Cập nhật:  GMT+7

Nông Trang - 40 năm xây dựng và phát triển

40 năm trước, vào ngày 13/1/1984, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 10-QĐ/HĐBT “Về việc phân vạch địa giới một số xã, phường thuộc thành phố Việt Trì - tỉnh Vĩnh Phú”, trong đó có phường Nông Trang được thành lập trên cơ sở chia tách phường Vân Cơ và sáp nhập một phần (khu Vân Cơ) của xã Minh Phương. Qua 40 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường Nông Trang đã không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, khai thác tiềm năng, thế mạnh, phấn đấu vươn lên, giành được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Nông Trang - 40 năm xây dựng và phát triển

Đồng chí Hồ Đại Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Nông Trang trong Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTT năm 2022.

Kinh tế phát triển, hệ thống chính trị vững mạnh

Với bề dày văn hóa và truyền thống cách mạng đã được rèn luyện trong quá trình đấu tranh xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, sau 40 năm thành lập, phường Nông Trang hiện nay có 14 khu dân cư, 6.194 hộ với 20.805 nhân khẩu, toàn Đảng bộ có 28 chi bộ trực thuộc với tổng số 1.405 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ và có 1.750 đảng viên nơi cư trú đang công tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Từ một phường có xuất phát điểm là kinh tế thuần nông, cơ cấu kinh tế nhỏ lẻ, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều thách thức, từng bước chuyển dịch kinh tế theo hướng nông nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ và nay là thương mại - dịch vụ- tiểu thủ công nghiệp, sản xuất hàng hóa với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế một cách hiệu quả.

Trên địa bàn phường hiện có gần 404 doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng 570 hộ kinh doanh đang hoạt động. Hệ thống thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì và từng bước phát triển ổn định. Tỉ trọng, số lượng lao động trong hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng tăng, lao động nông nghiệp đến nay đã chuyển đổi sang thương mại, dịch vụ, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, đời sống ngày càng ổn định, nâng cao.

Nông Trang cũng là một trong những phường đi đầu của thành phố về lắp đặt, sử dụng hệ thống truyền thanh thông minh kết nối đến nhà văn hóa các khu phố và hệ thống camera an ninh được lắp đặt tại vị trí trọng yếu trên địa bàn. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã được thành phố quan tâm đầu tư, tạo chuyển biến quan trọng về bộ mặt đô thị (chỉnh trang đô thị đường Hùng Vương, đoạn A9-A11; xã hội hóa vỉa hè bằng gạch tazzero đường Hùng Vương, đường Nguyễn Du; nâng cấp, cải tạo đường Đại Nải, đường Nguyệt Cư, đường Xuân Nương, đường Vũ Duệ, hiện nay đang triển khai thi công đường Quang Trung). Cùng với đó, việc xã hội hóa nâng cấp, cải tạo thảm bê tông nhựa asphalt trên nền đường bê tông xi măng hiện hữu tại các tuyến đường giao thông trong khu phố theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm đạt 19.345m2 với số tiền 3.717 triệu đồng (trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 963 triệu đồng, nhân dân đóng góp 2.754 triệu đồng), đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Kinh tế phát triển, tốc độ cải tạo, nâng cấp, xây dựng nhà ở mới ngày càng nhiều, trên 97% hộ gia đình đã có nhà ở mái bằng kiên cố. Trên địa bàn không có nhà tạm, không còn hộ đói, hiện nay toàn phường còn sáu hộ nghèo, bẩy hộ cận nghèo (chiếm 0,09% số hộ toàn phường). Phong trào xây dựng đời sống văn hóa đi vào nền nếp. Các thiết chế văn hóa luôn được quan tâm đầu tư xây dựng. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo được quan tâm thực hiện, 100% các phòng học đã được kiên cố hóa với các trang thiết bị đạt chuẩn. Đóng góp vào thành tích chung đó, Trường THCS Nông Trang và Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, các chính sách xã hội được chú trọng quan tâm thực hiện. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân đạo, từ thiện đã trở thành nền nếp, thường xuyên với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn ngày càng vững chắc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và triển khai kịp thời, hiệu quả các chủ trương của cấp uỷ các cấp vào thực tiễn, được cán bộ, nhân dân đánh giá cao...

Quyết liệt thực hiện các định hướng lớn

Trong quá trình hình thành, xây dựng và phát triển suốt 40 năm qua, Đảng bộ phường dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Thành ủy đã thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy dân chủ, đoàn kết trong Đảng, chú trọng rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Bộ máy chính quyền thường xuyên được củng cố, chú trọng, công tác ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, cải cách thủ tục hành chính và đổi mới phong cách phục vụ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của UBND được triển khai hiệu quả. Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, năm 2013, nhân dân và cán bộ, đảng viên phường Nông Trang đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Kỷ niệm 40 năm thành lập phường là mốc son đáng nhớ để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân toàn phường tiếp tục phát huy truyền thống, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng của địa phương. Quán triệt sâu sắc đường lối đổi mới, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm động viên, khuyến khích các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và mọi cá nhân phát triển sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu học tập, giảng dạy trong các nhà trường. Duy trì hiệu quả các biện pháp chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Đấu tranh mạnh mẽ nhằm ngăn chặn tội phạm, các tệ nạn xã hội. Chú trọng công tác giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, thực hiện tốt các chính sách xã hội, không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đặc biệt, triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng ủy về đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chú trọng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa gắn với việc noi gương của cán bộ, đảng viên, công chức, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, đề cao tinh thần đoàn kết; tăng cường sự thống nhất trong toàn Đảng bộ về nhận thức, ý chí và hành động trong thực hiện Nghị quyết, Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng phường Nông Trang ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Nguyễn Đức Trung

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nông Trang {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chiến công của chính nghĩa

Chiến công của chính nghĩa
2024-01-07 07:20:00

Việt Nam - Campuchia là hai nước láng giềng hữu nghị và thân thiện, nhân dân sớm có quan hệ đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau trong lịch sử. Trong cuộc kháng chiến chống lại kẻ...

Kẻ “hai mặt”

Kẻ “hai mặt”
2023-12-31 12:07:00

baophutho.vn Cổ nhân từng răn dạy “Nói chín thì phải làm mười/ Nói mười làm chín kẻ cười người chê”. Dẫu đã làm được chín phần, chỉ một phần không làm được...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long