Cập nhật:  GMT+7
f5cx3d43x66d1x6105x80e4x2788x81c9x5f6ax7863xX7x5e69x3bacx31b5x127fx399dx43a5xX5x2231xXax3cd6x40f8xX1x5df3x3919x516cx6afdxX3xXex57c9x1e81xX17xX1xX3xX1bxX15x78edxX4xX3x2cf1xXdx3e06x6e04xX3x281dx1aebxX3x24d7x4a76xX6xX3xX5x79a1xX17xX3xX7xX15xX3xX1bx7cd2xX17xX18xX0x6d85xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1749xX10xX6x6eeexXaxX12x2388x7581xX17xX18xX3x81a4x35bbxX3dx1438xX3x347fxXex7139xX4xX3x7382xX3dx13daxX3xX32xX2dxX3xX5x78d4xX4xX1x4fa8x863axX3xXex81bbxXdxX3x5216xX1xX28xX3xX4fxXdxX3xXex676bxX4xX1xX3xX5xX69xX4xX1xX3xX7x4c7axX3x520cx5e79xX17xX3xX4cx7c42xX17xX18xX3x91bbx3b51xX3xX4fxXdx13f9xX17xX3xX1bxX6xX3xX5xX95xX3xX1bxX15xX22xX4xX3xX25xXdxX27xX28xX3xX2axX88xX3xX87xX88xX17xX3xX4cxX8cxX17xX18xX3xX4x5cedxX6xX3xX4xX53xX4xX3x8899xX91xX6dxX3xXbxX1xX15x146fxX17xX18xX6dxX3xXexX1xX69xX3xXexX1bx153bxX17xX3xX2axX8cxX17xX18xX3xX2axX10xX17xX3xX25xX1xX28xX3xX4fxXdxX3xXexX7bxX4xX1xX3xX2axX2bxX3x92a5xXdx50faxX28xX3xX4fxXdxX95xX17xX3xX2dxX2exX6xX3xX5xX32xX17xX3xX7xX15xX3xX1bxX39xX17xX18x9549xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdx2c3fxX17xXaxX12xX0xXdxX2dxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXex3880xX5xX10xX9xXax1ba8xXdxX4fxXexX1x1250xX3xX2x3c99xX13fxX13fxXbxXbcx7decxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX13cxX3xX58xX57xX63xXbxXbcxX144xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX3dxX3dxX4xX102xXe9xX6xX117xXbxX1xX28xXexX1xX117xX102xX2axX17xX3dxX4fxX10xX7xX25xXexX117xXbxX3dxX17xX10xX137xX7xX3dxX57xX63xX2xX61xX3dxX2xX2xX2xX4fxX63xX2xX57xX2xX13fxX5axX61xXex1617xX63xX57xX61xX5xX2x2845x2fd8xX5axX57xX18axX58xX2xX18axX63xX63xX57xX13fx299fxX61xX13fxX190x73ddxX4fxX58xXe9xX10xX102x2219xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX1bxX15xX22xX4xX3xX25xXdxX27xX28xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX6xX3xX5xX32xX17xX3xX7xX15xX3xX1bxX39xX17xX18xXaxX3xX137xXdxX4fxXexX1xX9xXaxX2xX13fxX13fxX13fxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX58xX57xX63xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX117xX17xXaxX12x719exX1x1691xX3xX13xX1xXb5xX3xXexX69xX4xX1xX3x8b6ex8882x6568xfddxX3xXex3ed7xX17xX1xX3xX4cxX39xX3xX87xX70xXdxX3xX21fx484exX17xX18xX3xXexX1bxX6xX117xX3xX4xXc3xX3xX5xX15xX28xX3xX17xXdxX27xX2dxX3xX4xX1xX117xX3xX4xX53xX4xX3xX90xX69xX6xX3xXbxX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1xX6xX2dxX3xX18xXdxX6xX3xX1bxX15xX22xX4xX3xX25xXdxX27xX28xX102xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21dxX117xX4fxX132xXaxX12xXcxX22xXdxX3xX4fx2dc0xX3xX4xX211xX3xX90xX39xX17xX18xX3xX4xX1xX7bxX3xX4cxX39xX3xX87xX70xXdxX3xX21fxX22exX17xX18xX3xX190xX3x7687xX132xX3xX2axXdx1ebexX17xX3xX21dxXcx56b1xX3xXcxX222xX17xX1xX3xXb5xX132xX6dxX3xX20fxX1xX211xX3xX13xX1xXb5xX3xXexX69xX4xX1xX3xX21cxX21dxX21exX21fxX3xXexX222xX17xX1xX6dxX3xXcxX1bxX15x64baxX17xX18xX3xX21dxX6xX17xX3xXcx7111xX3xX4xX1xX5exX4xX3x82b8xX95xX3x92a0xXdx70e1xX3xXcxX2d8xX3xX4cxX8cxX17xX18xX3xX2a9xX15xX16xX17xX18xX3xX2axX2bxX3xXcxX28x8618xX17xX3xX2a9x90abxX17xX3xX1xX211xX6xX3xX190xX3xX21fxX28xX3xX5xX69xX4xX1xX3xX87xXcexXexX3xXcxX2d8xX3xX17xX2fdxX2dxX3xX57xX13fxX57xX63xX102xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21dxX117xX4fxX132xXaxX12xX0xXdxX2dxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2dxX4xX10xX190xX117xXe9xX1a6xX10xX4xXexX3xX4fxX18xX2dxX10xX4fxXdxX6xX3xX2axXdxX4fxX10xX117xX3xX2dxXbxX5axX3xXdxX13xX10xX17xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXaxX137xXdxX4fxXexX1xX13cxX3xX2xX13fxX13fx36f2xX144xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX13cxX3xX63xX57xX13fxXbxXbcxX144xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX3dxX6xXbxXbxX7xX3dxX117xXbxX10xX17xX3dxX2dxX10xX4fxXdxX6xX3dxXexX1xX28xX2dxXe9x423cxXbxX9xX17xX10xX137xX7xX3dxX57xX63xX2xX61xX3dxX2xX2xX2xX4fxX5axX13fxX18axX19cxX19cxX63xX2xXexX19cx372exX63xX57xX5xX19cxX190xX191xX5axX57xX18axX58xX61xX58xX57xX63xX5axX58xX2xX18axX57xX190xX13fxX63xX18axXe9xX10xX102xX1a6xXbxX18xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX190xXexX132xXbxX10xX9xXaxX2axXdxX4fxX10xX117xX3dxX2dxXbxX5axXaxX3xX4fxX6xXexX6xX190xX10xX17xX4xX117xX4fxX10xX9xXax906cxX1bxX1a6xX1a6xX6x47d9xX73xX52xX21fxX1a6xX2x7748x22faxX2a9xX2dfxX58xX137x41d7xX7xX21fxX7x706exX61xX58xX21fxX13xX5x8df4xX21exX2a9xX5axX13fxX2dfx4c9dxX422xX422xX13xX58x7610xX1bxX21dxX13xX13fxX412xX63xX40cxX21cxXe9xX4cxX117xX2dfxX61xX137xX416xXdxX5axX191xX422xXbxX21fxX21fx18ebxX28xX401xX2dxX19cxX21fxX61xX1xX2axX52xXbxX41cxX412xX63xX28xX2a9xX21exX13xX21cxX2e2xX21dxX422xX401xX2xXcxXe9xXbxX1xX427xX18xX422xX1a6xXbcxX18axX3bexX41cxX13fxX4xX19cxX3dxX132xX17xXexX25xX21dxX3bexX21fxX21dx5d8axX21exX117xX3bexX61xX17xX2dfxX416xX1a0xX5xX28xXe9xX58xX28xX13x1f42xXbxX2a9xXbcxX17xX46exX57xX73xXcxX4fxXcxX4xXbcxX376xX57xX21dxX2dxX6xX61xX3bexX73xX46exX6xX19cxXe9xX4cx5d16xX137xX376xX63xX21fxX376xX63xX21fxXaxX3xX4fxX6xXexX6xX190xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX4fxX6xXexX6xX190xX6xX1bxX18xX7xX9xXaxX58xX13fxX13cxX13fxX13cxX2xX58xX18axX13cxX13fxX13cxX2xX13cxX2xX13cxX2xX13fxX13fxX376xX13cxX13fxX13cxX63xX57xX13fxX13cxX63xX57xX13fxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX117xX17xXaxX12xX0xXdxX2dxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXaxX137xXdxX4fxXexX1xX13cxX3xX2xX13fxX13fxX13fxXbxXbcxX144xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX13cxX3xX19cxX2xX58xXbxXbcxX144xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX3dxX3dxX4xX102xXe9xX6xX117xXbxX1xX28xXexX1xX117xX102xX2axX17xX3dxX4fxX10xX7xX25xXexX117xXbxX3dxX17xX10xX137xX7xX3dxX57xX63xX2xX61xX3dxX2xX2xX2xX4fxX63xX2xX57xX2xX2xX2xX3bexXexX2xX57xX19cxX58xX5xX3bexX190xX191xX5axX57xX18axX58xX2xX58xX2xX61xX5axX13fxX63xX3bexX58xX190xX3bexX61xX10xX57xX58xX102xX1a6xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX1bxX15xX22xX4xX3xX25xXdxX27xX28xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX6xX3xX5xX32xX17xX3xX7xX15xX3xX1bxX39xX17xX18xXaxX3xX137xXdxX4fxXexX1xX9xXaxX2xX13fxX13fxX13fxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX19cxX2xX58xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX117xX17xXaxX12xX87x4ee5xXdxX3xX1bxX15xX22xX4xX3xX25xXdxX27xX28xX3xX4xXb5xX6xX3xX4xX53xX4xX3xXbcxX91xX6dxX3xXbxX1xX15xXc3xX17xX18xX6dxX3xXexX1xX69xX3xXexX1bxXcexX17xX3xX2axX8cxX17xX18xX3xX2axX10xX17xX3xX73xX1xX28xX3xX4fxXdxX3xXexX7bxX4xX1xX102xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21dxX117xX4fxX132xXaxX12xX21exX2fdxX2dxX3xX17xX6xX132xX3xX4xX211xX3xXe9x92d2xX132xX3xXbcxX91xX6dxX3xXbxX1xX15xXc3xX17xX18xX6dxX3xXexX1xX69xX3xXexX1bxXcexX17xX3xX2axX8cxX17xX18xX3xX2axX10xX17xX3xX73xX1xX28xX3xX4fxXdxX3xXexX7bxX4xX1xX3xX1bxX15xX22xX4xX3xX25xXdxX27xX28xX6dxX3xX4fxX32xX17xX18xX3xX5xX95xX3xX2ax39ccxXexX3xX4xX28xX17xX18xX3xXexXdx211dxX17xX3xX4xX53xX4xX3xX2a9xX28xX6xX3xX4cxX8cxX17xX18xX6dxX3xX18xX39xX2dxX13cxX3xX422xX91xX3xX4cxX132xX3xX13xX15xX16xX17xX18xX6dxX3xX4cxX8cxX17xX18xX3xX2dfx351bxX6dxX3xX73xXdxX2dxX3xX87xX5exX4xX6dxX3xX13xX1xX28xX3xX4cxX211xX6xX6dxX3xXbxX1xX15xXc3xX17xX18xX3xX2a9xX32xX17xX3xX20fxX1xX2exX3xX190xX3xXexX1xX2bxX17xX1xX3xXbxX1x93adxX3xX2a9xXdxX27xXexX3xXcxX1bxX1cxX144xX3xXexX1xX69xX3xXexX1bxXcexX17xX3xX4cxX8cxX17xX18xX3xX52xX16xX17xX6dxX3xXbcxX91xX3xXcxXdxX2a4xX17xX3xX73xXdxX2a4xX17xX3xX190xX3xX1xX28xX132xX27xX17xX3xX2dfxX32xX2dxX3xXcxX1xX6xX117xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX117xX17xXaxX12xX0xXdxX2dxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXaxX137xXdxX4fxXexX1xX13cxX3xX2xX13fxX13fxX13fxXbxXbcxX144xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX13cxX3xX5axX18axX13fxXbxXbcxX144xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX3dxX3dxX4xX102xXe9xX6xX117xXbxX1xX28xXexX1xX117xX102xX2axX17xX3dxX4fxX10xX7xX25xXexX117xXbxX3dxX17xX10xX137xX7xX3dxX57xX63xX2xX61xX3dxX2xX2xX2xX4fxX63xX2xX57xX2xX2xX63xX2xXexX2xX61xX5axX61xX5xX2xX190xX191xX5axX57xX18axX58xX2xX58xX57xX2xX5axX13fxX3bexX3bexX13fxX190xX10xX57xX2xX2xX18axX102xX1a6xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX1bxX15xX22xX4xX3xX25xXdxX27xX28xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX6xX3xX5xX32xX17xX3xX7xX15xX3xX1bxX39xX17xX18xXaxX3xX137xXdxX4fxXexX1xX9xXaxX2xX13fxX13fxX13fxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX5axX18axX13fxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX117xX17xXaxX12xX21dxXdxXebxX28xX3xX4fxXdxX95xX17xX3xX2dxX2exX6xX3xX5xX32xX17xX3xX7xX15xX3xX1bxX39xX17xX18xX102xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21dxX117xX4fxX132xXaxX12xX2dfxX95xX3xX1bxX15xX22xX4xX3xX25xXdxX27xX28xX3xX2axX88xX3xX87xX88xX17xX3xX4cxX8cxX17xX18xX3xX5xX2bxX3xX1xX117xX70xXexX3xX90xX5e8xX17xX18xX3xX2dxX6xX17xX18xX3xXexX7bxX17xX1xX3xX4xX5e8xX17xX18xX3xX90xX39xX17xX18xX3xX17xX1x5522xX2dxX3xXexX53xXdxX3xX1xXdxX27xX17xX3xX5xX70xXdxX3xX4xX53xX4xX3xX1xX1cxX17xX1xX3xXexX1xX5exX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1xX117xX70xXexX3xX2axX2fdxX17xX3xX1xX211xX6xX6dxX3xXexX7bxX17xX3xX17xX18xX15x5820xX17xX18xX3xX4xXb5xX6xX3xX4xX15xX3xX4fxX32xX17xX3xX2axX8cxX17xX18xX3xX87xXcexXexX3xXcxX2d8xX3xX18x4ebbxX17xX3xX2axX22xXdxX3xXexX7bxX17xX3xX17xX18xX15xX8d5xX17xX18xX3xXexX1xXc3xX3xX4xX2exX17xX18xX3xXexX2d8xX3xXexXdxX2a4xX17xX144xX3xX18xXdxX53xX117xX3xX4fx8fe3xX4xX3xX90xX70xX117xX3xX5x31e1xX3x7026xX21cxX6eaxX17xX18xX3xX17xX15xX22xX4xX3xX17xX1xX22xX3xX17xX18xX28xX39xX17x9489xX6dxX3xX5x363fxX17xX18xX3xXexX283xX3xX1xX2bxX117xX3xX2axX88xX3xXexX1bxX28xX132xX88xX17xX3xXexX1xX6eaxX17xX18xX3xX4fxX32xX17xX3xXexX5e8xX4xX6dxX3xXexXdxX17xX1xX3xXexX1xX2f9xX17xX3xX90xX117xX2bxX17xX3xX25xX693xXexX6dxX3xX18xX8f1xX17xX3xXe9xX211xX3xX90xX39xX17xX18xX3xXexX1xXc3xXdxX3xX18xX211xXbxX3xXbxX1xX2f9xX17xX3xXexX70xX117xX3xX17xX2a4xX17xX3xX7xX283xX3xXbxX1xX117xX17xX18xX3xXbxX1xX2exX6dxX3xX1xXcexXbxX3xX4fx8986xX17xX3xX4xXb5xX6xX3xX4xX53xX4xX3xX1xX117xX70xXexX3xX90xX5e8xX17xX18xX3xX2axX2fdxX17xX3xX1xX211xX6xX3xX4fxX32xX17xX3xX18xXdxX6xX17xX3xXexX1bxX117xX17xX18xX3xX4fxX69xXbxX3xX2e2xXdxX2e4xX3xXcxX2d8xX102xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40dxX28xXexX1xX117xX1bxXaxX12xXcxX1xX28xX3xX4cxX15xX16xX17xX18xX0xX3dxXbxX12

Thu Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hướng về nguồn cội

Hướng về nguồn cội
2023-04-26 08:47:00

baophutho.vn Giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, biết ơn các bậc tiền nhân đã có công...

Hướng tới lễ hội an toàn thực phẩm

Hướng tới lễ hội an toàn thực phẩm
2023-04-24 14:11:00

baophutho.vn Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay được tổ chức gắn với Tuần Văn hóa- Du lịch, thu hút đông đảo du khách về thăm quan và dâng hương, nhu cầu sử dụng các...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long