Cập nhật:  GMT+7
4buNw4LGoeG7leG7s8SQc01Nw63hu5lK4bql4bqkTsSQ4bu54buZ4buPIcOK4buz4buVTeG6pMOJw4Lhu5VFdkXhu5XDieG6uMOJbeG7lUrDgkfhu5VOw4Lhu4bDieG6tG3hu5XDgsOK4buz4buVxqDhuqThuqLDieG7lcOCw4rhu7Phu5Xhu7PDgsOUScOJ4bq04buVTkzhuqzDicOC4buVLuG6pHThurjhu5Xhu7Xhu4zhu7Phu5VOw4LDlMOMw4nhurThu5Xhu5xP4bui4bqiw4nhu5Xhu7Phu69K4buV4bqlIeG6t+G6peG7leG7t+G6pOG7lcOCw4rhu7Phu5VOTOG7iOG7lcSQw7rhuqThu5VO4buS4buVw4nhurR14bui4buV4bub4bubL+G7m+G7jS/Dgsah4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKIeG7uXPhu7Xhu5nhu4/hurfhuqXhu7bhuqUt4buVMOG6tHXhu6Lhu5XGoXIv4bubbeG7lcOi4buI4buVLuG6pHThurjhu5Xhu7Xhu4zhu7Phu5XGoHXhu5Xhu7Z14bq44buVTsO64bq44buV4bu34bul4buV4buz4bq64buV4buz4buGw4nhurThu5XGoOG7p8OJ4buVTsOC4buGw4nhurThu5XDvXThurjhu5XDgsOK4buz4buVTeG6pMOJw4Lhu5VFdkXhu5XDieG6uMOJbeG7lUrDgkfhu5VOw4Lhu4bDieG6tG3hu5XDgsOK4buz4buVxqDhuqThuqLDieG7lcOCw4rhu7Phu5Xhu7PDgsOUScOJ4bq04buVTkzhuqzDicOC4buVLuG6pHThurjhu5Xhu7Xhu4zhu7Phu5VOw4LDlMOMw4nhurThu5Xhu5xP4bui4bqiw4nhu5Xhu7Phu69K4buV4bqlIeG6t+G6peG7lU3huqDhu5Xhu7fhuqThu5XDgsOK4buz4buVTkzhu4jhu5XEkMO64bqk4buVTuG7kuG7lU7DguG7kOG7lSFz4bqk4buVw7PDieG6tHXhu6Lhu5Xhu5vhu5sv4bubw7Ju4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+G7jeG6pEXhurThu5VNTOG7s8Ot4buZLy/hu7Nuw71z4bq4SsOCT07DguG6uG7GoMOJL+G7teG7uU1ETuG6uEovw4nhu7nhu5pNL+G7m8ah4buXcC/hu6Ny4bu14bufxqFw4bub4bub4bub4bufTsahcOG7n+G7o3LGocSQxqFuQ0rhurThu5nhu5Uv4buP4buNSuG7j8Oi4buI4buVLuG7tMSp4bu24bql4buV4bui4bqiT+G7leG7s3ZP4buV4buzdOG7s+G7leG7s0nhu5VN4buI4buV4bq04bqkdOG6uOG7leG7teG7jOG7s+G7leG7t3Xhurjhu5VOw7rhurjhu5VOw4Lhu5jhu7Phu5XDguG6pOG6rsOJ4buVw4nhurTDguG6pOG6okXhu5VOw5Phu7Phu5Xhu7N04buz4buVxqDhu6fDieG7lcO9w7nDieG7leG7s8OC4bqq4buV4bu3w7rhurjhu5Xhu7Phu45z4buV4buzdOG7s+G7leG7s+G7r0pt4buV4buzdOG7s+G7lcOJ4bq0dcOJw4Lhu5XGoMSC4buVSsOC4bq8w4nhurRt4buV4buzw4Lhu4LDieG6tOG7leG7teG6qOG7s8OC4buVw73huq7DicOC4buV4buy4bq4xqDhuqThu7UtxqFy4buVxqDEguG7leG7s+G7hsOJ4bq04buVTnThu7Phu5Xhu6Lhu5VOw4Phu5Xhu7Xhu5jhu5VKw4LhurzDieG6tG3hu5XGoOG6ruG7lU3huqTDicOCbeG7lU7huqThuqJP4buV4bu3RuG7s+G7lUTDguG7lOG7lU5Mw5LDieG6tOG7lU5Mw5TDjMOJ4bq0beG7lcSQw41KbeG7leG7s3Thu7Phu5VOw4LhuqTDg07hu5XDveG6qOG7leG7tcO64bui4buVw4LDiuG7s23hu5Xhu7fhu4Thu5Xhu7PDgknhuqThu5Xhu7PDguG6uOG7lU5Mw4Dhu5VOTMOUw43hu7Phu5VEw4LhuqThu5Xhu7fhuqThu5XDgsOK4buz4buVTkzhu4jhu5XEkMO64bqkbOG7lU5P4bui4bqiw4nhu5VOTE/hu6LEgsOJbeG7lcOJ4butw4nhurThu5Xhu7Nz4bq44buVw4nDgnfDieG7lU7DguG7kOG7s+G7lcagdeG7lURS4buVw4nhu6fDieG6tOG7lUrDguG6vMOJ4bq0beG7leG7s8OC4buCw4nhurThu5Xhu7Xhuqjhu7PDguG7lcO94bquw4nDguG7lcO94bquw4nDguG7leG7suG6uMag4bqk4bu1LcahcuG7lU7DguG7ueG6uOG7lUTDgk/hu6LDg8OJ4buV4buzdOG6uOG7leG7s8OCT+G7ouG6osOJ4buVReG7hsOJ4buV4buz4buOc+G7lcOJ4bq0dcOJw4Lhu5Xhu4Hhu5VOw4Phu5Xhu7PDguG6uOG7leG7s3TDieG7lcO9Rm3hu5XhurThuqR04bq44buVxqDhuqThuqLDiW3hu5XDicOC4butw4nhu5XGoOG6pOG6osOJbeG7lcOCw4rhu7Phu5VN4bqkw4nDgi/DgsOK4buz4buVxqDhuqThuqLDiWzhu5VKw4Lhu4LhuqThu5XDguG7ikrhu5XGoMON4bqk4buVSsOC4buM4buVw4JP4buiw4nDguG7lcOCw4rhu7Phu5VN4bqkw4nDguG7leG7t+G6sOG7lUtPw7nDieG7lcSQ4buebeG7lU7DguG7ueG6uOG7leG7teG7gOG6pG3hu5XDicWpReG7lcO9xalO4buVTuG6rMOJw4Lhu5XDguG6rMOJw4Lhu5VN4buQ4buz4buVRMOC4bq+4bu54buVw4J1w4nhurThu5XDieG6tHXhu6Lhu5Xhu7Phu45z4buVw4LDiuG7s+G7lU3huqTDicOC4buVTkzhurjDieG6tOG7lU7DgsOM4bqk4buV4bq04bqkc8OJ4buV4buI4buVTkzDlMOMw4nhurRt4buV4buI4buVw4nDgnVu4buV4bqld0rhu5VOTE/DieG6tOG7lUfDieG7leG7t+G6qMOJw4Lhu5XDicSCw4nhu5XDicODSm3hu5VEUeG7leG7s8OUScOJ4bq04buVw4LDiuG7s+G7leG7t8OUw4zDieG6tOG7lcOJ4bq0c+G7ouG7lU7hu5Lhu5XDvU9H4bqk4buVw4LDiuG7s+G7leG7t3ZP4buVTuG6pOG6osOJ4buVRMOC4bqk4buV4bu34bqk4buVw4LDiuG7s+G7lU5M4buI4buVxJDDuuG6pGzhu5VOw4Lhu5jhu7Phu5XDguG6pOG6rsOJ4buVw4nhurTDguG6pOG6okXhu5VOw5Phu7Phu5VLT+G7ouG7leG7s8OCw4Phu5Xhu7PDgk/hu6LhuqLDieG7lUXhu4bDiW3hu5XDieG7rcOJ4bq04buV4buzc+G6uOG7leG7s8OC4buvTuG7lcSQw5Thu4rDieG6tOG7leG6tOG6pHThurjhu5Xhu7Xhu4zhu7Phu5XDicOCdeG7lU5Mw5TDjMOJ4bq0buG7leG6tXXhu5VN4bq4dE7hu5Xhu7PDgsOUScOJ4bq04buVTkzhuqzDicOC4buVTuG7ksOJ4bq04buVReG7hsOJ4buVw4LDiuG7s23hu5XDguG6uMO6TuG7leG7t0bDieG6tOG7leG6tOG6pHThurjhu5Xhu7Xhu4zhu7Phu5VOw4Lhu7nhurjhu5VLT+G7ouG7leG7t+G6qMOJw4LigKbhu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSlNPTsOC4bq4TOG7meG7j+G6veG7p8OJ4buVInPDieG6tOG7jS9K4buP

Văn Lang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giáo dục ý nghĩa ngày Tết cổ truyền cho học sinh

Giáo dục ý nghĩa ngày Tết cổ truyền cho học sinh
2021-02-11 07:11:32

PTĐT - Khuôn viên nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã rực rỡ sắc Xuân. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, các trường không tổ chức phần hội rộn ràng như mọi năm,...

Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài

Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài
2021-02-02 19:19:03

PTĐT - Những năm qua, khuyến học khuyến tài đã trở thành phong trào có sức lan toả được người dân toàn tỉnh hưởng ứng. Không chỉ khuyến học, khuyến tài tại trường học, các cơ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long