Cập nhật:  GMT+7
VDjhu6rGrzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7hDnhu4Xhuq99xahVxII44bu04bqxxq8pM+G6tzjhu6DGrzw74bq/xq/hur844bu04buFxq/hu4U4ZuG6qzzGr+G6sTk14bq3xq/hur84YcavPDjhurPGr+G7quG7qOG7qMavPGpmxq/hu4ThurZP4bq+VC844buqVVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahVVDnhurE3xq/hu4Phu4c84buYxagvLzxQKeG7suG6s+G6vzhm4buFOOG6s1Bt4bq3Lz594buDxIPhu4XhurPhur8v4bq3fW7hu4Mv4buw4buw4buw4buoL+G7quG7quG7qj5X4buq4buo4buq4buq4buo4buo4buF4buqWeG7ruG7ruG7qOG7rOG6r+G7qlDDo+G6v303xajGry9VVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXhu6Xhu7Q8xq8p4bu0PMav4buDw7TGr8SDOOG7tOG6scavKTPhurc44bugxq/Egzk04bqxxq/hu4Xhu4fhu7LGr+G7g+G7iTzGr8SDOOG6p33Grzw44bqzxq88ambGr+G7hOG6tk/hur5UL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVeG6tjfhu7bDs8av4buw4buqL1bhu6DGr+G7hDjhu7bhurc4xq974bqz4bu24bq3xq9NOTPhu4XGr+G7hOG7h8Ohxq/hur844bqrOcavOOG6u+G6v8avbcOpOcavxanhurPhu7bhurfGr+G7hTjhu7Lhurc4xq/hurc5MOG6t8avw7kz4bq3OMavbTkz4bq3xq974buyxq/EgzjhurPhu7LGr+G7heG6oeG6tzjhu6DGr+G7peG6rsO5xq/hu4U4LMOzxq/hu4U4ZuG6qzzGr+G7heG7hyLGr+G7hOG6vsavTTkz4buFxq/hu4Thu4fDocav4buFZMavPDjhu4k8xq/Egzjhu7ThurHGrykz4bq3OMavbeG7tsavPDvhur/Gr+G6vzjhu7Thu4XGr+G7hThm4bqrPMav4bqxOTXhurfGr+G6vzhh4bugxq88OD3hurHGr+G7g+G6tTzGr+G7g+G7iTzGr8SDOOG6p33GrzguZsav4bul4bqyTeG7ueG7py3hu6rDncavPDjhurPGr+G7quG7qOG7qMavPGpmxq/hu4ThurZP4bq+xq/hu4Xhu4cw4bq3xq97w6Dhu7LGrynhu7bhurdQxq/FqTrDs8av4bqv4bu2xq844bqz4bu44buFxq97Y+G6tzfGr+G6tyXhurHGr+G7heG7h+G6s+G6tzfGrzjhu7bhurc4xq/hu4Xhu4fDoeG6tzjGr8Wo4buEOCzDs8av4buFOGbhuqs8xq/hu4Xhu4cixq/huq/hu7bhurHGr+G7hTh94bqzxq/huq/hurk5xq/DueG7tDzhu6DGr+G7hcOh4bq3OMav4bq3N2bDszPhurfGr23DocavPGZjPMav4buD4bqr4bq3N8avPGPhurc3xq97YuG6tzfGr+G6tz3hurHGr+G7sOG7qOG7sOG7sMWoxq8txq88OD3hurHGr+G7g+G6tTzGr+G7g+G7iTzGr8SDOOG6syLGrzguZsav4bul4bqyTeG7ueG7py3hu6rDncWoUFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahV4buE4bu4OcavPDjhu4tl4bq3N8av4buF4buHw6Hhurc44bugxq884bu0PMavPGpmxq/hu4ThurZP4bq+xq97I8ave+G7i+G6uzzGrzzhu7Q8xq8p4bu0PMav4buDw7TGr8SDOOG7tOG6seG7oMavxIM5NOG6scav4buF4buH4buyxq/hu4Phu4k8xq/EgzjhurMixq8pJeG6tzfGrzzhu7Q8xq/hu4Xhu4fhu7Lhurc3xq/hu4U4OTHhu4XGrynDoMavODkz4bq3xq974bu4OeG7oMav4buF4buLxq9tO+G6t8avbeG7tsav4bq/OGTGrzwu4bq/xq/Egzkx4bq3xq/hu4U44buJPMavPDg94bqxxq/hu4PhurU8xq/hu4Phu4k8xq/Egzjhuqd9xq/hu4Phu7Jmxq/Egzg5xq8pw6DGr+G6sSQ8xq/hu6XhurJN4bu54bunLeG7qsOdUFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahV4bu34bu24bq3OMav4buF4buHw6Hhurc4xq/hu4Q4LMOzxq/hu4U4ZuG6qzzGr+G7heG7hyLGr+G6r+G7tuG6scav4buFOH3hurPGr+G6r+G6uTnGr8O54bu0PMav4bq3PeG6scav4buw4buo4buw4buw4bugxq/hurc4JeG6scav4buFPeG6tzfGrzzhu4vhurnhurc3xq974bqz4bu24bq3xq/EgzHhu4Xhu6DGr+G7hS7hur/Grzjhurvhur/Gr+G6r2o8xq/huq/hu4vhurvhurc3xq/hu4U4LMOzxq/hu4U4ZuG6qzzGr+G7heG7hyLGr23Docav4buD4buJPMavxIM44bqnfcavPGPhurc3xq97YuG6tzfhu6DGrzfhurXhur/Gr+G6vzgs4bq3xq9t4bu24bqzxq/hu4Nqxq/hurc3ODkz4bq/xq8pQOG6s8avbTPGrzw4PeG6scav4buD4bq1PMavbeG7tsav4bq3OuG6tzfGrzzhu7LhurPGr+G7g+G7iTzGr8SDOOG6syLGr+G6tzg64bq3xq8+OuG6t1DGr8WpOsOzxq88w6zhurc3xq/huq/hu7bGrzjhurPhu7jhu4XGr3tj4bq3N8av4buFODkx4buFxq/hu4U4ajzGrzw44bu24bqzxq/hurHEqeG6tzfGr8Wp4bu4OcavOGM5xq974bu4OcavKTk0Zsav4buF4bqz4bu24bq3xq/hu4Fm4bqrPMavxanhurPhu7bhurfGr+G7hOG6tuG7peG7gsav4bu3Ysav4bulOGHGr+G6sDnhurc4xq/huq8s4bq3xq/hu4U44buJxq9P4bu54bu5UFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7kWbhu4U44bqz4buHxahV4buEOGbGr+G7t+G7tlQv4bq/VQ==

Thu Hà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chủ động phòng tránh bệnh mùa hè

Chủ động phòng tránh bệnh mùa hè
2024-05-29 14:22:00

baophutho.vn Nắng nóng, mưa nhiều, kèm theo những diễn biến bất thường của thời tiết là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát triển trong mùa hè, gây ra...

Nâng cao hiệu quả hoạt động Trạm y tế xã

Nâng cao hiệu quả hoạt động Trạm y tế xã
2022-04-30 09:34:00

baophutho.vn Toàn tỉnh hiện có 168 trạm y tế xã, phường, thị trấn, với sự nỗ lực của các cán bộ y tế cơ sở đã thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long