Cập nhật: 21/07/2022 15:56 GMT+7
df6ex11ccax12a36xe27bx13cb2x17148xf550xdf9bx16737xX7x1713cxfed1x106cax11cc5x13d16x15cabxX5x10507xXaxe849xf877xXdx166a2xfe41xX3xXex10768xXdxX3xX1x11178x12ab6xX3xf1c4x174d8x126d4x11ddexX23xX3x1709ax134c7xX1ex1482ax16c1exX3xX29xXdxf241xX3xe553xef68xX1exX29xX3x12e99xf832x1566dx12c40x11f24x12564xe39bxX3bxX3bxX3xX4xf6a3xX1exX3xec32xX22xX21xX23x11a0axX23xX3xX26xX27xX1exX29xX3xX16x1662exXdxX3xX5xf3f7xXexX0x146bbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxee8bxX10xX6x13930xXaxX12xX13xXdxX2exX3xX30xX31xX1exX29xX3xX69x1701exfd21xX3xXexXdx131a2xXbxX3xXex147d4xX4xX3xX26xXdx10361xX77xX3xX4xX1xe6faxX1exX1xX3xXex12121xX3xX2xX39xX3xX29xXdx11663xX3xX1exX29x14c52x13968xX3xX43xX2xX57xX47xX2axX3xXex11a54x1735bxX1exX29xX3xX26x14375xX3xX30xX31xX1exX29xX3x159faxX39xX3xX35xX36xX37xX38xX43xX3xX29xXdxX15xX16xX3xX43xX21xX47xX2xX39xX3xX26xX27xX1exX29xX57xX5xX54xXexX2axX3xX30xX31xX1exX29xX3xX35xX36xX37xX38xX39xX3axX3bxX3bxX3bxX3xX29xXdxX15xX16xX3xX20xX21xX22xX23xX39xX3xX26xX27xX1exX29xX57xX5xX54xXexX2axX3xX69xX76xX77xX3xX69xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX29xXdxX15xX16xX3xX2xX21xX47xX20xX39xX3xX26xX27xX1exX29xX57xX5xX54xXexX2axX3xX69xX76xX77xX3xX1x1461exX6xX3xX29xXdxX15xX16xX3xX2xX21xX23xX38xX38xX3xX26xX27xX1exX29xX21xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx145abxXa4xX69xX9axXaxX12xX0xXdxX16xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx1733axX10xX1exXexX10xXa3xXaxX3xX7xXexX9axX5xX10xX9xXax1528cxXdxX69xXexX1x17172xX3xX22xX43xX23xXbxX30x10c9axX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX160xX3xe8cbxX2xX20xXbxX30xX167xXaxX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX57xX57xX4xX21x113f6xX6xXa4xXbxX1xX77xXexX1xXa4xX21xf3e3xX1exX57xX69xX10xX7x14d63xXexXa4xXbxX57xX1exX10xX15bxX7xX57xX43xX43xX43xX38xX57xX2xX2xX2xX69xX171xX2xX39xX39xX22xX23xX47xXexX39xf310xX22xX39xX5xX47xX3axX18cxX1exXbxX3axX30xX6xX1exX29xX1exX10xX15bxX2xX21x14d1bxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXexX19xXdxX3xX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX23xX23xX3xX26xX27xX1exX29xX2axX3xX29xXdxX2exX3xX30xX31xX1exX29xX3xX35xX36xX37xX38xX39xX3axX3bxX3bxX3bxX3xX4xX40xX1exX3xX43xX22xX21xX23xX47xX23xX3xX26xX27xX1exX29xX3xX16xX50xXdxX3xX5xX54xXexXaxX3xX15bxXdxX69xXexX1xX9xXaxX22xX43xX23xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX171xX2xX20xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xXa4xX69xX9axXaxX12xX13xXdxX2exX3xX30xX31xX1exX29xX3xX18cxX99xX3xX4xX2exX4xX3xX16x15058xXexX3xX1xX99xX1exX29xX3xX69xX76xX77xX3xXexXa3xXa4xX1exX29xX3xX1exf831xX19xX4xX3xX26xXdxX84xX77xX3xX4xX1xX89xX1exX1xX3xX192xX1xX2exX3xX16x135f7xX1exX1xX3xXexX8exX3xX2xX39xX3xX29xXdxX95xX3xX1exX29xX99xX9axX3xX43xX2xX57xX47xX21xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xXa4xX69xX9axXaxX12xXcxX1xX10xXa4xX3xX26xXa9xX2axX3xX30xX31xX1exX29xX3xXb0xX39xX3xX35xX36xX37xX38xX43xX3xX29xXdxX15xX16xX3xX43xX21xX47xX2xX39xX3xX26xX27xX1exX29xX57xX5xX54xXexX3xX7xXa4xX3xX18cxX19xXdxX3xX29xXdxX2exX3xX1xXdx13424xX1exX3xX1xX99xX1exX1xX3xX18cxX84xX3xX16x10db4xX4xX3xX43xX39xX21xX23xX47xX20xX3xX26xX27xX1exX29xX57xX5xX54xXexX167xX3xX30xX31xX1exX29xX3xX35xX36xX37xX38xX39xX3axX3bxX3bxX3bxX3xX29xXdxX15xX16xX3xX20xX21xX22xX23xX39xX3xX26xX27xX1exX29xX57xX5xX54xXexX2axX3xX4xX6xXa4xX3xX1exX1xe560xXexX3xX5xX99xX3xX43xX22xX21xX23xX47xX23xX3xX26xX27xX1exX29xX57xX5xX54xXexX21xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xXa4xX69xX9axXaxX12xX37xX29xXa4xX99xXdxX3xXa3xX6xX2axX3xX69xX76xX77xX3xX69xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX23xX21xX23xX39x11d85xX3xX29xXdxX15xX16xX3xX2xX21xX47xX20xX39xX3xX26xX27xX1exX29xX57xX5xX54xXexX2axX3xX29xXdxX2exX3xX16xX19xXdxX3xX5xX99xX3xX43xX171xX21xX1aexX39xX1aexX3xX26xX27xX1exX29xX57xX5xX54xXexX21xX3x16175xX76xX77xX3xX1xX117xX6xX3xX29xXdxX15xX16xX3xX2xX21xX23xX38xX38xX3xX26xX27xX1exX29xX57xX5xX54xXexX2axX3xX29xXdxX2exX3xXexXa3xX76xX1exX3xX5xX99xX3xX43xX39xX21xX43xX171xX22xX3xX26xX27xX1exX29xX57xX5xX54xXexX21xX3xX39exX76xX77xX3xX16xX6x118c8x152e0xXexX3xX2xX1aexX23xX14cxX36bxXcxX3xX20xX21xX39xX36bxX3xX29xXdxX15xX16xX3xX2xX21xX2xX22xX171xX3xX26xX27xX1exX29xX2axX3xX4xX40xX1exX3xX2xX22xX21xX39xX171xX1aexX3xX26xX27xX1exX29xX57xX192xX29xX21xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xXa4xX69xX9axXaxX12xXcxXa3xXa4xX1exX29xX3xX5xX76xX1exX3xX26xXdxX84xX77xX3xX4xX1xX89xX1exX1xX3xX1exX99xX9axX2axX3xX1exX1xX99xX3xX26xXdxX84xX77xX3xX1xX99xX1exX1xX3x132b0xX77xX9axX7bxXexX3xX26x16a76xX1exX1xX3xXexXa3xX54xX4xX1xX3xX5xfcc4xXbxX3xX44fxX77x14953xX3xX182x1603cxX1exX1xX3xefe8xX1exX3xX26x1257bxXdxX3xX18cxX19xXdxX3xX4xX2exX4xX3xX5xXa4xX278xXdxX3xX30xX31xX1exX29xX3x130b5xX3xX16xX2e9xX4xX3xX38xX39xX23xX3xX26xX27xX1exX29xX57xX5xX54xXexX2axX3xX69xX76xX77xX3xX69xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX5xX99xX3xX39xX39xX23xX3xX26xX27xX1exX29xX2axX3xX69xX76xX77xX3xX1xXa4xX15xX3xX47xX23xX23xX3xX26xX27xX1exX29xX3xX18cxX99xX3xX16xX6xX3dexX77xXexX3xX5xX99xX3xX38xX39xX23xX3xX26xX27xX1exX29xX57xX192xX29xX21xX3x16f56xX3xX4xX1xXdxX84xX77xX3xX1exX29xX264x16a8dxX4xX3xX5xX278xXdxX2axX3xX69xX8exX1exX29xX3xX4xX1xXdxX3xX7xe3f2xX3xX69xX7fxX1exX29xX3xX44fxX77xX466xX3xX139xX36xX13xX3xX18cxX19xXdxX3xX4xX2exX4xX3xX16xX251xXexX3xX1xX99xX1exX29xX3xX30xX31xX1exX29xX2axX3xX69xX76xX77xX21xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xXa4xX69xX9axXaxX12xe973xX278xXdxX3xX69xXdxX2ddxX1exX3x11066xX10xXexXa3xXa4xX5xXdxX16xX10xX30xX3xX4xX1xXa4xX3xX182xXdxX7bxXexX3xXexX54xX1exX1xX3xX26xX7bxX1exX3xXexX1xX95xXdxX3xX26xXdx13b6bxX16xX3xX26xXdxX84xX77xX3xX4xX1xX89xX1exX1xX3xX29xXdxX2exX2axX3xX44fxX77xX466xX3xX182xX469xX1exX1xX3xX46dxX1exX3xX30xX31xX1exX29xX3xX69xX76xX77xX3x10f30xX139xX36xX13x1341exX3xXexX278xXdxX3xX69xXa4xX6xX1exX1xX3xX1exX29xX1xXdxX2ddxXbxX3xX5xX99xX3xX39xX20xX2axX20xX3xXexea9dxX3xX26xX27xX1exX29xX21xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xXa4xX69xX9axXaxX12xXcxX1xX10xXa4xX3xX37xX29xX1xX456xX3xX44fxX77xX9axX7bxXexX3xX43xX23xX57xX43xX23xX43xX43xX57x14d73xX139xXcxf98bx1547bxX66xX2xX39xX2axX3xXexX8exX3xX1exX29xX99xX9axX3xX2xX2xX57xX47xX3xX26xX7bxX1exX3xX1xX7bxXexX3xX1exX29xX99xX9axX3xX20xX2xX57xX2xX43xX2axX3xX16xX2e9xX4xX3xXexX1xX77xX7bxX3xX182xX15xXa4xX3xX18cxX2ddxX3xX16x127c5xXdxX3xXexXa3xX264xX95xX1exX29xX3xX26xX471xXdxX3xX18cxX19xXdxX3xX30xX31xX1exX29xX3xX58dxXexXa3xX8exX3xX10xXexX6xX1exXa4xX5xX591xX3xX4xX40xX1exX3xX2xX21xX23xX23xX23xX3xX26xX27xX1exX29xX57xX5xX54xXexX167xX3xX1exX1xXdx10676xX1exX3xX5xXdxX2ddxX77xX3xX182xX6xX9axX3xX4xX40xX1exX3xX2xX21xX23xX23xX23xX3xX26xX27xX1exX29xX57xX5xX54xXexX167xX3xX69xX76xX77xX3xX69xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX4xX40xX1exX3xX39xX23xX23xX3xX26xX27xX1exX29xX57xX5xX54xXexX167xX3xX69xX76xX77xX3xX1xX117xX6xX3xX18cx13620xX1exX3xX29xXdx124c8xX3xX20xX23xX23xX3xX26xX27xX1exX29xX57xX5xX54xXexX167xX3xX69xX76xX77xX3xX16xX6xX3dexX77xXexX3xX4xX40xX1exX3xX20xX23xX23xX3xX26xX27xX1exX29xX57xX5xX54xXexX167xX3xX69xX76xX77xX3xX1exX1xX95xX1exX3xX4xX40xX1exX3xX20xX23xX23xX3xX26xX27xX1exX29xX57xX5xX54xXexX167xX3x11200xf999xX3xX1exX1xX95xX1exX3xX4xX40xX1exX3xX20xX23xX23xX3xX26xX27xX1exX29xX57xX192xX29xX2axX3xX1exX1xX95xX3xX18cxX461xX9axX3xX29xXdxX2exX3xX4xX2exX4xX3xX16xX251xXexX3xX1xX99xX1exX29xX3xX30xX31xX1exX29xX3xX69xX76xX77xX3xXexXa3xXa4xX1exX29xX3xX1exX264xX19xX4xX3xX1exX29xX99xX9axX3xX2xX2xX57xX47xX3xX26xXdxX84xX77xX3xX4xX1xX89xX1exX1xX3xX16xX278xX1exX1xX21xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xXa4xX69xX9axXaxX12xX14cxX7fxX3xXexX1xX565xX2axX3xX16xX251xXexX3xX1xX99xX1exX29xX3xX30xX31xX1exX29xX3xXb0xX39xX3xX35xX36xX37xX38xX43xX3xX29xXdxX15xX16xX3xX20xX21xX2xX23xX20xX3xX26xX27xX1exX29xX57xX5xX54xXexX167xX3xX30xX31xX1exX29xX3xX35xX36xX37xX38xX39xX3axX3bxX3bxX3bxX3xX29xXdxX15xX16xX3xX20xX21xX23xX1aexX1aexX3xX26xX27xX1exX29xX57xX5xX54xXexX21xX3xX37xX29xXa4xX99xXdxX3xXa3xX6xX2axX3xX69xX76xX77xX3xX69xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX23xX21xX23xX39xX36bxX3xX29xXdxX15xX16xX3xX20xX21xX23xX43xX43xX3xX26xX27xX1exX29xX57xX5xX54xXexX21xX3xX39exX76xX77xX3xX1xX117xX6xX3xX29xXdxX15xX16xX3xX43xX21xX23xX23xX1aexX3xX26xX27xX1exX29xX57xX5xX54xXexX3xX18cxX99xX3xX69xX76xX77xX3xX16xX6xX3dexX3dfxXexX3xX2xX1aexX23xX14cxX36bxXcxX3xX20xX21xX39xX36bxX3xX29xXdxX15xX16xX3xX43xX21xX23xX2xX23xX3xX26xX27xX1exX29xX21xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xXa4xX69xX9axXaxX12xXcxX1xX10xXa4xX3xX37xX29xX1xX456xX3xX26xX456xX1exX1xX3xX38xX39xX57xX37xX538xX3axX14cxX541xX3xX7xX4f9xX6xX3xX26xX46dxXdxX2axX3xX182xX46dxX3xX7xX77xX1exX29xX3xX16x1185cxXexX3xX7xX471xX3xX26xXdxX84xX77xX3xX4x1499fxX6xX3xX37xX29xX1xX456xX3xX26xX456xX1exX1xX3xX1aexX20xX57xX43xX23xX2xX171xX3xX18cxX84xX3xX192xXdxX1exX1xX3xX69xXa4xX6xX1exX1xX3xX30xX31xX1exX29xX2axX3xX69xX76xX77xX3xX7xe14dxX3xX4xXa9xX3xX1xXdxX2ddxX77xX3xX5x1232dxX4xX3xXexX8exX3xX1exX29xX99xX9axX3xX43xX57xX2xX57xX43xX23xX43xX43xX2axX3xX29xXdxX2exX3xX30xX31xX1exX29xX3xX69xX76xX77xX3xX26xX264xX4e7xX4xX3xX26xXdxX84xX77xX3xX4xX1xX89xX1exX1xX3xX16xX50xXdxX3xXexX1xX2exX1exX29xX3xX20xX3xX5xX76xX1exX3xX18cxX99xXa4xX3xX4xX2exX4xX3xX1exX29xX99xX9axX160xX3xX2xX2axX3xX2xX2xX3xX18cxX99xX3xX1exX29xX99xX9axX3xX43xX2xX3xX1x16ef1xX1exX29xX3xXexX1xX2exX1exX29xX3xX58dxXexX2e9xX4xX3xX5xX99xX3xX2xX23xX3xX1exX29xX99xX9axX3xX16xX86bxXexX3xX5xX76xX1exX2axX3xXexX1xX6xX9axX3xX18cxX469xX3xX2xX39xX3xX1exX29xX99xX9axX3xX16xX86bxXexX3xX5xX76xX1exX591xX21xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xXa4xX69xX9axXaxX12xX37xX7bxX77xX3xXexXa3x124dcxX1exX29xX3xX18cxX99xXa4xX3xX1exX29xX99xX9axX3xX1exX29xX1xX89xX2axX3xX1exX29xX99xX9axX3xX5x11400xX3xXexX1xX469xX3xX26xX264xX4e7xX4xX3xX5xX969xXdxX3xX7xX6xX1exX29xX3xX1exX29xX99xX9axX3xX5xX99xX16xX3xX18cxXdxX2ddxX4xX3xXexXdxX7bxXbxX3xXexX1xX10xXa4xX3xX7xX6xX77xX3xX1exX29xX99xX9axX3xX1exX29xX1xX89xX167xX3xX1exX7bxX77xX3xXexXa3xX969xX1exX29xX3xX18cxX99xXa4xX3xX69xX456xXbxX3xX1exX29xX1xX89xX3xXcxX7bxXexX3xX37xX29xX77xX9axX658xX1exX3xX26xX2exX1exX3xXexX1xX469xX3xX26xX264xX4e7xX4xX3xX5xX969xXdxX3xX7xX6xX1exX29xX3xX192x12f1fxX3xX26xXdxX84xX77xX3xX4xX1xX89xX1exX1xX3xXexXdxX7bxXbxX3xXexX1xX10xXa4xX21xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36bxXa4xX77xXa3xX4xX10xXaxX12xX37xX29xX77xX27xX1exX3xXcxXcx155d3xX5e4xX37xX0xX57xXbxX12

Nguồn TTXVN

Các tin đã đưa

Trồng rừng đầu Xuân

Trồng rừng đầu Xuân
2023-02-07 08:39:00

baophutho.vn Theo kế hoạch, trong dịp “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, huyện Thanh Sơn phấn đấu trồng 60,45 nghìn cây phân tán, 148ha rừng tập trung...

Dồn sức cho chặng đường nước rút

Dồn sức cho chặng đường nước rút
2023-02-07 08:35:00

baophutho.vn Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, không có điểm kết thúc, huyện Thanh Ba đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc,...

Chung tay dựng xây cuộc sống mới

Chung tay dựng xây cuộc sống mới
2022-07-21 09:34:00

baophutho.vn Những năm qua, huyện Tam Nông đã triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH). Diện mạo...

Đảm bảo an toàn giao thông đường sắt

Đảm bảo an toàn giao thông đường sắt
2022-07-21 09:10:00

baophutho.vn Tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai qua địa bàn tỉnh có chiều dài 75.025km, điểm đầu từ địa bàn phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì đến hết địa...

Hướng tới mục tiêu xuất khẩu nông sản

Hướng tới mục tiêu xuất khẩu nông sản
2022-07-18 08:00:00

baophutho.vn Xuất khẩu nông sản đóng vai trò tích cực trong thúc đẩy kinh tế khu vực nông nghiệp, nông thôn, là giải pháp quan trọng phát huy được lợi thế...

Đảm bảo cấp điện ổn định mùa nắng nóng

Đảm bảo cấp điện ổn định mùa nắng nóng
2022-07-18 07:54:00

baophutho.vn Trước nhu cầu sử dụng điện tăng cao, để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trong mùa nắng nóng, Điện lực TP Việt Trì đã chủ động triển khai các...

Động lực cho tăng trưởng kinh tế

Động lực cho tăng trưởng kinh tế
2022-07-18 07:52:00

baophutho.vn Do dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, linh hoạt, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, cùng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long