Cập nhật: 17/09/2022 12:08 GMT+7
a9c1xb497xd290xb584xfad3xb8f1xdeffx12303x10dd3xX7xacb3x12659xbfb1xbb8axbba0x10268xX5xd573xXaxbc31x11a0dx122c9xX3xXcxb83axe8c5x11b55xX3xXcxX1xdff2xd68cxX3xb764xf109xX1exX3xX1exX1xfa7cxX1exX3xef7axX6xX1exX1xX3xX1xXdx10aa9x11956xX3xce23xX14xX3xX20xX18xXexX3xX4xX1xX31xda1bxX1exX3xX1ex12122xX1exd741xX3xXexX1xX41xX1exX3xX19xd8b3xXdxX0xe65fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf6b7xX10xX6xX29xXaxX12xaadexeb9exX1exX43xX3xX2x10febxX4exd8f5x12268xX3xX33xX14xX3xXcxX17xX18xX19xX3xXcxX1xX1dxX1exX6cxX3xX1xX31xcdb9xX30xX1exX3xccc9xX1xee50xX3x1219fxXdxX1exX1xX3xXexff0cxX3xX4xX1xd030xX4xX3xX5x10c7exX3xX20xX21xX1exX3xX1exX1xX26xX1exX3x12249x126f9xX1exX43xX3xX4xX41xX1exX43xX3xX1exX1xX26xX1exX3xX33xX14xX3xX20xX18xXexX3xX4xX1xX31xX3dxX1exX3xX1exX41xX1exX43xX3xXexX1xX41xX1exX3xX19xX4bxXdxX3x10c09xX86xXcxf9f1xf937x1218dxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf8bcxX6xXbxXexXdxc499xX1exXaxX12xX0xXdxX19xX43xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdexX10xX1exXexX10xX17xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxeeb4xXdxX29xXexX1x1172fxX3xX69xbd63xX2xXbxX33xc4a2xX3xX1xX10xXdxX43xX1xXexX108xX3x124b3xX2xX69xXbxX33xX10fxXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX4exX4exX4xXcexbb71xX6xXe3xXbxX1xX31xXexX1xXe3xXcex12342xX1exX4exX29xX10xX7xd740xXexXe3xXbxX4exX1exX10xX103xX7xX4exbd7dxX144x12202xX69xX4exX2xX2xX2xX29xb7a9xX2xX144xX2xX144xX2x120e0xXexX2xX146xX10bxX146xX5xX10bxbfcex10198xX146xX69xX144xX10bxX69xX153xX69xX6bxX144xX144xX153xX153xX10bxX15bxX14dxX6bxe061xX144xX4xXcex101a7xXbxX43xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX19xX3xXcxX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX1exX3xX1exX1xX26xX1exX3xX29xX6xX1exX1xX3xX1xXdxX30xX31xX3xX33xX14xX3xX20xX18xXexX3xX4xX1xX31xX3dxX1exX3xX1exX41xX1exX43xX3xXexX1xX41xX1exX3xX19xX4bxXdxXaxX3xX103xXdxX29xXexX1xX9xXaxX69xX10bxX2xXaxX3xX1xX10xXdxX43xX1xXexX9xXaxX119xX2xX69xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX6xXbxXexXdxXe3xX1exXaxX12x10092xX14xX1exX1xX3xX20xX18xXe3xX3xab10xX1dxX1exX43xX3xac49xX7exX6cxX3xe61fxX9fxX86xfe7cxX3xX33xX14xX3xXcxX17xX18xX19xX3xXcxX1xX1dxX1exX6cxX3xX1xX31xX7exX30xX1exX3xX82xX1xX84xX3xX86xXdxX1exX1xX3xX20xX21xX1exX3xX1exX1xX26xX1exX3xX9fxXa0xX1exX43xX3xX4xX41xX1exX43xX3xX1exX1xX26xX1exX3xX33xX14xX3xX20xX18xXexX3xX4xX1xX31xX3dxX1exX3xX86xXcxXccxXcexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxXe3xX29xX7exXaxX12xX63xX6xX31xX3xX2xc0fexX3xX1exb71exX19xX3xXexX17xXdxd872xX1exX3xX13axX1xX6xXdxX3xXexX1x10505xX4xX3xX1xXdxX30xX1exX3xXdexX1xe71axde68xX1exX43xX3xXexX17x12555xX1exX1xX3xX19x10b2fxX4xX3xXexXdx129a3xX31xX3xccecxX31x104b6xX4xX3xX43xXdxX6xX3xX33xe751xX7exX3xX29xX274xX1exX43xX3xX86xXcxXccxX6cxX3xX20xf879xX1exX3xX1exX6xX7exX3xX33xX14xX3xXcxX17xX18xX19xX3xXcxX1xX1dxX1exX3xX20xX14xX3xX1xXe3xedb4xX1exX3xXexX1xX2c3xX1exX1xX3xX20xX18xXexX3xX2xX6bxX4exX2xX6bxX3xXexXdxX28fxX31xX3xX4xX1x11724xX6cxX3xX153xX6bxX4exX153xX6bxX3xX4xX1xb14dxX3xXexXdxX28fxX31xXcexX3xXcxX8cxX1exX43xX3xX1exX43xX31x1169fxX1exX3xX134xX294xX1exX3xX1xX31xX7exX3xX20xb1e7xX1exX43xX3xX4xX1xXe3xX3xX4xX1xX27exX27fxX1exX43xX3xXexX17xX285xX1exX1xX3xX1exX41xX1exX43xX3xXexX1xX41xX1exX3xX19xX4bxXdxX3xXexX17xX28fxX1exX3xX20xec7cxX6xX3xX12axX2c3xX1exX3xX33xX14xX3xX20xX18xXexX3xX146xX10bxX3xXexe31bxX3xX20xX2f8xX1exX43xX6cxX3xXexX17xXe3xX1exX43xX3xX20xX21xX108xX3x11bd9xX294xX1exX3xX1exX43xX29cxX1exX3xX7xX64xX4xX1xX3xX1exX1xX2c3xX3xX1exX27exX4bxX4xX3xX134xX2c3xX3xX4xX64xX4xX3xX1exX43xX31xX2f8xX1exX3xX1xX31xX7exX3xX20xX304xX1exX43xX3xX13axX1xX64xX4xX3xX20xX18xXexX3xXexX17xX28fxX1exX3xX144xX6bxX3xXexX33fxX3xX20xX2f8xX1exX43xX10fxX3xX1exX43xX31xX2f8xX1exX3xX134xX294xX1exX3xX1exX1xX29cxX1exX3xX29xX29cxX1exX3xX20xX21xX1exX43xX3xX43xX21xXbxX3xX20xX18xXexX3xX43xb7c7xX1exX3xX6bxX3xXexX33fxX3xX20xX2f8xX1exX43xXcexX3xX2xX261xX261x1070fxX3xXexX17xX27exd800xX1exX43xX3xX1xe290xX4xX6cxX3xXcxX17xX18xX19xX3xX7exX3xXexX2aaxX3xX20xX18xXexX3xX4xX1xX31xX3dxX1exX3xX292xX31xX294xX4xX3xX43xXdxX6xX10fxX3xX2xX261xX261xX3caxX3xX13axX1xX31xX3xX29xX29cxX1exX3xX4xX27exX3xX4xX21xX3xX1exX1xX2c3xX3xX134xX264xX1exX3xX1xX21xX6xX3xX13axXdxX28fxX1exX3xX4xX294xX10fxX3xXexX1xX31xX3xX1exX1xX26xXbxX3xX12axX285xX1exX1xX3xdcc8xX31xX29cxX1exX3xaae4xX3xX33xX14xX3xX20xX18xXexX3xX146xX14dxX6cxX10bxX69xX3xXexX17xXdxX30xX31xX3xX20xX2f8xX1exX43xX4exX1exX43xX27exX3cfxXdxX4exX1exX264xX19xX10fxX3xXexX33fxX3xX5xX30xX3xX1xX304xX3xX1exX43xX1x11a09xXe3xX3xX43xXdxX1dxX19xX3xX33xX31xX294xX1exX43xX3xX4xdbf7xX1exX3xX2xX6cxX146xX119xX3caxf73exX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxXe3xX29xX7exXaxX12xXcxX18xXdxX3xX12axX31xX8cxXdxX3xX5xX94xX6cxX3xX5xX14xX1exX1xX3xX20xX18xXe3xX3xX1xX31xX7exX30xX1exX3xX82xX1xX84xX3xX86xXdxX1exX1xX3xX20xX14xX3xXexX17xX6xXe3xX3xX9fxXa0xX1exX43xX3xX4xX41xX1exX43xX3xX1exX1xX26xX1exX3xX33xX14xX3xX20xX18xXexX3xX4xX1xX31xX3dxX1exX3xX86xXcxXccxX3xX4xX1xXe3xX3xX1f3xX1dxX1exX43xX3xX12axX304xX6cxX3xX4xX1xX2ddxX1exX1xX3xX42cxX31xX7exdfffxX1exX3xX134xX2c3xX3xX1exX1xX29cxX1exX3xX29xX29cxX1exX3xX33xX14xX3xXcxX17xX18xX19xX3xXcxX1xX1dxX1exXcexX3xX86xX1xX29cxX1exX3xX29xX32dxXbxX3xX1exX2c3xX7exX6cxX3xX1exX1xXdxX4f2xX31xX3xXexX26xXbxX3xXexX1xX26axX6cxX3xX4xX64xX3xX1exX1xX29cxX1exX3xX20xX18xXexX3xXexX1xX2c3xX1exX1xX3xXexX2ddxX4xX1xX3xX33xX31x11222xXexX3xX7xfb56xX4xX3xXexX17xXe3xX1exX43xX3xXexX1xX274xX4xX3xX1xXdxX30xX1exX3xX4xX1xX27exX27fxX1exX43xX3xXexX17xX285xX1exX1xX3xX33xX29cxX7exX3xX29xX274xX1exX43xX3xX86xXcxXccxX3xX20xX14xX3xX20xX27exbe68xX4xX3xX1fcxX9fxX86xX1ffxX3xX4xX64xX4xX3xX4xX545xXbxX3xX12axXdxX26axX31xX3xX29xX27exX27fxX1exX43xX6cxX3xX13axX1xX10xX1exX3xXexX1xX27exX431xX1exX43xXcexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe720xX31xXexX1xXe3xX17xXaxX12xXcxX1xX31xX3xb856xXdxX6xX1exX43xX0xX4exXbxX12

Thu Giang

Các tin đã đưa

Trồng rừng đầu Xuân

Trồng rừng đầu Xuân
2023-02-07 08:39:00

baophutho.vn Theo kế hoạch, trong dịp “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, huyện Thanh Sơn phấn đấu trồng 60,45 nghìn cây phân tán, 148ha rừng tập trung...

Dồn sức cho chặng đường nước rút

Dồn sức cho chặng đường nước rút
2023-02-07 08:35:00

baophutho.vn Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, không có điểm kết thúc, huyện Thanh Ba đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc,...

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng
2022-09-16 07:50:00

baophutho.vn Trên địa bàn xã Trưng Vương (TP Việt Trì) có nhiều dự án (DA) đầu tư phát triển kinh tế- xã hội, đòi hỏi phải thực hiện công tác đền bù, giải...

Phù Ninh phát triển nông nghiệp hàng hóa

Phù Ninh phát triển nông nghiệp hàng hóa
2022-09-15 13:06:00

baophutho.vn Phù Ninh là huyện nằm trong vùng kinh tế động lực của tỉnh. Những năm gần đây, với mục tiêu xây dựng và phát triển nông nghiệp theo hướng sản...

Hiệu quả giảm nghèo ở Cự Thắng

Hiệu quả giảm nghèo ở Cự Thắng
2022-09-15 12:02:00

baophutho.vn Là xã miền núi thuộc vùng an toàn khu cách mạng (CT229), Cự Thắng (Thanh Sơn) có diện tích tự nhiên trên 2.900ha, hơn 6.000 nhân khẩu, trong đó...

Sông “nuốt” đất, nước “lấn” làng

Sông “nuốt” đất, nước “lấn” làng
2022-09-14 15:12:00

baophutho.vn Sau cơn mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 2 Mulan diễn ra vào giữa tháng 8 vừa qua, mực nước sông Hồng lên cao, chảy xiết đã khiến bờ, vở...

Lệnh báo động số III trên sông Bứa

Lệnh báo động số III trên sông Bứa
2022-09-14 08:50:00

baophutho.vn Hồi 20 giờ ngày 8/9, tại trạm thủy văn Thanh Sơn trên sông Bứa mực nước đã lên tới 26,07m, trên báo động III là 0,07m. Dự kiến mực nước sẽ tiếp tục lên.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long