Cập nhật:  GMT+7
737excd13x11587x11b56x1305axbf2cx10c82x1319cx9815xX7x12d74xfb27xa620xcd2bx970ax10d8bxX5x12796xXaxd119x10f65xb566xX3x10977xe5d1xdf57xf263xX3xX1xb871xe690xX18xX19xX3xXexX1cx8f5axX18xX19xX3xX18xXdxbb6exfe75xX3xXcxefb0xX3x99f1xbe55x10d8cxX3xf8c4xX31xX3xc916xX1dxX3xX18xX19x101ebx78fcxX3x1242axXcxXdx8276xX18xX3xX19xXdxfbe6xX18xX19x10910xX0x80baxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13082xX10xX6xX16xXaxX12x9af8xX46xX18xX19xX3xX2xaff0xX4bxb6f3xX3x84b7xXexc79cxX4xX3xX18xX19xX3bxX3cxX3xX2ax11a1cxX18xX19xX3x12d6exX3xXexX1xX46xX18xX19xX3xf546xXdxX41xX18xX19xX3xX18xe1eexX2axX3xX81xXdxX46xXbxX3xXcxX1x9d93xX18xX3xb6eax9cd3xX3xXex119a6xXdxX3xc8e2xc370xX18xX3xXexX1x8d56xX3xXcxX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX31xX3xX36xX1dxX3xXex10d89xX41xX18xX3xa9c4xd58axX18xX1xX3xX18x11417xXdxX3xdf9bxX4xX3xX60xX1dxX18xX96xX3x99efxX1xX31xX3xe12fxXdxX3xXex978exX4xX1xX3xX5x122d9xX4xX1xX3xX7x12f07xX3xX9cxX9dxX18xX3xX5axX75xX18xX19xX3xXb6xcdbaxX3xXexX2dxX3xX4xX1xX6cxX4xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1xX1cxX1dxX18xX19xX3xXexX1cxX23xX18xX19xX3xX18xXdxX29xX2axX3xXcxX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX31xX3xX36xX1dxX3xX18xX19xX3bxX3cxX3xX3exXcxXdxX41xX18xX3xX19xXdxX46xX18xX19xX49x96cfxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX6xXbxXexXdxa61fxX18xXaxX12xX0xXdxX2axX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX36xX10xX18xXexX10xXb2xXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXax76f8xXdxX16xXexX1x1195dxX3xX2x9cd7xX163xX163xXbxb234x11358xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX160xX3xX66xX66xX79xXbxX167xX168xXaxX3xX7xXb2xX4xX9xXaxX4bxX4bxX4xX126xf864xX6xX13bxXbxX1xX31xXexX1xX13bxX126xb636xX18xX4bxX16xX10xX7xda4fxXexX13bxXbxX4bxX18xX10xX15bxX7xX4bxX68x10442xX163xX79xX4bxX2xX2xX2xX16x9dddxX2xX2xX163x8ed1xX1a6xX66xXex1215exX19exX79xX5xX66x9cd4x11fa3xX1a6xX2xX66xX19exX1aexX1aaxX1a6xX66xX1a6xX2xX68xX79xX79xX1b3xX1aaxX1aexX19exX1aaxb020xX126xdb4fxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1xX1cxX1dxX18xX19xX3xXexX1cxX23xX18xX19xX3xX18xXdxX29xX2axX3xXcxX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX31xX3xX36xX1dxX3xX18xX19xX3bxX3cxX3xX3exXcxXdxX41xX18xX3xX19xXdxX46xX18xX19xX49xXaxX3xX15bxXdxX16xXexX1xX9xXaxX2xX163xX163xX163xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX66xX66xX79xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX6xXbxXexXdxX13bxX18xXaxX12xX13xXe5xX18xX1xX3xXb6xX99xX13bxX3xXc7xX1xX31xX3xXcbxXdxX3xXexXcfxX4xX1xX3xX5xXd4xX4xX1xX3xX7xXd9xX3xX9cxX9dxX18xX3xX5axX75xX18xX19xX3xX18dxX3bxX3xX4xX46xX4xX3xXb6xX99xXdxX3xX183xXdxbb6axX31xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1xX1cxX1dxX18xX19xX96xX3xX1xX13bxX6xX3xXexX1cxX23xX18xX19xX3xX18xX1xffc6xX96xX3xXexXb2xXdxX3xX17xX18xX3xX4x9e9cxX18xX19xX3xXb6xX6cxX4xX3xXcxX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX31xX3xX36xX1dxX126xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx78c5xX13bxX16xX3cxXaxX12xXcxX1xX10xX13bxX3xXexXb2xX31xX3cxX9dxX18xX3xXexX1xX31xX3cxa34exXexX96xX3xX18dxX3bxX13bxX3xX2axX75xX18xX19xX3xX79xX3xXexX1xX46xX18xX19xX3xX81xXdxX41xX18xX19xX96xX3xXcxXdxX41xX18xX3xX18xd3aexX3xX33xX31xX3xX36xX1dxX3xX19xXdxX46xX18xX19xX3xXexXb2xc255xX18xX3xX19x8f32xXbxX3xX19xb885xX3xX18dxX3bxX3xX193xX2d3xXexX3xX16xX31xX3cxX41xX18xX3xX18dxX28exXdxX3xX13xX99xX4xX3xX13xX13bxX18xX19xX3xc823xX31xX17xX18xX96xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXb2xX6xX3xX183xce87xX4xX3xXexXb2xX88xX2axX3xXexXb2xX6cxX18xX19xX3xX18dxX3bxX3xX18xX23xX3xXexX1xX3bxX18xX1xX3xX2ax975cxXexX3xXexXb2xX88xX2axX3xX18xX19xX1cxXa2xXdxX3xX4xX13bxX18xX3xXexXb2xX6xXdxX96xX3xX193xX1xX23xXdxX3xX18xX19xX31xebaaxX18xX3xX4x11ff2xX6xX3xX18x1221dxXdxX3xX19xXdx7835xX18xX19xX3xX13xX99xX4xX3xX5axX373xX18xX19xX126xX3xXcxX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX31xX3xX36xX1dxX3xX4x10501xX3xX4xX299xX18xX19xX3xX16xX99xX3cxX3xX16xX17xX18xX3xX18xX19xX1xX9dxX3xXexXb2xX373xX18xX19xX3xX16xX17xX31xX96xX3xX18xX31xX299xXdxX3xXex123c0xX2axX96xX3xX16xX29xXexX3xX18dxed7cxXdxX96xX3xX19xXdxXbcxXbxX3xX16xX17xX18xX3xX193xX1xX6xXdxX3xX1xX13bxX6xX18xX19xX3xX5xa841xXbxX3xd162xXbxX96xX3xX5xX3bxX2axX3xX4xX1xX13bxX3xXb6xX3e6xXexX3xXb6xX6xXdxX3xXexXb2xX75xX3xXbxX1xXbcxX3xXexX380xXexX3xXexX1cxX1dxXdxX96xX3xX16xX17xX18xX3xX4xX1cxX3xXb6xX299xX18xX19xX3xXb6xXbcxX4xX126xX126xX126xX3xXc7xX1xXdxX3xXexXb2xX6xX18xX19xX3xX3e6xXbxX3xX2dxX18xX3xXb6xXd4xX18xX1xX96xX3xX18xX1xX17xX18xX3xX16xX17xX18xX3xXb6xXe5xX3xX183xXdxX2d3xXexX3xX193xX1xX6xXdxX3xX193xX1xb84dxX18xX3xXb2xX31xX353xX18xX19xX3xX18xX1cxX1dxX18xX19xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX7xX380xX18xX19xX96xX3xXcxX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX31xX3xX36xX1dxX3xXb6xXe5xX3xX4xX75xX18xX19xX3xX4xX46xX4xX3xXexXdxX41xX18xX3xX18xX2f5xX3xX183xX6xX3cxX3xX18dxX9dxX3xXexXb2xXa2xXdxX126xX3xXcxebc2xX3xXb6xX39cxX3xX1xX3bxX18xX19xX3xX18xX88xX2axX3xX18xX1xX17xX18xX3xX16xX17xX18xX3xX5xX3e6xX3cxX3xX18xX19xX3bxX3cxX3xX68xX1a6xX3xXexX1xX46xX18xX19xX3xX36xX1xX99xXbxX3xX5xX3bxX3xX18xX19xX3bxX3cxX3xX3exXcxXdxX41xX18xX3xXexX1xX88xX18xX19xX49xX3xX18dxX3bxX3xX2axX75xX18xX19xX3xX79xX3xXexX1xX46xX18xX19xX3xX81xXdxX41xX18xX19xX3xX5xX3bxX3xX18xX19xX3bxX3cxX3xX3exXcxXdxX41xX18xX3xX19xXdxX46xX18xX19xX49xX126xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX6xXbxXexXdxX13bxX18xXaxX12xX0xXdxX2axX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX36xX10xX18xXexX10xXb2xX3xX16xXexX1xX31xX2axX183xXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxX15bxXdxX16xXexX1xX160xX3xX2xX163xX163xX163xXbxX167xX168xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX160xX3xX66xX66xc104xXbxX167xX168xXaxX3xX7xXb2xX4xX9xXaxX4bxX4bxX4xX126xX183xX6xX13bxXbxX1xX31xXexX1xX13bxX126xX18dxX18xX4bxX16xX10xX7xX193xXexX13bxXbxX4bxX18xX10xX15bxX7xX4bxX68xX19exX163xX79xX4bxX2xX2xX2xX16xX1a6xX2xX2xX163xX558xX163xX66xXexX558xX163xX163xX2xX5xX1aaxX1b3xX1b4xX1a6xX2xX66xX19exX1aexX1aaxX1a6xX66xX1a6xX2xX558xX1aexX1a6xX1b3xX10xX1c7xX1aaxX10xX16xX126xX1c9xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1xX1cxX1dxX18xX19xX3xXexX1cxX23xX18xX19xX3xX18xXdxX29xX2axX3xXcxX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX31xX3xX36xX1dxX3xX18xX19xX3bxX3cxX3xX3exXcxXdxX41xX18xX3xX19xXdxX46xX18xX19xX49xXaxX3xX15bxXdxX16xXexX1xX9xXaxX2xX163xX163xX163xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX66xX66xX558xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX6xXbxXexXdxX13bxX18xXaxX12x80d9xX19xX1xXdxX3xXexX1xX6cxX4xX3xXexX2d3xX3xXcxX2dxX3xX2fxX30xX31xX126xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bdxX13bxX16xX3cxXaxX12xXcxX99xXdxX3xX183xX31xX2dxXdxX3xX5xX14xX96xX3xX4xX46xX4xX3xXb6xX99xXdxX3xX183xXdxX273xX31xX3xX4xX75xX18xX19xX3xXb6xX373xX18xX19xX3xX183xX3bxX13bxX3xX18dxX3bxX3xX16xX31xX3xX193xX1xX46xX4xX1xX3xXb6xXe5xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1xX1cxX1dxX18xX19xX3xXexX1cxX23xX18xX19xX3xX18xX1xX28exX96xX3xXexXb2xXdxX3xX17xX18xX3xX4xX299xX18xX19xX3xXb6xX6cxX4xX3xXcxX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX31xX3xX36xX1dxX3xX18dxX3bxX3xX18xX19xX31xX3cxX29xX18xX3xXb2xX6xX3xX7xX6cxX4xX3xXb2xb7a9xX18xX3xX5xX31xX3cxX29xX18xX96xX3xX4xX75xX18xX19xX3xX18xX1xX6xX31xX3xXb6xX13bxX3bxX18xX3xX193xX2d3xXexX96xX3xXbxX1xX46xXexX3xX1xX31xX3cxX3xX7xX6cxX4xX3xX2axX99xX18xX1xX3xX4xX377xX6xX3xX4xX3caxX3xX16xX17xX18xX3xXexX353xX4xX3xX167xX17xX3cxX3xX16x9e7bxX18xX19xX3x126a1xX31xX41xX3xX1xX1cxX1dxX18xX19xX96xX3xXb6xX3e6xXexX3xX18xX1cxX28exX4xX3xX18xX19xX3bxX3cxX3xX4xX3bxX18xX19xX3xX19xXdxX3bxX31xX3xXb6x119bexXbxX126xX3xX36xf96bxX18xX19xX3xXexX99xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX18xX19xX3xXexXb2xX92xX18xX1xX96xX3xXb6xX99xXdxX3xX183xXdxX273xX31xX3xX18dxX3bxX3xX16xX31xX3xX193xX1xX46xX4xX1xX3xXexX1xX6xX2axX3xX16xX70exX3xX18xX19xX1xXdxX3xXexX1xX6cxX4xX3xXexX2d3xX3xXcxX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX16xX13bxX3xXb6xX353xXdxX3xXexX2d3xX3xX5xX14xX3xX4xX377xX6xX3xXexX1xXd4xX3xXexXb2xX3e6xX18xX3xX13xX17xX2axX3xXcxX1xX6xX13bxX3xXexX1xX70exX4xX3xX1xXdxX29xX18xX126xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX6xXbxXexXdxX13bxX18xXaxX12xX0xXdxX2axX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX36xX10xX18xXexX10xXb2xXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxX15bxXdxX16xXexX1xX160xX3xX2xX163xX163xX163xXbxX167xX168xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX160xX3xX66xX1a6xX2xXbxX167xX168xXaxX3xX7xXb2xX4xX9xXaxX4bxX4bxX4xX126xX183xX6xX13bxXbxX1xX31xXexX1xX13bxX126xX18dxX18xX4bxX16xX10xX7xX193xXexX13bxXbxX4bxX18xX10xX15bxX7xX4bxX68xX19exX163xX79xX4bxX2xX2xX2xX16xX1a6xX2xX2xX163xX558xX2xX79xXexX1aexX1aaxX2xX163xX5xX1aexX1b3xX1b4xX1a6xX2xX66xX19exX1aexX1aaxX1a6xX66xX1a6xX1a6xX1aexX1aaxX1aexX1b3xX68xX183xX2xX558xX183xX126xX1c9xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1xX1cxX1dxX18xX19xX3xXexX1cxX23xX18xX19xX3xX18xXdxX29xX2axX3xXcxX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX31xX3xX36xX1dxX3xX18xX19xX3bxX3cxX3xX3exXcxXdxX41xX18xX3xX19xXdxX46xX18xX19xX49xXaxX3xX15bxXdxX16xXexX1xX9xXaxX2xX163xX163xX163xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX66xX1a6xX2xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX6xXbxXexXdxX13bxX18xXaxX12xX9cxX99xXdxX3xX183xXdxX273xX31xX3xX4xX75xX18xX19xX3xXb6xX373xX18xX19xX3xX183xX3bxX13bxX3xX18dxX3bxX3xX16xX31xX3xX193xX1xX46xX4xX1xX3xXexX1xX6xX2axX3xX16xX70exX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1xX1cxX1dxX18xX19xX3xXexX1cxX23xX18xX19xX3xX18xXdxX29xX2axX3xXcxX2dxX3xX2axX30xX31xX3xX33xX31xX3xX36xX1dxX3xX18xX19xX3bxX3cxX3xX3exXcxXdxX41xX18xX3xX19xXdxX46xX18xX19xX49xX126xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx97e3xX31xXexX1xX13bxXb2xXaxX12xX329xX31xX380xX4xX3xX93bxX18xX0xX4bxXbxX12

Quốc An

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đồng bào đội mưa về Giỗ Tổ

Đồng bào đội mưa về Giỗ Tổ
2024-04-18 10:18:00

baophutho.vn Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 năm Giáp Thìn), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, mặc dù trời mưa nặng hạt từ sáng sớm, nhưng số lượng đồng bào và du...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long