Cập nhật:  GMT+7
a31ex10197xe51dx119baxa3cdxf36bxc9e5xf7c4xfda0xX7x108ffx10e31xe221x1064dxeb26x121b5xX5xe519xXaxed86xXcxf665xae7exX3xX4xX1xXdxX3xc93bxX1x11eb0xX1bxX1xX3xbe95xXdx11af8xXexX3xXcxac02xb926xX3x11ff1xX1xX6xXdxX3xXexX27xadb0x11c1dxX1bxabe4xX3xXbxX1xd762xX1bxX34xX3xX34xXdxX6x1241fxX3xb89fx11be7xX4xX1xX3xX7x10386xX3xd5b4xX0xfb8dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf7d6xX10xX6xX41xXaxX12x11b53xX1dxX1bxX34xX3xf57dxX2xX4bxX49x1089cxX3xXcxX14xX15xX3xX4xX1xXdxX3xX1bxX1xX1dxX1bxX1xX3xX21xXdxX23xXexX3xXcxX27xX28xX69xX3x10979xX1xbd5cxX3xXcxX1x104fcxX3xec8exXcx11baaxX3xX4xX1xcd56xX4xX3xXcxbadcxXdxX3xX4xX1xa81cxX1bxX1xX3xb840xXdxX3xb7cexe359xX3xXcx105d7xX5axX5axX3xX15xXcxX21xX3xXcxX28xX1bxX1xX3xXexX1xX31xX32xX1bxX34xX3xX41xX3fxX3xX5axc512xXdxX3x10db7xXdxbca2xX1bxX3xX1xXdxX23xXbxX3xXbxX1xe90dxX3xX1bxe46axX3xX21xXdxX23xXexX3xXa5xX6xXa1xX3xXexX1xX95xX1bxX1xX3xX5xfc99xXbx10806xX3xXbxX1xX47xXdxX3xX1xc6d8xXbxX3xX9exb82cxXdxX3xX5axXbdxXdxX3xXc0xXdxXc2xX1bxX3xX1xXdxX23xXbxX3xXbxX1xXccxX3xX1bxXcfxX3xX1xabdexee3axX23xX1bxX3xc60fxfc95xXa1xX3x10d65xX1xXc2xX3xXexX8dxX3xX4xX1xX91xX4xX3xX2axX1xX6xXdxX3xXexX27xX31xX32xX1bxX34xX3xX83xX1xX38xX1bxX34xX3xX34xXdxX6xX3fxX3xX41xX42xX4xX1xX3xX7xX47xX3xX49x11f87xX3xXcxXefxXdxX3xX41xc513xX3xX9exX95xX3xX4xe608xXexX3x10440xf759xX1bxX34xX3xX2axX1xX6xXdxX3xXexX27xX31xX32xX1bxX34xX3xX4x11d72xX3xX14dxX95xX3xX83xX1xb974xXa1xX3xXcxX1xX42xX3xXcxX1xX108x10715xX3xXc0xXdxX1bxX1xX3xfe07xX3xXcxX8dxX1bxX34xX3xe8c1xXdxX1dxXa1xX3xb083xX47xX4xX3xXcxX14xX15xX3xX21xXdxX23xXexX3xXa5xX6xXa1xX69xX3xX5xc14bxX1bxX1xX3xX183xX166xX3fxX3xX5axXbdxXdxX3xXc0xX5axX83xXa5xX3xXexf861xX1bxX1xX3xX9exX95xX3xX1xX108xX109xX23xX1bxX3xX10dxX10exXa1xX3xX111xX1xXc2xX13dxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX6xXbxXexXdxX3fxX1bxXaxX12xX0xXdxXa1xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10dxX10xX1bxXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX109xX5xX10xX9xXaxb4ecxXdxX41xXexX1x103cdxX3xX2xd40axX1f9xX1f9xXbxb9e8xc4cdxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX1f6xX3xb433xX1f9xX49xXbxX1fdxX1fexXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX4bxX4bxX4xX13dxX14dxX6xX3fxXbxX1xX108xXexX1xX3fxX13dxX9exX1bxX4bxX41xX10xX7xX2axXexX3fxXbxX4bxX1bxX10xX1f1xX7xX4bxX65x10485xX2xd845xX4bxX2xX2xX2xX41xX208xX2xX49xX49x10392xX234xX208xXexX234xX240xX49xb5d2xX5xef84xX177xXa1xX34xX177xX247xX249xX49xX1f9xX13dx10347xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX4xX1xXdxX3xX1bxX1xX1dxX1bxX1xX3xX21xXdxX23xXexX3xXcxX27xX28xX3xX2axX1xX6xXdxX3xXexX27xX31xX32xX1bxX34xX3xXbxX1xX38xX1bxX34xX3xX34xXdxX6xX3fxX3xX41xX42xX4xX1xX3xX7xX47xX3xX49xXaxX3xX1f1xXdxX41xXexX1xX9xXaxX2xX1f9xX1f9xX1f9xXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX208xX1f9xX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX6xXbxXexXdxX3fxX1bxXaxX12xX10dxX1dxX4xX3xX183xX166xXdxX3xX14dxXdx10df9xX108xX3xX4xX14axXexX3xX14dxX14exX1bxX34xX3xX2axX1xX1dxX1bxX1xX3xXexX1xX95xX1bxX1xX3xX2axX1xX6xXdxX3xXexX27xX31xX32xX1bxX34xX3xX83xX1xX38xX1bxX34xX3xX34xXdxX6xX3fxX3xX41xX42xX4xX1xX3xX49xX13dxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe17cxX3fxX41xX109xXaxX12xX15xX166xX1bxX34xX3xX5xX31xXefxXdxX3xXcxX14xX15xX3xX4xX1xXdxX3xX1bxX1xX1dxX1bxX1xX3xX21xXdxX23xXexX3xXcxX27xX28xX69xX3xX83xX1xX85xX3xXcxX1xX89xX3xX183xX6xX1bxX34xX3xX1xX3fxX166xXexX3xX183xXbdxX1bxX34xX3xXexX27xXc2xX1bxX3xX183xX42xX6xX3xX14dxX95xX1bxX3xX7xX1dxX108xX3xX1xX108xX109xX23xX1bxX69xX3xXexX1xX95xX1bxX1xX69xX3xXexX1xX42xX3xX34xcfebxXa1xX1f6xX3xXcxX6xXa1xX3xXa5xXa2xX1bxX34xX69xX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX60xX32xX1bxX69xX3xXexX1xX42xX3xX1fdxX196xX3xX83xX1xX85xX3xXcxX1xX89xX69xX3xX83xX1xe070xX3xXa5xXdxX1bxX1xX69xX3xX14xXc2xX1bxX3xXc0xXe1xXbxX3xX9exX95xX3xXcxX83xX3xX21xXdxX23xXexX3xXcxX27xX28xX3xX9exXefxXdxX3xX1xX32xX1bxX3xX2xX65xX13dxX240xX1f9xX1f9xX3xXexX1xX95xX1bxX1xX3xX9exXdxXc2xX1bxX69xX3xX2axX1xX1dxX4xX1xX3xX1xX95xX1bxX34xX13dxX3xde30xX31xX3xX1bxXebxX3xX9exX47xX1bxX3xX9exX6xX109xX3xX183x124a0xX1bxX3xX1bxX6xX109xX3xX183xX166xXexX3xX2xX208xX208xX3xXexX1a8xX3xX183xX37cxX1bxX34xX3xX9exX95xX3xX41xX31xX3xXexXdxX3fcxXexX3xX2axXdxX23xXa1xX3xX183xX166xXexX3xX247xX249xX3xXexX1a8xX3xX183xX37cxX1bxX34xX13dxX3xX10dxX3a7xX1bxX34xX3xX9exXefxXdxX3xX1xX3fxX166xXexX3xX183xXbdxX1bxX34xX3xX4xX1xX3fxX3xX9exX6xX109xX3xX9exX47xX1bxX3xX9exX95xX3xX1xX108xX109xX3xX183xXbdxX1bxX34xX3xXexXdxX3fcxXexX3xX2axXdxX23xXa1xX69xX3xXcxX14xX15xX3xX4xX1xXdxX3xX1bxX1xX1dxX1bxX1xX3xX21xXdxX23xXexX3xXcxX27xX28xX69xX3xX83xX1xX85xX3xXcxX1xX89xX3xX4xX38xX1bxX3xXexX8dxX3xX4xX1xX91xX4xX3xX1bxX1xXdx122f9xX108xX3xX1xX3fxX166xXexX3xX183xXbdxX1bxX34xX3xX6xX1bxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX1fdxX196xX3xX1xXbdxXdxX1f6xX3xX5axec5fxX3xXexX27xXebxX3xX1fdxc46bxX109xX3xX2xX2xX3xX1bxX1xX95xX3xXa1xX1dxXdxX3x12000xXa1xX3xXexX28xX1bxX1xX3xXexX1xX31xX32xX1bxX34xX3xX4xX1xX3fxX3xXexX1xX95xX1bxX1xX3xX9exXdxXc2xX1bxX69xX3xX1xXbdxXdxX3xX9exXdxXc2xX1bxX3xXbxX1xXccxX3xX1bxXcfxX3xX1bxX34xX1xadd3xX3fxX3xXexX27xX42xX3xX34xXdxX1dxX3xX49xX49xX1f9xX3xXexX27xXdxX23xX108xX3xX183xX37cxX1bxX34xX69xX3xX1xX4b6xX3xXexX27xXebxX3xX1fdxX4bdxX109xX3xX41xX144xX1bxX34xX3xX1bxXa2xX1bxX34xX3xXexX1xXa2xX1bxX3xXa1xXefxXdxX69xX3xX2axX1xX1dxXa1xX3xX7xX91xX4xX3xX2axX1xX3fxe572xX3xXa1xXdx10b0cxX1bxX3xXbxX1xX9axX69xX3xXexX27xX6xX3fxX3xX1xX89xX4xX3xX14dxX8dxX1bxX34xX3xX4xX1xX3fxX3xX4xX3fxX1bxX3xXexX1xX95xX1bxX1xX3xX9exXdxXc2xX1bxX3xX1bxX34xX1xX4fdxX3fxX3xX9exX31xXebxXexX3xX2axX1xX15fx1132exX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX6xXbxXexXdxX3fxX1bxXaxX12xX0xXdxXa1xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10dxX10xX1bxXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX109xX5xX10xX9xXaxX1f1xXdxX41xXexX1xX1f6xX3xX2xX1f9xX1f9xX1f9xXbxX1fdxX1fexX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX1f6xX3xX234xX240xX240xXbxX1fdxX1fexXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX4bxX4bxX4xX13dxX14dxX6xX3fxXbxX1xX108xXexX1xX3fxX13dxX9exX1bxX4bxX41xX10xX7xX2axXexX3fxXbxX4bxX1bxX10xX1f1xX7xX4bxX65xX234xX2xX236xX4bxX2xX2xX2xX41xX208xX2xX49xX49xX240xX49xX65xXexX208xX208xX49xX249xX5xX65xX177xXa1xX34xX177xX247xX249xX234xX240xX13dxX253xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX4xX1xXdxX3xX1bxX1xX1dxX1bxX1xX3xX21xXdxX23xXexX3xXcxX27xX28xX3xX2axX1xX6xXdxX3xXexX27xX31xX32xX1bxX34xX3xXbxX1xX38xX1bxX34xX3xX34xXdxX6xX3fxX3xX41xX42xX4xX1xX3xX7xX47xX3xX49xXaxX3xX1f1xXdxX41xXexX1xX9xXaxX2xX1f9xX1f9xX1f9xXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX234xX240xX240xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX6xXbxXexXdxX3fxX1bxXaxX12xX10dxX1dxX4xX3xX183xX166xXdxX3xX14dxXdxX2d4xX108xX3xXex10731xX1bxX34xX3xe421xX108xX95xX3xX4xX1xX3fxX3xX1xXbdxXdxX3xX9exXdxXc2xX1bxX3xXbxX1xXccxX3xX1bxXcfxX3xX1bxX34xX1xX4fdxX3fxX3xcfe7xX3xX1fdxX196xX3xXcxX108xX109xX3xXc0xXbdxX4xX69xX3xX1xX108xX109xX23xX1bxX3xX10dxX10exXa1xX3xX111xX1xXc2xX13dxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX319xX3fxX41xX109xXaxX12xXcxX1xXa2xX1bxX34xX3xX69exX108xX6xX3xX9exXdxX23xX4xX3xX2axX1xX6xXdxX3xXexX27xX31xX32xX1bxX34xX3xX9exX95xX3xX183xX31xX6xX3xX9exX95xX3fxX3xX1xX3fxX166xXexX3xX183xXbdxX1bxX34xX3xX83xX1xX38xX1bxX34xX3xX34xXdxX6xX3fxX3xX41xX42xX4xX1xX3xX7xX47xX3xX49xX3xX4x1120axX6xX3xXcxX14xX15xX3xX4xX1xXdxX3xX1bxX1xX1dxX1bxX1xX3xX21xXdxX23xXexX3xXcxX27xX28xX69xX3xX83xX1xX85xX3xXcxX1xX89xX3xXexX166xXdxX3xX1xX108xX109xX23xX1bxX3xX10dxX10exXa1xX3xX111xX1xXc2xX3xX7xa5aaxX3xXexX166xX3fxX3xX183xXdxX498xX108xX3xX2axXdxX23xX1bxX3xXexX1xX108xXe1xX1bxX3xX5xXebxXdxX3xX4xX1xX3fxX3xX1xXbdxXdxX3xX9exXdxXc2xX1bxX3xXbxX1xXccxX3xX1bxXcfxX3xXexX27xXc2xX1bxX3xX183xX42xX6xX3xX14dxX95xX1bxX3xX1xX108xX109xX23xX1bxX3xX4xX15fxX3xXexX1xXc2xXa1xX3xX183xXdxX498xX108xX3xX2axXdxX23xX1bxX3xX183xX31xXebxX4xX3xXexXdxX3fcxXbxX3xX4xXe1xX1bxX3xX1bxX34xX108xX37cxX1bxX3xX9exX47xX1bxX3xX5xXdxX1bxX1xX3xX1xX3fxX166xXexX3xX9exXefxXdxX3xX183xX6xX3xX41xX166xX1bxX34xX3xX7xcdbdxX1bxX3xXbxX1xX10exXa1xX3xXexX9axX1bxX3xX41xXccxX1bxX34xX69xX3xXexXdxX3fcxXexX3xX2axXdxX23xXa1xX13dxX3xc258xX108xX6xX3xX183xX15fxX69xX3xX34xX15fxXbxX3xXbxX1x103d3xX1bxX3xX1xX4b6xX3xXexX27xXebxX3xX1xXbdxXdxX3xX9exXdxXc2xX1bxX3xXbxX1xXccxX3xX1bxXcfxX3xXexX166xX3fxX3xXexX1xX15fxXdxX3xX69exX108xX10xX1bxX3xXexXdxX3fcxXexX3xX2axXdxX23xXa1xX69xX3xX7x10e5axX3xX41xXccxX1bxX34xX3xX183xX37cxX1bxX34xX3xX9exX47xX1bxX3xX1xXdxX23xX108xX3xX69exX108xX7ebxX3xX183xX2d4xX3xX183xX816xX108xX3xXexX31xX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX27xXdxX2d4xX1bxX3xX7xX7ebxX1bxX3xX1fdxX108xX4cbxXexX69xX3xX4xX7ebxXdxX3xXexX1xXdxX23xX1bxX3xX4xX108xXbdxX4xX3xX7xX47xX1bxX34xX69xX3xX34xXdxX7ebxXa1xX3xX1bxX34xX1xX4fdxX3fxX3xX14dxX498xX1bxX3xX9exXcfxX1bxX34xX69xX3xX1bxX4bdxX1bxX34xX3xX4xX6xX3fxX3xX9exX42xX3xXexX1xX3fcxX3xXbxX1xXccxX3xX1bxXcfxX3xXexX27xX3fxX1bxX34xX3xX34xXdxX6xX3xX183xX28xX1bxX1xX3xX9exX95xX3xX4xXbdxX1bxX34xX3xX183xX37cxX1bxX34xX13dxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX319xX3fxX41xX109xXaxX12xXa5xX1xX4bdxX1bxX3xX41xX42xXbxX3xX1bxX95xX109xX69xX3xXcxX14xX15xX3xX4xX1xXdxX3xX1bxX1xX1dxX1bxX1xX3xX21xXdxX23xXexX3xXcxX27xX28xX69xX3xX83xX1xX85xX3xXcxX1xX89xX3xX183xX196xX3xXexX27xX6xX3fxX3xX2xX1f9xX3xX7xX108xX4cbxXexX3xX69exX108xX95xX3xX4xX1xX3fxX3xX4xX1dxX4xX3xX1xXbdxXdxX3xX9exXdxXc2xX1bxX3xXbxX1xXccxX3xX1bxXcfxX3xX1bxX34xX1xX4fdxX3fxX3xX6bcxX3xX1fdxX196xX3xXcxX108xX109xX3xXc0xXbdxX4xX69xX3xX1xX108xX109xX23xX1bxX3xX10dxX10exXa1xX3xX111xX1xXc2xX13dxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfa09xX108xXexX1xX3fxX27xXaxX12xX5axX37cxX1bxX34xX3xXa5xX1xX108xX1bxX34xX0xX4bxXbxX12

Hồng Nhung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng
2023-10-02 10:19:00

baophutho.vn Được cấp giấy phép và đi vào hoạt động từ tháng 12/1996, Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) xã Tân Long (nay là QTDND thị trấn Yên Lập), huyện Yên...

Gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu chè đen

Gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu chè đen
2023-04-19 11:17:00

baophutho.vn Phú Thọ hiện đứng thứ tư về diện tích, thứ ba về sản lượng chè trong số các tỉnh sản xuất chè của cả nước. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch...

Xây dựng thị xã xanh - sạch - đẹp

Xây dựng thị xã xanh - sạch - đẹp
2023-04-19 09:43:00

baophutho.vn Thị xã Phú Thọ là trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội thứ hai của tỉnh. Giai đoạn 2015 - 2020, thị xã nằm trong top đầu các huyện, thành, thị...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long