Cập nhật:  GMT+7
67a3x9474xdce8x750axba8dxe6ccx8ac5xc87exd3daxX7xee1exd52fxb99bx82a4xf521x77a9xX5x9273xXaxcbf5xXcxc033xfb8exX3x8879x105f4xe02bxed3fxX3xX1x7ea9xX14xXexX3xedbex8885xX19xX1axX3xbe0axX1xX6xXdxX3xXexX1x6900xX4xX3xX4xX2dxXexcb2axX3xX7x9b95xXdxX3xXexX1dxc117xX19xX3xXex67ffx96e9x6aafxX19xX3xX7x6bf5xX19xX1axX3x886fxX45xX0xa6dcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc96exX1dxX17xX40xXaxX12xX0xXdxX15xX1axX3xX7x10fdbxX4xX9xXaxX4cxX4cxX4xd94bx69f8xX6xX1dxXbxX1xX3fxXexX1xX1dxX6ex7562xX19xX4cxX17xX10xX7xX26xXexX1dxXbxX4cxX19xX10xe9f3xX7xX4cxfde9xcb2exX2xX89xX4cxa29ax8924xX17xb3c6xX2xX8exdf9ax8ff0xX2xX8fxXexX2xX95xX8fxX8fxX91xX8axX5xX2xX6ex11359xXbxX1axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX1dxX17xX40xXaxX12xa4c0xX6xX3fxX3xX19xX1axX3bxX40xX3xX89xX94xX4cxX91xX33xX3xXexX1dxX3bxX19xX3xX6fxX22xX3xX4xX2dxX4xX3xX1xX1dxX14xXexX3xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2dxX4xX3xX4xX2dxXexX33xX3xX7xX36xXdxX3xXexX67x7c93xX19xX3xXexX3fxX40xX41xX19xX3xX7xX45xX19xX1axX3xX49xX45xX33xX3xX21xb304xX6xX3xX6fxX3bxX19xX3xf4c1xX1xd7bdxX3xXcxX1xb8f9xX3xX7xbf30xX3xXbxX1x7aabxXdxX3xXexX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX6exX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa394xX10xX6xX17xXaxX12xX112xXcxbb89xXcxX3x8bc0xX3x111a3xX5bxf493xd495xX3xXex6970xX19xX1xX3xX112xX1xX114xX3xXcxX1xX118xX3xX79xX18xX6xX3xX4x887dxX3x103e8xX3fxX40xX41xXexX3xX21xX10bxX19xX1xX3xX7x79c8xX3xX2xX2xX2xX95xX4cxX147xX5bxX149xX14axX145x104b5xXcxX149xX3xX79x841axX3xX79xXdx1091bxX4xX3xXexX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxX14xXexX3xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2dxX4xX3xX4xX2dxXexX33xX3xX7xX36xXdxX3xXexX67xXf8xX19xX3xXexX3fxX40xX41xX19xX3xX7xX45xX19xX1axX3xX49xX45xX3xX21xX10bxX6xX3xX6fxX3bxX19xX3xXexX14dxX19xX1xX6exX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX1dxX17xX40xXaxX12xX13axXdxX181xX19xX3xX19xX6xX40xX33xX3xXexX67xXf8xX19xX3xXexX3fxX40xX41xX19xX3xX7xX45xX19xX1axX3xX49xX45xX3xX4xX15exX3xX1xXdxX181xX19xX3xXexa0a6xfd92xX19xX1axX3xX7xX14xXexX3xX5xf428xX3xX6fx7e7fxX3xX79xX20fxX33xX3xX21xd9acxXexX3xX6fxfb52xXdxX3xX6fx7ed1xXdxX3xX79xX10xX19xX3xX7xX45xX19xX1axX3xX79xX3bxX3xX4xX15exX3xbe39xX11fxX40xX3xX67xX6xX3xXexd123xX19xX1xX3xXexX67xX14xX19xX1axX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2dxX4xX3xX4xX2dxXexX3xX7xX36xXdxX3xXexX67xX2dxXdxX3xXbxX1xaea1xXbxX33xX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2dxX4xX3xX19xX1axX1dxX3bxXdxX3xXbxX1xX14xX15xX3xX79xXdxX3xX4xX219xXbxX3xXbxX1xX25exXbxX6exX3xX142xf7eexX3xX4xX1xX219xX19xX3xX4xX1xX14dxX19xX1xX3xX1xX1dxX14xXexX3xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2dxX4xX3xX4xX2dxXexX3xX7xX36xXdxX33xX3xX21xX221xX19xX1axX3xXexX1xX212xXdxX3xX233xX2dxX4xX3xX21xX10bxX19xX1xX3xX19xX1axX3fxX40xXf8xX19xX3xX19xX1x753dxX19xX3xX1axX2cbxX40xX3xX7xX14xXexX3xX5xX20fxX33xX3xd45cxX1xa966xX3xXexX10bxX4xX1xX3xX147xX5bxX149xX14axX3xXexX14dxX19xX1xX3xX40xXf8xX3fxX3xX4xaf04xX3fxX3xXbexX20fxX3xXcxX3bxXdxX3xX19xX1axX3fxX40xXf8xX19xX3xX79xX3bxX3xbdd6xX45xXdxX3xXexX67xX205xX212xX19xX1axX3xXexX1xX45xX19xX1axX3xX6fxX2dxX1dxX3xX4xX1xX1dxX3xXexX219xXexX3xX4xX11fxX3xX4xX2dxX4xX3xXexbc4axX3xX4xX1x7a19xX4xX33xX3xX17xX1dxX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX181xXbxX3xX21xX21dxX3xX21xX205xX206xX4xX3xX147xX5bxX149xX14axX3xXexX14dxX19xX1xX3xX4xX219xXbxX3xXbxX1xX25exXbxX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2dxX4xX3xX4xX2dxXexX33xX3xX7xX36xXdxX3xXexX67xXf8xX19xX3xXexX3fxX40xX41xX19xX3xX7xX45xX19xX1axX3xX49xX45xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX3bxX19xX3xX6fxX22xX3xX1xX1dxX14xXexX3xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2dxX4xX3xX4xX2dxXexX33xX3xX7xX36xXdxX3xXexX67xXf8xX19xX3xXexX3fxX40xX41xX19xX3xX7xX45xX19xX1axX3xX49xX45xX3xXexX18xX3xX19xX1axX3bxX40xX3xX89xX94xX4cxX91xX6exX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX1dxX17xX40xXaxX12xX2daxX1xX2dcxX3xXexX10bxX4xX1xX3xX147xX5bxX149xX14axX3xXexX14dxX19xX1xX3xX4xfc7cxX19xX1axX3xX40xXf8xX3fxX3xX4xX2f2xX3fxX3xX2daxX45xX19xX1axX3xX6xX19xX3xXexX14dxX19xX1xX3xX4xX1xX14dxX3xX21xX14xX1dxX3xX5xfb14xX4xX3xX5xX205xX206xX19xX1axX3xX4xX45xX19xX1axX3xX6xX19xX3xXbxX1xX16cxXdxX3xX1xX206xXbxX3xX79xb480xXdxX3xX5xX416xX4xX3xX5xX205xX206xX19xX1axX3xX4xX1xX32fxX4xX3xX19xda8dxX19xX1axX33xX3xX4xX1x99e0xX19xX1xX3x105e2xX3fxX40xX17dxX19xX3xX4xX2dxX4xX3xX21xX10bxX6xX3xXbxX1xX205x90d8xX19xX1axX3xXexX444xX19xX1axX3xX4xX205xX212xX19xX1axX3xX4xX45xX19xX1axX3xXexX2dxX4xX3xXexX3fxX2f2xX19xX3xXexX67xX6xX33xX3xX26xXdxX285xX15xX3xX7xX1dxX2dxXexX3xX21xX11fxX15xX3xX6fxX11fxX1dxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX3bxX19xX3xX6fxX22xX3xX1xX1dxX14xXexX3xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2dxX4xX3xX4xX2dxXexX33xX3xX7xX36xXdxX3xXexX67xXf8xX19xX3xXexX3fxX40xX41xX19xX3xX7xX45xX19xX1axX3xX49xX45xX3xXexX1xX10xX1dxX3xXexX1xX45xX19xX1axX3xX6fxX2dxX1dxX3xXexX67xXf8xX19xX6exX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX1dxX17xX40xXaxX12xX147xX5bxX149xX14axX3xXcxX112xX3x7792xXdxX181xXexX3xXcxX67xX23bxX33xX3xX147xX5bxX149xX14axX3xX4xX2dxX4xX3xX1xX3fxX40xX181xX19xX3xX112xX1x689fxX3xX149xXdxX19xX1xX33xX3xX142xX1dxX6xX19xX3xX13axX51dxX19xX1axX3xX4xX1xX14dxX3xX21xX14xX1dxX3xX5xX416xX4xX3xX5xX205xX206xX19xX1axX3xX4xX1xX32fxX4xX3xX19xX444xX19xX1axX33xX3xX4xX460xX3xX44fxX3fxX6xX19xX3xX4xX1xX3fxX40xXf8xX19xX3xX15xX45xX19xX3xX79xX3bxX3xX4xX1xX44bxX19xX1xX3xX44fxX3fxX40xX17dxX19xX3xX4xX2dxX4xX3xX233xX21dxX33xX3xXbxX1xX205xX212xX19xX1axX33xX3xXexX1xX10bxX3xXexX67xX219xX19xX3xXexX444xX19xX1axX3xX4xX205xX212xX19xX1axX3xX4xX45xX19xX1axX3xXexX2dxX4xX3xX19x6bc6xX15xX3xXexX23bxX19xX1xX3xX1xX23bxX19xX1xX3xXexX14xXdxX3xX4xX2dxX4xX3xX79xX10bxX3xXexX67xX44bxX3xX7xX14xXexX3xX5xX20fxX3xX79xX3bxX3xX233x9d9fxX3xX5xf7faxX3xX79xXdxX181xX4xX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2dxX4xX3xX4xX2dxXexX33xX3xX7xX36xXdxX3xXexX67xXf8xX19xX3xXexX3fxX40xX41xX19xX3xX7xX45xX19xX1axX3xX49xX45xX3xXexX1xX10xX1dxX3xX21xX114xX19xX1axX3xX4xX1xX32fxX4xX3xX19xX444xX19xX1axX33xX3xXexX1x8665xX15xX3xX44fxX3fxX40xX17dxX19xX6exX3xX149xX41xX3fxX3xX79xX205xX206xXexX3xXexX1xX60axX15xX3xX44fxX3fxX40xX17dxX19xX3xX1axXdxX11fxXdxX3xX44fxX3fxX40xX41xXexX33xX3xX147xX5bxX149xX14axX3xX4xX2dxX4xX3xX1xX3fxX40xX181xX19xX3xXbxX1xX11fxXdxX3xX26xX10bxXbxX3xXexX1xX212xXdxX3xX6fxX2dxX1dxX3xX4xX2dxX1dxX3xX4xX2dxX4xX3xX4xX460xX3xX44fxX3fxX6xX19xX3xX4xX1xX32fxX4xX3xX19xX444xX19xX1axX3xX21xX285xX3xX233xX5c3xX3xX5xX5c6xX3xXexX1xX10xX1dxX3xX44fxX3fxX40xX3xX21xX10bxX19xX1xX6exX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX1dxX17xX40xXaxX12xXcxX67xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX212xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2dxX4xX3xX4xX2dxXexX33xX3xX7xX36xXdxX3xXexX67xXf8xX19xX3xXexX3fxX40xX41xX19xX3xX7xX45xX19xX1axX3xX49xX45xX33xX3xX19xX41xX3fxX3xX233xX11fxX40xX3xX67xX6xX3xXexX23bxX19xX1xX3xXexX67xX14xX19xX1axX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2dxX4xX3xX4xX2dxXexX33xX3xX7xX36xXdxX3xXexX67xX2dxXdxX3xXbxX1xX25exXbxX33xX3xX2daxX1xX2dcxX3xXexX10bxX4xX1xX3xX147xX5bxX149xX14axX3xXcxX112xX6exX502xXdxX181xXexX3xXcxX67xX23bxX33xX3xX2daxX1xX2dcxX3xXexX10bxX4xX1xX3xX147xX5bxX149xX14axX3xX4xX2dxX4xX3xX1xX3fxX40xX181xX19xX3xX112xX1xX51dxX3xX149xXdxX19xX1xX33xX3xX142xX1dxX6xX19xX3xX13axX51dxX19xX1axX33xX3x10eb9xXdxX2dxX15xX3xX21xX16cxX4xX3xXbexX20fxX3xXcxX3bxXdxX3xX19xX1axX3fxX40xXf8xX19xX3xX79xX3bxX3xX306xX45xXdxX3xXexX67xX205xX212xX19xX1axX33xX3xX753xXdxX2dxX15xX3xX21xX16cxX4xX3xX2daxX45xX19xX1axX3xX6xX19xX3xXexX14dxX19xX1xX3xXbxX1xX11fxXdxX3xX4xX1xX10bxX3fxX3xXexX67xX2dxX4xX1xX3xX19xX1xXdxX181xX15xX3xXexX67xX205xX431xX4xX3xX2daxX1xX2dcxX3xXexX10bxX4xX1xX3xX147xX5bxX149xX14axX3xXexX14dxX19xX1xX6exX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6cb2xX3fxXexX1xX1dxX67xXaxX12xX13axX1dxX3bxX19xX1axX3xX160xX3fxX5c6xX0xX4cxXbxX12

Hoàng Quý

Các tin đã đưa

Những nông dân thời 4.0

Những nông dân thời 4.0
2023-05-28 14:41:00

baophutho.vn Chủ động học hỏi, tiếp thu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu thị trường..., những năm gần đây xuất hiện...

Để mùa cá mới đạt kết quả cao

Để mùa cá mới đạt kết quả cao
2020-03-19 09:50:03

PTĐT - Nuôi thủy sản là hướng phát triển kinh tế có hiệu quả ở nhiều địa phương. Để khai thác được tiềm năng, thế mạnh này, các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn...

Giá lợn hơi tăng, giá gia cầm giảm

Giá lợn hơi tăng, giá gia cầm giảm
2020-03-18 07:56:38

PTĐT - Sau một thời gian giữ ở mức giá dưới 80 nghìn đồng/kg thì khoảng 2 tuần nay, giá lợn hơi trên toàn miền Bắc đã tăng trở lại với mức khá cao. Theo thông tin từ Cục Chăn...

Hợp hòa ý Đảng, lòng dân

Hợp hòa ý Đảng, lòng dân
2020-03-16 05:43:09

PTĐT - Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh ta đã giành được nhiều kết quả quan trọng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long