Cập nhật:  GMT+7
4bu14buMxILhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4bus4buP4buOWMagw43huqDhu7fhur9M4buc4bqi4buW4buO4buc4buM4bqiWEvhuqLDqinhuqIm4bqq4bqi4buc4buMKuG7nMOS4bqiWMOV4buc4bqi4buM4buOTVnhuqLGoEJH4bqi4buuWeG6rOG7nOG6olhW4bui4bucw5LhuqLhu5zEkOG7muG6ouG6rsODxILDguG7tS/hu4zEguG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6zhuqvDjeG6rEjhuqDhu7fhur9M4buc4bqi4buW4buO4buc4buM4bqiWEvhuqLDqinhuqJYVuG7ouG7nMOS4bqi4bucxJDhu5rhuqLhuq7Dg8SCw4LhuqJIQMWo4buO4bqiVyThuqJH4buMw6jhu6LhuqLGoOG6qOG7juG6okfhu7bhuqzhuqLhu4/DmeG7nMOS4bqiWOG7jFThu5zDkuG6osOg4bui4buc4bqsxqBI4bqi4buPVlnhu5rhu6zhuqJJQOG7qEfhuqJJ4bqo4buc4buM4bqiw5Lhu47huqjhuqLGoOG6quG6okfhu57huqLhu5zhu4wq4bucw5LhuqJGQMWoR+G6ouG7rOG7jOG6qFjhuqJYVuG7jk7hu5zhuqJYw5VH4buM4bqiRyRHeOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu34buP4buM4buQ4bqiWFZAxq/hu5zDkuG6osag4bqs4bui4bqiScOa4bucw5LhuqJY4buOS+G7rOG6oljhu7RH4bqixqDhuqrhuqJJ4buOTuG7muG6olfhuqjhu5zDkuG6olhW4bui4bucw5LhuqJGI0fhuqJYVuG6rOG7nOG7jOG6oljhu6Lhuqrhu5zhuqJHQ+G7nOG7jOG6ouG7nEzhu5zhuqLhu5bhu47hu5zhu4zhuqJYS+G6osOqKXjhuqLhu48o4bqixqBN4bqiWOG7jOG6vljhuqLhu5zDkuG7jOG7jk3hu6zhuqLDkuG7jirhuqLhu6rhuqLhu5ojR+G6ouG6tnfEguG7qeG6olhW4bui4bucw5LhuqJY4buM4bqo4bucw5LhuqLEgsSCd+G6oljhu4zhur7hu6zhuqLhu5zhu4zhur5Y4bqiWFbhu6Lhu5zDkuG6osSCw4LhuqLhu5zEkOG7muG6ouG7rlnhuqx44bqi4bq9QuG7muG6ouG7rOG7jOG6qFjhuqLhu6rhuqLhu65Z4bqs4buc4buM4bqi4buaI0fhuqLhuq7hu6l44bqi4buNVOG6osagQOG7qOG7nMOS4bqiJuG7jk1H4bqixqDhuqrhu5rhuqJJQOG7qEfhuqJYQuG7ouG6olbhuqzhuqLhu4zhuqrhu5zDkuG6oljhu4zhuqjhu5zDkuG6oibhu4Thu5zhuqJJQOG7qEfhuqJIWTvhuqJYVsOU4bqiWFRY4bqiJuG6quG6osOZ4buc4bqiSeG7kOG7nOG7jOG6olhW4bui4bucw5LhuqJXWVRY4bqi4buc4buM4buOTFnhuqJY4buM4bqo4bucw5LhuqLhu65Z4bqsd+G6olhW4bui4bucw5LhuqLhu5bhu4zhu47huqLhu5ojR+G6osagQOG7puG7nMOS4bqiR+G7puG6okZD4buc4bqiR+G7uOG7nMOS4bqiSUDhu6hH4bqi4bucw4rhu5zDkuG6osagSuG7nHjhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t+G7jz3huqJJ4buAWeG6ouG7nMSQ4bua4bqiSUvhu5zhuqLhu5zhuqw7d+G6osOh4bu0R+G6osOgJOG6olhWKuG6ouG6veG7jkrhu5zhuqJG4bqs4bucw5LhuqLDqinhuqLDveG6reG6o8Og4buz4bqiSUThuqJH4bue4bqiRuG6rOG6oknhu6hY4bqiWMSQ4bucw5LhuqLGoEThu47huqJXWeG6vljhuqJH4bum4bqiRkPhu5zhuqLGoErhu5zhuqLhu5ojR+G6osSCd+G6ruG6si3EgnfhurLhu6l34bqiWFbhu6Lhu5zDkuG6okZU4buO4bqiR0Phu5zhu4zhuqLhu5bhu47hu5zhu4zhuqJYS+G6oibhuqrhuqJY4buM4buQ4bqiWFZAxq/hu5zDkuG6osag4bqs4bui4bqiScOa4bucw5LhuqLDqinhuqJH4bue4bqi4buc4buMKuG7nMOS4bqiSOG6vlnhuqLhu4zhu45NWeG6okdD4buO4bqiWOG7jOG7jk3hu5x34bqiSeG7jkxZ4bqiR+G7jOG7ouG6oljhu4zhur474bqi4buaI0fhuqJJw5rhuqJYJOG6oljhu47hu5zhuqJH4bu24bqs4bqiR+G7puG6ouG7rlnhuqzhu5zhuqLhu5zhuqo74bqiSVThu47huqImxajhu47huqJYVuG7jk7hu5zhuqImUOG7nMOS4bqiR+G7tuG6rOG6ouG7nEzhu5zhuqLhu5bhu47hu5zhu4zhuqJYS+G6osOqKXjhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t+G6v8SQ4bua4bqi4bquw4PEgsOC4bqiSUThuqLDkuG7gOG7nOG6ouG7luG7jMOM4bus4bqixqBC4buOd+G6okfhu4zhu6LhuqJI4buy4bqiJuG7hOG7nOG6okfhu57huqLhu5zhu4wq4bucw5LhuqIs4bqi4buW4buOS+G7nOG6okfhu4zhu5LhuqJYVsOVR+G7jOG6olfhu6Lhu5zDkuG6okYjR+G6olhW4bqs4buc4buM4bqi4buW4buO4buc4buM4bqiWEvhuqLDqinhuqImxajhu47huqLhu5zhu4zhu45MWeG6osOS4bqs4bua4bqi4bua4bqqWeG6olfhuqjhu5zDkuG6oklE4bqiR+G7jCPhu5zDkuG6ouG7muG7juG7nOG7jOG6ouG7nOG7jCrhu5zDkuG6oknhu45O4bua4bqiScOd4bucw5LhuqJJReG7nOG6olhW4bui4bucw5LhuqJH4buMw5Xhu5zhu4zhuqJX4bqoR+G7jOG6ouKAnOG6v0DFqEfhuqLDqinhuqJYVkDFqEfhuqJY4buOSuG7nOKAneG6okfhu7bhuqzhuqLhu4/DmeG7nMOS4bqiWOG7jFThu5zDkuG6ouG7j1ZZ4bua4buseOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busPFlY4buM4buiVuG6oOG7t+G7j+G7jMON4bui4bqi4buP4buPceG7oeG6v+G7tS/hu6zhu7c=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”

Tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”
2023-12-22 08:09:00

baophutho.vn Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), tham gia các hoạt động dân vận là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên của lực lượng (LLVT) trong thời bình....

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long