Cập nhật:  GMT+7
9352x13151x14b36xc25dx138c7xc0ecx101a0xeb9excd5exX7x12bbax11d98xc3aexa6f1xf253xe6edxX5xdc8dxXaxe789xdf5dxXdxda9dx99f7xX3xf001xX3xX5xeb8fx13777xX3xX5xXdxf37axX1cxX3xXexXdxbdcdxXbxea0bxX3xde77xXdx1454bxX3x13911xc581xX1cxX29xX3xc464xf5a7x131e6x10f17x1076cx139ffxc22exX38xX38xX3xbc8fx9b8dxX3xX16x117cdxX4xX3x140f2xX2xd0b7x141f8x13c31xX47xX3x11338x9de0xX1cxX29xX3xX16xb7d9xXdxX3xX5xb0dcxXexX0x12a5axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx112c2xX10xX6xb36dxXaxX12xXcx100cdxX3xX2xX36xX3xX29xXdxc19bxX3xX1cxX29xa579x11a6cxX3xX18xX57xX2xX47xX27xX3xX29xXdxX2bxX3xX2dxX2exX1cxX29xX3xfa29xX36xX3xX32xX33xX34xX35xX43xX3xX29xXdxX15xX16xX3xX2xX45xX47xX46xX35xX3xX4axX4bxX1cxX29xX57xX5xX54xXex9a08xX3xX2dxX2exX1cxX29xX3xX32xX33xX34xX35xX36xX37xX38xX38xX38xX3xX29xXdxX15xX16xX3xX2xX45xX2xX46xX2xX3xX4axX4bxX1cxX29xX57xX5xX54xXexXa6xX3xX69xX1bx12ad9xX3xX69xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX29xXdxX15xX16xX3xX18xX43x9467xX3xX4axX4bxX1cxX29xX57xX5xX54xXexXa6xX3xX69xX1bxXcexX3xX1xeefcxX6xX3xX29xXdxX15xX16xX3xa6b2xX36xX18xX3xX4axX4bxX1cxX29xX57xX5xX54xXexX3xX3cxX78xX3xX69xX1bxXcexX3xX16xX6xbcdfxa1eaxXexX3xX29xXdxX15xX16xX3xX36x1194dxX43xX3xX4axX4bxX1cxX29xX57xb433xX29xX45xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14065xe914xX69xX79xXaxX12xX0xXdxX16xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxd3c4xX10xX1cxXexX10x10e06xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXax12f08xXdxX69xXexX1x9e84xX3xXf7xX36xX47xXbxX2dxXa6xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX158xX3xX36xX47xX47xXbxX2dxXa6xXaxX3xX7xX149xX4xX9xXaxX57xX57xX4xX45x9c9fxX6xX132xXbxX1xXcexXexX1xX132xX45xX3cxX1cxX57xX69xX10xX7xX11fxXexX132xXbxX57xX1cxX10xX153xX7xX57xX43xX43xX46xX47xX57xX2xX2xX2xX69xX2xX2xX36xX43xX47xX2xX43xXexX18xX35xX35xXf7xX5xX43xX37xX17axX6xX1cxX37xX2dxX6xX1cxX29xX46xX45xabd4xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX3xX5xX1bxX1cxX3xX5xXdxX20xX1cxX3xXexXdxX25xXbxX27xX3xX29xXdxX2bxX3xX2dxX2exX1cxX29xX3xX32xX33xX34xX35xX36xX37xX38xX38xX38xX3xX3cxX3dxX3xX16xX40xX4xX3xX43xX2xX45xX46xX47xX47xX3xX4axX4bxX1cxX29xX3xX16xX50xXdxX3xX5xX54xXexXaxX3xX153xXdxX69xXexX1xX9xXaxXf7xX36xX47xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX36xX47xX47xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX132xX69xX79xXaxX12xXcxX1xX10xX132xX3xabd0xXcexX79xX25xXexX3xX4ax10781xX1cxX1xX3xX4x12be4xX6xX3xX5xXdxX20xX1cxX3xX17axbc9axX3xX144xabe1xX1cxX29xX3xXcxX1x1177cxa5fbxX1cxX29xX37xXcxX78xXdxX3xX4xX1xX54xX1cxX1xX27xX3xXexX6dxX3xX2xX36xX3xX29xXdxX74xX3xX1cxX29xX78xX79xX3xX1xX252xX16xX3xX1cxX6xX79xX3x13271xX18xX57xX2xX47xe347xX27xX3xX29xXdxX2bxX3xX4xX2bxX4xX3xX16x11b93xXexX3xX1xX78xX1cxX29xX3xX2dxX2exX1cxX29xX3xX69xX1bxXcexX3xXexX149xX132xX1cxX29xX3xX1cxX258xba20xX4xX3xX4axX4bxX1cxX29xX3xX5xX132xfe46xXexX3xX4axXdxX3xX2dxXcex14b90xX1cxX29xX45xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX132xX69xX79xXaxX12xX144xe192xX3xXexX1x9db7xX27xX3xX2dxX2exX1cxX29xX3xX32xX33xX34xX3xX35xX36xX37xX38xX38xX38xX3xX29xXdxX15xX16xX3xX2xX45xX2xX46xX2xX3xX4axX4bxX1cxX29xX27xX3xX3cxX3dxX3xX16xX40xX4xX3xX43xX2xX45xX46xX46xX18xX3xX4axX4bxX1cxX29xXa6xX3xX2dxX2exX1cxX29xX3xX8axX36xX3xX32xX33xX34xX35xX43xX3xX4x126a5xX3xX29xXdxX2bxX3xX16xX2a9xXdxX3xX5xX78xX3xX43xX47xX45xXf7xX18xX43xX3xX4axX4bxX1cxX29xX27xX3xX29xXdxX15xX16xX3xX2xX45xX47xX46xX35xX3xX4axX4bxX1cxX29xX57xX5xX54xXexX45xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX132xX69xX79xXaxX12xXcxX149xX132xX1cxX29xX3xX11fxX1xXdxX3xX4axX320xX27xX3xX29xXdxX2bxX3xX69xX1bxXcexX3xX69xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX29xXdxX15xX16xX3xX18xX43xXdexX3xX4axX4bxX1cxX29xX57xX5xX54xXexX27xX3xX3cxX3dxX3xX16xX40xX4xX3xX43xX43xX45xX43xX47xXdexX3xX4axX4bxX1cxX29xX57xX5xX54xXexX45xX3xd5c3xX1bxXcexX3xX1xXefxX6xX3xX29xXdxX15xX16xX3xXf7xX36xX18xX3xX4axX4bxX1cxX29xX27xX3xX2dxXcexX2bbxX1cxX29xX3xX4xaeabxX1cxX3xX43xX2xX45xX117xXdexXdexX3xX4axX4bxX1cxX29xX3xX16xX50xXdxX3xX5xX54xXexX3xX3cxX78xX3xX69xX1bxXcexX3xX16xX6xX10dxX10exXexX3xX29xXdxX15xX16xX3xX36xX117xX43xX3xX4axX4bxX1cxX29xX27xX3xX3cxX3dxX3xX16xX40xX4xX3xX2xX46xX45xX47xX35xX46xX3xX4axX4bxX1cxX29xX57xX11fxX29xX45xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX132xX69xX79xXaxX12xXcxX149xX132xX1cxX29xX3xX5xX1bxX1cxX3xX4axXdxX3dxXcexX3xX4xX1x1355exX1cxX1xX3xX1cxX78xX79xX27xX3xX1cxX1xX78xX3xX4axXdxX3dxXcexX3xX1xX78xX1cxX1xX3xX23axXcexX79xX25xXexX3xX4axX241xX1cxX1xX3xXexX149xX54xX4xX1xX3xX5x144eexXbxX3xX23axXcexf764xX3xX17ax11eecxX1cxX1xX3xb09exX1cxX3xX4axX2bbxXdxX3xX3cxX2a9xXdxX3xX2dxX2exX1cxX29xX3xX8axX36xX3xX32xX33xX34xX35xX43xX3x13d95xX3xX16xX40xX4xX3xX46xX36xX2xX3xX4axX4bxX1cxX29xX57xX5xX54xXexX27xX3xX2dxX2exX1cxX29xX3xX32xX33xX34xX35xX36xX3xX5xX78xX3xX117xX47xX47xX3xX4axX4bxX1cxX29xX57xX5xX54xXexX27xX3xX69xX1bxXcexX3xX69xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX3cxX78xX3xX69xX1bxXcexX3xX1xXefxX6xX3xX5xX78xX3xX18xX47xX47xX3xX4axX4bxX1cxX29xX57xX5xX54xXexX27xX3xX4xX3c9xX1cxX3xX16xX6xX10dxX10exXexX3xX5xX78xX3xXf7xX46xX2xX3xX4axX4bxX1cxX29xX57xX11fxX29xX27xX3xX4axX4bxX1cxX29xX3xXexX1xX74xXdxX3xX69xX6dxX1cxX29xX3xX4xX1xXdxX3xX7x143d4xX3xX69xX2d5xX1cxX29xX3xX23axXcexX466xX3xX131xX33xX13xX3xX3cxX2a9xXdxX3xXex12f33xXexX3xX4xX15xX3xX4xX2bxX4xX3xX16xX290xXexX3xX1xX78xX1cxX29xX3xX2dxX2exX1cxX29xX3xX69xX1bxXcexX45xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX132xX69xX79xXaxX12xc167xX2b3xXdxX3xX69xXdx12903xX1cxX3xebb0xX10xXexX149xX132xX5xXdxX16xX10xX2dxX3xX4xX1xX132xX3xX17axXdxX25xXexX3xXexX54xX1cxX1xX3xX4axX25xX1cxX3xXexX1xX74xXdxX3xX4axXdxX2d9xX16xX3xX4axXdxX3dxXcexX3xX4xX1xX438xX1cxX1xX3xX29xXdxX2bxX27xX3xX23axXcexX466xX3xX17axX469xX1cxX1xX3xX46dxX1cxX3xX2dxX2exX1cxX29xX3xX69xX1bxXcexX3xX27fxX131xX33xX13xX284xX3xXexX2b3xXdxX3xX69xX132xX6xX1cxX1xX3xX1cxX29xX1xXdxX556xXbxX3xX5xX78xX3xX2xX45xX47xX46xX47xX3xXex1414fxX3xX4axX4bxX1cxX29xX45xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX132xX69xX79xXaxX12xba06xd252xX3xX4axXdxX3dxXcexX3xX1xX78xX1cxX1xX3xX29xX1bxX1cxX3xX4ax14200xX79xX3xX1cxX1xX51fxXexX27xX3xX1cxX29xX78xX79xX3xX43xX2xX57xX35xX27xX3xX7xX6xXcexX3xX11fxX1xXdxX3xXexX149xX54xX4xX1xX3xX5xX461xXbxX3xX23axXcexX466xX3xX17axX469xX1cxX1xX3xX46dxX1cxX27xX3xX2dxX2exX1cxX29xX3xX32xX33xX34xX3xX35xX36xX37xX38xX38xX38xX3xX2dxX2exX1cxX29xX3xX32xX33xX34xX3xX35xX36xX37xX38xX38xX38xX3xX29xXdxX15xX16xX3xX117xX18xX2xX3xX4axX4bxX1cxX29xXa6xX3xX2dxX2exX1cxX29xX3xX8axX36xX3xX32xX33xX34xX35xX43xX3xX29xXdxX15xX16xX3xX46xX36xX47xX3xX4axX4bxX1cxX29xX57xX5xX54xXexX45xX3xX34xX29xX132xX78xXdxX3xX149xX6xX27xX3xX69xX1bxXcexX3xX69xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX29xXdxX15xX16xX3xX2xX45xX117xX46xX46xX3xX4axX4bxX1cxX29xX57xX5xX54xXexX45xX3xX3abxX1bxXcexX3xX1xXefxX6xX3xX29xXdxX15xX16xX3xX2xX45xX35xXf7xXf7xX3xX4axX4bxX1cxX29xX3xX3cxX78xX3xX69xX1bxXcexX3xX16xX6xX10dxX10exXexX3xX29xXdxX15xX16xX3xX18xXdexX18xX3xX4axX4bxX1cxX29xX57xX11fxX29xX45xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX132xX69xX79xXaxX12xXcxX1xX10xX132xX3xX34xX29xX1xX241xX3xX4axX241xX1cxX1xX3xX35xX36xX57xX34xX550xX37xX144xX559xX3xX7xX50bxX6xX3xX4axX46dxXdxX27xX3xX17axX46dxX3xX7xXcexX1cxX29xX3xX16xX24fxXexX3xX7xX2bbxX3xX4axXdxX3dxXcexX3xX4xX246xX6xX3xX34xX29xX1xX241xX3xX4axX241xX1cxX1xX3xXdexX18xX57xX43xX47xX2xX46xX3xX3cxX3dxX3xX11fxXdxX1cxX1xX3xX69xX132xX6xX1cxX1xX3xX2dxX2exX1cxX29xX27xX3xX69xX1bxXcexX3xX4xX320xX3xX1xXdxX556xXcexX3xX5xcf62xX4xX3xXexX6dxX3xX1cxX29xX78xX79xX3xX43xX57xX2xX57xX43xX47xX43xX43xX27xX3xX29xXdxX2bxX3xX2dxX2exX1cxX29xX3xX69xX1bxXcexX3xX4axX258x1252bxX4xX3xX4axXdxX3dxXcexX3xX4xX1xX438xX1cxX1xX3xX16xX50xXdxX3xXexX1xX2bxX1cxX29xX3xX18xX3xX5xX1bxX1cxX3xX3cxX78xX132xX3xX4xX2bxX4xX3xX1cxX29xX78xX79xX158xX3xX2xX27xX3xX2xX2xX3xX3cxX78xX3xX1cxX29xX78xX79xX3xX43xX2xX3xX1xbd12xX1cxX29xX3xXexX1xX2bxX1cxX29xX3xX27fxXexX40xX4xX3xX5xX78xX3xX2xX47xX3xX1cxX29xX78xX79xX3xX16xX24fxXexX3xX5xX1bxX1cxX27xX3xXexX1xX6xX79xX3xX3cxX469xX3xX2xX36xX3xX1cxX29xX78xX79xX3xX16xX24fxXexX3xX5xX1bxX1cxX284xX45xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX132xX69xX79xXaxX12xX34xX25xXcexX3xXexX149xfe92xX1cxX29xX3xX3cxX78xX132xX3xX1cxX29xX78xX79xX3xX1cxX29xX1xX438xX27xX3xX1cxX29xX78xX79xX3xX5xdfa4xX3xXexX1xX469xX3xX4axX258xX77cxX4xX3xX5xX811xXdxX3xX7xX6xX1cxX29xX3xX1cxX29xX78xX79xX3xX5xX78xX16xX3xX3cxXdxX556xX4xX3xXexXdxX25xXbxX3xXexX1xX10xX132xX3xX7xX6xXcexX3xX1cxX29xX78xX79xX3xX1cxX29xX1xX438xXa6xX3xX1cxX25xXcexX3xXexX149xX811xX1cxX29xX3xX3cxX78xX132xX3xX69xX241xXbxX3xX1cxX29xX1xX438xX3xXcxX25xXexX3xX34xX29xXcexX79xX20xX1cxX3xX4axX2bxX1cxX3xXexX1xX469xX3xX4axX258xX77cxX4xX3xX5xX811xXdxX3xX7xX6xX1cxX29xX3xX11fxX5e3xX3xX4axXdxX3dxXcexX3xX4xX1xX438xX1cxX1xX3xXexXdxX25xXbxX3xXexX1xX10xX132xX45xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa924xX132xXcexX149xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX132xX3xXcxXcx13bb9xe13fxX34xX0xX57xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt
2023-06-03 11:16:00

baophutho.vn Năm 2023, được xác định là năm đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng lấy người dân làm trung tâm, toàn dân và toàn diện. Với quá trình chuyển đổi...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long