Cập nhật:  GMT+7
a69dx106d1xcdaexce40x12956xa7ddxff92xdbedx11602xX7x13410xeef1x11c5fxc8f3xf1fax11dc1xX5xc8baxXaxcd16xaefbx119cdxX6xX3xX4x11a21xc6afxX3xd34ex120a6xcfddxX4xX3xX4xX18xX4xX3x129b3x10c66xX3xXexcb0cxfef6xX3xX4x118c4xX29xX14xX3xac2dx1308bxX29xX14xX3xX1bx1344dxXexX3xX29xX14xX1cxad90xX29xX3xXexe92fxX3xX4xX1xd8daxX1cxX3xf02cxX1cxX3xX24xc35dxX3x13209x11a17xX0xebf1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe3e9xX19xc0c8x12988xXaxX12xX0xXdxX30xX14xX3xX7x1116cxX4xX9xXaxX50xX50xX4xc74dxX1bxX6xX19xXbxX1xX1cxXexX1xX19xX72xX24xX29xX50xX61xX10xX7xc38fxXexX19xXbxX50xX29xX10xa95cxX7xX50xX2xae9ex11a2bx12dc1xX50xe899xX8exX61xX90x10627xae6cxX2xX8exX8fxX92xXexX2xX97xX90xX92xX2xX8fxX5xX2xX72xde48xXbxX14xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf9acxX10xX6xX61xXaxX12xf296xX1xeec4xX3xc401xXdxX18xX30xX3x107e0xe770xX4xX3xXcxX6bxX1cxX29xX14xX3xXexX44xX30xX3xXc2xX1xfec7xX29xX3x120acxX29xX14xX3xX4dxXccxXdxX3xXcbxX10xX3xX61x1077exX6xX3xX30xX31xX29xX14xX3xd35dxX1cxXccxX4xX3xX14xXdxX6xX3xX13xX14xX6xX3xX13xXdxX83xX19xX5xX6xXdxX3xX4dxX1cxX6bxX6xX7xX1xX19xX24xX3xX4xX1xX19xX3xX6bxdf04xX29xX14xX3xX1xe9c6xX1cxX3xX1x114b1xXexX3xX4xX18xX4xX3xX4xX1cxX1dxX4xX3xXexX28xX29xX3xX4xX2cxX29xX14xX3xX30xX31xX29xX14xX3xX29xX1xX115xX30xX3xX24xX4bxX19xX3xX4xX18xX4xX3xX30xX25xX4xX3xXexXdx12e56xX1cxX3xf1cbxX3xX13xX14xX6xX3xX1bxX36xXexX3xX29xX14xX1cxX3cxX29xX3xXexX40xX3xb446xec90xX3xX24xX4bxX3xX4dxX4exX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX19xX61xX62xXaxX12xX13xX14xX4bxX62xX3xX8fx121afxX50xX97xb79bxX3xXc2xX1xXc4xX3xXc6xXdxX18xX30xX3xXcbxXccxX4xX3xXcxX6bxX1cxX29xX14xX3xXexX44xX30xX3xXc2xX1xXdbxX29xX3xXdexX29xX14xX3xX4dxXccxXdxX3xXcbxX10xX3xX61xXeaxX6xX3xX30xX31xX29xX14xX3xXf2xX1cxXccxX4xX3xX14xXdxX6xX3xX13xX14xX6xX3xX13xXdxX83xX19xX5xX6xXdxX3xX4dxX1cxX6bxX6xX7xX1xX19xX24xX3xX4xX1xX19xX3xX6bxX115xX29xX14xX3xX1xX11axX1cxX3xX1xX11exXexX3xX4xX18xX4xX3xX4xX1cxX1dxX4xX3xXexX28xX29xX3xX4xX2cxX29xX14xX3xX30xX31xX29xX14xX3xX29xX1xX115xX30xX3xX24xX4bxX19xX3xX4xX18xX4xX3xX30xX25xX4xX3xXexXdxX14bxX1cxX3xX14exX3xX13xX14xX6xX3xX1bxX36xXexX3xX29xX14xX1cxX3cxX29xX3xXexX40xX3xX4xX18xX4xX3xXexX6bxX1cxX29xX14xX3xXexX44xX30xX3xX14exX3x122e3xXdxX14bxX29xX3xX30xXdxX29xX1xX3xX4xX1xX44xX1cxX3xX47xX1cxX3xcda9xX161xX162xaf84xX3xX24xX4bxX3xX4dxX4exX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX19xX61xX62xXaxX12xXc2xX1xX18xXexX3xX1bxXdxf826xX1cxX3xXexX31xXdxX3xa732xadf8xX3xc9f6xX1cxX6xX29xX3xXcxX1xX2cxX29xX14xX3xXexXdxX29xX3xXf2xX1cxXccxX4xX3xXexX11exX3xd58dxX19xX7xX7xXdxX62xX6xX3xcfccxX10xX14xX19xX61xX29xX62xX6xX188xX3xX2cxX29xX14xX3xX4dxX1cxX6bxX6xX7xX1xX19xX24xX3xX4xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX4xb27bxX3xXaxX279xX18xX4xX3xXexX6bxX1cxX29xX14xX3xXexX44xX30xX3xX83xXdxX272xX30xX3xX7xX19xX18xXexX3xX14exX3xX4xX1xX44xX1cxX3xX47xX1cxX3xX24xX4bxX3xX4dxX4exX3xXexX1x128c7x1287cxX29xX14xX3xb8b4xX1cxX62xX14bxX29xX3xXcbxX2e7xeb2dxX4xX3xX7xa884xX3xX61xX25xX29xX14xX3xX4xX1xX19xX3xX4xX18xX4xX3xX4xX1cxX1dxX4xX3xXexX28xX29xX3xX4xX2cxX29xX14xX3xX29xX1xX115xX30xX3xX24xX4bxX19xX3xX4xX18xX4xX3xX29xX14xX1cxX3cxX29xX3xXexX1xX2cxX29xX14xX3xXexXdxX29xX3xX13xX14xX6xX72xXaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX19xX61xX62xXaxX12xc7e2xX29xX14xX3xX4dxX1cxX6bxX6xX7xX1xX19xX24xX3xXcbx11610xX3xX24xXdx12b3cxX29xX3xX61xc3d1xX29xX3xX61xa805xX3xX5xXdxX35exX1cxX3xX4x12af0xX6xX3xX4xX18xX4xX3xX4xX2cxX29xX14xX3xXexX62xX3xX27cxX1cxXccxX4xX3xXexX11exX3xX4xX1xX19xX3xX6bxX115xX29xX14xX3xX4xX18xX4xX3xXexX1xc08cxX4xX3xXexX1xX272xX3xX4xXc4xX3xXexX6bxX25xX3xX7xX14exX3xXexX31xXdxX3xX4dxX4exX3xX5xX4bxX3xX29xX14xX1cxX3cxX29xX3xX4xX1xc4bbxX29xX1xX3xX4xX36exX6xX3xX4xX18xX4xX3xX30xXccxXdxX3xXcbxX10xX3xX61xXeaxX6xX3xX30xX31xX29xX14xX3xX29xX1xX2e7xX3xX24xca0cxX62xX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX19xX61xX62xXaxX12xXf2xX1cxX6xX29xX3xX4xX1xXdexX4xX3xX29xX4bxX62xX3xX29xX1xX28xX29xX3xX30xX31xX29xX1xX3xX4xX18xX4xX3xXbxX1xX44xX29xX3xXexX3b7xX4xX1xX3xXcbxc556xX1cxX3xX4xX1xX19xX3xXexX1xX28xX62xX3xX1xX11axX1cxX3xX1xX11exXexX3xX4xX18xX4xX3xX4xX1cxX1dxX4xX3xXexX28xX29xX3xX4xX2cxX29xX14xX3xXcbxX417xX1cxX3xX29xX1xX115xX30xX3xX30xX25xX4xX3xXcbxX3b7xX4xX1xX3xXcbxX18xX29xX1xX3xX4xX36xXbxX3xXexX1xX2cxX29xX14xX3xXexXdxX29xX3xX5xXdxX14bxX29xX3xX27cxX1cxX6xX29xX3xXexad7dxXdxX3xX4xX18xX4xX3xX4xX2cxX29xX14xX3xX29xX14xX1xX35exX3xX4xX36exX6xX3xX13xX14xX6xX3xXcbxX2e7xX2f4xX4xX3xX7xX2f8xX3xX61xX25xX29xX14xX3xXexX6bxX19xX29xX14xX3xX5x113b7xX29xX1xX3xX24xX394xX4xX3xX27cxX1cxXccxX4xX3xXbxX1xcd80xX29xX14xX3xX24xX4bxX3xX4xX2cxX29xX14xX3xX29xX14xX1xXdxX35exXbxX3xX1xX31xXexX3xX29xX1xX44xX29xX188xX3xX29xc724xX29xX14xX3xX5xX2e7xX2f4xX29xX14xX188xX3xX4xX1xX11exX3xXexX31xX19xX3xXexX14bxX29xX3xX5xX2f8xX6xX188xX3xX4x12825xX29xX14xX3xX29xX1xX2e7xX3xX4xX18xX4xX3xXexX1xX2cxX29xX14xX3xXexXdxX29xX3xXexX40xX3xX4xX18xX4xX3xX30xX31xX29xX14xX3xX5xX2e7xX46dxXdxX3xX4xX1xX3b7xX29xX1xX3xX27cxX1cxX62xX417xX29xX3xX1bxX6xX29xX14xX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX19xX61xX62xXaxX12xXcxX1cxX62xX14bxX29xX3xX1bxXccxX3xXexX6bxX14bxX29xX3xXcbxX2e7xX2f4xX4xX3xXcbxX2e7xX6xX3xX6bxX6xX3xX14xX11axX29xX3xX8fxX3xXexX1cxX11axX29xX3xX7xX6xX1cxX3xX83xX1xXdxX3xXcxbd30xX29xX14xX3xXexX1xXccxX29xX14xX3xX4dxX4exX3x12ebdxX19xX29xX6xX5xX61xX3xXcxX6bxX1cxX30xXbxX3xX1bxX18xX4xX3xX1bx11cfbxX3xX4xX18xX4xX3xXexX1xX2cxX29xX14xX3xXexXdxX29xX3xX24xX417xX3xX7xX394xX3xX14xXdxX6xX3xXexX4c7xX29xX14xX3xX7xXccxX3xX24xX25xX3xXexX28xX29xX3xX4xX2cxX29xX14xX3xX30xX31xX29xX14xX3xX4xX36exX6xX3xX4dxX4exX3xX29xX1xX115xX30xX3xX24xX4bxX19xX3xX13xX14xX6xX3xXcbxX2e7xX2f4xX4xX3xXexX2e8xX3xX13xX10xX8axX3xb3cbxX19xX6bxX83xX3xXcxXdxX30xX10xX7xX3xX4xX2cxX29xX14xX3xX1bxXccxX3xX29xX14xX4bxX62xX3xX2xX90xX50xX97xX3xX24xX40xX6xX3xX27cxX1cxX6xX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX19xX61xX62xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xXcbxXc4xX188xX3xX1bxX18xX19xX3xX29xX4bxX62xX3xX61xX362xX29xX3xX5xX2e8xXdxX3xX4xX18xX4xX3xX27cxX1cxX6xX29xX3xX4xX1xXdexX4xX3xX4xX1xX3b7xX29xX1xX3xXbxX1xX36exX3xXcbxX2e7xX27axX29xX14xX3xX4xX1xXdexX4xX3xX24xX4bxX3xXcbxX35axX3xX29xX14xX1xe18exX3xX1xX2e7xX1cxX3xX4xX36exX6xX3xX4dxX4exX3xX4xX1xX19xX3xX1bxXdxX11exXexX3x13337xX6xX7xX1xXdxX29xX14xXexX19xX29xX3xXcbxX6xX29xX14xX3xXcbx113f1xX62xX3xX30xX31xX29xX1xX3xX4xX1xXdxX11exX29xX3xX61xedb3xX4xX1xX3xXexX28xX29xX3xX4xX2cxX29xX14xX3xX30xX31xX29xX14xX3xX24xX4bxX3xX4xX4bxXdxX3xX30xX35axX3xXcbxX1dxX4xX3xX29xX1xX115xX30xX3xX24xX4bxX19xX3xX30xX31xX29xX14xX3xX5xX2e7xX46dxXdxX3xXcbxXdxX35exX29xX3xX4xX36exX6xX3xX13xX14xX6xX3xX29xX1xX2e7xX3xX30xX1dxXexX3xX5xX2e8xXdxX3xX4xXdbxX29xX1xX3xX1bxX18xX19xX3xXcxX55fxX29xX14xX3xXexX1xXccxX29xX14xX3xX13xX14xX6xX3x11d10xX5xX6xX61xXdxX30xXdxX6bxX3xXc2xX1cxXexXdxX29xX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX19xX61xX62xXaxX12xX34cxX29xX14xX3xX4xX1xX36exX3xX13xX1xX4bxX3xXcxX6bxX36xX29xX14xX3xXcbxX35axX3xX4xX1xX650xX3xXexX6bxX3b7xX4xX1xX3xXexX2e8xX3xX1bxX18xX19xX3xX29xX4bxX62xX3xX4xXc4xX3xXaxX1xX4bxX29xX1xX3xXcbxX1dxX29xX14xX3xXbxX1xXdbxX29xX3xX27cxX1cxXccxX4xX3xXexX1xX394xX4xX3xX7xX394xXaxX3xX24xf940xX3xXcbxX4c7xX29xX14xX3xX1bxX4bxXdxX3xX1bxXdxX11exXexX3xXaxX7xX6xXdxX3xX7xX394xX3xXexX1xX3d8xXexXaxX3xXexX6bxX14bxX29xX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX19xX61xX62xXaxX12xXbcxX3cxXdxX3xX29xX4c7xX30xX3xX29xX14xX19xX18xXdxX188xX3xXf2xX1cxXccxX4xX3xX1xX1dxXdxX3xX4dxX4exX3xXcbxX35axX3xXexX1xX2cxX29xX14xX3xX27cxX1cxX6xX3xXcbxX31xX19xX3xX5xX1cxX3d8xXexX3xX36exX62xX3xX27cxX1cxX62xX417xX29xX3xX27cxX1cxXccxX4xX3xXbxX1xX4a9xX29xX14xX72xX3xXcxX1xX10xX19xX3xXcbxXc4xX188xX3xX5fxX1dxX3xXexX6bxX2e7xX14exX29xX14xX3xXf2xX1cxXccxX4xX3xXbxX1xX4a9xX29xX14xX3xX4dxX4exX3xX4xXc4xX3xXexX1xX272xX3xX36exX62xX3xX27cxX1cxX62xX417xX29xX3xX4xX18xX4xX3xX4xX1xXdxX11exX29xX3xX61xX686xX4xX1xX3xX30xX3d8xXexX3xXexX6bxX14bxX29xX3xX83xX1xX2cxX29xX14xX3xX14xXdxX6xX29xX3xX30xX31xX29xX14xX3xX30xX4bxX3xX83xX1xX2cxX29xX14xX3xX4xX11axX29xX3xX7xX394xX3xXbxX1xX14bxX3xX4xX1xX1cxX677xX29xX3xX4xX36exX6xX3xXcxX55fxX29xX14xX3xXexX1xXccxX29xX14xX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX19xX61xX62xXaxX12xX279xX4e4xX29xX14xX3xXexX6bxX19xX29xX14xX3xX29xX4c7xX30xX3xX29xX4bxX62xX188xX3xXcxX55fxX29xX14xX3xXexX1xXccxX29xX14xX3xXcxX6bxX1cxX30xXbxX3xXcbxX35axX3xX4xX1xX19xX3xXbxX1xb72dxXbxX3xX5fxX1dxX3xX279xX1xX650xX3xX1xX1cxX62xX3xX83xX1xX2cxX29xX14xX3xX14xXdxX6xX29xX3xX30xX31xX29xX14xX3xXexX6bxX394xX4xX3xXexX1xX1cxX1dxX4xX3xX239xX11axX1cxX3xX13xX4c7xX30xX3xXc6xXc4xX4xX3xXexXdxX11exX29xX3xX1xX4bxX29xX1xX3xX4xX18xX4xX3xX4xX1xXdxX11exX29xX3xX61xX686xX4xX1xX3xX30xX4bxX3xX83xX1xX2cxX29xX14xX3xX4xX11axX29xX3xXexX1xX2cxX29xX14xX3xX27cxX1cxX6xX3xX2cxX29xX14xX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdde3xX1cxXexX1xX19xX6bxXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xXcxXcx12bd1xX6eaxX13xX0xX50xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long