Cập nhật:  GMT+7
dc65x113a8xf2e9x10863x110b8x139fbx14e9dx12d95xecd7xX7x162e0x1581ex17183x104d4x106a8x128daxX5xf78axXax140b7x130aaxXdx14fe9xX3xf614x11505x11641x167f9xX3xXex15784xX19xX1axX3xXex12ed0x1735cxX3xX5x16574xXdxX3x1681bx18244xX4xX3x1785dx15c91xX3xXexX22xXdx15f46x102cexX3x16e70x13a74xX19xX1ax1112cxX5x12f85x15fadxX19xX1axX0xX3axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13f22xX10xX6x15e39xXaxX12xX2x179d8xX1xX2x15d09xX3xX19xX1axX18xf18exX3x171ecxX2exX3axX2ex16836xX3xX17xX18xX19xX1axX3x132e0x11c33x149ddxX3x14373xX15xX19xX3xX22xX6xX3xXexX26xXdxX3xX50xX18xX3xf7edx17c1dxXdxX3xX2dxX2exX65xX5axX5axX3xXexX22xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX19xX1axX3axX5xX3cxX3dxX19xX1axX65xX3xX4x1607dxX19xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1x176e6xX3xX1axXdx16ea5xXdxX3xX2x1149axX61xX5axX2exX3xdf45xX6cx104b3xX3ax12568x12f02xXadxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16c72xXb6xX53xX5fxXaxX12xX6cxXb6xX3xX17xXa9xXdxX3xX1axXdxX15xX3xX29xX23xX3xX4x169acxX6xX3xXbxX1xXdx1554fxX19xX3xX7xX15xX19xX1axX3xX19xX6xX5fxX65xX3xX1xXdxX33xX19xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX6cxX6dxX6exX3xX36xe6ccxX3x1377exX34xX6xX5fxX3xX36x1135cxX34xX3xXexX1dxX19xX1axX3xXexX22xX23xX3xX5xX26xXdxX3xX2xX5axXadxX5axX5axX5axX3xX36xX37xX19xX1axX3axX5xX3cxX3dxX19xX1axXadxX3xX13xXdxX15xX3xX29xX34xX6xX3x10141xX3xX70xX15xX19xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX6cxX6dxX6exX3xX1xXdxX33xX19xX3xX5xX18xX3xX2dxX57xX65xefb9xX61xX136xX2dxX57xX65xX150x17e04xX3xXexX22xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX19xX1axX3axX5xX3cxX3dxX19xX1axX3xXexX26xXdxX3xXcx11534xX3xX50xX6ex16613xX65xX3xXexX26xXdxX3xX50xX18xX3xX7exX7fxXdxX3xX2dxX57xX65xX150xX61xX136xX2dxX2exX65xX5axX5axX3xXexX22xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX19xX1axX3axX5xX3cxX3dxX19xX1axXadxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xXb6xX53xX5fxXaxX12xXcxX22xXe3xX19xX3xXexX1x17a97xX3xXexX22xX3cxfe72xX19xX1axX3xXexX1xXa5xX3xX1axXdxXa9xXdxX65xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX17xfa78xX19xX3xX19xX10xXb6xX3xX23xX3xX29x1426bxX4xX3xX2xXadxX61xX5axX2exX3xXb2xX6cxXb4xX3axXb6xXb7xXadxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xXb6xX53xX5fxXaxX12xX173xX23xX3xX4xXddxX6xX3xXbxX1xXdxXe3xX19xX3xX1axXdxX6xXb6xX3xX53xX1baxX4xX1xX3xXexX34xX10bxX19xX3xX19xX18xX5fxX0xX3axXbxX12xX65xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX6cxX6dxX6exX3xX36xX3cxX3dxX4xX3xX4x123ddxX19xX1axX3xXexX5fxX3x10d28xXc8xfb52xec66xX3xX6cxX18xXdxX3xX13xX9bxX19xX3xX19xXdxXe3xX29xX3xX5fxXa5xXexX3xX1axXdxX15xX3xX29xX34xX6xX3x13fdaxX3xX70xX15xX19xX3xXexX26xXdxX3xXcxX16fxX3xX50xX6exX173xX3xX5xX18xX3xX2dxX57xX65xX150xX2xX136xX2dxX57xX65xX150x11009xX3xXexX22xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX19xX1axX3axX5xX3cxX3dxX19xX1axX65xX3xXexX26xXdxX3xX50xX18xX3xX7exX7fxXdxX3xX2dxX57xX65xX150xX2xX136xX2dxX57xX65xX150xX150xX3xXexX22xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX19xX1axX3axX5xX3cxX3dxX19xX1axXadxX3xX6cxXb6xX3xX17xXa9xXdxX3xX4xX1xX2axXexX3xXbxX1xXdxXe3xX19xX3xX1axXdxX6xXb6xX3xX53xX1baxX4xX1xX3xXexX34xX10bxX19xX3xXexX22xX3cxXa9xX4xX3x15553xX23xX3xX29xX1e1xX4xX3xX2dxX57xX65xX150xX2dxX3xX136xX3xX2dxX57xX65xX150xX150xX3xXexX22xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX19xX1axX3axX5xX3cxX3dxX19xX1ax14a58xX65xX3xX1xXdxX33xX19xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX6cxX6dxX6exX3xX1axXdx13b87xX29xX3xX61xX5axXadxX5axX5axX5axX3xX36xX37xX19xX1axX3axX5xX3cxX3dxX19xX1axXadxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xXb6xX53xX5fxXaxX12xX6exX1xXe3xX19xX1xX3xX1axXdxX15xX3xX29xX34xX6xX3xX263xX3xX70xX15xX19xX3xXexX26xXdxX3xXcxX16fxX3xX50xX6exX173xX3xX36xX6xX19xX1axX3xX5xX18xX3x115dbxX5axXadxX5axX5axX5axX3xX36xX37xX19xX1axX3axX5xX3cxX3dxX19xX1axX65xX3xXexX26xXdxX3xX50xX18xX3xX7exX7fxXdxX3xX157xX5axXadxX5axX5axX5axX3xX36xX37xX19xX1axX3axX5xX3cxX3dxX19xX1axXadxX0xX3axXbxX12xX0xXexX6xX70xX5xX10xX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxX29xX6xX22xX1axXdxX19x13867xX61xXbx179dcxX3xX6xX34xXexXb6xXaxX12xX0xXexX22xX12xX0xXexX53xX12xX0xXdxX29xX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX3axX3axX4xXadxX70xX6xXb6xXbxX1xX34xXexX1xXb6xXadxX17xX19xX3axX53xX10xX7x103cbxXexXb6xXbxX3axX34xXbxX5xXb6xX6xX53xX10xX53xX3axX3b9xX34xX6xX19xXexX1xX6xX19xX3axX61xX5axX2xX2ex1468fxX5axX2exX409xX61xX2exX3axX17xX6xX19xX1axX7xXdxX4xX17xXdxX10xXexX19xX6xX29xX409xX6cxX13xX248x13149xXadx13609xXbxX1axXaxX12xX0xX3axXexX53xX12xX0xX3axXexX22xX12xX0xXexX22xX12xX0xXexX53xX12xX0xX3axXexX53xX12xX0xX3axXexX22xX12xX0xX3axXexX6xX70xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xXb6xX53xX5fxXaxX12xXcxX22xXe3xX19xX3xXexX1xX1baxX3xXexX22xX3cxX1bfxX19xX1axX3xXexX1xXa5xX3xX1axXdxXa9xXdxX65xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX70x14e35xXexX3xX36xX10bxX34xX3xXbxX1xXdxXe3xX19xX3xXexX34xX10bxX19xX3xX19xX18xX5fxX3xXexX26xXdxX3xX4xX1x14c7bxX34xX3x10ee7xX3xX36xX6xX19xX1axX3xX5xX18xX3xX2xXadxX61xX5axX2exX3xXb2xX6cxXb4xX3axXb6xXb7xXadxX3xX6cxXb6xX3xX17xXa9xXdxX3xX1axXdxX15xX3xX36x11bd6xX19xX1axX3xX4xXddxX6xX3xXbxX1xXdxXe3xX19xX3xXexX34xX10bxX19xX3xXexX22xX3cxXa9xX4xX3xX2xXadxX61xX5axX57xX3xXb2xX6cxXb4xX3axXb6xXb7xX65xX3xX1xXdxX33xX19xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1xXa5xX3xX1axXdxXa9xXdxX3xXexX1dxX19xX1axX3xX2xX3xXb2xX6cxXb4xX3axXb6xXb7xXadxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xXb6xX53xX5fxXaxX12xX248xX34xX5fxX3xX36x1186dxXdxX3xX22xX6xX3xXexXdxe0fcxX19xX3xX245xXdxX33xXexX3xXexX1xX10xXb6xX3xXex11a1axX3xX1axXdxX15xX3xXexX26xXdxX3xX245xXdxX10xXexX4xXb6xX29xX70xX6xX19xX3eexX3xX2xX3xXb2xX6cxXb4xX3xX9xX3xX61xX2xXadxX157xX2dxX5axX3xX36xX37xX19xX1axX65xX3xX1xXdxX33xX19xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1xXa5xX3xX1axXdxXa9xXdxX3xXexX3cx10a14xX19xX1axX3xX36xX3cxX57dxX19xX1axX3xX2dxX2xX65xX36exX150xX3xXexX22xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX19xX1axX3axX5xX3cxX3dxX19xX1axXadxX3xX173xX1e1xX4xX3xX1axXdxX15xX3xX19xX18xX5fxX3xXexX1x10b48xXbxX3xX1xX57dxX19xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX6cxX6dxX6exX3xX2dxX65xX61xX157xX3xXexX22xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX19xX1axX3axX5xX3cxX3dxX19xX1axXadxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xXb6xX53xX5fxXaxX12xXb4x10f97xX3xX70xX15xXb6xX3xX17xX52fxX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1xXa5xX3xX1axXdxXa9xXdxX3xXexX34xX10bxX19xX3xX19xX18xX5fxX65xX3xXexX1xX10xXb6xX3xX3eexX1xX31dxXb6xX3xX7xX15xXexX3xX4x130cfxX6xX3x178b8xXdxXexX4xXb6xX3xX7exX10x1709dxX7xX3xX36xX2axXdxX3xX17xXa9xXdxX3xX4xX15xX4xX3xX36xX26xXdxX3xX5x146afxX3xX17xX18xX19xX1axX65xX3xX19xX1axX49exX19xX3xX1xX18xX19xX1axX3xX36xX10bxX34xX3xXexX3cxX65xX3xXexX1xX3cxX57dxX19xX1axX3xX19xX1xX49exX19xX3xXexX3cxX57dxX19xX1axX3xX5xX6xXdxX3xX17xX18xX3xX4xX15xX4xX3xX19xX1xX18xX3xXbxX1xX49exX19xX3xXex18188xX4xX1xX3xX3eex1614bxX3xXexX1xX34x13a31xXexX3xX70xXdxfa89xX34xX3xX36xX37xX65xX3xX4xX4c5xX3xXexXa9xXdxX3xX57xX61xe613xX3xX63cxX3xX3eexXdxXa5xX19xX3xX53xX5e9xX3xX70xX15xXb6xX3xX1axXdxX15xX3xX7xe29fxX3xXexX1dxX19xX1axX65xX3xX2dxX61xX69cxX3xX63cxX3xX3eexXdxXa5xX19xX3xX53xX5e9xX3xX70xX15xXb6xX3xX1axXdxX15xX3xX7xX6b1xX3xX1axXdxX31dxX29xX65xX3xX4xX9bxX19xX3xX61xX36exX69cxX3xX53xX5e9xX3xX70xX15xXb6xX3xX1axXdxX15xX3xX36xXdxX3xX19xX1axX6xX19xX1axXadxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xXb6xX53xX5fxXaxX12xXcxX22xXb6xX19xX1axX3xX7xX2axX3xX4xX15xX4xX3xX63cxX3xX3eexXdxXa5xX19xX3xX53xX5e9xX3xX70xX15xXb6xX3xX1axXdxX15xX3xXexX1dxX19xX1axX65xX3xX620xX10xX19xX3xX173xXb6xX22xX22xXdxX7xXb6xX19xX65xX3xX70xXdxXe3xX19xX3xXexX687xXbxX3xX17xXdxXe3xX19xX3xX4xX61dxX6xX3xX70xX31dxX19xX3xXexXdxX19xX3xXexX22xX5e9xX4xX3xXexX34xX5fxXa5xX19xX3xX173xXb6xX22xX22xXdxX7xXb6xX19xX65xX3xX4xf02bxX19xX1axX3xX4xX1xXb6xX3xX22xfe26xX19xX1axX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX22xXe3xX19xX3xXexX1xX1baxX3xXexX22xX3cxX1bfxX19xX1axX3xX7xX6b1xX3xXbxX1x12aa9xX3xXexX1xX34xX7fxX4xX3xX22xX5adxXexX3xX19xX1xXdxX52fxX34xX3xX17xX18xXb6xX3xX7xX1e1xX4xX3xX29xX26xX19xX1xX3xX36xX37xX19xX1axX3xX36xX23exX3xX5xX6xX3xX173xX682xXadxX3xX7exXa5xX34xX3xX1axXdxX15xX3xXb2xX6cxXb4xX3xX7xX6b1xX3xX1axXdxX31dxX29xX3xX3b9xX34xX2axX19xX1axX3xX29xX1e1xX4xX3xXexX1xX5adxXbxX3xX1xX57dxX19xX3xX4xX61dxX6xX3xXexX34xX10bxX19xX3xXexX22xX3cxXa9xX4xX65xX3xX3b9xX34xX3xX1xX3cxXa9xX19xX1axX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX7xX6b1xX3xXexX1dxX19xX1axX3xXexX22xXb6xX19xX1axX3xXexX34xX10bxX19xX3xX19xX18xX5fxX65xX3xXexX1xX687xX29xX3xX4xX1xX67dxX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX4c5xX3xXexX1xX68cxX3xX36xX26xXexX3xX29xX2axX4xX3xX2xXadxX61xX2dxX5axX3xXb2xX6cxXb4xX3axXb6xXb7xX3xXexX22xXb6xX19xX1axX3xX17xX9bxX19xX1axX3xX61xX136xX2dxX3xXexX34xX10bxX19xXadxX3axXadxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xXb6xX53xX5fxXaxX12xXcxX1xX10xXb6xX3xX245x1620cxX245xX0xX3axXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

CPI tháng 5 tăng 0,16% so với tháng trước

CPI tháng 5 tăng 0,16% so với tháng trước
2015-05-25 07:20:00

Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố sáng 24/5, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,16% so với tháng trước; tăng 0,95% so cùng kỳ năm trước và tăng 0,2% so với...

Vai trò cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

Vai trò cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp
2015-05-25 07:18:00

PTO- Khi trao đổi về tình hình phát triển kinh tế nông nghiệp của xã Hợp Hải – một xã trọng điểm lúa, đạt tiêu chí nông thôn mới của huyện Lâm Thao, đồng chí Chủ tịch UBND xã...

Phát huy vai trò cây ngô trong cơ cấu lương thực

Phát huy vai trò cây ngô trong cơ cấu lương thực
2015-05-23 10:36:00

PTo- Theo "Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững", năm 2015 cả tỉnh phấn đấu trồng 19 ngàn ha ngô, sản lượng 90 ngàn tấn, tăng...

Việt - Nhật đẩy mạnh hợp tác kinh tế

Việt - Nhật đẩy mạnh hợp tác kinh tế
2015-05-23 08:20:00

Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 21 và thăm Nhật Bản, ngày 22/5, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp Chủ tịch Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Tanaka...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long