Cập nhật:  GMT+7
9ee0xab08xfdf9x11760x12a83xfe5cx1363bx12982xb295xX7x12e3cxe405xe956xddddx11114x1291exX5x103d8xXaxe48cx125f6xXdxba86xX3x10badxdb76x10d82xaebcxX3x12c06xe003x10b10xX3xX1axXdxabe8x131caxX3xX23x1109cxX19xX1xfc46xX3xX4xX1x130c9xX19xX1xX3xX5xab28xX4xX1xX3xf789xX29xd4c3xX3xXexad5cxXdxX32x13078xX3xa845x10a6dxX19xX1axd1bdxX5x10835x12a1dxX19xX1axX0xX44xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaf14xX10xX6xf6cexXaxX12xX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX1axXdxX22xX23xX3xX2xX36xd1d8x11957xX74xX74xX74xX3xX40xX41xX19xX1axX44xX5xX46xX47xX19xX1axX3x133eaxX3xX4xX22xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdx11248xX3exX3xX23xX3exX6xX3xc7b9xX3x101b0xX15xX19xe2c7xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1x1040axX3xX1axXdxda99xXdxX3xX1axXdxX22xX23xX3xca7bxX3x10735xX1cx107cdxX44xf657x11cf5xX3xX17xXaaxXdxX3xX1axXdxX15xX3xX4xX1xXdxX91xX3exX3xbf0axX3exX6xX3xb22fxX2xX74xX44xX2xX2xbeb3xX75xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX10xX6xX5dxXaxX12x11ba7xX85xX3xX4xe3a2xX6xX3xXbxX1xXdxX2dxX19xX3xX1axXdxX6xXb8xX3xX5dx12abaxX4xX1xX3xX7xX15xX19xX1axX3xX19xX6x12b58xX3xXcdxX2xX2xX44xX2xX2xXd3xX29xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX40xX46xX47xX4xX3xX40xXdxX91xX3exX3xX4xX1xde46xX19xX1xX3xX1axXdxX22xX23xX29xX3xX1axXdxX22xX23xX3xX2xX36xX74xX75xX74xX74xX74xX3xX40xX41xX19xX1axX44xX5xX46xX47xX19xX1axX3xX85xX3xX4xX22xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxX91xX3exX3xX23xX3exX6xX3xX17xX18xXb8xX3xX17xX18xX3xX9axX15xX19xX3xX3bxX6xX3xX7xXb8xX3xX17xXaaxXdxX3xX1axXdxX15xX3xX4xX1xXdxX91xX3exX3xXc9xX3exX6xX75xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbe3fxXb8xX5dxX108xXaxX12xX1ex1021dxX3xXexX1x11b12xX29xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX26xXdxX3xX5axX18xX3xe6eaxc3abxXdxX3xX40xX46xX47xX4xX3xXcx12274xXbxX3xX40xXb8xX18xX19xX3xXb6x1089exX1dxf0e0xX3xX19xXdxX2dxX23xX3xX108xXa6xXexX3xX1axXdxX15xX3xX9axX15xX19xX3xX5xa458xX3xX85xX3xX23xcfb6xX4xX3xa730xX36xX29xX74xXb2xX3xXexX3bxXdxX32xX3exX3xX40xX41xX19xX1axX44xX5xX46xX47xX19xX1axX75xX3xX13xXdxX15xX3xX23xX3exX6xX3xX17xX18xXb8xX3xX40xX46xX47xX4xX3xX19xXdxX2dxX23xX3xX108xXa6xXexX3xX1e6xX36xX29xX74xae57xX3xXexX3bxXdxX32xX3exX3xX40xX41xX19xX1axX44xX5xX46xX47xX19xX1axX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xXb8xX5dxX108xXaxX12xX1exf437xX19xX1axX3xX17xXaaxXdxX3xX40xff39xX29xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX26xXdxX3xXcxe1efxX3xX5axX1exXeaxX3xX4xf5bfxX19xX1axX3xX40xX46xX47xX4xX3xX1exde17xX19xX1axX3xXexX108xX3xe1c0xX193x12325xfc04xX3xX1cxX18xXdxX3xX13x1056fxX19xX3xX19xXdxX2dxX23xX3xX108xXa6xXexX3xX1axXdxX6xXb8xX3xX5dxXfdxX4xX1xX3xX85xX3xX23xX1e3xX4xX3xX1e6xX38xX29xe02fxX21cxX3xXexX3bxXdxX32xX3exX3xX40xX41xX19xX1axX44xX5xX46xX47xX19xX1axX3xXcdxX23xX3exX6xX3xX17xX18xXb8xXd3xX9dxX3xX1e6xX36xX29xX74xX2a3xX3xXexX3bxXdxX32xX3exX3xX40xX41xX19xX1axX44xX5xX46xX47xX19xX1axX3xXcdxX9axX15xX19xX3xX3bxX6xXd3xX75xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xXb8xX5dxX108xXaxX12xXeaxX1e3xX4xX3xX4xX1xX2dxX19xX1xX3xX5xX32xX4xX1xX3xX1axXdxX15xX3xX23xX3exX6xX3xfc8dxX3xX9axX15xX19xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX85xX3xX5axX18xX3xX1b5xX1b6xXdxX3xX5xX18xX3xX36xX74xX75xX74xX74xX74xX3xX40xX41xX19xX1axX44xX5xX46xX47xX19xX1axX3xX17xX18xX3xXcxX262xX3xX5axX1exXeaxX3xX2xXb2xX74xX75xX74xX74xX74xX3xX40xX41xX19xX1axX44xX5xX46xX47xX19xX1axX75xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xXb8xX5dxX108xXaxX12xXcxX3bxX2dxX19xX3xXexX1xXfdxX3xXexX3bxX46x12c35xX19xX1axX3xXexX1xXa6xX3xX1axXdxXaaxXdxX29xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1axXdxX6xXb8xX3xX19xX1axX6xX108xX3xXexX3bxX2dxX19xX3xc4f3xXdxXexX4xXb8xX3xX19xXdxX2dxX23xX3xX108xXa6xXexX3xX85xX3xX23xX1e3xX4xX3xX2xX75xX2xX36x11805xX3xXb4xX1cxXb6xX44xXb8xXb9xX75xX3xX27dxX3exX108xX3xX40xbfa3xXdxX3xX3bxX6xX3xXexXdxX91xX19xX3xX27axXdxX32xXexX29xX3xX1xXdxX32xX19xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1xXa6xX3xX1axXdxXaaxXdxX3xXexX46xe72dxX19xX1axX3xX40xX46xX3edxX19xX1axX3xXb2xX2a3xX29xX3b4xX2a3xX3xXexX3bxXdxX32xX3exX3xX40xX41xX19xX1axX44xX5xX46xX47xX19xX1axX29xX3xXexX1xac63xXbxX3xX1xX3edxX19xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX36xX29xX38xX3xXexX3bxXdxX32xX3exX3xX40xX41xX19xX1axX44xX5xX46xX47xX19xX1axX75xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xXb8xX5dxX108xXaxX12xXcxX3bxX46xXaaxX4xX3xX40xX24dxX29xX3xX4xX1x11c30xXexX3xXbxX1xXdxX2dxX19xX3xXexX26xXdxX3xXexX1xXfdxX3xXexX3bxX46xX375xX19xX1axX3xXeaxb893xX3xX40xX2dxX23xX3xXc9xX3exX6xX3xXcdxXexX1xX10xXb8xX3xX1axXdxX375xX3xX27axXdxX32xXexX3xX1b5xX6xX23xXd3xX29xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1xXa6xX3xX1axXdxXaaxXdxX3xX85xX3xX23xX1e3xX4xX3xX2xX75xX2xX36xX38xX3xXb4xX1cxXb6xX44xXb8xXb9xX75xX3xX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1axXdxX6xXb8xX3xXexX1xX15xX19xX1axX3xX2xXb2xX3xXexX3bxX2dxX19xX3xX7xX18xX19xX3xX1exXb8xX23xX10x1078fxX3xX1axXdxX22xX23xX3xX2xX1e6xX29xdb12xX74xX3xXb4xX1cxXb6xX3xX4ddxX3exX45bxX19xX1axX3xX23xX1e3xX4xX3xX2xX75xX2xX36xX3b4xX3xXb4xX1cxXb6xX44xXb8xXb9xX75xX3xXcxX3bxXb8xX19xX1axX3xX19xX1axX18xX108xX3xX1xX273xX23xX3xXc9xX3exX6xX29xX3xX4xX1xX12cxX3xX7xX45bxX3xX4xX1xX1e3xX19xX1axX3xceecxX1xXb8xX15xX19xX3xX4x123d6xX6xX3xXeaxX474xX3xXex11ee9xX19xX1axX3xXexX3bxX85xX3xX5xX26xXdxX75xX3xXcxX3bxXb8xX19xX1axX3xX23xX411xX108xX3xXexX3ex11b57xX19xX3xXc9xX3exX6xX29xX3xXexX1xXfdxX3xXexX3bxX46xX375xX19xX1axX3xX4xX24dxX3xX19xX1xXdxX91xX3exX3xX9axXdxXa6xX19xX3xX40xX1b6xX19xX1axX3xX527xX1xXdxXa6xX19xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX24dxX3xX22xX19xX1xX3xX1xX46xX85xX19xX1axX75xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xXb8xX5dxX108xXaxX12xXcxX1xX10xXb8xX3xX4xX15xX4xX3xX9axX22xX19xX3xXexXdxX19xX3xX40xX2dxX23xX3xXc9xX3exX6xX29xX3xX1b5xX1axcdeexX19xX3xX1xX18xX19xX1axX3xXcxX3bxX3exX19xX1axX3xX46xX3edxX19xX1axX3xX1b5xX1axX6xX3xX4xX1xXb8xX3xX9axXdxXa6xXexX3xX1x10dc3xX3xX7xa4afxX3xX4xX24dxX3xX4xX15xX4xX3xX9axXdxX32xX19xX3xXbxX1xX15xXbxX3xX40xX19exX3xX4xX6xX19xX3xXexX1xXdxX32xXbxX3xX17xX18xXb8xX3xXexX1xXfdxX3xXexX3bxX46xX375xX19xX1axX3xXexXdxX91xX19xX3xXexX32xX3xX19xX1x13583xX23xX3xX3c3xX19xX3xX40xXfdxX19xX1xX3xXexd965xX3xX1axXdxX15xX3xX4xX52exX6xX3xX40xX41xX19xX1axX3xX3bxX3exX9axX5xX10xX75xX3xXcxX3bxXb8xX19xX1axX3xX527xX1xXdxX3xX40xX24dxX29xX3xXexX626xX3xX5xX32xX3xX5xX26xX23xX3xXbxX1xX15xXexX3xXexXdxX2dxX3exX3xX5dxX244xX19xX1axX3xX4xX52exX6xX3xXcxX3bxX3exX19xX1axX3xX27dxX3exX45bxX4xX3xX40xace8xX3xX3c3xX19xX3xX40xXfdxX19xX1xX29xX3xXexX535xX19xX1axX3xX2xX29xX3b4xe792xX3xXexX3bxXb8xX19xX1axX3xXexX1xX15xX19xX1axX3xX2xX74xX75xX3xX1exXb8xX19xX3xX7xX45bxX3xX19xX18xX108xX3xXbxX1xX244xX3xX1xX47xXbxX3xX17xXaaxXdxX3xX23xXb8xX19xX1axX3xX40xX47xXdxX75xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xXb8xX5dxX108xXaxX12xXcxX1xX10xXb8xX3xX27axX1c8xX27axX0xX44xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Yên Lập - Cây quế lên ngôi

Yên Lập - Cây quế lên ngôi
2014-11-08 14:11:00

PTO- Yên lập có diện tích 43.783 ha; dân số trên 83 nghìn người; 17 đơn vị hành chính (trong đó có một thị trấn); 17 dân tộc anh em sinh sống.

Cá Đồng Nung nhìn từ giá trị hàng hóa

Cá Đồng Nung nhìn từ giá trị hàng hóa
2014-11-08 12:32:00

PTo- Đã có thời "Cơm Đồng Á, cá Đồng Nung" là niềm tự hào của người dân Thượng Nông, huyện Tam Nông. Tuy chưa phải là đồ trân quý đến mức dùng tiến vua như giống cá Anh Vũ nơi...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long