Cập nhật:  GMT+7
2da0xdcbexb529xc19fx10cbbxa4edx11228xea48x8ffbxX7xa9c9x58bbx5822xe601x44e0x95efxX5x4dc3xXax891bxeaf6xX1xX6xXdxX3x3a96xf05axX4xX3x5c98xXdx2ee7xXdxX3x5945x6c93x97abxX1cxX3xX4xX1xa3d8xa1ebxd08fxX23xb920xX3xX21x45c3xX23xX3xX23xc56fxX2cxX3xX4x116d4xX3xXex62a3xf858xX23xX1cxX2cxX3x770cxe53axX29xX3xX1cx10f9axX29xX2cxX3xef85xX45xXexX3xfad0x9720xX23xX3xXex739exX4xX0xb5e4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc5e4x6e13xX4dxX29xXaxX12xX0xXdxX18xX1cxX3xX7xd2cfxX4xX9xXaxX55xX55xX4x9bb7xX21xX6xX65xXbxX1xX28xXexX1xX65xX77xX49xX23xX55xX4dxX10xX7x698dxXexX65xXbxX55xX23xX10xc959xX7xX55xX2x10b50xX2xd849xX55xX95x103f0xX4dx114ebxX2xX95x691cx418cxX9dx65f3xXexX2xd2ffxX9exX93xX93xXa3xX5xX2xX77x616dxXbxX1cxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX65xX4dxX29xXaxX12x7fd1x3d77xX23xX1cxX3xX4xX1x75e1xX3xb31axX1cxX28xX29xe5d8xX23xX3xXcxX1x82d9xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xc807xX28xX29xX2axX23x52dcxX3xf72dx11065xX3xX49xXdx84bfxX23xX3xX64xXcxf3baxX3xXcx5618xX23xX1xX3xX28xXe9xX2cxX3xXcxX70xX3axefd9xX23xX1cxX3xX64xX6xX23xX3x10e68xX4exX23xX3xX49xX45xX23xX3xXcxXf5xX23xX1xX3xc019xX29xX3xX49x9634xX3xX4x9f98xX4xX3xX40xX19xXdxX3xX21xXdx5bf5xX28xX3xXex489bxX23xX1cxX3xX1xX65xX6xX3xXf2xXc7xXf2xX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe1xX10xX6xX4dxXaxX12xb9d3xXcxXc7xXcxXe6xX3xXd0xX1cxX119xX29xX3xX93xXe6xX95xX3x6686xXex10b62xX4xX3xX23xX1cxX119xX29xX3xX9dxXe6xX9exX3xX4exX18xX3xX5xXd9xX4xX1x3f34xX2cxX3xXexX19xXdxX3xX13xX1xX28xX3xX1xX65xX19xXexX3xX40xX52xX23xX1cxX3xXcxX108xXcxXcxXe6xXcxX70xX28xX23xX1cxX3xXexX4exX18xX3xX5xXd4xX3xX1xX52xXdxX3xXc7xX2axX23xX3xXe1x9ea0xX23xX1cxX2cxX3x64caxX100xX3xXf2xXe1xXe6xXcxXcx7948xX108x5394xX3xXex6bbexX3xX4xX1xX15bxX4xX3xX88xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX4xX11cxX4xX3xX1xX65xX19xXexX3xX40xX52xX23xX1cxX3xXcxX108xXcxXcxX3xXexX70xX65xX23xX1cxX3xX4xX1xX3ax10e94xX23xX1cxX3xXexX70x4285xX23xX1xX3xbf98xXdx2e17xX3xXcxX1b0xX3xXe1xX19exX23xX1cxX3xXf2xX3axX1dcxX23xX1cxX3xXe6xX3xX1adxXd4xX3xX1xX52xXdxX3xXc7xX2axX23xX3xXe1xX19exX23xX1cxX3xX23x48e1xX18xX3xX13xXe9xX3xXe1x5ea2xXdxX3xX9axXa0xX2xX93xX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX65xX4dxX29xXaxX12xXcxX3bxXdxX3xX4dx9da9xX3xX4xX22xX3xX40xXc8xX23xX1cxX3xX4xX1xXcexX3xXd0xX1cxX28xX29xXd4xX23xX3xXcxX1xXd9xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xXe1xX28xX29xX2axX23xXe6xX3xXe8xXe9xX3xX49xXdxXedxX23xX3xX64xXcxXf2xX3xXcxXf5xX23xX1xX3xX28xXe9xX2cxX3xXcxX70xX3axX100xX23xX1cxX3xX64xX6xX23xX3xX108xX4exX23xX3xX49xX45xX23xX3xXcxXf5xX23xX1xX3xX28xXe9xX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX65xX4dxX29xXaxX12xX0xXdxX18xX1cxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX55xX55xX4xX77xX21xX6xX65xXbxX1xX28xXexX1xX65xX77xX49xX23xX55xX4dxX10xX7xX88xXexX65xXbxX55xX23xX10xX8fxX7xX55xX2xX93xX2xX95xX55xX95xX98xX4dxX9axX2xX95xX9dxX9exX9dxXa0xXexX2xXa3xX9exX93xX93xXa3xX5xX9axX77xXabxXbxX1cxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX65xX4dxX29xXaxX12xXcxX1xXdxX3xX40x5a1axX28xX3xX21xX22xX23xX1cxX3xX4xX1xX28xX29xX2axX23xX3xX23xX6xX18xX3xX1cxXdx40a7xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX40xX52xXdxX3x8723xX41xX18xX3xX13xX1xXedxX3xX49xX119xX3xXcxX1xXd9xX3x110f2x4106xX3xX14axX1xf98fxX3xXcxX1x8bfbxX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX65xX4dxX29xXaxX12xX1e6xXdxX1exXdxX3xX40xX301xX28xX3xX23xX20bxX18xX3xX23xX6xX29xX3xXexX1xX28xX3xX1xX335xXexX3xX9axX93xX9axX3xXf2xXc7xXf2xX3xX40x8c3fxX23xX3xXex9112xX3xX2xX9exX3xX1xX28xX29xe57axX23xX2cxX3xXexX1xX119xX23xX1xX2cxX3xXexX1xXd9xX3xX49xX119xX3xXcxX70xX28xX23xX1cxX3xXexX4exX18xX3xX40xX119xX65xX3xXexX19xX65xX2cxX3xX1xX28xX301xX23xX3xX5xX28xX29xX37exX23xX3xXcxX108xXcxXcxX3xXexXf5xX23xX1xX3xXexX1xX6xX18xX3xX1cxXdxX6xX3xX4xX11cxX4xX3xX1cxXdxX1exXdx5e1dxX3xX64xX22xX23xX1cxX3xX4xX1xX28xX29xX2axX23xX2cxX3xX4xX37xX3xXexX3axX3bxX23xX1cxX2cxX3xX21xX2fxX23xX3xX23xX33xX2cxX3xX40xX41xX29xX3xX1cxX45xX29xX3xX49xX119xX3xX49xX45xXexX3xX4dxX4exX23xX3xXexX52xX4xX3xX23xX1x8886xX18xX3xX4xX1b0xX3xX49xc2cfxX2cxX3xX40xX52xX23xX1cxX3xX49xXdxXedxX23xX3xXbxX1xX65xX23xX1cxX3xXexX70xX119xX65xX3xX70x8587xX23xX3xX5xX28xX29xX37exX23xX3xXcxX108xXcxXcxX2cxX3xX23xX4exX23xX1cxX3xX4xX6xX65xX3xX40xX37xXdxX3xX7x9b85xX23xX1cxX3xX49xX20bxX23xX3xX1xX65xX11cxX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1x3d9bxX23xX3xX4xX115xX6xX3xX23xX1xX4exX23xX3xX4dxX4exX23xX2cxX3xX21xX1exX65xX3xXexXc8xX23xX3xX49xX119xX3xXbxX1xX11cxXexX3xX1xX28xX29xX3xX4xX11cxX4xX3xX18x2ed4xX23xX3xXexX1xX125xX3xXexX1xX6xX65xX3xX4dxX4exX23xX3xXexX52xX4xX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX65xX4dxX29xXaxX12xX0xXdxX18xX1cxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX55xX55xX4xX77xX21xX6xX65xXbxX1xX28xXexX1xX65xX77xX49xX23xX55xX4dxX10xX7xX88xXexX65xXbxX55xX23xX10xX8fxX7xX55xX2xX93xX2xX95xX55xX95xX98xX4dxX9axX2xX95xX9dxX9exX9dxXa0xXexX2xXa3xX9exX93xX93xXa3xX5xX9exX77xXabxXbxX1cxXaxX3xX55xX12xX0xXbxX12xX1e6xXdxX1exXdxX3xXexX1xX125xX3xXexX1xX6xX65xX3xX4dxXdxXd4xX23xX3xX70xX6xX3xXexX376xX3xX23xX1cxX119xX29xX3xX93xXe6xX95xX3xX40xX372xX23xX3xX23xX1cxX119xX29xX3xX2xX95xXe6xX95xX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf903xX28xXexX1xX65xX70xXaxX12xXcxX1xX28xX3xXe1xX119xX0xX55xXbxX12

Thu Hà

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Những phiến đá “biết nói” trên núi Hùng

Những phiến đá “biết nói” trên núi Hùng
2024-04-12 17:46:00

baophutho.vn Trong không khí linh thiêng núi rừng ở Đền Hùng, nếu để ý ven lối đá xuyên suốt hành trình tham quan, du khách sẽ được nhìn thấy những phiến đá...

Lung linh sắc màu lễ hội dân gian đường phố

Lung linh sắc màu lễ hội dân gian đường phố
2019-04-09 05:27:20

PTĐT - Lễ hội dân gian đường phố Việt Trì năm Kỷ Hợi 2019 là sự kiện nhằm khơi dậy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với công lao dựng nước và giữ nước của các Vua...

Giỗ Tổ Hùng Vương trang trọng tại Lào

Giỗ Tổ Hùng Vương trang trọng tại Lào
2019-04-07 19:01:18

PTĐT- Ngày 6-4, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương lần đầu tiên tổ chức tại Lào với sự phối hợp Hội Liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Tổng hội, Hội...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long