Cập nhật:  GMT+7
b9c0xe7a7x11135x10b69x12b48xd1ecx12c2dx109cex122c7xX7x108cdxe610xdc19xbce3xe401xee09xX5xcc95xXaxe73axXcxd6a3xc54fxfbd0xX3xXexe93bxX16xX1xX3xX4xc0f5xX3xXexX1xc922xcf3bxX3xe192xX2xe6fdxX3x11952xX14xX6xX16xX1xX3xX16x11561xX1xXdxe86axXbxX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xe430xXbxX3xX23x12351xXdxX0x117e9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx132e6xX14xX29xe2e4xXaxX12xX0xXdxX23xX30xX3xX7x1022dxX4xX9xXaxX44xX44xX4x13fadx13d09xX6xX14xXbxX1x11868xXexX1xX14xX66xd281xX16xX44xX29xX10xX7xd755xXexX14xXbxX44xX16xX10xc60cxX7xX44xX2xX25xd403xX2xX44xbe9cxX25xX29x12c08xX2xe01fxX2xX89xX83xX25xXexX2xX8bxX89xX2xc07bxX83xX5xX2xX66xcc7dxXbxX30xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX14xX29xX56xXaxX12xeb5cx11fe5xX4xX3xX29xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX30xX1xXdxX33xXbxX3x13c1fx10857x10cf5xX4xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX3dxXbx1309exX3xXc7xXdxX3xX71xX15xX14xX3xX1xX14x12c1fxXexX3xXc7xf949xX16xX30xXd5xX3xXc7xX1exX16xX30xX3xX30xX1exXbxX3xX71xX15xX14xX3xXex13b0fxX16xX30xX3xXexX5fxXc8x10f1exX16xX30xX3xX77xXdxX16xX1xX3xXexcb81xX3xX4x10751xX6xX3xXexX19xX16xX1xX66xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX14xX29xX56xXaxX12xd2a9xX3xcdecx13d36xX16xX3x132fdxX6cxbf9fxXexX3xXc7x12736xX3xX30x11b45xX3xX12exX6cxX130xXexX3xX77xX1x10a6dxX6cxX3xXexXe0xXdxX3xXb6xdf7fxX16xX30xX3xXexX56xX3xXcxX6xX7xX6xX3x13858xX14xX14xX29xX3xdee3xfc7axXb6x10fccxX3xXcxX1xX6cxc3abxX3x10115x12405xX16xfa0cxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc1adxX10xX6xX29xXaxX12x11c02xXcxfc70xXcxX3xX128xX3xX12ax13e11xX3xX5xXdxX33xX6cxX3xXexX1xX148xX16xX30xX3xX77xX22xX3xX4xX10bxX6xX3xX12axXfexX3xX15axX108xX3xX1xX14xXe0xX4xX1xX3xX71xX15xX3xX17ex1307cxX6cxX3xXexXc8xXd5xX3xX16xXf7xX23xX3xX89xX27xX2xX25xXd5xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX19xX16xX1xX3xX4xX1exX3xXexX1xX22xX23xX3xX25xX2xX27xX3xX29xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX30xX1xXdxX33xXbxX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX3dxXbxX3xX23xX41xXdxX3xX71xX15xX3xX2xX27xX27xX3xX29xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX30xX1xXdxX33xXbxX3xXc7xXf7xX16xX30xX3xX77xdc45xX3xX1xX14xXe0xXexX3xXc7xXe4xX16xX30xX3xXexX5fxXfexX3xX7xX6xX6cxX3xX77xX1xXdxX3xXexXe0xX23xX3xX29xcc91xX16xX30xXd5xX3xXc7xXc8xX6xX3xXex11b75xX16xX30xX3xX7xX184xX3xX29xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX30xX1xXdxX33xXbxX3xXc7xXf7xX16xX30xX3xX77xX204xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX3dxXbxX3xXex111cfxX16xX1xX3xXc7xX108xX16xX3xX16xX30xX15xX56xX3xX2xX27xX44xX2xX89xX44xX89xX27xX2xX25xX3xXexX5fxX22xX16xX3xXc7x12338xX6xX3xX67xX15xX16xX3xXexX19xX16xX1xX3xX5xX15xX3x11de6xX66xbe3exX8bxX27xX3xX29xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX30xX1xXdxX33xXbxX66xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX14xX29xX56xXaxX12xX15cxXf7xX23xX3xX89xX27xX2xX25xXd5xX3xX4xXb7xX4xX3xX29xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX30xX1xXdxX33xXbxX3xXc7xe5b5xX3xXc7xX1exX16xX30xX3xX30xX1exXbxX3xX71xX15xX14xX3x13d04xf23dxba41xX17cxX3xXc8xX41xX4xX3xXc7xXe0xXexX3xX8bxX89xe156xX3xX2d2xX2d3xX2d4xX17cxX3xX4xX10bxX6xX3xXexX19xX16xX1xXd5xX3xXc7xX1exX16xX30xX3xX30xX1exXbxX3xX27fxX2xXd5xX83xX2e1xX3xX71xX15xX14xX3xXexX22bxX16xX30xX3xXexX1xX6cxX3xX16xX30xX164xX16xX3xX7xXb7xX4xX1xX66xX3xXcxX22bxX16xX30xX3xX71xX184xX16xX3xXc7xX1a8xX6cxX3xXexXc8xX3xX4xX10bxX6xX3xX4xXb7xX4xX3xX29xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX30xX1xXdxX33xXbxX3xXc8xX41xX4xX3xXc7xXe0xXexX3xX2xX281xX66xX86xX8bxX27xX3xXexe8cfxX3xXc7xX134xX16xX30xX3xXc7xXe0xXexX3xX83xX27xXd5xX8bxX2e1xX3xXexX22bxX16xX30xX3xX71xX184xX16xX3xXc7xX1a8xX6cxX3xXexXc8xX3xXexX14xX15xX16xX3xX12exX2c3xX3xX1xXe4xXdxX66xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX14xX29xX56xXaxX12xXcxX6cxX56xX3xX16xX1xXdxX22xX16xXd5xX3xX1xXdxX33xX16xX3xX16xX6xX56xX3xX7xX184xX3xX29xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX30xX1xXdxX33xXbxX3xXc7xXf7xX16xX30xX3xX77xX204xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX3dxXbxX3xXc7xX6xX3xXbxX1xX1a8xX16xX3xX5xX15xX3xX29xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX30xX1xXdxX33xXbxX3xX16xX1x10fa5xX3xX71xX15xX3xX7xXdxX22xX6cxX3xX16xX1xX3e0xXd5xX3xX1xXdxX33xX6cxX3xbbfdxX6cxX12bxX3xX1xX14xXe0xXexX3xXc7xXe4xX16xX30xX3xX4xX1xXc8xX6xX3xX4xX6xX14xX66xX3xX17exfb5exX3xX29xX6cxX56xX3xXexX5fxc8e5xX3xX71xX15xX3xX16xX164xX16xX30xX3xX4xX6xX14xX3xX1xXdxX33xX6cxX3xX3f4xX6cxX12bxX3xX1xX14xXe0xXexX3xXc7xXe4xX16xX30xX3xX4xX10bxX6xX3xX4xXb7xX4xX3xX29xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX30xX1xXdxX33xXbxXd5xX3xXbxX1xX130xX16xX3xXc7xX130xX6cxX3xXc7xX108xX16xX3xX16xXf7xX23xX3xX89xX27xX89xX27xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX19xX16xX1xX3xX4xX1exX3xX25xX66xX27xX27xX27xX3xX29xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX30xX1xXdxX33xXbxX3xXc7xXf7xX16xX30xX3xX77xX204xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX3dxXbxXd5xX3xX12axXfexX3xX15axX108xX3xX1xX14xXe0xX4xX1xX3xX71xX15xX3xX17exX1a8xX6cxX3xXexXc8xX3xX7xd864xX3xXexX1xX6xX23xX3xX23xXc8xX6cxX3xX71xX41xXdxX3x135d2xX53xX15cxX2d4xX3xXexX19xX16xX1xX3xXexX1xd824xX4xX3xX1xXdxX33xX16xX3xX4xX12bxXdxX3xX4xXb7xX4xX1xX3xXexX1xX10bxX3xXex13a47xX4xX3xX1xX15xX16xX1xX3xX4xX1xX252xX16xX1xXd5xX3xXexX5fxX14xX16xX30xX3xXc7xX1exX3xX1xXc8xX41xX16xX30xX3xXc7xX108xX16xX3xX71xXdxX33xX4xX3xXexXe0xX14xX3xXc7xXdx108ddxX6cxX3xX77xXdxX33xX16xX3xXexX184xXdxX3xXc7xX6xX3xX4xX1xX14xX3xX29xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX30xX1xXdxX33xXbxX3xXexX5fxX14xX16xX30xX3xXexX1xX10bxX3xXexX4ddxX4xX3xXc7xXf7xX16xX30xX3xX77xX204xXd5xX3xX77xX22xX3xX77xX1xX6xXdxX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX3dxXbxX3xX29xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX30xX1xXdxX33xXbxX3xX1xX14x121dcxX4xX3xX4xX1xX6cxX56xX40dxX16xX3xXc7xX22bxXdxX3xX5xX14xXe0xXdxX3xX1xX415xX16xX1xX3xXexX221xX3xX176xXcxf701xXd5xX3xX2d4xX15cxXcxX15cxXd5xX3xX1xXe4xX3xX77xXdxX16xX1xX3xX29xX14xX6xX16xX1xX3xX4xXb7xX3xXexX1xX40dxX3xX5xX22xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX14xXe0xXdxX3xX1xX415xX16xX1xX3xX29xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX30xX1xXdxX33xXbx12850xX3xX4xX12bxXdxX3xXexX1xXdxX33xX16xX3xX23xX148xXdxX3xXexX5fxXc8xbed3xX16xX30xX3xXc7xX1a8xX6cxX3xXexXc8xX3xX77xXdxX16xX1xX3xX29xX14xX6xX16xX1xX5bdxX3xXexXf7xX16xX30xX3xX4xXc8xX5d0xX16xX30xX3xX1xX137xX3xXexX5fxXc9xX3xXbxX1xXb7xXbxX3xX5xX204xX3xX4xX1xX14xX3xX29xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX30xX1xXdxX33xXbxX5bdxX3xX4xX1exX3xX4xX1xX252xX16xX1xX3xX7xXb7xX4xX1xX3xXc7xX15xX14xX3xXexXe0xX14xXd5xX3xXexX1xX6cxX3xX1xf4daxXexX3xX16xX30xX6cxX134xX16xX3xX5xX6xX14xX3xXc7xXe4xX16xX30xX3xX4xX1xX130xXexX3xX5xXc8xXc9xX16xX30xX3xX4xX6xX14xX3xX16xX1xff86xX23xX3xXc7xXb7xXbxX3x11b9dxX16xX30xX3xX16xX1xX6cxX3xX4xX1a8xX6cxX3xX71xX50axX3xX16xX30xX6cxX134xX16xX3xX16xX1xX164xX16xX3xX5xX4c7xX4xX3xX4xX1xX130xXexX3xX5xXc8xXc9xX16xX30xX3xX4xX6xX14xX3xX4xX1xX14xX3xX29xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX30xX1xXdxX33xXbxX3xX71xX15xX3xX4xXb7xX4xX3xX16xX1xX15xX3xXc7xX1a8xX6cxX3xXexXc8xX3xXexX5fxX22xX16xX3xXc7xX270xX6xX3xX67xX15xX16xX66xX66xX66xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcd5exX6cxXexX1xX14xX5fxXaxX12xX17exXdxX16xX1xX3xX163xf2b2xX0xX44xXbxX12

Đinh Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Việt Trì phát triển nông nghiệp đô thị

Việt Trì phát triển nông nghiệp đô thị
2018-12-18 10:20:21

PTĐT - Nông nghiệp tuy chiếm tỷ trọng nhỏ (1,85%) trong cơ cấu kinh tế của thành phố Việt Trì nhưng có vai trò rất quan trọng trong phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân khu...

Kỳ II: Giải quyết điểm “nghẽn”

Kỳ II: Giải quyết điểm “nghẽn”
2018-12-12 08:15:57

PTĐT - Nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã (HTX) là rất lớn, chính sách tín dụng hỗ trợ đối với HTX cũng quy định cụ thể, rõ ràng và...

Kỳ I: Hợp tác xã gặp khó trong tiếp cận vốn vay

Kỳ I: Hợp tác xã gặp khó trong tiếp cận vốn vay
2018-12-11 07:42:38

PTĐT - Với vai trò nòng cốt của kinh tế tập thể, hoạt động của các hợp tác xã (HTX) đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đóng góp không nhỏ...

Phụ nữ Thanh Ba góp sức xây dựng nông thôn mới

Phụ nữ Thanh Ba góp sức xây dựng nông thôn mới
2018-12-10 07:39:53

PTĐT - Cùng chị Nguyễn Xuân Yên - Chủ tịch Hội LHPN huyện Thanh Ba, chúng tôi đến thăm xã Thanh Hà - một trong những xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Dọc những tuyến đường...

Nhiều lợi ích từ nộp thuế điện tử

Nhiều lợi ích từ nộp thuế điện tử
2018-12-09 16:26:46

PTĐT - Một trong những bước tiến trong công cuộc cải cách hành chính của ngành thuế là việc áp dụng hình thức nộp thuế điện tử giúp cho doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh thực...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long