Cập nhật:  GMT+7
4329xd425xcd88x8b07xb7f2x9d43xba9bxdae8x81c6xX7xc2acx9196x8e3cx9805x7b5cx4f28xX5x505exXax83c4xddfdxXdxe1e2x6ab2xX3xce22xX3xX5xc50axe66cxX3xX5xXdxe5e3xX1cxX3xXexXdxdccbxXbx8173xX3x8e47xXdxdc22xX3xaa9ex5086xX1cxX29xX3x4e62x4d1excb94x89e2xaaf1xe733x9cb4xX38xX38xX3xX4xb17axX1cxX3xX2xX2x7dfbx9a3dxb9acxX2xX3x9d74xbb5axX1cxX29xX3xX16x8eadxXdxX3xX5xd522xXexX0x4728xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx939fx7744x9f88xe1f4xXaxX12xX0xXdxX16xX29xX3xX7x70fexX4xX9xXaxX54xX54xX4xX42x515dxX6xX64xXbxX1xaae7xXexX1xX64xX42xc71exX1cxX54xX65xX10xX7x6c4dxXexX64xXbxX54xX1cxX10x61c8xX7xX54x8431x552cxX2x954axX54x992exX35xX65xX91xX2xX36xX44xX44xX91xX43xXexX2xX94xX92xX96xX94xX43xX5xX2xX42x8469xXbxX29xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx868axX10xX6xX65xXaxX12xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX3xX5xX1bxX1cxX3xX5xXdxX20xX1cxX3xXexXdxX25xXbxX27xX3xXexc0f7xX3xX2xX36xX3xX29xXdxd05bxX3xX1cxX29x511axX66xX3xX91xX18xX54xX96xX27xX3xX2dxX2exX1cxX29xX3x7efdxX36xX3xX32xX33xX34xX35xX91xX3xX4x9406xX3xX16x74ebxX4xX3xXexX6fxX1bxX1cxX3xX16xb370xXdxX3xX5xXe8xX3xX2xX92xX42xX35xX96xX91xX3xX47xX48xX1cxX29xX54xX5xX51xXexea49xX3xX2dxX2exX1cxX29xX3xX32xX33xX34xX35xX36xX37xX38xX38xX38xX3xX5xXe8xX3xX2xX2xX42xX43xX44xX2xX3xX47xX48xX1cxX29xX54xX5xX51xXexX42xX3xX34xX29xX64xXe8xXdxX3xX6fxX6xX27xX3xX65xX1bxX7cxX3xX65xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX92xX42xX92xX36x8759xX3xX4xX100xX3xX16xX103xX4xX3xXexX6fxX1bxX1cxX3xX5xXe8xX3xX35xX42xX35xX96xX2xX3xX47xX48xX1cxX29xX54xX5xX51xXexX42xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX64xX65xX66xXaxX12xX13xXdxX2bxX3xX2dxX2exX1cxX29xX3xX81xXe8xX3xX4xX2bxX4xX3xX16x4f07xXexX3xX1xXe8xX1cxX29xX3xX65xX1bxX7cxX3xXexX6fxX64xX1cxX29xX3xX1cx681exX10cxX4xX3xXexXdxX25xXbxX3xXexc92dxX4xX3xX29xXdxX15xX16xX3xXexXddxX3xX2xX36xX3xX29xXdxXe4xX3xX1cxX29xXe8xX66xX3xX1x9278xX16xX3xX1cxX6xX66xX3x94e4xX91xX18xX54xX96x89e9xX3xX7xX6xX7cxX3xX87xX1xXdxX3xX47xca21xX3xXexX6fxX51xX4xX1xX3xX5x64daxXbxX3xa619xX7cx4565xX3xX77xe7aexX1cxX1xX3x6a49xX1cxX3xX1e1xX63xX33xX13xX1e6xX42xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX64xX65xX66xXaxX12x91e2xX7cxX66xX25xXexX3xX47xdddfxX1cxX1xX3xX4x713fxX6xX3xX5xXdxX20xX1cxX3xX77xc7e0xX3x57c7xX1daxX1cxX29xX3xXcxX1xX1b8xe058xX1cxX29xX37xXcxXe8xXdxX3xX4xX1xX51xX1cxX1xX3xXbxX1xX2bxXexX3xX47xXdxX3xX4xX1xXdx8836xX7cxX3xX1cxX6xX66xX3xX4xX1xX64xX3xX77xXdxX25xXexX3xX2dxX2exX1cxX29xX3xXf6xX36xX3xX32xX33xX34xX35xX91xX3xX29xXdxX15xX16xX3xX96xX92xX2xX3xX47xX48xX1cxX29xX54xX5xX51xXexX121xX3xX2dxX2exX1cxX29xX3xX32xX33xX34xX35xX36xX37xX38xX38xX38xX3xX29xXdxX15xX16xX3xX44xX92xX18xX3xX47xX48xX1cxX29xX54xX5xX51xXexX27xX3xX65xX1bxX7cxX3xX65xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX92xX42xX92xX36xX15fxX3xX29xXdxX15xX16xX3xX18xX18xX91xX3xX47xX48xX1cxX29xX54xX5xX51xXexX27xX3xX65xX1bxX7cxX3xX1x5e10xX6xX3xX29xXdxX15xX16xX3xX43xX94xX96xX3xX47xX48xX1cxX29xX54xX5xX51xXexX3xX81xXe8xX3xX65xX1bxX7cxX3xX16xX6x5e06x5b24xXexX3xX2xX18xX92xX23bxX15fxXcxX3xX44xX42xX36xX15fxX3xX29xXdxX15xX16xX3xX43xX36xX94xX3xX47xX48xX1cxX29xX54xX87xX29xX42xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX64xX65xX66xXaxX12xc825xXdxX20xX1cxX3xX1fdxX7cxX6xX1cxX3xX47xX25xX1cxX3xX1fdxX7cxX1ffxX3xX77xX202xX1cxX1xX3xX206xX1cxX3xX1e1xX63xX33xX13xX1e6xX27xX3xX16xX103xX4xX3xXexX6fxX51xX4xX1xX3xX5xX1faxXbxX3xX47x7290xXdxX3xX81xX10cxXdxX3xX2dxX2exX1cxX29xX3xXf6xX36xX3xX32xX33xX34xX35xX91xX3xX5xXe8xX3xX96xX92xX92xX3xX47xX48xX1cxX29xX54xX5xX51xXexX27xX3xXexX6fxX64xX1cxX29xX3xX87xX1xXdxX3xX2dxX2exX1cxX29xX3xX32xX33xX34xX35xX36xX3xX5xXe8xX3xX2xX42xX96xX92xX92xX3xX47xX48xX1cxX29xX54xX5xX51xXexX27xX3xX65xX1bxX7cxX3xX1xX2d8xX6xX3xX81xXe8xX3xX65xX1bxX7cxX3xX65xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX5xXe8xX3xX2xX42xX43xX92xX92xX3xX47xX48xX1cxX29xX54xX5xX51xXexX27xX3xX4xX3dxX1cxX3xX65xX1bxX7cxX3xX16xX6xX2f6xX2f7xXexX3xXexX6fxX51xX4xX1xX3xX5xX1faxXbxX3xb3ccxX3xX16xX103xX4xX3xX36xX92xX92xX3xX47xX48xX1cxX29xX54xX87xX29xX42xX3xX63xX20xX1cxX3xX4x98d3xX1cxX1xX3xX47xX100xX27xX3xX5xXdxX20xX1cxX3xX77xX239xX3xX1fdxX7cxX66xX25xXexX3xX47xX22bxX1cxX1xX3xX87xX1xX1daxX1cxX29xX3xX4xX1xXdxX3xX7xcf91xX3xX65xX1c2xX1cxX29xX3xX1fdxX7cxX1ffxX3xX63xX33xX13xX3xX47xX35cxXdxX3xX81xX10cxXdxX3xX4xX2bxX4xX3xX5xX64xX403xXdxX3xX2dxX2exX1cxX29xX3xX65xX1bxX7cxX42xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX64xX65xX66xXaxX12xXcxX1xX10xX64xX3xX47xX403xXdxX3xX65xXdxe9c1xX1cxX3xb655xX10xXexX6fxX64xX5xXdxX16xX10xX2dxX27xX3xXexX51xX1cxX1xX3xX47xX25xX1cxX3xXexX6fxX1b8xX10cxX4xX3xXexX1xXe4xXdxX3xX47xXdx5a55xX16xX3xX47xXdxX25cxX7cxX3xX4xX1x7801xX1cxX1xX3xX29xXdxX2bxX27xX3xX1fdxX7cxX1ffxX3xX77xX202xX1cxX1xX3xX206xX1cxX3xX29xXdxX2bxX3xX2dxX2exX1cxX29xX3xX65xX1bxX7cxX3xXexX403xXdxX3xX65xX64xX6xX1cxX1xX3xX1cxX29xX1xXdxX472xXbxX3xX4xX3dxX1cxX3xX65xX1b8xX3xX91xX42xX35xX92xX92xX3xXex7c83xX3xX47xX48xX1cxX29xX27xX3xXexX2exX1cxX29xX3xX44xX36xX36xX3xXexX4e2xX3xX47xX48xX1cxX29xX3xX7xX64xX3xX81xX10cxXdxX3xX5xX1bxX1cxX3xX4xX1daxX1cxX29xX3xX77xX35cxX3xX4xX2bxX4xX1xX3xX47x72c9xX66xX3xX1xX6xXdxX3xXexX7cxX1bxX1cxX42xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX64xX65xX66xXaxX12xX34xX1xX1b8xX3xX81xX1faxX66xX27xX3xX81xX10cxXdxX3xX18xX3xX5xX1bxX1cxX3xX29xXdxX15xX16xX3xXexXddxX3xX47xX1bxX7cxX3xX1cxX2exX16xX27xX3xX7xX6xX7cxX3xX87xX1xXdxX3xXexX6fxX51xX4xX1xX3xX5xX1faxXbxX3xX63xX33xX13xX27xX3xX2dxX2exX1cxX29xX3xXf6xX36xX3xX32xX33xX34xX35xX91xX3xX4xX100xX3xX16xX103xX4xX3xXexX6fxX1bxX1cxX3xX16xX10cxXdxX3xX5xXe8xX3xX2xX92xX42xX35xX96xX91xX3xX47xX48xX1cxX29xX54xX5xX51xXexX121xX3xX2dxX2exX1cxX29xX3xX32xX33xX34xX35xX36xX37xX38xX38xX38xX3xX5xXe8xX3xX2xX2xX42xX43xX44xX2xX3xX47xX48xX1cxX29xX54xX5xX51xXexX42xX3xX34xX29xX64xXe8xXdxX3xX6fxX6xX27xX3xX65xX1bxX7cxX3xX65xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX92xX42xX92xX36xX15fxX3xX4xX100xX3xX16xX103xX4xX3xXexX6fxX1bxX1cxX3xX5xXe8xX3xX35xX42xX35xX96xX2xX3xX47xX48xX1cxX29xX54xX5xX51xXexX121xX3xX65xX1bxX7cxX3xX1xX2d8xX6xX3xX5xXe8xX3xX94xX42xX35xX43xX36xX3xX47xX48xX1cxX29xX54xX5xX51xXexX3xX81xXe8xX3xX65xX1bxX7cxX3xX16xX6xX2f6xX2f7xXexX3xX2xX18xX92xX23bxX15fxXcxX3xX44xX42xX36xX15fxX3xX4xX100xX3xX16xX103xX4xX3xXexX6fxX1bxX1cxX3xX5xXe8xX3xX18xX42xX43xX94xX92xX3xX47xX48xX1cxX29xX54xX87xX29xX42xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX64xX65xX66xXaxX12xX32cxX1bxX1cxX3xX29xX1bxX1cxX3xX47xX514xX66xX3xX1cxX1xc30fxXexX3xX81xXe8xX64xX3xX2xX36xX3xX29xXdxXe4xX3xX1cxX29xXe8xX66xX3xX2xX44xX54xX96xX27xX3xX7xX6xX7cxX3xX87xX1xXdxX3xX2bxXbxX3xX65xX1c2xX1cxX29xX3xX1fdxX7cxX1ffxX3xX77xX202xX1cxX1xX3xX206xX1cxX27xX3xX2dxX2exX1cxX29xX3xXf6xX36xX3xX32xX33xX34xX35xX91xX3xX29xXdxX15xX16xX3xX43xX2xX44xX3xX47xX48xX1cxX29xX54xX5xX51xXexX121xX3xX2dxX2exX1cxX29xX3xX32xX33xX34xX35xX36xX37xX38xX38xX38xX3xX29xXdxX15xX16xX3xX43xX91xX2xX3xX47xX48xX1cxX29xX54xX5xX51xXexX27xX3xX65xX1bxX7cxX3xX65xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX92xX42xX92xX36xX15fxX3xX29xXdxX15xX16xX3xX96xX44xX43xX3xX47xX48xX1cxX29xX54xX5xX51xXexX27xX3xX65xX1bxX7cxX3xX1xX2d8xX6xX3xX29xXdxX15xX16xX3xX36xX92xX91xX3xX47xX48xX1cxX29xX54xX5xX51xXexX3xX81xXe8xX3xX65xX1bxX7cxX3xX16xX6xX2f6xX2f7xXexX3xX2xX18xX92xX23bxX15fxXcxX3xX44xX42xX36xX15fxX3xX29xXdxX15xX16xX3xX2xX91xX43xX3xX47xX48xX1cxX29xX54xX87xX29xX42xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX64xX65xX66xXaxX12xXcxX6fxX64xX1cxX29xX3xX5xX1bxX1cxX3xX1cxXe8xX66xX27xX3xX16xX103xX4xX3xXexX6fxX51xX4xX1xX3xX5xX1faxXbxX3xX1fdxX7cxX1ffxX3xX77xX202xX1cxX1xX3xX206xX1cxX3xX47xX35cxXdxX3xX81xX10cxXdxX3xX2dxX2exX1cxX29xX3xX2dxX2exX1cxX29xX3xXf6xX36xX3xX32xX33xX34xX35xX91xX3xX5xXe8xX3xX96xX92xX92xX3xX47xX48xX1cxX29xX54xX5xX51xXexX27xX3xXexX6fxX64xX1cxX29xX3xX87xX1xXdxX3xX2dxX2exX1cxX29xX3xX32xX33xX34xX35xX36xX27xX3xX65xX1bxX7cxX3xX1xX2d8xX6xX3xX81xXe8xX3xX65xX1bxX7cxX3xX65xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX5xXe8xX3xX2xX42xX96xX92xX92xX3xX47xX48xX1cxX29xX54xX5xX51xXexX27xX3xX4xX3dxX1cxX3xX65xX1bxX7cxX3xX16xX6xX2f6xX2f7xXexX3xXexX6fxX51xX4xX1xX3xX5xX1faxXbxX3xX3ebxX3xX16xX103xX4xX3xX91xX92xX92xX3xX47xX48xX1cxX29xX54xX87xX29xX42xX3xX23bx8f8fxX1cxX29xX3xX81xX10cxXdxX3xX47xX100xX27xX3xX5xXdxX20xX1cxX3xX77xX239xX3xX1fdxX7cxX66xX25xXexX3xX47xX22bxX1cxX1xX3xX87xX1xX1daxX1cxX29xX3xX4xX1xXdxX3xX7xX429xX3xX65xX1c2xX1cxX29xX3xX1fdxX7cxX1ffxX3xX63xX33xX13xX3xX47xX35cxXdxX3xX81xX10cxXdxX3xX4xX2bxX4xX3xX5xX64xX403xXdxX3xX2dxX2exX1cxX29xX3xX65xX1bxX7cxX42xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX64xX65xX66xXaxX12xXcxX51xX1cxX1xX3xXexXddxX3xX47xX1bxX7cxX3xX1cxX2exX16xX3xX91xX92xX91xX92xX27xX3xX2dxX2exX1cxX29xX3xXf6xX36xX3xX32xX33xX34xX35xX91xX3xX29xXdxX15xX16xX3xX87xX1xX64xX15xX1cxX29xX3xX18xX42xX35xX91xX92xX3xX47xX48xX1cxX29xX54xX5xX51xXexX27xX3xXexX6fxX64xX1cxX29xX3xX87xX1xXdxX3xX2dxX2exX1cxX29xX3xX32xX33xX34xX35xX36xX37xX38xX38xX38xX3xX29xXdxX15xX16xX3xX29xX1bxX1cxX3xX18xX42xX35xX44xX92xX3xX47xX48xX1cxX29xX54xX5xX51xXexX42xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx964fxX7cxXexX1xX64xX6fxXaxX12xXcxX1xX10xX64xX3xXcxXcx4bccx9427xX34xX0xX54xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đòn bẩy hỗ trợ giảm nghèo

Đòn bẩy hỗ trợ giảm nghèo
2023-09-28 07:59:00

baophutho.vn Với ưu điểm là nguồn vốn vay ưu đãi, lãi suất thấp, thời gian vay kéo dài, nên thời gian qua, chính sách tín dụng ưu đãi đã phát huy hiệu quả,...

Chợ nông thôn: Những yêu cầu từ thực tiễn

Chợ nông thôn: Những yêu cầu từ thực tiễn
2020-04-21 07:26:22

PTĐT - Trước tốc độ phát triển nhanh chóng của hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, chợ truyền thống vẫn khẳng định vai trò, vị trí không thể thiếu trong...

Giá thịt lợn bất ngờ tăng cao

Giá thịt lợn bất ngờ tăng cao
2020-04-20 18:45:00

PTĐT - Chiều nay (20-4), ghi nhận tại một số chợ dân sinh trên địa bàn, giá thịt lợn bất ngờ tăng đột biến, được cho là mức tăng cao nhất trong nhiều ngày qua của thịt lợn, bắt...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long