Cập nhật:  GMT+7
32a4x48a4x3a26xa545x7d6fx4292x4b3ax7cedx7275xX7x9c11x665fx4627x42f7x83a2x6055xX5x9b31xXax8afax8e0exa5efx43e1xX3xa615xad41x5e73xX1xX3x4561xX19x9ec1xX3x706bx336axX19xX1exX3xX1x3454x6dedxX3x7b51x8810xX19x6027xX3xX4xX1xX1cxX19xX1exX3xXex5f02xX3xX29xXdx3672xX19xX3xXex9260xX3xXex7cb7x4060xX19xX3xX29x706dxX6xX3x6873x51fbxX19xX3xXex8cfbxX19xX1xX0x9346xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3c37xX10xX6xX20xXaxX12x4b8bxXcxX13xXcxX3x5dafxX3x531dxX1x42d7xX17xX3xX1xX26xX49xX19xX3xXexX1xX49xX19xX1xX3xX4xX1xX4dxX3xXexXdxX41x9cd6xX3xX29x3ea0xX19xX3xX19xX1exX49xX15xX3xX2xX51x3c20xX51x6575x5fe1xX93xX93xX2cxX3xX4xX27xX4xX3xX20xX26xX6xX19xX1xX3xX19xX1exX1xXdxX39xXbxX2cxX3xXex728exX3xX4xX1xX1cxX4xX3xXexX40xX41xX19xX3xX29xX45xX6xX3xX48xX49xX19xX3xXexX4dxX19xX1xX3xX29xX18xXexX3xX2xX94xX94x57c1xX3xX27xXbxX3xX20xX21xX19xX1exX3xX1xa359xX6xX3xX29xX2axX19xX3xX29xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX2cxX3xX4xX1xX1cxX19xX1exX3xXexX35xX3xX29xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX3xXexX1xX10xX26xX3x7385xX84xX15xX3xX29xX45xX19xX1x5214xX3x8161x7f48xX6dx4128xX3xXexX4dxX19xX1xX3x829exX35xX6xX3xX48xX6xX19xX3xX1xX49xX19xX1xX3xX111x3432xX19xX3xX48x6062xX19xX3xX7xaa98xX3xX2x6c40xX94x54b1xX51xX3xX107xX108xX6dxX10axX6bxX3xa03axXcxXcxX60xX3xX19xX1exX49xX15xX3x6a00xX51xX12axX51xX93xX94xX93xX2xX3xXfdxX84xX15xX3xX29xX45xX19xX1xX3xX17x6fb4xXexX3xX7xX127xX3xX19xX152xXdxX3xX20xX84xX19xX1exX3xX4x43ffxX19xX3xXexX40xXdx9f1exX19xX3x48cexX1xX6xXdxX3xX4xX21xX3xXexX1xX168xX3xXexX18xXdxX3xX4xX27xX4xX3xX4xX2axX3xXfdxX84xX6xX19xX2cxX3xX29xX2axX19xX3xX111xX45xaeadxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX26xX20xX15xXaxX12xX107xX108xX6dxX10axX3xXexX4dxX19xX1xX3xX15xX41xX84xX3xX4xX162xX84xX3xaa5exXdxX27xX17xX3xX29xX127xX4xX2cxX3xXcxX1x53b3xX3xXexX40xaf63x7fc4xX19xX1exX3xX4xX27xX4xX3xX7xX1c7xX2cxX3xX48xX6xX19xX2cxX3xX19xX1exX49xX19xX1xX2cxX3x40cfxX1xX1c2xX3xXexX45xX4xX1xX3xX107xX108xX6dxX10axX3xX4xX27xX4xX3xX1xX84xX15xX39xX19xX2cxX3xXexX1xX49xX19xX1xX3xXbxX1xX127xX2cxX3xXexX1xX45xX3x684bx572exX3xXexX40xXdxX168xX19xX3xX16bxX1xX6xXdxX3xXexX1x84f5xX4xX3xX1xXdxX39xX19xX3xX7x8ae6xX17xX3xX4xX27xX4xX3xX19xX152xXdxX3xX20xX84xX19xX1exX3xX4xX21xX3xXexX1xX168xX3xX29xX208xX3xX29xX1c6x8014xX4xX3xX1xX1c6xX220xX19xX1exX3xX20x9df8xX19xX18exX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX26xX20xX15xXaxX12xX0xXdxX17xX1exX3xX7xX40xX4xX9xXaxX51xX51xX4xX18exX48xX6xX26xXbxX1xX84xXexX1xX26xX18exX111xX19xX51xX20xX10xX7xX16bxXexX26xXbxX51xX19xX10x957bxX7xX51xX93xX2xX2xX12axX51xX12axX13fxX20xb207xX2xX2xX93xX13fxX93xX2xXexX2xX91xX28ex8150xX93xX28exX5xX2xX18ex6c1exXbxX1exXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX26xX20xX15xXaxX12xX0xXdxX17xX1exX3xX7xX40xX4xX9xXaxX51xX51xX4xX18exX48xX6xX26xXbxX1xX84xXexX1xX26xX18exX111xX19xX51xX20xX10xX7xX16bxXexX26xXbxX51xX19xX10xX283xX7xX51xX93xX2xX2xX12axX51xX12axX13fxX20xX28exX2xX2xX93xX13fxX93xX2xXexX2xX91xX28exX299xX93xX28exX5xX93xX18exX29fxXbxX1exXaxX3xX51xX12xX0xXbxX12x6a50xX220xXdxX3xX4xX27xX4xX3x7abdxX1c7xX2cxX3xX48xX6xX19xX2cxX3xX19xX1exX49xX19xX1xX3xX4x82b1xXbxX3xXexX4dxX19xX1xX2cxX3xX4xX1xX1c2xX3xX29xX152xX19xX1exX3xX29xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX111xXdxX39xX4xX3xX27xXbxX3xX20xX21xX19xX1exX3xX4xX1xX1cxX19xX1exX3xXexX35xX3xX29xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX2cxX3xX48xXdxX41xX19xX3xX5xX6xXdxX3xX29xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX3xXexX1xX84xX3xXbxX1x586cxX2cxX3xX5xX39xX3xXbxX1xX36fxX3xX29xX127xXdxX3xX111xX220xXdxX3xXexXacxX3xX4xX1xX1cxX4xX2cxX3xX4xX27xX3xX19xX1x343cxX19xX3xX16bxX1xXdxX3xXexX1xX217xX4xX3xX1xXdxX39xX19xX3xX4xX27xX4xX3xX20xX45xX4xX1xX3xX111xX21xX3xX4x4e7fxX19xX1exX3xX1exXdxX123xXdxX3xXfdxX84xX15xX87xXexX3xXexX1xX1c2xX3xXexX21xX4xX3xX1xX49xX19xX1xX3xX4xX1xX36fxX19xX1xX3xXexX18xXdxX3xX4xX2axX3xXfdxX84xX6xX19xX2cxX3xX29xX2axX19xX3xX111xX45xX18exX3xX1dfxX1xX4dxX3xX29xX18xX26xX3xX4xX27xX4xX3xX29xX2axX19xX3xX111xX45xX3xXexX40xX217xX4xX3xXexX1xX84xX152xX4xX3xX4xXd7xX3xX5xXdxX41xX19xX3xXfdxX84xX6xX19xX3xXbxX1xX127xXdxX3xX1xX23cxXbxX3xX111xX220xXdxX3xX4xX2axX3xXfdxX84xX6xX19xX3xXcxX1xX84xX87xX3xXexX1xX6xX17xX3xX1exXdxX6xX3xX4xX27xX4xX3xX5xX220xXbxX3xXex6a44xXbxX3xX1xX84xX31exX19xX3xX111x4d01xX3xX1xXd7xX6xX3xX29xX2axX19xX3xX29xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX2cxX3xX4xX1xX1cxX19xX1exX3xXexX35xX3xX29xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX3xX4xX1xX26xX3xX29xX127xXdxX3xXexX1c6xX23cxX19xX1exX3xX5xX49xX3xX4xX2axX3xXfdxX84xX6xX19xX3xXfdxX84xX123xX19xX3xX5x4653xX3xX19xX1xX49xX3xX19xX1c6xX220xX4xX3xX7xX3dxX3xX20xX21xX19xX1exX3xX1xXd7xX6xX3xX29xX2axX19xX3xX29xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX3xX111xX49xX3xX4xX1xX1cxX19xX1exX3xXexX35xX3xX29xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX18exX3xX30exX3dxX3xX20xX21xX19xX1exX3xXexX1xX3adxX19xX1exX3xXexXdxX19xX3xX1xXd7xX6xX3xX29xX2axX19xX3xX29xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX3xX29x9be6xX19xX1exX3xX17xX21xX4xX3xX29xX36fxX4xX1xX3xX2cxX3xXbxX1xX21xX4xX3xX111xX21xX3xX4xX1xX26xX3xX1xX26xX18xXexX3xX29xX152xX19xX1exX3xX19xX1exX1xXdxX39xXbxX3xX111xX21xX3xXexX1xX10xX26xX3xX4xX1xX1cxX4xX3xX19xX11fxX19xX1exX2cxX3xX19xX1xXdxX39xX17xX3xX111xX21xX3xX4xX1c2xX6xX3xX48xX41xX19xX3xX7xX3dxX3xX20xX21xX19xX1exX3xXexX1xX3adxX19xX1exX3xXexXdxX19xX2cxX3xX29xX4e2xX19xX1exX3xXfdxX84xX15xX3xX29xX45xX19xX1xX3xX4xX1c2xX6xX3xXbxX1xX27xXbxX3xX5xX84xX43bxXexX3xX111xX444xX3xX48xX123xX26xX3xX111xX39xX3xX48xX36fxX3xX17xX43bxXexX3xX19xX1xX49xX3xX19xX1c6xX220xX4xX18exX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX26xX20xX15xXaxX12xX30exX1c7xX3xXcxX1xX3adxX19xX1exX3xXexXdxX19xX3xX111xX49xX3xXcxX40xX84xX15xX444xX19xX3xXexX1xX3adxX19xX1exX3xX4xX1xX1c2xX3xXexX40x775cxX2cxX3xXbxX1xX127xXdxX3xX1xX23cxXbxX3xX111xX220xXdxX3xX1dfxX21xX4xX3xXcxX1xX84xX87xX3xXexX4dxX19xX1xX3xX4x8c95xX19xX1exX3xX111xX220xXdxX3xX4xX27xX4xX3xX4xX2axX3xXfdxX84xX6xX19x938exX3xX108xX27xX26xX3xX66xX1xX4e2xX3xXcxX1x54c3xX2cxX3xX13xX49xXdxX3xX66xX1xX27xXexX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX111xX49xX3xXcxX40xX84xX15xX444xX19xX3xX1xX5b3xX19xX1xX3xXexX4dxX19xX1xX2cxX3xX1dfxXacxX19xX1exX3xXcxX1xX3adxX19xX1exX3xXexXdxX19xX3xX29xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX3xXexX4dxX19xX1xX3xX111xX49xX3xX4xX27xX4xX3xX4xX2axX3xXfdxX84xX6xX19xX3xXexX40xX84xX15xX444xX19xX3xXexX1xX3adxX19xX1exX3xX16bxX1xX27xX4xX3xX29xX11fxX19xX1exX3xXexX123xXdxX3xX19xX152xXdxX3xX20xX84xX19xX1exX3xXexX84xX15xX41xX19xX3xXexX40xX84xX15xX444xX19xX3xX111xXdxX39xX4xX3xX7xX3dxX3xX20xX21xX19xX1exX3xX1xXd7xX6xX3xX29xX2axX19xX3xX29xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX3xX111xX49xX3xX4xX1xX1cxX19xX1exX3xXexX35xX3xX29xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX3xXexX1xX10xX26xX3xX6dxX1exX1xX45xX3xX29xX45xX19xX1xX3xX7xX127xX3xX2xX93xX299xX51xX93xX94xX93xX94xX51xX6dxX13xX3xX1dfxX66xX3xX19xX1exX49xX15xX3xX2xX13fxX51xX2xX94xX51xX93xX94xX93xX94xX3xX4xX1c2xX6xX3xX1dfxX1xX36fxX19xX1xX3xXbxX1xX1c2xX18exX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX26xX20xX15xXaxX12x7e9cxX15xX3xX48xX6xX19xX3xX19xX1xX38fxX19xX3xX20xX38fxX19xX3xX4xX27xX4xX3xX1xX84xX15xX39xX19xX2cxX3xXexX1xX49xX19xX1xX2cxX3xXexX1xX45xX5e5xX3xX66xX1xX127xXdxX3xX1xX23cxXbxX3xX4xX1x4016xXexX3xX4xX1x3b07xX3xX111xX220xXdxX3xX4xX2axX3xXfdxX84xX6xX19xX3xXcxX1xX84xX87xX3xX4xX27xX4xX3xX4xX31exXbxX3xX4xX1xX4dxX3xX29xX18xX26xX2cxX3xX29xX3adxX19xX3xX29xX127xX4xX3xX4xX27xX4xX3xXexXacxX3xX4xX1xX1cxX4xX2cxX3xX20xX26xX6xX19xX1xX3xX19xX1exX1xXdxX39xXbxX3xXexX40xX41xX19xX3xX29xX45xX6xX3xX48xX49xX19xX3xXexX40xXdxX168xX19xX3xX16bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX217xX4xX3xX1xXdxX39xX19xX3xX1xXd7xX6xX3xX29xX2axX19xX3xX29xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX2cxX3xX4xX1xX1cxX19xX1exX3xXexX35xX3xX29xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX18exX3xX1dfxX1xX1c2xX3xX29xX152xX19xX1exX3xX29xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX111xXdxX39xX4xX3xX27xXbxX3xX20xX21xX19xX1exX3xX48xXdxX41xX19xX3xX5xX6xXdxX3xX29xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX3xXexX1xX84xX3xXbxX1xX36fxX2cxX3xX5xX39xX3xXbxX1xX36fxX3xX29xX127xXdxX3xX111xX220xXdxX3xXexXacxX3xX4xX1xX1cxX4xX3xX4xX27xX3xX19xX1xX38fxX19xX3xX16bxX1xXdxX3xXexX1xX217xX4xX3xX1xXdxX39xX19xX3xX4xX27xX4xX3xX20xX45xX4xX1xX3xX111xX21xX3xX4xX3adxX19xX1exX3xX1exXdxX123xXdxX3xXfdxX84xX15xX87xXexX3xXexX1xX1c2xX3xXexX21xX4xX3xX1xX49xX19xX1xX3xX4xX1xX36fxX19xX1xX3xXexX18xXdxX3xX29xX2axX19xX3xX111xX45xX18exX3xXcxX1xX6xX17xX3xX1exXdxX6xX3xX4xX27xX4xX3xX5xX220xXbxX3xXexX43bxXbxX3xX1xX84xX31exX19xX3xX111xX444xX3xX1xXd7xX6xX3xX29xX2axX19xX3xX29xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX2cxX3xX4xX1xX1cxX19xX1exX3xXexX35xX3xX29xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX3xX4xX1xX26xX3xX29xX127xXdxX3xXexX1c6xX23cxX19xX1exX3xX5xX49xX3xX4xX2axX3xXfdxX84xX6xX19xX3xXfdxX84xX123xX19xX3xX5xX487xX3xX19xX1xX49xX3xX19xX1c6xX220xX4xX3xX7xX3dxX3xX20xX21xX19xX1exX3xX1xXd7xX6xX3xX29xX2axX19xX3xX29xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX3xX111xX49xX3xX4xX1xX1cxX19xX1exX3xXexX35xX3xX29xXdxX39xX19xX3xXexX3dxX18exX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX26xX20xX15xXaxX12xX0xXdxX17xX1exX3xX7xX40xX4xX9xXaxX51xX51xX4xX18exX48xX6xX26xXbxX1xX84xXexX1xX26xX18exX111xX19xX51xX20xX10xX7xX16bxXexX26xXbxX51xX19xX10xX283xX7xX51xX93xX2xX2xX12axX51xX12axX13fxX20xX28exX2xX2xX93xX13fxX93xX2xXexX2xX91xX28exX299xX93xX28exX5xX299xX18exX29fxXbxX1exXaxX3xX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7bd5xX84xXexX1xX26xX40xXaxX12xX306xX6x4d59xX19xX3xafe4xX6xX19xX1exX0xX51xXbxX12

Văn Lang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Gần doanh nghiệp, hiểu doanh nghiệp”

“Gần doanh nghiệp, hiểu doanh nghiệp”
2021-04-08 08:59:16

PTĐT - Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp (DN) tỉnh Phú Thọ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo...

Thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa

Thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa
2021-04-07 09:15:53

PTĐT - Từ đầu năm 2020 đến nay, dịch bệnh COVID-19, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh. Song dưới sự lãnh...

Kỳ II: Siết chặt công tác quản lý

Kỳ II: Siết chặt công tác quản lý
2021-04-06 09:59:55

PTĐT - Công tác phát triển sản xuất, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện nhưng...

Nỗ lực thực hiện tiêu chí giao thông

Nỗ lực thực hiện tiêu chí giao thông
2021-04-06 09:53:34

PTĐT - Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), các địa phương trong huyện Tam Nông đã tập trung thực hiện tốt tiêu chí về phát triển hạ tầng giao thông, vừa nhanh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long