Cập nhật:  GMT+7
6cbexc7faxbd9bx92b8xc9abx120b1x1260dx7bafx11ff3xX7xe84dxd047x838dx90d9xb99dx1111fxX5xee05xXaxddcexaa2fxXdx125e0xXexX3x7a42xX6xc00axX3xXex11816xd312x115d9xX3x73b5xX3x1102cx8293xX4xX3x8652xfe9exX3xcc6exce72xXbxX3xX1xc809xX1exX1fxX3xX1axe762xXdxX3xXex9014x12189xb2eexX1exX1fxX3xbaf4xXdxX1exX1xX3xe5ddxdc0dxX6xX1exX1xX0x7389xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7c16xX10xX6xX43xXaxX12xX18xX1fx84aax7dfbxX3xf474x7398xX49xX2x12892x108b3xX3xX18xX1fx1010cxX1exX3xX1xX60xX1exX1fxX3xXcxX1xX2bxX3xX1fxXdx1298exXdxX3xd2fexad85xeba9xa9bexX3xX4xX34xX1exX1fxX3xX23x8370xX3xX23x936cxX44xX3xX4xX8bxX44xX3xa059xX44xXdxX1exX1fxX3xX7fxd969xX7xXdxX1exX10xX7xX7xX3xX63xX67xX2x10c46x7217xX3xc75fxX2bxXexX3xb9fcxX99xec15xX68xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX21xX3xX23xX24xX4xX3xX7xX44xX3xX27xX7axXdxX3xX2axX2bxXbxX3xX1xX2fxX1exX1fxX3xX1exX1dxX1axX3xXexX38xX39xX7axX4xXa5xX0xX49xXbxX12xX0xXexX6xX23xX5xX10xX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxX1axX6xX38xX1fxXdxX1exa053xX63xXbxX2axX3xX6xX99xXexX44xXaxX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX43xX12xX0xXdxX1axX1fxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX49xX49xX4xXa5xX23xX6xX44xXbxX1xX99xXexX1xX44xXa5xX27xX1exX49xX43xX10xX7xX3exXexX44xXbxX49xX1exX10x107a1xX7xX49xX2xe770xb38axX21xX49xX133xX64xX43xX133xX2xX67xX63xX64xX67xX67xXexX21xe725xX63xX142xX132xX5xX2xXa5x9908xXbxX1fxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXexX43xX12xX0xX49xXexX38xX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX43xX12x12a78xX8bxX4xX3xX4xX1x9ddfxX3xX7xX88xX3xX4xec72xX3xXexX1x11bfbxX3xX27xX28xX3xX1axX34xXdxX3xXexX38xX39xX3axX1exX1fxX3xX3exXdxX1exX1xX3xX43xX44xX6xX1exX1xX3xX4x1089cxX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX38xX44xX1exX1fxX3xX92xX44xXdxX1exX1fxX3xX7fxX99xX7xXdxX1exX10xX7xX7xX3xX63xX67xX2xXa4xXa5xX0xX49xXexX43xX12xX0xX49xXexX38xX12xX0xX49xXexX6xX23xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX44xX43xX61xXaxX12xc38cxX2bxXbxX3xX1xX2fxX1exX1fxX3xX4xX18exX6xX3xX7exX7fxX3xX4xX1xX44xX3xXexX1xc290xX61xX68xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3x96ecx9c54xX1exX1fxX3xXexX1xX1fbxX3xX27xf9a7xX3xXexX38x106bdxX3x12727xX67xX3xXexX38xX44xX1exX1fxX3xX7xX88xX3xX2xX64xX20axX3xX1exX28xX1exX3xX3exXdxX1exX1xX3xXexX2bxX3xX1faxX39x10bc7xX4xX3xX1faxX8bxX1exX1xX3xX1fxXdxX8bxXa5xX3xX162x952dxX1exX3xX5xX39xX99xX3x897exX3xXexX1xe3faxX1axX3xX38x125e8xX1exX1fxX68xX3xXexX38xX44xX1exX1fxX3xX92xX44xXdxX1exX1fxX3xX7fxX99xX7xXdxX1exX10xX7xX7xX3xX63xX67xX2xXa4xX68xX3xX7exX7fxX3xX5xX2fxXdxX3xX4xf55axX3xX1exX1xfd89xX1exX1fxX3xXexX1xX6xX61xX3xX1faxf45dxXdxX3xXexX38xX44xX1exX1fxX3xX4xX8bxX4xX1xX3xXexX208xX1exX1xXa5xX3xX13xX7axXdxX3xXexX208xX1exX1xX3xXexX44xX8bxX1exX3xX1axX7axXdxX3xX1exX60xX61xX68xX3xX2axX2bxXbxX3xX1xX2fxX1exX1fxX3xX4xX18exX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX38xX44xX1exX1fxX3xX92xX44xXdxX1exX1fxX3xX7fxX99xX7xXdxX1exX10xX7xX7xX3xX63xX67xX2xX132xX3x10b77xX3xX27xX204xX3xXexX38xX208xX3xXexX1xX1fbxX3xX20axX21xXa5xX3xX162xeaffxX1exX3xX92xX44xXdxX1exX1fxX3xX7fxX99xX7xXdxX1exX10xX7xX7xX3xX63xX67xX2xXa4xX3xX2d6xX3xX27xX204xX3xXexX38xX208xX3xX20axX67xX68xX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX21xX3xX23xX24xX4xXa5xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX44xX43xX61xXaxX12xX162xX16exX3xXexX1xX172xX68xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xX26dxX3xX132xX3xX4xX1xX168xX3xX7xX88xX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX1xX2fxX1exX1fxX3xX1exX1x1277fxX3xX7xX44xX3xX27xX7axXdxX3xX1exX1dxX1axX3xX1exX1fxX44xX8bxXdxXa5xX3xX162xX1xX168xX3xX7xX88xX3xX27xX28xX3xX3exX1xX2d6xXdxX3xX7x7d1fxX3xX3exXdxX1exX1xX3xX43xX44xX6xX1exX1xX3xXexX1dxX1exX1fxX3xXa4xX3xX23xX24xX4xX68xX3xXex10023xX3xXexX1xX1fbxX3xX1xX2fxX1exX1fxX3xX2xX63xX132xX3xX4xX18exX6xX3xX1exX1dxX1axX3xX1exX1fxX44xX8bxXdxX3xX5xX241xX1exX3xXexX1xX1fbxX3xX1xX2fxX1exX1fxX3xX2xX2xX20axXa5xX3xX162xX1xX168xX3xX7xX88xX3xX27xX28xX3xXexXdxX2bxXbxX3xX4xX24xX1exX3xX1faxXdxX15xX1exX3xX1exX1dxX1exX1fxX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX63xX63xX3xX23xX24xX4xX68xX3xXexX393xX3xXexX1xX1fbxX3xX1xX2fxX1exX1fxX3xX2xX21xX67xX3xX5xX241xX1exX3xX2xX67xX64xXa5xX3xX162xX1xX168xX3xX7xX88xX3xX27xX28xX3xXexXdxX2bxXbxX3xX4xX24xX1exX3xXexX208xX1exX3xX43xX16exX1exX1fxX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX64xX3xX23xX24xX4xX68xX3xXexX393xX3xX1axX1fbxX4xX3xX21xXa4xX3xX5xX241xX1exX3xX63xX64xXa5xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX44xX43xX61xXaxX12xX162xX1xX168xX3xX7xX88xX3xX27xX28xX3xX1exa0bdxXbxX3xXexX1xX99xX2bxX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX133xX3xX23xX24xX4xX68xX3xXexX393xX3xX1axX1fbxX4xX3xX2xX142xX63xX3xXexX38xX44xX1exX1fxX3xX92xX44xXdxX1exX1fxX3xX7fxX99xX7xXdxX1exX10xX7xX7xX3xX63xX67xX2xX132xX3xX5xX241xX1exX3xX1axX1fbxX4xX3xX2xXa4xX64xX3xXexX38xX44xX1exX1fxX3xX2axX2bxXbxX3xX1xX2fxX1exX1fxX3xX92xX44xXdxX1exX1fxX3xX7fxX99xX7xXdxX1exX10xX7xX7xX3xX63xX67xX2xXa4xXa5xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX44xX43xX61xXaxX12xXcxX99xX61xX3xX1exX1xXdxX241xX1exX68xX3xX4xX26dxX3xX1axX45exXexX3xX7xX88xX3xX4xX1xX168xX3xX7xX88xX3xX1exX1dxX1axX3xX1exX6xX61xX3xX1fxXdxXadxX1axX3xX7xX44xX3xX27xX7axXdxX3xX2axX2bxXbxX3xX1xX2fxX1exX1fxX3xX4xX34xX1exX1fxX3xX23xX88xX3xX1exX1dxX1axX3xX1exX1fxX44xX8bxXdxXa5xX3x8492xX26dxX3xX5xX60xX3xX4xX1xX168xX3xX7xX88xX3xXexX1xX39x8a1exX1exX1fxX3xX1axX2fxXdxX3xXabxX99xX6xX3xX23xXdxX241xX1exX3xX1fxXdxX7axXdxX3xX7dxX1fxXdxXadxX1axX3xX2xX3xX23xX24xX4xX68xX3xXexX393xX3xX1axX1fbxX4xX3xX20axX64xX3xXexX16exXexX3xX2axX99xX88xX1exX1fxX3xX20axX20axX80xdb4exX3xX162xX1xX168xX3xX7xX88xX3xX23xXadxX44xX3xX27xX15xX3xX1exX1xX60xX3xX1faxX236xX99xX3xXexX39xX3xXexX16exXexX3xX2xX3xX23xX24xX4xX3xX7dxXexX393xX3xX2xX63xX2xX3xX2axX99xX88xX1exX1fxX3xX1axX1fbxX4xX3xX2xX63xX63xX80xXa5xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX44xX43xX61xXaxX12xX18xX1fxX44xX60xXdxX3xX38xX6xX68xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xX26dxX3xX1exX1xXdxX28xX99xX3xX4xX1xX168xX3xX7xX88xX3xX3exX1xX8bxX4xX3xX3exX1xX34xX1exX1fxX3xXexX1xX6xX61xX3xX1faxX27bxXdxX68xX3xX1exX1xX39xX3xX4xX1xX168xX3xX7xX88xX3xX1fxXdxX1edxX61xX3xXbxX1x12af7xXbxX3xX2axX6cxX61xX3xX43xX379xX1exX1fxX68xX3xX23xXadxX44xX3xX27xX15xX3xXabxX99xX61xX28xX1exX3xXexX60xXdxX3xX7xXadxX1exX68xX3xXexX1xX379xX4xX3xX1xXdxX15xX1exX3xX1xX228xXbxX3xX1fax1158cxX1exX1fxXa5xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX44xX43xX61xXaxX12xXcxX1xX10xX44xX3xX162xX1xX208xX1exX1xX3xXbxX1xX18exX0xX49xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao
2024-02-23 09:18:00

baophutho.vn Năm 2020, xã Hùng Xuyên, huyện Đoan Hùng được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã: Nghinh Xuyên, Hùng Quan và Đông Khê. Thời điểm đó, xã gặp...

Tăng diện tích trồng mới rừng

Tăng diện tích trồng mới rừng
2015-10-29 10:22:00

Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, diện tích rừng trồng mới tập trung hiện nay đã đạt 198.200 ha, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước...

Phù Ninh: Nâng cao giá trị từ rừng

Phù Ninh: Nâng cao giá trị từ rừng
2015-10-29 09:00:00

PTo- Cùng với việc quan tâm bảo vệ và chăm sóc rừng, nhân dân huyện Phù Ninh đã phát huy lợi thế từ rừng để tập trung phát triển lâm nghiệp theo hướng thâm canh, gắn phát triển...

Đảm bảo sản xuất vụ đông thắng lợi

Đảm bảo sản xuất vụ đông thắng lợi
2015-10-29 07:45:00

PTO- Vụ đông năm 2014, kết quả sản xuất của tỉnh đạt và vượt kế hoạch đề ra với năng suất, sản lượng ngô và rau màu các loại tiếp tục tăng...

Phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh

Phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh
2015-10-27 11:00:00

PTo- Công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn tỉnh là việc làm thường xuyên. Tuy nhiên vào mùa khô hanh nhiệm vụ PCCCR càng trở nên bức thiết.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long