Cập nhật:  GMT+7
w6rhu61pZ+G7oeG7t21FReG6p2ZDMOG7r8OJ4bu3cmbhur/hu7Dhu63hu69nQeG7reG7m0Fnw6zDqcSpw6xrZ+G7oW1n4bu5w7Xhu6Fn4bugI+G6oeG7rlAtaWxn4bu54bqm4buvw6ov4butaeG6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7rHJtcGbhur8wxJDDgUHhu7Fnw63hu4tn4bux4buv4bqsZ0ThurhtZWfDiXlB4butZ1vhu63hurpnMOG7reG6omfhu7Hhu63hu69nQeG7reG7m0Fnw6zDqcSpw6xrZ+G7oW1n4bu5w7Xhu6Fn4bugI+G6oeG7rlAtaWxn4bu54bqm4buvw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v+G7oMOKZ8OJ4butxrBkZzDDs+G7r2fDieG7rW9B4butZ0Phu63hurBn4bqh4buvxanDiWcwxJB3Z+G7iWprZ+G7oW3EkWfhu63hurjhu4rFqUFnxIPDuUFn4bu24bubQ2fhu4vDrMSpZ+G7oW3EkWfhu63hurjhu4rFqUFnUcOBbUFn4bus4bq8QeG7sWfhu4vDrOG7iWfhu6FtxJFn4but4bq44buKxalBZ+G7rMOzZ+G7rOG6oG1nw6xr4buJZ+G7oW3EkWfhu63hurjhu4rFqUFn4bug4bud4bu5Z+G7tOG7rcO5Z8Osw6xoZ+G7oW3EkWfhu63hurjhu4rFqUFnMOG7lUFnIOG6pEFnw61sw6xn4buhbcSRZ+G7reG6uOG7isWpQWdb4but4bq8Z0Dhu69B4butZ8Ota2pn4buhbcSRZ+G7reG6uOG7isWpQWfhu7bhu5Xhu7lnMOG7rW3DgWfDrWnhu4ln4buhbcSRZ+G7reG6uOG7isWpQWcw4butbUHhu61nIOG6pEFnaWzhu4ln4buhbcSRZ+G7reG6uOG7isWpQWcw4butbUHhu61n4buebWdpa2ln4buhbcSRZ+G7reG6uOG7isWpQWcwbeG7uWdA4bquQeG7sWdp4buJamfhu6FtxJFnw4nhu614Z8OM4buNZ1vhu63hurpnMOG7reG6omdrxKln4buhbcSRZ+G7reG6uOG7isWpQWcw4butbUHhu61nMOG7reG6vuG7imfEqWhn4buhbcOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur8wxJDDgUHhu7Fn4buhbuG7oWfhu6FtZ+G7ucO14buhZ+G7oCPhuqHhu65QLWlsZ+G7ueG6puG7r2fhu6HDgGdpw6lpbGxnw4nEkOG7huG6rEHhu7Fn4but4bqoQ2fDieG7hGfhu6ppZ+G7rcOB4buR4buhZ8OJxJDDgUHhu7FnSeG6vEHhu7Fn4buhbuG7oeG7rWfhu7fhu4plZ0Phu63DgUHhu7Fnw4nDg21nceG7jWdx4buG4bqo4buhZ0ThurjDskFn4bu34buIxJFnw63DqeG7i8OsbGfDicSQ4buG4bqsQeG7sWfhu63huqhDZ+G7ucO14buhZ+G7ueG6puG7r2fDicSQw4FB4buxZ+G7oeG6skHhu7FnceG6tkHhu7HDqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/IOG6sGfhu5/FqUHhu61nQeG7reG7lUFn4bu14butw4Phu69n4bufxalB4butZ0lvZ8SQbWdJ4buvxalBZ8OJxJDDgUHhu7FnQeG7sW/hu4pn4bu3b2fhu4nDqWzhu4vDrGfhu6FtxJFn4buLw6zDqeG7iWlpZ+G7n8WpQeG7rWdB4but4buVQWdxbUHhu7FnceG7huG6qOG7oWdx4buv4bun4bq4Z8OJxJB4w6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6vzDEkMOBQeG7sWdB4buxb+G7imVnw4nDgW9BZ8OJeUHhu61nw4nhurRn4buh4but4buC4buhZ8OJ4buvw7nhu7ln4buJw6zEqWfhu7fhu6/hu6fhurhnScO14buhZ8OM4buvQWfhu6Aj4bqh4buuUC1pbGVnw4nEkMOBQeG7sWdxw4BkZ8OtZ+G7ueG7gOG7r2dpZWfhu7nhu4Dhu69nw61n4buh4butw4FnQeG7seG7huG6rOG7r2fDicSQw7lBZ2lrZ8OJ4bq44bq04buvxJFn4buLaWtn4bu54buA4buvZ+G7n+G6tGdF4bq4QeG7sS9B4butw7Xhu6Fn4bu3w7Phu69n4buh4butw4FnQeG7seG7huG6rOG7r2fDicSQw7lBZ2lrZ8OJ4bq44bq04buvxJFnaWnEqWfhu7nhu4Dhu69naWVn4bu54buA4buvZ8OtZ+G7oeG7rcOBZ8OJxJB1Z3Lhu7lnw4nhu4RnacOtLWlqZ8OJ4bq44bq04buvw6ln4bu24buA4buKZ8OJduG7oeG7rWfDicOBb0Fnw4l5QeG7rWdx4buNZ+G7ocOAZ2xsbMOpasOsbGdB4bux4buG4bqs4buvZ8OJ4buEZ2lrZ8OJ4bq44bq04buvZ8OJxJDhuqpn4bu3w7lBZ3Hhu41nceG7huG6qOG7oWfDieG7r8O54bu5Z3Hhur5nw61n4bu54buA4buvZ0nDteG7oWfDjOG7r0Fn4bugI+G6oeG7rlAtaWzEkWfEqWnEqcOpw6xoa2dB4bux4buG4bqs4buvZ8OJ4buEZ2lrZ8OJ4bq44bq04buvZ8OJxJDhuqpn4bu3w7lBZ3Hhu41nceG7huG6qOG7oWfDieG7r8O54bu5Z+G7ueG7gOG7r2fhu5/hurRnReG6uEHhu7EvQeG7rcO14buhZ+G7t8Oz4buvZ0nDteG7oWfDjOG7r0Fn4bugI+G6oeG7rlAtaWzEkWdpw63hu4nDqWppxKlnw4nEkHVnw4nhu4RnacOtLWlqZ8OJ4bq44bq04buvZ3Hhu4bhuqjhu6Fnw4nhu6/DueG7uWdx4bq+Z+G7rW3hu69n4bu54buA4buvZ0nDteG7oWfDjOG7r0HDqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/UW5B4butZ+G7seG7r25n4buh4buXQ2dx4bqyZ3B44buh4butZ8OJ4butcsOBZ+G7oeG7l0Nnw4zhu41lZ0Phu63hu4bhuqxB4buxZWfDieG7rXhnw4nEkOG7l0Fn4bq7w4nhu61yw4FnQOG7seG7rXhnROG6uOG7iuG7pcOJZ2nDrWsvQF0t4bugW2VnQeG7sW/hu4pnaWkvaWgvw61ow61pZ+G7oeG6vm1n4bug4butdkHhu61nQ+G7reG6vsSRZ13hurjhu4rhu6XDiWdxeEHhu61nw61pay9dUS3hu57EgzBlZ0Hhu7Fv4buKZ8Otai9oaS/DrWjDrcOtZ+G7oeG6vm1n4bue4bqyZ8SDZ8OJ4bul4bq9ZGcww4FvQWfDiXlB4butZ+G7teG7reG6rkHhu7Fn4buhw4Bnw4zhu40vQ+G7reG7huG6rEHhu7Fn4bqqZ+G7oeG7l0NnceG6smfhu4vEkWfDrWlrZ8OM4buNL0Phu63hu4bhuqxB4buxL8OJ4buteGfDicSQ4buXQWfhu6Hhu5dDZ3HhurJnw6zEkWfhu4tnw4zhu41n4buh4buXQ2dx4bqyZ8OtxJFnw6xnw4zhu41n4buh4buXQ2dx4bqyZ2nDqcOqL0Phur/DqkPhur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkNN4bq4w4nhu63DgcSQZuG6v+G6oeG7j0Fn4bu2bUHhu7HDqi9D4bq/

Văn Lang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thủng dạ dày do lạm dụng thuốc giảm đau

Thủng dạ dày do lạm dụng thuốc giảm đau
2024-05-23 17:28:00

baophutho.vn Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ đã phẫu thuật cấp cứu thành công người bệnh bị thủng dạ dày do tự sử dụng thuốc giảm đau xương khớp...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long