Cập nhật:  GMT+7
74aaxe01exe764x9f46xf4e1xd143xce93xac27x9090xX7xdc4dxc630xceb3xa835xd2c8xbbdbxX5x8ee6xXaxee1fxXcxX1xXdxe1a6xXexX3xX5xdcadxXbxX3xc2e8x811fxd90axb828x89b8xX3xf815xcaacxdcbbxX3xX20xdc8axX20xX21xX3x9a5bxaeb8xX3xX1xd95bxXbxX3xXexX1xX1exX3xX1dxXdxca83xX20xX3xXexa499xX3xXexXdxX16xXbxX3xX20xX1xX1axX20xb0c9xX3xd7e8xX3dxX3xX5xb5ebxX3xXexX1x770exX20xX21xX3xXexXdxX20xX3xX5xXdx76d4xX20xX3xdc13xa8e1xX6xX20xX3xX1dxX16xX20xX3x7efexd9cbxX3xXexX1xXdxX3xXex8b86xXexX3xX20xX21xX1xXdxX39xXbxX3xXcx8d3ex7c57xXcxX3xX20xe877xe22bxX3xda77xdccexX83xf228xX0xa067xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX10xX6xX23xXaxX12x9a72xaac4xX3x8469xXdx9e15x9c50xX3xX23xc124xX4xX3xX2cxX2dxX3xde28xX2dxXa3xX3xXex81a0xXa3xX3xX2cxa5d9xX6xX3xb32bxX6xX20xX3xX1xX2dxX20xX1xX3xX5fxX60xX25xX16xXexX3xX1dx8bbexX20xX1xX3xX7xX70xX3xf285xX84xcf4exX88xd905xXacxaabaxX9dxXa0xc711x8b4bxXacxXcxX3xX2cxf02bxX3xX2cxXdxX39xX4xX3xXexX1xXdxX16xXexX3xX5xX1axXbxX3xX1dxX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX20xX28xX20xX21xX3xX2cxX2dxX3xX1xX30xXbxX3xXexX1xX1exX3xX1dxXdxX39xX20xX3xXexX3dxX3xXexXdxX16xXbxX3xX20xX1xX1axX20xX48xX3xX4axX3dxX3xX5xX4exX3xXexX1xX52xX20xX21xX3xXexXdxX20xX3xX5xXdxX5cxX20xX3xX5fxX60xX6xX20xX3xX1dxX16xX20xX3xX68xX69xX3xXexX1xXdxX3xXexX70xXexX3xX20xX21xX1xXdxX39xXbxX3xXcxX7bxX7cxXcxX3xX20xX80xX81xX3xX83xX84xX83xX86x993bxX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx805bxXa3xX23xX25xXaxX12xX0xXdxX81xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx7b79xX10xX20xXexX10xf124xXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxc258xXdxX23xXexX1xd5dfxX3xX83xXcfxdb7dxX2xXbxX4axa6d3xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX190xX3xX2xX84xX2xa3bfxXbxX4axX198xXaxX3xX7xX181xX4xX9xXaxX88xX88xX4xX159xXb8xX6xXa3xXbxX1xX60xXexX1xXa3xX159xX2cxX20xX88xX23xX10xX7x7682xXexXa3xXbxX88xX20xX10xX18bxX7xX88xX83xX86xX83xX83xX88xX2xX83xX84xX23xX1a5xX84xXd1xX83xXcfxX83xXd1xXexX194xX1a5xX86xX83xX5xXcfxXd5xXcfxX10xX194xX6xXb8xX83xX10xX1a5xX194x98aaxXcfxXcfxb5e9xX2xX84xXb8xX4xXd1xX194xX194xX159x7701xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xXdxX16xXexX3xX5xX1axXbxX3xX1dxX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX20xX28xX20xX21xX3xX2cxX2dxX3xX1xX30xXbxX3xXexX1xX1exX3xX1dxXdxX39xX20xX3xXexX3dxX3xXexXdxX16xXbxX3xX20xX1xX1axX20xX48xX3xX4axX3dxX3xX5xX4exX3xXexX1xX52xX20xX21xX3xXexXdxX20xX3xX5xXdxX5cxX20xX3xX5fxX60xX6xX20xX3xX1dxX16xX20xX3xX68xX69xX3xXexX1xXdxX3xXexX70xXexX3xX20xX21xX1xXdxX39xXbxX3xXcxX7bxX7cxXcxX3xX20xX80xX81xX3xX83xX84xX83xX86xXaxX3xX18bxXdxX23xXexX1xX9xXaxX83xXcfxX194xX2xXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX2xX84xX2xX1a5xXaxX3xX88xX12xX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX6xXbxXexXdxXa3xX20xXaxX12xX7bxbb71xX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX5xc0b6xXbxX3xX2xX83xX3xXcxX181xX1exX1fxX20xX21xX3xXcxX7bxX7cxXcxX3xc7e9xXdxX39xXexX3xXcxX181x8de1xX3xXexX80xX20xX21xX3xXexX70xX4xX3xX52xX20xX3xXexX1axXbxX3xX4xX1xXa3xX3xX1c4xX69xX3xXexX1xXdxX3xXexX70xXexX3xX20xX21xX1xXdxX39xXbxX3xXcxX7bxX7cxXcxX3xX20xX80xX81xX3xX83xX84xX83xX86xX159xX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xXa3xX23xX25xXaxX12xXcxX1xX1fxXdxX3xX21xXdxX6xX20xX3xXexXdxX16xXbxX3xX20xX1xX1axX20xX3xXexX1xX52xX20xX21xX3xXexXdxX20xX190xX3xXcxXb5xX3xX20xX21xX2dxX25xX3xX1a5xX88xX1a5xX3xX1dxX16xX20xX3xX1c4xX1xXdxX3xX1c4xX16xXexX3xXexX1x8342xX4xX3xX1c4xX69xX3xXexX1xXdxX159xX3xX17cxXa2xX20xX3xXb8xX30xX3xXexXdxX16xXbxX3xX20xX1xX1axX20xX48xX3xX4axX3dxX3xX5xX4exX3xXexX1xX52xX20xX21xX3xXexXdxX20xX190xX3xc90bxX20xX21xX3xX7cxX1xXb1xX81xX3xXd3xX60xX6xX20xX21xX3xXcxX60x9feexX20xX3xXd5xX3xX17cxX1xXa2xX20xX1xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xXexX181xX6xX3xX9dxX9exX3xXa0xXd8xXd9xXacxXcxX198xX3xX7xX70xX3xX1dxXdxX39xX20xX3xXexX1xXa3xXb1xXdxX190xX3xX84xX83xX2xX84xX86xX159xX1a5xX1a5xX2xX159xXd1xXd1xXd1xX198xX3xX84xX1f2xX194xX194xX159xXd1xX86xX194xX159x7e49xX1a5xX1a5xX198xX3xX52xX20xX21xX3xX169xe0cdxXdxX3xc29fxX60xX24xX20xX3xX9dx9aaaxX3xXd5xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xXexX181xX6xX3xX2cxXdxX5cxX20xX48xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xXexX181xX6xX3xX9dxX9exX3xXa0xXd8xXd9xXacxXcxX198xX3xX7xX70xX3xX1dxXdxX39xX20xX3xXexX1xXa3xXb1xXdxX190xX3xX84xX1f2xX2xX3dcxX159xX83xXcfxX1a5xX159xX2xX83xXd1xX198xX3xX1xX30xXbxX3xXexX1xX1exX3xX1dxXdxX39xX20xX3xXexX3dxX190xX3xXexX1xX6xX20xX1xXexX181xX6xXexX1xXdxX159xX7xXa3xXbxX1xX60xXexX1xXa3x83f6xX21xX81xX6xXdxX5xX159xX4xXa3xX81xX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xXa3xX23xX25xXaxX12xX17cxXa2xX20xX3xXb8xX30xX3xXexX181xc7c8xX4xX3xX1dxX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX20xX28xX20xX21xX3xX2cxX2dxX3xX1xX30xXbxX3xXexX1xX1exX3xX1dxXdxX39xX20xX3xXexX3dxX3xX4xX28xX3xX20xX1xXdxX39xX81xX3xX2cxXa6xX3xXexXdxX16xXbxX3xX20xX1xX1axX20xX48xX3xX4axX3dxX3xX5xX4exX3xXexX1xX52xX20xX21xX3xXexXdxX20xX3xX5xXdxX5cxX20xX3xX5fxX60xX6xX20xX3xX1dxX16xX20xX3xX68xX69xX3xXexX1xXdxX3xXexX70xXexX3xX20xX21xX1xXdxX39xXbxX3xXcxX7bxX7cxXcxX3xX20xX80xX81xX3xX83xX84xX83xX86xX3xXexX1xX10xXa3xX3xX5fxX60xX25xX3xX1dxXc8xX20xX1xX198xX3xX4xX1xXc8xX60xX3xXexX181xXa2xX4xX1xX3xX20xX1xXdxX39xX81xX3xXexX181xX1exX2baxX4xX3xXbxX1xXa2xXbxX3xX5xX60xX1axXexX3xX2cxX2dxX3xXa0xXdxXa2xX81xX3xX1dxX70xX4xX3xX9dxX9exX3xX2cxXdexX3xX2cxXdxX39xX4xX3xX4axX3dxX3xX5xX4exX3xXexX1xX52xX20xX21xX3xXexXdxX20xX3xX1dxX1ex9177xX4xX3xXexXdxX16xXbxX3xX20xX1xX1axX20xX159xX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbbeexX60xXexX1xXa3xX181xXaxX12xX17cxX1xXdxX3xX7bxX1excf26xX20xX21xX0xX88xXbxX12

Chi Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chắp cánh ước mơ khởi nghiệp cho sinh viên

Chắp cánh ước mơ khởi nghiệp cho sinh viên
2023-11-30 15:20:00

baophutho.vn Khởi nghiệp - “startup” là từ khóa được nhắc đến rất nhiều trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Khởi nghiệp khi...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long