Cập nhật:  GMT+7
4buq4bqv4buyWTHhuqkq4buJ4buJUFjDrcSo4bqxxKnhuqk0WOG7sOG6rOG6ryrhurFZ4bqrOjFZxIPhurE74bqxWTBkYsSDWTHhuq9q4buVw6Fi4bukWTAhYlliw6nhu6RZMWZZxKnDs+G7hWLEg+G7pFkzIuG7lVnEg13hu5Xhu6RZ4buRXcSpWTJ7YlnEqeG6vzHhu6ov4bqv4buy4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buw4buq4bqx4bqrxINZ4buJ4buLMVBYLy8x4bumMCpjw63huq9qxKnhuq9j4bum4buRYi8yNOG7ieG6rcSpY8OtL2I04buT4buJL+G7siXhu7Lhu7gv4bu4JDLhu7Thu7Lhu7hA4bu2QMOdxKnhu7Ij4bu2JSUj4bqp4buy4bum4bqnw63Eg1hZL+G7sOG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sHjDqmLEg1kx4bqv4bq3WULEg2rhu5XhuqNiWcSo4bqv4bq1WcSo4bqvKmLhuq9Z4bquauG7lcOhYi1ZSuG7nVnhu5HhurE5Ylnhu6/EqOG7kFnEqMOiYuG6r1lq4bud4bukWcSo4buLw7NoYsSDWeG7rypiWXd7Ylnhu5FdYlnEqMOiYuG6r1lu4buVWeG7kT9ZMSYxWTM64bqxWTDhurHhuqFqWcSpKWLEg1nhuq9jKlnhu5B44buQ4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4bquNCoyWOG7sMONxKh4xKgtWULEgz/hu5VZJS3hu7hZxq/EqcOyMVlixIM/4buVWUAt4bu2WXvhuqtZ4bqp4bq1MeG6r+G7qOG7pFnEqTrhurFZ4bqs4bqvalnhuq9jOsSpWTPhur9ixINZxKh3xKjEqC3EqOG7i2pixINZxKl74bqrWeG6qeG6o1nhuq/hur/hurFZeMOhYlnhuq5sYsSD4bukWeG7iGhZ4buQ4bquLcSoxKhUd+G6qFnEqeG7gVkx4bqvw7IxWeG6reG6ryrhurFZ4bqrOjFZMSYxWeG6r2M6xKlZM+G6v2LEg1nEqHfEqMSoWcSp4buLY2LEg1kx4bqvw7Phu4NixINZxKnhu4vhurNi4bqvWcSC4bqx4buHWcSo4buBWeG6rmxixINZ4buQw7Phu4NixINZLVnhuqjhuqNZ4bqv4bq/4bqxWXjDoWJZ4bqubGLEg1liLuG6q1nhuqzhu51Z4bquZ+G6sVnhu7TDneG7siXhu6bhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu69jMuG7lVjhu7DEqOG7heG6sVky4buPWTFkWTPDqmLEg1kx4bqv4bq3WULEg2rhu5XhuqNiWcSo4bqv4bq1WcSo4bqvKmLhuq9Z4bquauG7lcOhYi1ZSuG7nVnhu5HhurE5Ylnhu6/EqOG7kFnEqMOiYuG6r1lq4bud4bukWcSo4buLw7NoYsSDWeG7rypiWXd7Ylnhu5FdYlnEqMOiYuG6r1lq4bud4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buw4buq4bqx4bqrxINZ4buJ4buLMVBYLy8x4bumMCpjw63huq9qxKnhuq9j4bum4buRYi8yNOG7ieG6rcSpY8OtL2I04buT4buJL+G7siXhu7Lhu7gv4bu4JDLhu7Thu7Lhu7hA4bu2QMOdxKnhu7Ij4bu2JSUj4bqp4bu04bum4bqnw63Eg1hZL+G7sOG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sMSo4bqv4bqxWTN9alkwZGLEg1kx4bqvauG7lcOhYlliKuG6q1nEg+G6scO0Klnhuq8q4bqxWTPhur/hurFZdiLhuqtZ4bqs4bqvOVnhu5E/WcSo4bqv4bq1WeG7mSxZw43huq9rWcSo4bqvZeG7puG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sMSC4bqxO+G6sVkzfWpZYi7huqtZYirhu5VZxKnhuq9qWeG6r2vEqVnhu7Ql4bu0WeG7kHjhu5BZM2FiWcSp4buNWeG7suG7tlnhuq9q4buVw6Bi4bukWcSp4bqvP2Lhuq/hu6RZxKnhuq/hurVZ4buRP1nEqOG7i2pixINZxKl74bqrWTM/Y1nEqTpj4bukWeG6r2p9Ylnhuqlq4buVw6BiWcSod8SoxKhZxKnDomLhuq9ZxKnhuq8q4bqrWcSD4bqxKlkxJjFZxIPhurE74bqxw5pZ4buvZGLEg1kx4bqvauG7lcOhYuG7pFkxZlnEqcOz4buFYsSD4bukWTAhYlliw6nhu6RZMyLhu5VZxINd4buVWeG7kT9Z4buRXcSpWTJ7YlnEqeG6vzFZYuG6ryjhuqtZMeG7gVnhu5Fv4bukWTPhur9ixINZ4buR4bqxOWJZw63huq9jYsSDWcSp4buLP2NZ4buLw6hiWeG6qWrhu5XDoGJZxKh3xKjEqOG7pFlie2LEg1kxKmNZM2bhurFZ4buJ4bq9YsSDWeG7kS5iWeG6r2MmWcSp4bqxYuG6r1nEqeG6r1tiWTFuKlli4bqve2JZMnti4bukWTA7Y1nEqcOqYlnhu5E/WcOt4bqvJsSpWeG6r2rhu5VZMSYxWeG6q+G6u2JZxKnhuq/huqFZxKnhuq8qY1kye2JZxKnhur8x4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buw4buq4bqx4bqrxINZ4buJ4buLMVBYLy8x4bumMCpjw63huq9qxKnhuq9j4bum4buRYi8yNOG7ieG6rcSpY8OtL2I04buT4buJL+G7siXhu7Lhu7gv4bu4JDLhu7Thu7Lhu7hA4bu2QMOdxKnhu7Ij4bu2JSUj4bqp4bu24bum4bqnw63Eg1hZL+G7sOG7qsOt4buwxILhurE74bqxWcSp4bqv4bqhWcSp4bqvKmNZMuG6seG6o2JZ4buLKlnEqeG7jVlixIM/4buVWSUt4bu4WTNhYllixIM/4buVWeG7suG7uC3hu7jhu6bhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu59qxKnhuq9j4buLWOG7sMSo4bqvalnhuq4/4buqL8Ot4buw

Thu Hà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đồng bào đội mưa về Giỗ Tổ

Đồng bào đội mưa về Giỗ Tổ
2024-04-18 10:18:00

baophutho.vn Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 năm Giáp Thìn), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, mặc dù trời mưa nặng hạt từ sáng sớm, nhưng số lượng đồng bào và du...

Lung linh sắc màu lễ hội dân gian đường phố

Lung linh sắc màu lễ hội dân gian đường phố
2019-04-09 05:27:20

PTĐT - Lễ hội dân gian đường phố Việt Trì năm Kỷ Hợi 2019 là sự kiện nhằm khơi dậy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với công lao dựng nước và giữ nước của các Vua...

Giỗ Tổ Hùng Vương trang trọng tại Lào

Giỗ Tổ Hùng Vương trang trọng tại Lào
2019-04-07 19:01:18

PTĐT- Ngày 6-4, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương lần đầu tiên tổ chức tại Lào với sự phối hợp Hội Liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Tổng hội, Hội...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long