcaxX63xX2exXaxX12xX3fx11561xX3xXexX1x16cbcxXd0xX3xX7x18084xX3xX4x15040xX3xXa4xX3xXbxX1xXdxX1axX3xXf8xX156xX14xX4xX3xX4xX1x1261fxX1fxX3xX4xX1xXdxXdfxXc0xX3xXf8xX14xXexX3xX1fxX2dxX2exXd0xX3xX2cx10a97xX1axX3xXbxX1xXdxX1axX3xXexX2dxXdxX3xX5xXdxX21xXc0xX3xX6bxX13xXcaxX2dxX1fxX3xX1cxXdfxXexX3xX5xX2dxX3xX7xXf5xX4xX3xX1axX160xX1fxX1x152b2xX3xXb7xX2dxX3xXbxX1xXdxX1axX3xXexXd3xXc0xX2exX21xX1fxX3xXf8xXdxX21xX1fxX3xX3bxX1fxX1xX3xX6bxXcx11d4axXdxX3xXexX1xX127xX2exX3xX1xXcaxX6xX3xXb7xX2dxX1fxX2cxX3xXexXd3x17dfexX1fxX3xX4xe504xX3xX1d5xX6xX1fxX1xX306xX143xX3xXcxXd3xXcaxX1fxX2cxX3xXf8xX2bdxXd0xX3xX6bxX13xXcaxX2dxX1fxX3xX1cxXdfxXexX3xX5xX2dxX3xX7xXf5xX4xX3xX1axX160xX1fxX1xX306xX3xX1fxX13bxX1axX3xXexXd3xXcaxX1fxX2cxX3xX5xXcaxX160xXexX3xXbxX1xXdxX1axX3xX6bxX3fxXcaxX1fxX3xXf8xX156xX149xX1fxX2cxX3xXf8xXc9xX3xX4xX1xX2cdxX1fxX306xX3xX63xXcaxX3xX13xXdxX21xX1fxX3xX3bxX1fxX1xX3xXc4xXc0xX68xX1fxX3xXf8xX40xXdxX3xX1fxX1xX68xX1fxX3xX63xX68xX1fxX3xXexX1xe95dxX4xX3xX1xXdxX21xX1fxXd0xX3xX1cxX1x14952xX1fxX2cxX3xXf8x14a17xX1fxX1xX3xX4xXcaxX1fxX3xXf8xX156xX149xX1fxX2cxX3xXf8xX40xX4xX3xX5xX37xXbxXd0xX3xXexX3abxX3xX63xXcaxXd0xX3xXexX1xXe9xX1fxX2cxX3xX1fxX1xX127xXexX3xXf8xX127xXexX3xX1fxX156xX11exX4xX3xXb7xXdxX1fxX1xX3xXe7xXc0xX6xX1fxX2cxX3xX1axX2dxX3xX13xX3bxX1fxX2cxXd0xX3xX1a8xX122xX4xX3xX60xX2e0xX3xXb7xX2dxX3xX1fxX1xX68xX1fxX3xX63xX68xX1fxX3xXf8xXc9xX3xX4xX1xX2cdxX1fxX143xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xXcaxX63xX2exXaxX12xXcxXdxXdfxXbxX3xXf8xXdfxX1fxXd0xX3xXbxX1xXdxX1axX3xXexXd3xXc0xX2exX21xX1fxX3xX6bxXcxX322xXdxX3xXexX1xX127xX2exX3xX1xXcaxX6xX3xXb7xX2dxX1fxX2cxX3xXexXd3xX335xX1fxX3xX4xX339xX3xX1d5xX6xX1fxX1xX306xX3xX4xX16cxX6xX3xXf8xX160xXcaxX3xX63xXdxX103xX1fxX3xX48xXdxX4xXexXcaxXd3xX3xX48xfed3xXd0xX3xX4xX1xXc0xX2exX2b6xX1fxX3xXexX1xX2b6xX3xXexXbbxX3xXexXd3xXc0xX2exX21xX1fxX3xX63xX2dxXdxX3xX4x15ffcxX1fxX2cxX3xXexX335xX1fxX3xX4xX16cxX6xX3xX1fxX1xX2dxX3xXb7xX28xX1fxX3xX2bxX2cxXc0xX2exX103xX1fxX3xX2bxX1xX37xXexX3x14ea0xX1fxX1xXd0xX3xX5xX2dxX3xX1axX40xXexX3xX4xX68xXc0xX3xX4xX1xXc0xX2exX21xX1fxX3xXf8xX165xX2exX3xX4xX3bxX1axX3xX1d5x13f61xX4xX3xXb7x105b6xX3xXe7xXc0xX335xX3xX1xX156x1660cxX1fxX2cxXd0xX3xX2cxXdxX6xX3xXf8x14b74xX1fxX1xXd0xX3xXexXc0xXf1xXdxX3xXexX1xX4e6xX3xX4xX16cxX6xX3xXexXd3x10690xX3xX10xX1axX3xX48xXdxX21xXexX3xX2bxX6xX1axX143xX3x126ddxX1xXdxX1axX3xXbxX1xX122xXexX3xX1xX2dxX1fxX1xX3xX1fxX28xX1axX3xXa4xXa9xX2xX118xX3xXb7xX2dxX3xXf8xXc9xX3xXf8xXcaxX160xXexX3xX1fxX1xXdxX4dexXc0xX3xX2cxXdxX3bxXdxX3xXexX1xX156x11d28xX1fxX2cxX3xXf8xXdxX21xX1fxX3xX3bxX1fxX1xX3xXc0xX2exX3xXexX108xX1fxX143xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xXcaxX63xX2exXaxX12xX13xX14xXexX3xXbxX1xXdxX1axX3xX7xX2baxX3xX1axX6xX1fxX2cxX3xXf8xXdfxX1fxX3xX4xX1xXcaxX3xX4xX322xX1fxX2cxX3xX4xX1xX4daxX1fxX2cxX3xX2exX335xXc0xX3xX1fxX2cxX1xX21xX3xXexX1xXc0xX37xXexX3xXf8xXdxX21xX1fxX3xX3bxX1fxX1xX3xX1fxX1x16aecxX1fxX2cxX3xX1d5xX4daxX4xX3xX4xX3bxX1axX3xXb7xX2dxX3xX1fxX2cxXc0xX2e0xX1fxX3xX1fxX28xX1fxX2cxX3xX5xX156xX14xX1fxX2cxX3xXexX108xX4xX1xX3xX4xX3abxX4xX3xXexXd3xXcaxX1fxX2cxX3xX1fxX1xX5abxX1fxX2cxX3xX1fxX2cxX2dxX2exX3xXf8xX165xXc0xX3xX1d5xXc0xX68xX1fxX3xX1fxX28xX1axX3xX1axX11exXdxX3xXc4xXc0xXc6xX3xXc8xXc9xXcaxX3xXa4xXa9xXa4xX25xX143xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx100e4xXcaxXc0xXd3xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXcaxX3xX1a8xX122xXcaxX3xX48xX28xX1fxX3xX1fxX2cxX1xX21xX0xX51xXbxX12

Theo Báo Văn nghệ

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống

Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống
2024-04-19 10:07:00

Huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) có 28 dân tộc anh em đến từ 40 tỉnh, thành trên cả nước, mỗi dân tộc đều có những phong tục, tập quán, tín ngưỡng và nét đặc trưng riêng.

Rực rỡ màn bắn pháo hoa đêm giao thừa.

Rực rỡ màn bắn pháo hoa đêm giao thừa.
2023-01-22 01:19:00

baophutho.vn Thời khắc chuyển giao từ năm Nhâm Dần 2022 sang Quý Mão 2023, người dân Đất Tổ đã được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa rực rỡ sắc màu, mang nhiều...

Sắp khai mạc đường hoa Home Hanoi Xuan 2023

Sắp khai mạc đường hoa Home Hanoi Xuan 2023
2023-01-11 09:41:00

Sự kiện Home Hanoi Xuan 2023 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 25-1-2023 (nhằm ngày 22 tháng Chạp đến mồng 4 tháng Giêng), hứa hẹn mang đến khách du xuân những trải nghiệm khó...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long