Cập nhật:  GMT+7
c54exc92cx15329x17693xee4ex100ebx14ab0x12013x1578bxX7x1389fxef25xdc1dxda93x10e0ex13ab4xX5x13b0bxXaxc573x108d1x117a1x10c1exX3x12b8fx1185bxdfcexX1xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xXexf6ccxca31xX19xX3xdec4xX1x169fbxX19x1019dxX3xd347x108fexX19xX2bxX3xXexXdx14ad1xX19xX3xX17x12bc4xXexX3xXexX18xXdxX3x1477fxX1x11d5exX3x15466xXdxX3xXex115f2xX4xX1xX3xX5x10809xX4xX1xX3xX7xf2c3xX3xX13xX34xX19xX3x143ebxX2exX19xX2bxX0x13a8bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX10xX6xX2dxXaxX12x14bfbxX1x16c56xX17xX3xX2bxXdx17080xXbxX3xX19xX2bxf21ax112e9xXdxX3xX2dx13485xX19xd033xX3xX2dxX41xX3xX27xX1xX24xX4xX1xX3xXexXdx10537xXbxX3xX4x17a36xX19xX3x166e1xd781xXdxX3xX4xX29xX19xX2bxX3xX19xX2bxX1xf8eaxX84xX3xX2bx10143xXbxX3xXbxX1x15dd5xX19xX3xXexX1xX78xX4xX3x1292exX14xX15xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xXexX23xX24xX19xX3xX27xX1xX29xX19xX2bxX3xX2dxX2exX19xX2bxX3xXexXdxX34xX19xX3xX17xX38xXexX84xX3xcdffxXdxX10xXexXexX10xX5xX3x14f20xX1xX78xX3xXcxX1xc81bxX3xXb5x1367fxX3xXex13478xXdx16df3xX19xX3xX27xX1xX6xXdxX3xX4xd930xXbxX3xX17xXeaxX3xd2b2x177c7xX3xXd9xXdxX10xXexXexX10xX5xX3x1157exX23xX19xX10xX15xX3xX4xX1xX23xX3xX4xX24xX4xX3xX27xXdx1107ex10463xXexX3x13f86xX24xX19xX3xX1x14022xX19xX2bxX3xXexX18xXdxX3xX3fxX1xX41xX3xX43xXdxX3xXexX47xX4xX1xX3xX5xX4cxX4xX1xX3xX7xX51xX3xXfexX41xX11axX4xX3xX2bxXdxX6xX3xXb5xX38xX4xX3xX11dxXdxXa4xXexX3xX13xX34xX19xX3xX57xX2exX19xX2bxe361xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12931xX6xXbxXexXdxX23xX19xXaxX12xX0xXdxX17xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX168xX10xX19xXexX10xXedxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax14b96xXdxX2dxXexX1x101f4xX3xX2x13fd4x11dc1xc882xXbxca54x162d9xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX192xX3x10603xX195xX197xXbxX199xX19axXaxX3xX7xXedxX4xX9xXaxX5cxX5cxX4xX158xX11dxX6xX23xXbxX1xX41xXexX1xX23xX158xX98xX19xX5cxX2dxX10xX7xX27xXexX23xXbxX5cxX19xX10xX18dxX7xX5cxX195xcb72xX2xddaaxX5cxX2xX2xX2xX2dx178dfxX195xX197xX195xX1d0xX1d8xX1a4xXexX195xX1d2xX1d2xX1d2xX5xX2xX197xX119xX1d0xe630xX2xX195xX1d2xX2xX1d2xX1a4xX196xX119xX2xX1d0xX1d8xX1d2xX1d8xX1e9xX195xX1d2xd447xX1e9xX158x10f44xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xXexX23xX24xX19xX3xX27xX1xX29xX19xX2bxX3xX2dxX2exX19xX2bxX3xXexXdxX34xX19xX3xX17xX38xXexX3xXexX18xXdxX3xX3fxX1xX41xX3xX43xXdxX3xXexX47xX4xX1xX3xX5xX4cxX4xX1xX3xX7xX51xX3xX13xX34xX19xX3xX57xX2exX19xX2bxXaxX3xX18dxXdxX2dxXexX1xX9xXaxX2xX195xX196xX197xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX1a4xX195xX197xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX6xXbxXexXdxX23xX19xXaxX12xX168xX24xX4xX3xX4xX1x105afxX3xX4xX51xX6xX3xX1xX122xX19xX2bxX3xXexX18xXdxX3xX27xX1xX41xX3xX98xc6d9xX4xX3xX13xX34xX19xX3xdc99xXdxX91xX19xX2bxX3xX1xXadxX41xX3xX1xX91xXexX3xXb5xXeaxX3xXexX1xXdxX91xXexX3xX5xX95xXbxX3xXexX122xXdxX3xX27xX1xX23xe855xX19xX3xXd9xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX109xX23xX19xX10xX15xX158xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12aacxX23xX2dxX15xXaxX12xXcxX1xX10xX23xX3xXb5xXa8xX84xX3xX19xX2bxX7dxX7exXdxX3xX17xX41xX6xX3xX1xX122xX19xX2bxX3xX4xX1x13ef7xX3xX4xXadxX19xX3xX17xd8bcxX3xXexX47xX19xX1xX3xX19xfb9cxX19xX2bxX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xXexX23xX24xX19xX3xXfexXffxX3xXexXedxX23xX19xX2bxX3x10bf8xX19xX2bxX3xX2dx1508cxX19xX2bxX3xX19xX2bxX82xX19xX3xX1xX122xX19xX2bxX3xXb5xXeaxX3xX4xX122xXdxX3xXb5xX38xXexX3xXexXedx1005fxX19xX3xXb5xXdxXa4xX19xX3xXexX1xX23xX18xXdxX84xX3xX7xX6xX41xX3xXb5xXa8xX3xe60axX41x10e7dxXexX3xX17xXeaxX84xX3xX19xX1xX95xXbxX3xX7xX11axX3xXexXdxX34xX19xX3xX4xXadxX19xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xXexX23xX24xX19xX3xX5xX122xX3xX1xX23xX122xX19xX3xXexX1xX122xX19xX1xX3xX2bxXdxX6xX23xX3xX2dxX4cxX4xX1xX3xX4xX1xX41xX15xXefxX19xX3xXexXdxX34xX19xX158xX3xX13xX38xX4xX3xX11dxXdxXa4xXexX84xX3xX19xX2bxX7dxX7exXdxX3xX2dxX2exX19xX2bxX3xX4xXa8xX3xXexX1xXefxX3xX7xX51xX3xX2dxX334xX19xX2bxX3xX17xXe7xXdxX3xX5xX78xX4xX84xX3xX17xXe7xXdxX3xX19xc84exXdxX3xXexXedxX34fxX19xX3xXb5xXdxXa4xX19xX3xXexX1xX23xX18xXdxX3xXexX1xX29xX19xX2bxX3xX17xXdxX19xX1xX3xX98xX99xXdxX3xX6xXbxXbxX3xXd9xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX109xX23xX19xX10xX15xX84xX3xX365xX41xX6xX3xX4xX78xX3xXbxX1xX24xXbxX3x10e90xX1faxX1faxX196x17bebxX3xX17xX122xX3xX27xX1xX29xX19xX2bxX3xX4xXadxX19xX3xXexX99xXdxX3xf42axX19xXexX10xXedxX19xX10xXexX3xX1xX6xX15xX3xXexXedxX34fxX19xX3xX18dxX10xX11dxX7xXdxXexX10xX3xX0xX6xX3xX1xXedxX10x1435cxX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX192xX5cxX5cxX17xX158xX98xXexX17xX23xX19xX10xX15xX158xX98xX19xXaxX12xX1xXexXexXbxX7xX192xX5cxX5cxX17xX158xX98xXexX17xX23xX19xX10xX15xX158xX98xX19xX0xX5cxX6xX12xX158xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e8xX23xX2dxX15xXaxX12xX13xX82xX15xX3xX5xX122xX3xX2bxXdxX2c8xXdxX3xXbxX1xX24xXbxX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX4xX1xXa8xX19xX2bxX84xX3xX2dxc918xX3xX2dxX122xX19xX2bxX3xX7xX51xX3xX2dxX334xX19xX2bxX3xX17xXe7xXdxX3xX5xX78xX4xX3xX17xXe7xXdxX3xX19xX3e1xXdxX3xX17xX122xX3xX27xX1xX29xX19xX2bxX3xX4xXadxX19xX3xXbxX1xX2c8xXdxX3xX2bxX1xXdxX3xX19xX1xX99xX3xX7xX11axX3xXexX122xXdxX3xX27xX1xX23xX2c8xX19xX3xX98xX122xX3xX4xX78xX3xXbxX1xX24xXbxX3xX4xX1xX41xX15xXefxX19xX3xXexXdxX34xX19xX158xX3xX109xX38xXexX3xX27xX1xX24xX4xX84xX3xX1x119afxX19xX1xX3xXexX1xX32fxX4xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xXexX23xX24xX19xX3xX27xX1xX29xX19xX2bxX3xX4xX1xX18xX17xX3xX19xX122xX15xX3xX2bxXdxX78xXbxX3xX19xX2bxX7dxX7exXdxX3xX2dxX82xX19xX3xXexX1xX41xX95xX19xX3xXexXdxXa4xX19xX3xX1xX3e1xX19xX3xXexXedxX23xX19xX2bxX3xX98xXdxXa4xX4xX3xX17xX41xX6xX3xX7xd82bxX17xX3xX17xX122xX3xX27xX1xX29xX19xX2bxX3xXbxX1xX2c8xXdxX3xX4xXadxX17xX3xX365xX41xX24xX3xX19xX1xXdxX34xX41xX3xXexXdxX34xX19xX3xX17xX38xXexX84xX3xX1xX18xX19xX3xX4xX1xX91xX3xXb5xX7dx17187xX4xX3xX4xX24xX4xX3xXexX528xX19xX1xX3xXexXedxX18xX19xX2bxX3xXedxX3e1xXdxX3xXexXdxX34xX19xX84xX3xXexXdxX34xX19xX3xX2bxXdxX2c8xX3xX1xX6xX15xX3xX2bxXdxX6xX23xX3xX2dxX4cxX4xX1xX3xX4xX1xX95xX17xX3xX5xX78xX4xX3xX4xX6xX23xX3xXb5xXdxXefxX17xX158xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e8xX23xX2dxX15xXaxX12xX2e8xX34fxX19xX3xX4xX18xX19xX1xX3xXb5xXa8xX84xX3xX4xX1xX28bxX3xX4xX51xX6xX3xX1xX122xX19xX2bxX3xXb5xX7dxX5acxX4xX3xXexX18xX23xX3xX5xX95xXbxX3xXexX122xXdxX3xX27xX1xX23xX2c8xX19xX3xX19xX1xX95xX19xX3xXd9xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX109xX23xX19xX10xX15xX3xX4xXa8xX3xXexX1xXefxX3xXedxX78xXexX3xXexXdxX34xX19xX3xX30fxX3xX11dxXf8xXexX3xX27x101d5xX3xX4xX82xX15xX3x107e7xXcxX109xX3xX19xX122xX23xX3xX17xX122xX3xX27xX1xX29xX19xX2bxX3xXbxX1xX2c8xXdxX3xX17xXf8xXexX3xXbxX1xX47xX158xX3xX13xX82xX15xX3xX5xX122xX3xX2dxX4cxX4xX1xX3xX98xX334xX3xX5xX122xX17xX3xXexX1x119f2xX3xXb5xX7dxX5acxX4xX3xX4xX41xX19xX2bxX3xX4xXf8xXbxX3xX98xX122xX23xX3xX4xX2c8xX3xXexX1xX32fxX3xX1a4xX84xX3xX4xX1xX28bxX3xX19xX1xX95xXexX84xX3xX2bxXdxX6xX23xX3xX2dxX4cxX4xX1xX3xX27xX1xX24xX4xX3xX19xX2bxX82xX19xX3xX1xX122xX19xX2bxX3xX98x10d31xX19xX3xX4xXa8xX3xXexX1xXefxX3xX19xX1xX95xX19xX3xXb5xX7dxX5acxX4xX3xX19xX2bxX6xX15xX158xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX667xX41xXexX1xX23xXedxXaxX12xX2e8xX2c8xX23xX3xX3fxX1xX24xX19xX1xX0xX5cxXbxX12

Bảo Khánh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu chè đen

Gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu chè đen
2023-04-19 11:17:00

baophutho.vn Phú Thọ hiện đứng thứ tư về diện tích, thứ ba về sản lượng chè trong số các tỉnh sản xuất chè của cả nước. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch...

Xây dựng thị xã xanh - sạch - đẹp

Xây dựng thị xã xanh - sạch - đẹp
2023-04-19 09:43:00

baophutho.vn Thị xã Phú Thọ là trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội thứ hai của tỉnh. Giai đoạn 2015 - 2020, thị xã nằm trong top đầu các huyện, thành, thị...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long