Cập nhật:  GMT+7
w6xBb23FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7hsOhw4FH4bq24burbOG7iyzhu5Lhu4Nt4bqp4bubbUZJ4bq04bu5beG6sMOB4bq0QW1Bw4Lhu5fhurThu7lt4bq+bcWo4buZ4bq2w4Hhu7fDguG7hOG6tMOB4buZw6wvQW/hu4vDrMOB4bqy4bu5bUbhu4TFqeG6u2wvL8WpZ+G7p+G7mcOC4buGQUhHQcOCZ0/hurQvxrDhu6tG4bqwR8OC4buGL+G6tOG7q8OTRi9v4buP4buN4buRL+G7jeG7kcaw4buNbuG7kW/DtG5uR8O1w7XDteG7k8Oz4bq2b2fhuq7hu4bhu7lsbS/hu4vDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7hkDhu6vhu5nGsGzhu4s7TMWpbeG6tsSow4rhurThu7lt4buGQeG7m+G6tG1K4bq04bu5beG6tEHhu5nhurRBbWHhuq3hu5jDoW1HxqHDgW1Bw4HDveG6tG1H4buExKjhurzhurThu7ltT8OMbcOS4bubbUZJ4bq04bu5Z21p4bua4bq0QeG7g206w6E74buYw63DrOG7huG7i8OhQeG7q8OCbeG7mOG7tjdmbWHhur5txanhu5vhurRBbUbhu5VHbeG7hkHhuqbhurThu7ltxalB4buV4buMbcWpQU7hu5ltxalB4buV4buMbUDGoUdtYeG7meG6tG3hu6bhu6vhu4ThurThu5nhu4TGsMOB4bq0w4JtaWHhu6bhu7bGr8OtbcWpQcOCbeG7p8OBeEdtR+G7hMSo4buZbcOzL2/Ds21pR0Hhu6vDgm3hu7nDgeG6vG0s4buSw61t4bup4budbcOS4bub4buMbeG7hOG7mW3hurLEkEdtT8OMbcOS4bubbUZJ4bq04bu5beG6vm1HQeG7l+G6tEFt4buGQUNtYeG7meG6tG3hu6bhu6vhu4ThurThu5nhu4TGsMOB4bq0w4JtR0FIxJDFqW3DoXPhu4xtLuG7meG6sm3hu6fhu5nhurThu7ltxajhu5nhurbDgeG7t8OC4buE4bq0w4Hhu5lmbeG6sEHDgXjhurRtw4BHbeG6tEF0R21vw7Nt4bq04bu5xKjhurzDgW1HQcOBw71HbeG6ssah4bq04bu5bU/hu5dtw7NubeG6tOG7ucSo4bq8w4Ft4bun4bqibUdBxKjhurjhurThu7lnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i8Wo4buVxaltQeG7neG6tOG7uW1H4buESOG7jHnhurRtR0FC4bq04bu5bUfGocOBbcWpQcOJbcaw4bul4bq0beG6tOG7uUhE4bq0bUfDgeG6tG1HS23FqeG7m+G6tEFtRuG7lUdtR0Hhu5fhurRBbeG7hkFDbcWpQcOCbeG7p8OBeEdt4oCcxanhuqRtQeG6uOG6tG3hurLEkEdtR+G7meG7jG1GSeG6tOG7ueKAnW3hu6nhu51tR3ThurRtxalC4bq04bu5bcOh4buESOG6tOG7uW1Hc+G6sm0j4bq04bq24buZ4bq0xrBtOeG7q+G7ucOBw4LhurThu5nhurZtR8ahw4Ftxanhu4rhu5ltR0Hhu5fhurRBbeG7hkFDbWHhu5nhurRt4bum4bur4buE4bq04buZ4buExrDDgeG6tMOCZm3hu4ZBw4Dhu5ltLuG7meG6sm3hu6fhu5nhurThu7ltxajhu5nhurbDgeG7t8OC4buE4bq0w4Hhu5lnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i+G7qHPhu4xt4bq24buXbeG6ssSQR21H4buEw4LhurThu7ltw7NvbcWp4bq4bUbhur5t4bup4buXw4JtR8ahw4JtxrDhu5fhurRBbcWpQcOCbeG6tOG7ucSo4bq8w4Ft4bqwQUjhu4x4R21Hw7pHbUfGocOBbeG7p+G7meG6tOG7uW3hurLDgXnhurRtw6Fz4buMbeG6tOG7l+G7jGfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLQOG7neG6tOG7uW1Hw4HhurRt4buY4bumxaht4buY4bqy4bur4buEw4HFqeG7mW3GsOG7peG6tG3hurbhurzDgW3hurLEkEdt4bq0QXPhurRtxalBSuG6tOG7uW3FqUHDgm1B4buZ4buMbeKAnMWp4bqkbcOybUfhu5nhu4xtRknhurThu7ltR+G7hOG7meG6tOG7uW3hu6fhuqJtRknhurThu7ltR+G7hMSo4bq84bq04bu5bUdMbeG7qcSQ4bq04bu5bUd04bq0bcWpQuG6tOG7uW1H4buESOG6tOG7uW1Hc+G6smfigJ3DrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLw6Hhu4TDguG6tOG7uW3hurBBw4Ft4bup4bqkZm3hurLEkEdt4bq0Tm3hu4ZB4buVR23hurThu7lC4bq0bU/DgXfhurRtxanhu5vhurRBbUbhu5VHbeG6tOG6pMOBbU/hurrDgW1H4bq8bTvDgkZt4buY4bq04bu54bur4bq24burRm3DocOB4bqy4burRm3hu4Thu6HhurThu7ltxanhu5XFqW3hurThu7lBw4Ftxanhu5nhurRt4bupxKjDisWpbUfhu4Thu5nhurThu7lt4bun4bqibUZDbeG6tsSow4rhurThu7lt4bq24bq64bq0bU/hu4ht4bqwQcOAZm3FqeG6pG1HQeG7s23hurLhu5nhurThu7lt4buVw4JtxalBQ+G6tOG7uW3hu6nGoeG6tG1P4buXbeG6tEHDgXlIbeG6sEHhu5tt4bq04buj4bq04bu5beG7qeG7nW3FqUHGoeG7jG1HQcOC4buVR23hurBB4bqow4FtQcOBw73hurRtR+G7hMSo4bq84bq04bu5bUfhu4R34bq0beG6ssSQR23FqUHDgXjFqW1CR0JtR0Hhu7NtR0Hhu5nDgm3hu6nhu5lt4bq04buj4bq04bu5bWlhw6DhuqfDrWfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLxajhu5vhurRBbeG7gkjhu5nhu4xtR+G7hEjhu4x54bq0bUHhuqDhurRBbcWpQcOCbUdBdOG7jG3hurBBw4Lhu5vhurThu7ltw7JubcWpw4LhurRtR8OB4bq0beG7qeG7nW3FqUHGoeG7jG3hu4Thu5lt4bqwQeG6qMOBbUfhuqbhu5lt4bq0QeG7l2dtQMOBw73hurRt4bq2TMWpbeG6tsSow4rhurThu7lt4buGQeG7m+G6tG1K4bq04bu5beG6tEHhu5nhurRBbWHhuq3hu5jDoW3hu6nhu51t4bupxKjDisWpbUfhu4TDgeG7s+G6tG3hurBB4buZw4FtT+G7l23hu4ZBw4LhurThu7ltR+G6qOG7mW1Bw4HDveG6tG1H4buExKjhurzhurThu7ltT8OMbcOS4bubbUZJ4bq04bu5Z8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4suQeG7l23DoeG7hOG7n+G6tOG7uW3FqUHDgm3hu6fDgXhHbcOhReG6tOG7uW1HQUPhurThu7lt4bum4buZ4buE4buZxanhurBtIeG7p+G7meG6suG7mW3hu6nhu51t4bupxKjDisWpbcWoQ21PdOG6tG3hu5jhurRt4bq0w4HhurRBbS7EkMOBbeG7qeG6ouG7mW07w4FG4buZbSzDguG6tOG7mcWpw4Jt4bun4buVw4Jtxanhu5XDgm1Pw4xtT8OBw73FqWcvZ8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4vDoUHhu6vDgm3huqfDgeG7q0fhurThu5nhurIrw6wv4buG4buLw6zhu4bhu4s=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long