Cập nhật:  GMT+7
2575x42cex5d14x52d3x3aaaxa052x9c57x7626x8b4dxX7x9f2bxc132x5716x58fcx5d15x7336xX5x38edxXaxb643x32cfx6973xXexX3xX7x7779xX3xX1x4b86xbd7axX1xX3x3509xX1cxX1xX3xaf46xX14xXdxX3xXexX1xXdxX3xXex9c5dxX1bxX1cxX1xX3x671axXdx5046xX1cxX3x4e0ax85c8xX3xX1xX1bxX1cxX1xX3xX1cx3385xX36xX3x62e4x63e3xX2xb83fxX0x7bfaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx790ax3bfaxX31x5f27xXaxX12xX0xXdxX36xac62xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX47xX47xX4x81ffx9647xX6xX57xXbxX1x6d31xXexX1xX57xX69x27edxX1cxX47xX31xX10xX7x36f1xXexX57xXbxX47xX1cxX10xb076xX7xX47xX2xX45xX2x31b6xX47xb336xX45xX31xa126xX43x4fd8x981axX2xX8fx52d9xXexX2xX87xX92xX42xX8exX8exX5xX2xX69x9f58xXbxX5fxXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX10xX6xX31xXaxX12x7211xXcx4eadxXcxc743xX3xa441x5638xX36xX3xXexX2cxX57xX1cxX5fxX3xX4xX1xX6fx6169xXdxX3xX4xb6e6xX4xX3xX1xX57x8c5exXexX3xbe1dxX14xX1cxX5fxX3x42d9xXdxXccxX3xXex656bxX3xX23xbd04xX1cxX5fxX3xbc61xa09ex4130xX1cxX5fxX3xXbdxX3x7712xX33xX3xX1xX14xXdxX3xXd8xXeax515fxX1cxX5fxX3xXbxX1xX18xX3xX1cxX3fxX36xX3xX42xX43xX2xX45x3ebaxX3x4aefxX56xXbfx51e5xX3xXexX1x9fcexX1cxX1xX3xXbxX1xX18xX3xXd8x4f81xX3xXexXe2xX3xX4xX1x4660xX4xX3xX1xX14xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexX2cxX1bxX1cxX1xX3xX31xXdxX33xX1cxX3xX36xX37xX3xX1xX1bxX1cxX1xX3xXexXd5xXdxX3xXd8xXeaxXfaxX1cxX5fxX3xXcxX2cx6941xX1cxX3xXb9xX1x78c1xX3x8c4cxX6fxX6xX1cxX1xX3xX7axX1xX6fxX3xX74x94b6xX4xX3xbc4exX37xX1cxX5fxX3xX74xXdx437cxX1cxX3xXe9xX3fxX1cxX3xXf1xX6xX1cxX5fxX69xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX57xX31xX59xXaxX12xX0xXdxX36xX5fxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX47xX47xX4xX69xX6axX6xX57xXbxX1xX6fxXexX1xX57xX69xX74xX1cxX47xX31xX10xX7xX7axXexX57xXbxX47xX1cxX10xX81xX7xX47xX2xX45xX2xX87xX47xX89xX45xX31xX8cxX43xX8exX8fxX2xX8fxX92xXexX2xX87xX92xX42xX8exX8exX5xX42xX69xX9dxXbxX5fxXaxX3xX47xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX57xX31xX59xXaxX12xX0xXdxX36xX5fxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX47xX47xX4xX69xX6axX6xX57xXbxX1xX6fxXexX1xX57xX69xX74xX1cxX47xX31xX10xX7xX7axXexX57xXbxX47xX1cxX10xX81xX7xX47xX2xX45xX2xX87xX47xX89xX45xX31xX8cxX43xX8exX8fxX2xX8fxX92xXexX2xX87xX92xX42xX8exX8exX5xX8fxX69xX9dxXbxX5fxXaxX3xX47xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX57xX31xX59xXaxX12xX0xXdxX36xX5fxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX47xX47xX4xX69xX6axX6xX57xXbxX1xX6fxXexX1xX57xX69xX74xX1cxX47xX31xX10xX7xX7axXexX57xXbxX47xX1cxX10xX81xX7xX47xX2xX45xX2xX87xX47xX89xX45xX31xX8cxX43xX8exX8fxX2xX8fxX92xXexX2xX87xX92xX42xX8exX8exX5xX89xX69xX9dxXbxX5fxXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX57xX31xX59xXaxX12xXbfxX1xXdx7163xX6fxX3x7037xX10xX3xX36xX37xX3xX1xX1bxX1cxX1xX3xXd8xXeax9bafxX4xX3xXd8xX14dxX6fxX3xXexXeaxX3xX4xX37xX1cxX5fxX3xXbxX1xX6fxX10axX3xXd8xX6xX3xX31xXd5xX1cxX5fxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX57xX31xX59xXaxX12xX23xX14xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexX2cxX1bxX1cxX1xX3xX31xXdxX33xX1cxX3xX36xX37xX3xX1xX1bxX1cxX1xX3xXexX1xX113xX1cxX1xX3xXbxX1xX18xX3xXe9xXdx7169xXexX3xXcxX2cxX1bxX3xX1cxX3fxX36xX3xX1cxX6xX59xX3xX4x72b4xX3xX7xX15fxX3xXexX1xX6xX36xX3xX5fxXdxX6xX3xX4x96aexX6xX3xX89xX87xX3xX29fxX10xX3xX36xX37xX3xX1xX1bxX1cxX1xX3xXd8x9a8axX1cxX3xXex5e7axX3xX4xXd0xX4xX3xX7axX1xX6fxX3xX31x88b9xX1cxX3xX4xXeaxX3xXexXdxX169xX6fxX3xX6axXdxb6aaxX6fxX3xX74xX113xX3xX42xX8fxX3xX29fxX11cxX10axX3xXbxX1xXeaxXfaxX1cxX5fxX3xXexX1xX113xX1cxX1xX3xXbxX1xX18xX3xXe9xXdxX303xXexX3xXcxX2cxX1bxX69xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX57xX31xX59xXaxX12xX0xXdxX36xX5fxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX47xX47xX4xX69xX6axX6xX57xXbxX1xX6fxXexX1xX57xX69xX74xX1cxX47xX31xX10xX7xX7axXexX57xXbxX47xX1cxX10xX81xX7xX47xX2xX45xX2xX87xX47xX89xX45xX31xX8cxX43xX8exX8fxX2xX8fxX92xXexX2xX87xX92xX42xX8exX8exX5xX87xX69xX9dxXbxX5fxXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX57xX31xX59xXaxX12xXcxXdxX334xXexX3xX36x697fxX4xX3xX6axXdxX350xX6fxX3xX31xXdxX33xX1cxX3xX36xX6xX1cxX5fxX3xX1xX1bxX1cxX1xX3xXexXeaxX2acxX1cxX5fxX3xX162xX1xX6xX3xX2cx373bxX1cxX5fxX3xbf01xX3xX13x4731xX3xXexXdxX169xX1cxX3xX4xXe5xX1cxX5fxX3xX4xXd0xX4xX3xX4xX57xX1cxX3xX31xX343xX1cxX69xX69xX69xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX57xX31xX59xXaxX12xXbbxX343xX59xX3xX5xX113xX3xX31xb0acxXbxX3xXd8xX350xX3xX4xXd0xX4xX3xX7axX1xX6fxX3xX31xX343xX1cxX3xX4xXeaxX10axX3xX29fxX11cxX10axX3xXbxX1xXeaxXebxX1cxX5fxX3xX31xXdxX33xX1cxX3xX31xXdxX33xX6fxX3xX36xX37xX3xX1xX1bxX1cxX1xX3xXexX1xX350xX3xX1xXdxX303xX1cxX3xX7xX15fxX3xXd8xX14xX4xX3xXd8xXd0xX57xX10axX3xX7xXd0xX1cxX5fxX3xXexXd5xX57xX3xX74xX113xX3xXexX343xX36xX3xX1xX6fxX59xX334xXexX10axX3xXexX2cxc803xX3xXexX6fxX303xX3xX4xX322xX6xX3xX1cxX5fxXeaxXfaxXdxX3xX31xX343xX1cxX3xXe9xXdxX303xXexX3xXcxX2cxX1bxX69xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX57xX31xX59xXaxX12xX0xXdxX36xX5fxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX47xX47xX4xX69xX6axX6xX57xXbxX1xX6fxXexX1xX57xX69xX74xX1cxX47xX31xX10xX7xX7axXexX57xXbxX47xX1cxX10xX81xX7xX47xX2xX45xX2xX87xX47xX89xX45xX31xX8cxX43xX8exX8fxX2xX8fxX92xXexX2xX87xX92xX42xX8exX8exX5xX8cxX69xX9dxXbxX5fxXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX57xX31xX59xXaxX12xX69xX69xX69xX6axXdxX350xX6fxX3xX31xXdxX33xX1cxX3xX1xXd0xXexX3xX29fxX57xX6xX1cxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX57xX31xX59xXaxX12xX0xXdxX36xX5fxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX47xX47xX4xX69xX6axX6xX57xXbxX1xX6fxXexX1xX57xX69xX74xX1cxX47xX31xX10xX7xX7axXexX57xXbxX47xX1cxX10xX81xX7xX47xX2xX45xX2xX87xX47xX89xX45xX31xX8cxX43xX8exX8fxX2xX8fxX92xXexX2xX87xX92xX42xX8exX8exX5xX92xX69xX9dxXbxX5fxXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX57xX31xX59xXaxX12xXcxXd0xXdxX3xX1xXdxX303xX1cxX3xX4xXd0xX4xX3xXexX2cx96d7xX3xX31xXdxX33xX1cxX3xX29fxXeax6975xX1cxX5fxX3xX31xX343xX1cxX3xX5fxXdxX6xX1cxX3xXd8x4129xX4xX3xX7x6949xX4xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx58e9xX6fxXexX1xX57xX2cxXaxX12xX23xX57xX113xX1cxX5fxX3x8525xX6fxa4f0xX3xX415xX3xX23xX57xX113xX1cxX5fxX3xXbfxX1xb997xXexX0xX47xXbxX12

Hoàng Quý – Hoàng Nhật

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Việt Nam ngày nay”

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Việt Nam ngày nay”
2018-04-09 13:51:45

Tại Hà Nội, vừa diễn ra triển lãm ảnh nghệ thuật "Việt Nam ngày nay" lần thứ tư với chủ đề "Việt Nam hội nhập, kiến tạo và phát triển bền vững" do Tạp chí Thế giới Ảnh và VCCI...

Mang văn hóa xứ Quảng đến Đền Hùng

Mang văn hóa xứ Quảng đến Đền Hùng
2018-04-07 07:27:26

PTĐT- Là một trong 4 tỉnh cùng Phú Thọ tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2018, tỉnh Quảng Nam sẽ tham gia nhiều hoạt động như dâng lễ vật, tri ân công đức các Vua...

Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng
2018-04-07 07:27:03

PTĐT- Những năm về trước, với nhiều độc giả, sách rất quý, sách như một người bạn tâm giao chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Sự đam mê sách chính là khát khao nâng cao vốn hiểu biết...

Ngày hội đọc sách của em

Ngày hội đọc sách của em
2018-04-06 14:09:55

PTĐT- Cùng với các Trường tiểu học trong tỉnh, Trường TH Gia Cẩm thành phố Việt Trì đã tổ chức Ngày hội đọc sách và viết chữ đẹp cho học sinh trong trường...

Liên hoan sân khấu Kịch nói toàn quốc 2018

Liên hoan sân khấu Kịch nói toàn quốc 2018
2018-04-06 08:17:41

Nhằm tạo sân chơi cho các nghệ sĩ Kịch nói trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao chất lượng biểu diễn nghệ thuật sân khấu, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long